Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Társadalmi Befektetések díj 2012
Kiíró:
Magyar Adományozói Fórum
Határidő:
07/03/2012
Érvényes:
07/03/2012
Tárgymutató:
díj, Társadalmi Befektetések
Pályázhat:
bármely Magyarországon működő vállalat
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>

Magyar Adományozói Fórum
Társadalmi Befektetések díj 2012

A MAF Társadalmi Befektetések Díj a Magyar Adományozói Fórum által 2006-ban alapított Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó Díj új alapokra fektetett és nevében is megújított jogutóda, amely a hazai vállalatok társadalmi befektetési programjait olyan minőségi szempontok alapján értékeli, mint a partnerség, a hatás és az innováció.
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok példaértékű társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti szektor társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.
A MAF Társadalmi Befektetések Díj a hazai vállalatok társadalmi felelősségvállalását elismerő szakmai díjak között az egyetlen, amely a CSR-hoz kapcsolódó tevékenységek közül kifejezetten a társadalmi befektetési programokra fókuszál, és előtérbe helyezi a társadalom, valamint a vállalat számára megteremtett értékeket, az elért eredményeket és hatást.
A MAF Társadalmi Befektetések Díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:
- MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategória
- MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategória
- MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategória
- MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategória
Határidők:
- A jelentkezési határidő lezárása: 2012. július 3. 23:59
- A pályázatok értékelése: 2012. szeptember 10.
- A döntőbe bekerült pályázók értesítése: 2012. szeptember 13.
- Eredményhirdetés és díjátadó gála a MAF éves konferenciáján 2012. október 4.
Pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap kitöltésével, és a megadott határidőig való beküldésével. A pályázaton való indulásnak részvételi díja nincs.
A pályázaton azok a társadalmi befektetési programok nevezhetők, melyek jelenleg is futnak vagy 2011-2012 során zárultak le, és a pályázatban bemutatott programmal kapcsolatos állításokat igazolni tudják.
Egy vállalat csak egy társadalmi befektetési programmal pályázhat. A pályázatok nem kategóriánként, hanem egységes rendszerben kerülnek elbírálásra, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriákat nem kell előzetesen kiválasztani és megjelölni benyújtott pályázatukban.
A korábban bármely kategóriában 1. helyzetést elért vállalati programok a díjazást követő 3 év elteltével (a 2011-ben díjazott programok legközelebb 2014-ben pályázhatnak) indulhatnak a MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázatán.
A pályázati űrlapon az összes kérdést tekintetbe véve kb. 3 gépelt oldalnyi szöveg beírására van lehetőség, ezért kérjük, lényegre törően foglalja össze mondanivalóját. A korábbi pályázat tapasztalatai alapján javasoljuk a jelentkező vállalatok számára, hogy első lépésként külön készítsék el a pályázati programjuk részletes összefoglalóját. Második lépésként az űrlap egyes kérdéseihez megfelelően illesszék be az összefoglaló releváns részleteit a válaszadáshoz rendelkezésre álló cellákba. A kifejtendő kérdések esetén a címben jelezzük, ha terjedelmi korlátot kell figyelembe venni. A cella beállítása jelzi, ha a szöveg meghaladja a maximális karakterszámot.

Kézírással kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.
A pályázók a nevezés beérkezéséről írásos visszaigazolást kapnak.
A MAF fenntartja a jogot, hogy a nevezési határidőt meghosszabbítsa.

A pályázatok leadásának módja: a kitöltött pályázati űrlapot a palyazat@donorsforum.hu e-mail címre 2012. július 3. 23:59-ig kérjük beküldeni. A pályázati űrlappal együtt lehetőség van a programhoz kapcsolódó egyéb anyagok mellékelésére is. Az egyéb anyagokat csatolmányként kérjük az e-mailben megküldeni, összesen maximum 10 MB méretben. A nagy terjedelmű fotókat, videókat, kiadványokat digitális formában külön adathordozón - DVD, CD - postán kérjük eljuttatni a Magyar Adományozói Fórum címére: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5., postára adási határidő: 2012. július 3.!
A döntőbe jutott és a díjazott pályázatokat a MAF esettanulmány formájában közzéteszi weboldalán az eredményhirdetést követően, továbbá megjelenési lehetőséget biztosít a díjátadó gála keretei között megszervezendő meetup keretében.
Az értékelés menete
A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság tagjai:
- Erős Antónia - az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója
- Füzesy Tamás - az Erőforrás Alapítvány /United Way Magyarország ügyvezetője
- Hargitai Lilla- a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója
- Nagy Bálint - az IBS marketing tanszékének vezetője
- Svékus Márton - a Common Purpose igazgatója
A bíráló bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat egymástól függetlenül, a többiek által adott pontszámokat nem ismerve, önállóan értékelik. A pályázaton a kérdésekre adott válaszok alapján maximum 100 pontot lehet elérni, kérdéscsoportonként maximálva az elérhető pontok számát.
Az egyéni értékelő lapok alapján a MAF összesíti a pontszámokat minden egyes pályázatra vonatkozóan, majd ezeket a dokumentumokat eljuttatja a bíráló bizottság minden tagjához. A bizottság az összesített pontok alapján állítja össze a döntőbe jutott pályázók névsorát, melyek közül titkos szavazással választja ki a díjazottakat.
A bíráló bizottság a döntőbe bejutott, legkiemelkedőbb pályázatok között kategóriánként egy-egy fődíjat, illetve egy-egy második és harmadik helyezést oszt ki.

Az innovativitás, partnerség és eredmények, hatás bemutatásakor, kérjük elsősorban azokra a kérdésekre adjon választ, amelyek a program és az abban meghatározott célok szempontjából relevánsak. A program jellegéből adódóan előfordulhat, hogy nem feltétlenül szükséges az összes kérdés megválaszolása.
A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének, megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó dokumentumokat csatolják.
A szervezők és a bíráló bizottság tagjai a pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezelik és csak a pályázó hozzájárulásával teszik közzé.

Bírálati szempontok:
Innováció - a társadalmi befektetési program mennyiben mutat túl a problémák hagyományos megoldásán, és az alkalmazott újszerű megközelítés mennyiben járul hozzá a program eredményességéhez

Partnerség - a társadalmi befektetési program során a partnerekkel kölcsönös érdekek mentén kialakított, egymás munkáját erősítő és a program sikerét növelő együttműködés(ek) milyen hozzáadott értéket eredményeztek, melyeket a vállalat egyedül vagy más partnerekkel nem tudott volna elérni
Eredmények, hatás - a társadalmi befektetési programnak milyen eredményeit és hatását sikerült kimutatni a vállalat és a társadalom szempontjából
Mit tekintünk társadalmi befektetéseknek:
Társadalmi befektetések a vállalat részéről önként vállalt és közhaszonnal/társadalmi haszonnal járó támogatások, melyek ...
...a vállalat motivációját tekintve több formában is megvalósíthatóak:
a jótékony célú adományok számtalan formában megvalósuló, jellemzően reaktív, a felhasználható forrás által meghatározott támogatások, melyekkel a vállalat a civil szervezetek illetve a munkavállalók, fogyasztók igényeire vagy természeti katasztrófára reagál. A támogatás ezen formája esetén a vállalat a hozzájárulásáért cserébe a segítőkészségéért, a környezete iránti nyitottságáért vagy az együttérzéséért kapott esetleges elismerésen felül semmilyen vagy csak csekély üzleti eredményt vár el.

A jótékony célú adományok leggyakrabban előforduló esete, amikor a vállalattól pénzbeli támogatást kérnek, és ezt a cég odaadja, anélkül, hogy a támogatott ügy iránt bármilyen kötődése vagy elkötelezettsége lenne. A támogatás nagyságát ilyen esetben nem egy konkrét célkitűzés határozza meg, az eredmények pedig csak ritkán kerülnek követésre, a támogatás kedvezményezettjei többnyire helyi társadalmi csoportok, szervezetek. Ebben az esetben a támogatás átadásával az együttműködés le is zárul. Rövid távú, alkalmi támogatások vagy a munkavállalók felajánlásainak kiegészítése (matching gift) a leggyakrabban előforduló formái. Pl. a vállalat egy alkalommal műszeradományt ad egy kórház javára, vagy pénzt utal a természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
a win-win alapú közösségi befektetések proaktív, elsősorban az eredményekre fókuszáló támogatási formába tartoznak, melynek során a vállalat az általa kiválasztott stratégiai támogatási célokhoz, ügyekhez kapcsoltan, hosszabb távú együttműködések keretében nyújt támogatást. A közösségi befektetés esetén a vállalat olyan támogatásokat nyújt, amelyek jelentős közösségi szükségleteket elégítenek ki, és emellett fontosak a vállalat hosszú távú üzleti sikerességének szempontjából is. A non-profit és egyéb partnerekkel kialakított közhaszonnal járó és hosszú távú együttműködések esetén a szervezetek missziója összhangban van a vállalat által kijelölt elsődleges, "stratégiai támogatási" területekkel (szemben a "jótékony célú támogatásokkal"). A közösségi befektetések esetén a vállalat jellemzően részt vesz a kezdeményezés vagy a program előkészítésében és megvalósításában, továbbá méri annak eredményeit, hatását. Pl. a vállalat alkalmazottai éveken át képességfejlesztő tréningeket tartanak az önkormányzattal együttműködésben, illetve a több éven keresztül, meghatározott keretek között nyújtott adományok is ilyen típusú támogatási formának tekinthetők.
az üzleti célú társadalmi befektetések a vállalat üzleti érdekeit szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó támogatások. Ezek segítségével pl. az eladások növelhetők, a költségek csökkenthetők vagy a márkaismertséget javítják. Az a haszon, amit a támogatás az ügy vagy a közösség számára hajt, másodlagos szerepet tölt be. Ebben az esetben a vállalat célja lehet akár egy olyan ügy támogatása is, ami kiemelt kereskedelmi partnere vagy vásárlói számára nagy jelentőséggel bír. A legtöbb esetben a vállalat proaktív szerepet játszik a tevékenységben, és egyértelműen valamilyen üzleti cél elérése áll a kezdeményezés hátterében. Az "ügyhöz kapcsolt" CRM programok (cause related marketing) is ebbe a kategóriába sorolhatók: pl. a vállalat egyik termékének megvásárlása esetén 10 Ft-ot juttat el egy civil szervezet számára, vagy a vállalat termékfejlesztési projektet indít együttműködésben egy egyetemmel, amelynek eredményeit a vállalat használja fel.
...a támogatott ügyet tekintve megvalósulhatnak (kombináltan is) az alábbi területeken:
- egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás
- oktatás, tudományos kutatás
- nem professzionális kultúra + művészetek, hagyományőrzés
- környezetvédelem és állatvédelem
- állampolgári jogok védelme, kisebbségvédelem
- határon túli magyarok támogatása
- nem professzionális sport + pihenés, szabadidős tevékenységek
- közbiztonság védelme, polgárőrség, tűzoltás
- településfejlesztés, regionális fejlesztés
- gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés.
...a támogatás típusát tekintve megvalósulhatnak (kombináltan is) az alábbi formában:
- pénzbeli támogatás
- természetbeni támogatás (pl. termék)
- önkéntes munka
- szolgáltatás
- kapcsolatok biztosítása munkatársakhoz, ügyfelekhez
- díj, ösztöndíj.

Mit nem tekintünk társadalmi befektetéseknek:
Mivel a hazai gyakorlat alapján a legtöbb esetben nem választható egyértelműen külön a társadalmi, illetve üzleti célú szponzoráció, ezért a pályázat a szponzorációs tevékenységeket nem tekinti társadalmi befektetésnek, és a szponzorációs tevékenységekre vonatkozó pályázatokat nem tekintjük érvényesnek. Szponzorációnak számít a professzionális sport (pl. Forma1) és professzionális kultúra (pl. zenei fesztivál) támogatása. Kérdés esetén kérjük, érdeklődjön az alábbi feltüntetett elérhetőségeken.
További információk a pályázattal kapcsolatban:
dr. Molnár Klára, 06-30-210-31-71, klara.molnar@donorsforum.hu
http://www.donorsforum.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati űrlap
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek