Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése / VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/09/2017
Tárgymutató:
külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése, közutak / VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Pályázhat:
vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
z Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. február 9. napján, 24 órától felfüggeszti.

FELHÍVÁS
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint, célterületenként az alábbi bontásban:
1. célterület: 14,7 milliárd forint;
2. célterület: 3,7 milliárd forint;
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:
a) stabilizálása;
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor (lásd Fogalomjegyzék).
2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek,
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése.
Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).
Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mindkét célterület esetében:
- vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás:
- amennyiben a település a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségeken kívül helyezkedik el.
- amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség.
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- az 1. célterület esetében részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet és/vagy
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.
- a 2. célterület esetében olyan eszközt/berendezést kíván beszerezni, amely:
- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet és/vagy
- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet
alapján a támogatási kérelemben megjelölt funkcionálisan azonos eszköz/berendezés vonatkozásában uniós, illetve hazai forrásból támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.
A második szakasz zárása: 2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása: 2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása: 2017. 07. 06.
Az ötödik szakasz zárása: 2017. 10. 06.
A hatodik szakasz zárása: 2018. 01. 08.
A hetedik szakasz zárása: 2018. 04. 09.
A nyolcadik szakasz zárása: 2018. 07. 09.
A kilencedik szakasz zárása: 2018. 10. 09.
A tizedik szakasz zárása: 2019. 01. 07.
A támogatási kérelmet kizárólag az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.
A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum