Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése / DAOP-2.1.2-12, DDOP-2.1.2-12, ÉAOP-2.1.2-12, ÉMOP-2.2.1-12
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/13/2012, 08/21/2012
Érvényes:
08/21/2012
Tárgymutató:
szálláshelyek fejlesztése, D.-Alföld, D.-Dunántúl, É.-Alföld, É.-Mo
Pályázhat:
1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül
Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11
Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, 129
Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO 139
2. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhetők a http://www.nfu.hu honlapon az „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” című DAOP-2.1.2-12, DDOP-2.1.2-12, ÉAOP-2.1.2-12, ÉMOP-2.2.1-12 kódszámú felhívások alábbi mellékletei:
 04_Útmutató az Üzleti terv elkészítéséhez
 05_költségvetési tábla

Ezzel párhuzamosan a felhívás szövegében a következő technikai módosítások történtek:
 A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, az adatlap megfelelő formátuma xzip. A felhívás E1.1. pontjában a 4. és 5. szempont szövegét ennek megfelelően javítottuk.
 Az E1.2. II.2. pontozásos szempontok közül a 2. Egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) szempontnál a 3 pontot érő sáv korábbi elírása javításra került.
 Az E1.2. II.2. pontozásos szempontok közül a 6. A projekt szakmai megalapozottsága (Üzleti és marketing terv alapján) értékelési szempont szövegét kiegészítettük az alábbi magyarázattal: „Az összes rész-szempont teljesítésével elérhető maximális pontszám összege 53, azonban ebben az esetben is legfeljebb 50 pont adható.”
 Az F1. pontban töröltük a papír alapú benyújtásra vonatkozó előírást, tekintettel arra, hogy jelen felhívás keretében a pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Dél-Alföldi Operatív Program
Dél-Dunántúli Operatív Program
Észak-Alföldi Operatív Program
Észak-Magyarországi Operatív Program
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése
c.
konstrukciójához
Kódszám:
DAOP-2.1.2-12
DDOP-2.1.2-12
ÉAOP-2.1.2-12
ÉMOP-2.2.1-12

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a fejlesztendő régióba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek megtartása, teremtése.
Jelen pályázati felhívás keretében
- egy adott szálláshelytípuson belül olyan szálláshelyfejlesztések, amelyek magasabb minőségi színvonal elérését eredményezik és/vagy
- kapacitásbővítés,
- ezekhez kapcsolódó minőségi élményeket és tartalmas időtöltési lehetőséget nyújtó szolgáltatások fejlesztése,
- továbbá új szálláshelyek létesítése
támogatható, melynek eredménye lehet a szálláshely jelenlegi kategóriájának megőrzése, de magasabb kategória elérése is.
A végzett tevékenység jellegéből adódóan szükséges, hogy a projektgazdák megfelelő együttműködésekkel rendelkezzenek. Ebben lehet partner egy kapcsolódó attrakció, szálláshely vagy más szolgáltatatás, illetve egyéb turizmusban érintett szervezet is.
A pályázati felhívás keretében megvalósuló projekteknek a meglévő, működő szálláshelyek szolgáltatásainak és kapacitásainak fejlesztésével, vagy új szálláshely kapacitások kialakításával és a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével illeszkedniük kell a felhívás célrendszeréhez.

Az alábbi két részcél elérését minden támogatott projektnek meg kell valósítania:
- hosszútávon fenntartható, egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása;
- a meglévő munkahelyek számának megőrzése kötelező, ezek mellett elsősorban az új szálláshelyek, valamint új szolgáltatások és/vagy kapacitásbővítés esetén közvetlen munkahelyteremtés is fontos cél. Az új munkahelyek létrehozása a bírálatnál előnyt jelenthet a pályázók számára. A teremtett (és a fenntartási időszakban végig fenntartott) munkahelyek száma az éves átlagos statisztikai létszám alapján kerül meghatározásra (akár részmunkaidős foglalkoztatás is megvalósítható).

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen felhívás keretében az alábbi, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód (GFO) megjelölésű, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül
Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11
Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, 129
Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO 139
2. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21
Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat / projektjavaslat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
Jelen felhívásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag .xzip formátumban készült projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati felhívás részét képező nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni a Pályázati Felhívásban megjelölt címre és határidőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a projektadatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak.
Benyújtás helye: Dél-Alföldi
Operatív Program
DAOP-2.1.2-12
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Dél-Dunántúli
Operatív Program
DDOP-2.1.2-12
DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária utca. 3.
Észak-Alföldi
Operatív Program
ÉAOP-2.1.2-12
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ 4002 Debrecen 2. Pf. 501.
Észak-Magyarországi
Operatív Program
ÉMOP-2.2.1-12
Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:
Konstrukció - A benyújtás kezdete - A benyújtás legvégső időpontja
DAOP-2.1.2-12 - 2012. július 02. - 2012. augusztus 13.
DDOP-2.1.2-12 - 2012. július 02. - 2012. augusztus 21.
ÉAOP-2.1.2-12 - 2012. július 02. - 2012. augusztus 13.
ÉMOP-2.2.1-12 - 2012. július 02. - 2012. augusztus 21.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

További információ:
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati felhivas (pdf, 366 kB)
Adatlap (doc, 386 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum