Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Társadalmi Befektetések díj 2012
Kiíró:
Magyar Adományozói Fórum
Határidő:
07/03/2012
Érvényes:
07/03/2012
Tárgymutató:
díj, Társadalmi Befektetések
Pályázhat:
bármely Magyarországon működő vállalat
A kiíró(k) adatai

Magyar Adományozói Fórum
Társadalmi Befektetések díj 2012

A MAF Társadalmi Befektetések Díj a Magyar Adományozói Fórum által 2006-ban alapított Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó Díj új alapokra fektetett és nevében is megújított jogutóda, amely a hazai vállalatok társadalmi befektetési programjait olyan minőségi szempontok alapján értékeli, mint a partnerség, a hatás és az innováció.
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok példaértékű társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti szektor társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.
A MAF Társadalmi Befektetések Díj a hazai vállalatok társadalmi felelősségvállalását elismerő szakmai díjak között az egyetlen, amely a CSR-hoz kapcsolódó tevékenységek közül kifejezetten a társadalmi befektetési programokra fókuszál, és előtérbe helyezi a társadalom, valamint a vállalat számára megteremtett értékeket, az elért eredményeket és hatást.
A MAF Társadalmi Befektetések Díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:
- MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategória
- MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategória
- MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategória
- MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategória
Határidők:
- A jelentkezési határidő lezárása: 2012. július 3. 23:59
- A pályázatok értékelése: 2012. szeptember 10.
- A döntőbe bekerült pályázók értesítése: 2012. szeptember 13.
- Eredményhirdetés és díjátadó gála a MAF éves konferenciáján 2012. október 4.
Pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap kitöltésével, és a megadott határidőig való beküldésével. A pályázaton való indulásnak részvételi díja nincs.
A pályázaton azok a társadalmi befektetési programok nevezhetők, melyek jelenleg is futnak vagy 2011-2012 során zárultak le, és a pályázatban bemutatott programmal kapcsolatos állításokat igazolni tudják.
Egy vállalat csak egy társadalmi befektetési programmal pályázhat. A pályázatok nem kategóriánként, hanem egységes rendszerben kerülnek elbírálásra, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriákat nem kell előzetesen kiválasztani és megjelölni benyújtott pályázatukban.
A korábban bármely kategóriában 1. helyzetést elért vállalati programok a díjazást követő 3 év elteltével (a 2011-ben díjazott programok legközelebb 2014-ben pályázhatnak) indulhatnak a MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázatán.
A pályázati űrlapon az összes kérdést tekintetbe véve kb. 3 gépelt oldalnyi szöveg beírására van lehetőség, ezért kérjük, lényegre törően foglalja össze mondanivalóját. A korábbi pályázat tapasztalatai alapján javasoljuk a jelentkező vállalatok számára, hogy első lépésként külön készítsék el a pályázati programjuk részletes összefoglalóját. Második lépésként az űrlap egyes kérdéseihez megfelelően illesszék be az összefoglaló releváns részleteit a válaszadáshoz rendelkezésre álló cellákba. A kifejtendő kérdések esetén a címben jelezzük, ha terjedelmi korlátot kell figyelembe venni. A cella beállítása jelzi, ha a szöveg meghaladja a maximális karakterszámot.

Kézírással kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.
A pályázók a nevezés beérkezéséről írásos visszaigazolást kapnak.
A MAF fenntartja a jogot, hogy a nevezési határidőt meghosszabbítsa.

A pályázatok leadásának módja: a kitöltött pályázati űrlapot a palyazat@donorsforum.hu e-mail címre 2012. július 3. 23:59-ig kérjük beküldeni. A pályázati űrlappal együtt lehetőség van a programhoz kapcsolódó egyéb anyagok mellékelésére is. Az egyéb anyagokat csatolmányként kérjük az e-mailben megküldeni, összesen maximum 10 MB méretben. A nagy terjedelmű fotókat, videókat, kiadványokat digitális formában külön adathordozón - DVD, CD - postán kérjük eljuttatni a Magyar Adományozói Fórum címére: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5., postára adási határidő: 2012. július 3.!
A döntőbe jutott és a díjazott pályázatokat a MAF esettanulmány formájában közzéteszi weboldalán az eredményhirdetést követően, továbbá megjelenési lehetőséget biztosít a díjátadó gála keretei között megszervezendő meetup keretében.
Az értékelés menete
A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság tagjai:
- Erős Antónia - az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója
- Füzesy Tamás - az Erőforrás Alapítvány /United Way Magyarország ügyvezetője
- Hargitai Lilla- a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója
- Nagy Bálint - az IBS marketing tanszékének vezetője
- Svékus Márton - a Common Purpose igazgatója
A bíráló bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat egymástól függetlenül, a többiek által adott pontszámokat nem ismerve, önállóan értékelik. A pályázaton a kérdésekre adott válaszok alapján maximum 100 pontot lehet elérni, kérdéscsoportonként maximálva az elérhető pontok számát.
Az egyéni értékelő lapok alapján a MAF összesíti a pontszámokat minden egyes pályázatra vonatkozóan, majd ezeket a dokumentumokat eljuttatja a bíráló bizottság minden tagjához. A bizottság az összesített pontok alapján állítja össze a döntőbe jutott pályázók névsorát, melyek közül titkos szavazással választja ki a díjazottakat.
A bíráló bizottság a döntőbe bejutott, legkiemelkedőbb pályázatok között kategóriánként egy-egy fődíjat, illetve egy-egy második és harmadik helyezést oszt ki.

Az innovativitás, partnerség és eredmények, hatás bemutatásakor, kérjük elsősorban azokra a kérdésekre adjon választ, amelyek a program és az abban meghatározott célok szempontjából relevánsak. A program jellegéből adódóan előfordulhat, hogy nem feltétlenül szükséges az összes kérdés megválaszolása.
A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének, megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó dokumentumokat csatolják.
A szervezők és a bíráló bizottság tagjai a pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezelik és csak a pályázó hozzájárulásával teszik közzé.

Bírálati szempontok:
Innováció - a társadalmi befektetési program mennyiben mutat túl a problémák hagyományos megoldásán, és az alkalmazott újszerű megközelítés mennyiben járul hozzá a program eredményességéhez

Partnerség - a társadalmi befektetési program során a partnerekkel kölcsönös érdekek mentén kialakított, egymás munkáját erősítő és a program sikerét növelő együttműködés(ek) milyen hozzáadott értéket eredményeztek, melyeket a vállalat egyedül vagy más partnerekkel nem tudott volna elérni
Eredmények, hatás - a társadalmi befektetési programnak milyen eredményeit és hatását sikerült kimutatni a vállalat és a társadalom szempontjából
Mit tekintünk társadalmi befektetéseknek:
Társadalmi befektetések a vállalat részéről önként vállalt és közhaszonnal/társadalmi haszonnal járó támogatások, melyek ...
...a vállalat motivációját tekintve több formában is megvalósíthatóak:
a jótékony célú adományok számtalan formában megvalósuló, jellemzően reaktív, a felhasználható forrás által meghatározott támogatások, melyekkel a vállalat a civil szervezetek illetve a munkavállalók, fogyasztók igényeire vagy természeti katasztrófára reagál. A támogatás ezen formája esetén a vállalat a hozzájárulásáért cserébe a segítőkészségéért, a környezete iránti nyitottságáért vagy az együttérzéséért kapott esetleges elismerésen felül semmilyen vagy csak csekély üzleti eredményt vár el.

A jótékony célú adományok leggyakrabban előforduló esete, amikor a vállalattól pénzbeli támogatást kérnek, és ezt a cég odaadja, anélkül, hogy a támogatott ügy iránt bármilyen kötődése vagy elkötelezettsége lenne. A támogatás nagyságát ilyen esetben nem egy konkrét célkitűzés határozza meg, az eredmények pedig csak ritkán kerülnek követésre, a támogatás kedvezményezettjei többnyire helyi társadalmi csoportok, szervezetek. Ebben az esetben a támogatás átadásával az együttműködés le is zárul. Rövid távú, alkalmi támogatások vagy a munkavállalók felajánlásainak kiegészítése (matching gift) a leggyakrabban előforduló formái. Pl. a vállalat egy alkalommal műszeradományt ad egy kórház javára, vagy pénzt utal a természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
a win-win alapú közösségi befektetések proaktív, elsősorban az eredményekre fókuszáló támogatási formába tartoznak, melynek során a vállalat az általa kiválasztott stratégiai támogatási célokhoz, ügyekhez kapcsoltan, hosszabb távú együttműködések keretében nyújt támogatást. A közösségi befektetés esetén a vállalat olyan támogatásokat nyújt, amelyek jelentős közösségi szükségleteket elégítenek ki, és emellett fontosak a vállalat hosszú távú üzleti sikerességének szempontjából is. A non-profit és egyéb partnerekkel kialakított közhaszonnal járó és hosszú távú együttműködések esetén a szervezetek missziója összhangban van a vállalat által kijelölt elsődleges, "stratégiai támogatási" területekkel (szemben a "jótékony célú támogatásokkal"). A közösségi befektetések esetén a vállalat jellemzően részt vesz a kezdeményezés vagy a program előkészítésében és megvalósításában, továbbá méri annak eredményeit, hatását. Pl. a vállalat alkalmazottai éveken át képességfejlesztő tréningeket tartanak az önkormányzattal együttműködésben, illetve a több éven keresztül, meghatározott keretek között nyújtott adományok is ilyen típusú támogatási formának tekinthetők.
az üzleti célú társadalmi befektetések a vállalat üzleti érdekeit szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó támogatások. Ezek segítségével pl. az eladások növelhetők, a költségek csökkenthetők vagy a márkaismertséget javítják. Az a haszon, amit a támogatás az ügy vagy a közösség számára hajt, másodlagos szerepet tölt be. Ebben az esetben a vállalat célja lehet akár egy olyan ügy támogatása is, ami kiemelt kereskedelmi partnere vagy vásárlói számára nagy jelentőséggel bír. A legtöbb esetben a vállalat proaktív szerepet játszik a tevékenységben, és egyértelműen valamilyen üzleti cél elérése áll a kezdeményezés hátterében. Az "ügyhöz kapcsolt" CRM programok (cause related marketing) is ebbe a kategóriába sorolhatók: pl. a vállalat egyik termékének megvásárlása esetén 10 Ft-ot juttat el egy civil szervezet számára, vagy a vállalat termékfejlesztési projektet indít együttműködésben egy egyetemmel, amelynek eredményeit a vállalat használja fel.
...a támogatott ügyet tekintve megvalósulhatnak (kombináltan is) az alábbi területeken:
- egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás
- oktatás, tudományos kutatás
- nem professzionális kultúra + művészetek, hagyományőrzés
- környezetvédelem és állatvédelem
- állampolgári jogok védelme, kisebbségvédelem
- határon túli magyarok támogatása
- nem professzionális sport + pihenés, szabadidős tevékenységek
- közbiztonság védelme, polgárőrség, tűzoltás
- településfejlesztés, regionális fejlesztés
- gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés.
...a támogatás típusát tekintve megvalósulhatnak (kombináltan is) az alábbi formában:
- pénzbeli támogatás
- természetbeni támogatás (pl. termék)
- önkéntes munka
- szolgáltatás
- kapcsolatok biztosítása munkatársakhoz, ügyfelekhez
- díj, ösztöndíj.

Mit nem tekintünk társadalmi befektetéseknek:
Mivel a hazai gyakorlat alapján a legtöbb esetben nem választható egyértelműen külön a társadalmi, illetve üzleti célú szponzoráció, ezért a pályázat a szponzorációs tevékenységeket nem tekinti társadalmi befektetésnek, és a szponzorációs tevékenységekre vonatkozó pályázatokat nem tekintjük érvényesnek. Szponzorációnak számít a professzionális sport (pl. Forma1) és professzionális kultúra (pl. zenei fesztivál) támogatása. Kérdés esetén kérjük, érdeklődjön az alábbi feltüntetett elérhetőségeken.
További információk a pályázattal kapcsolatban:
dr. Molnár Klára, 06-30-210-31-71, klara.molnar@donorsforum.hu
http://www.donorsforum.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati űrlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum