Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése Ipari Park részére
Pályázhat:
"Ipari Park" címmel már rendelkező szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS "TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK" CÍM VISELÉSÉRE
IPARI PARK CÍMMEL MÁR RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

I. A pályázat célja
Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki a "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget kíván adni "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére olyan ipari park címmel már rendelkező szervezetek számára, amelynek fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében.

A Korm. rend. szerint tudományos és technológiai park: "az az ipari park, mely elsődlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy ilyenként működik."

A Ttv. hivatkozott pontja szerint "ipari park: infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari tevékenységet végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak."

A "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt a "Tudományos és Technológiai Park" cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

II. A pályázók köre
A "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére pályázhat "Ipari Park" címmel már rendelkező szervezet.
Nem pályázhat "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésére olyan szervezet, amely
1) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
2) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);
3) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette.

III. A "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésének feltételei
1) a tudományos és technológiai park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 10 hektár, amely törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll.
2) a Pályázó rendelkezik a tervezett tudományos és technológiai parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
3) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 75 fő;
4) a Pályázó vállalja, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma a tudományos és technológiai park esetében együttesen legalább 150 fő lesz;
5) a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében;
6) a Pályázónak (vagy a betelepült vállalkozásoknak) fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel;
7) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon a tudományos és technológiai park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről,
8) a Pályázó rendelkezik betelepülési szerződéssel.

A 3.) és 4.) pont esetében egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat is, amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
1) Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.
2) A pályázati útmutató és a pályázati adatlap a kormány honlapjáról (http://www.kormany.hu) letölthetőek. Az adatlap és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtatható.
3) A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapot, forma­nyomtatványt és az "E" melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az alábbi címére kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Iparstratégiai Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
4) A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján "E" megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.
5) A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
6) A "Tudományos és Technológiai Park" címre, Ipari Park címmel már rendelkező Pályázónak 25 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a "Közlemény" rovatban "#TTP2 Pályázati díj" jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
7) A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
8) A pályázatok beadási határideje: folyamatos.
9) A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztályán Vlasics Vivien a vivien.vlasics@ngm.gov.hu és az ipegfo@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

IP.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum