Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Otthonneked
Kiíró:
Style&Home Kft.
Határidő:
09/15/2018
Érvényes:
09/15/2018
Tárgymutató:
enteriőr tervezés, Otthonneked
Pályázhat:
Magyarországon élő és dolgozó, ez irányú szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkező
- építész,
- belsőépítész,
- lakberendező,
- dizájner vagy
- jelenleg még hallgatói státuszú személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


STYLE & DRAW
ENTERIŐR TERVEZÉSI PÁLYÁZAT,
AZ OTTHONNEKED SZERVEZÉSÉBEN

KIÍRÁS
a Style & Home Kft. nyílt ötletpályázata
A Style & Home Kft. által létrehozott OTTHONNEKED összefogás nyílt pályázatot hirdet építészek, belsőépítészek, lakberendezők, enteriőrtervezők, dizájnerek és jelenleg még tanulmányaikat folytató építész, belsőépítész, lakberendező és dizájner hallgatók számára.

1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A Style & Home Kft. (2235 Mende, Fő u. 21.) által létrehozott OTTHONNEKED platform.
1.2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Enteriőr tervek készítése a megadott paraméterek alapján.
1.3. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A belsőépítész / enteriőrtervező / lakberendező szakma népszerűsítése az építkezők, lakást felújítók és lakást korszerűsítők körében.
Szeretnénk teret adni annak, hogy a hazai tervezők megmutathassák tehetségüket és látásmódjukat a támogató cégek termékeinek innovatív felhasználásán és enteriőrbe tervezésén keresztül. A pályázat egyúttal kiváló láthatóságot biztosít a tervezőknek saját tevékenységük bemutatására és népszerűsítésére.
Olyan enteriőr terveket várunk, melyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
- új, kreatív, egyedi enteriőrök kialakítása,
- az elképzelt helyiségekben jelenjenek meg a kiemelt gyártók termékei,
- megvalósíthatóság (méretben, funkcióban és ergonómiában egyaránt).
1.4. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
A pályázat jellege:
- Nyílt ötletpályázat, amelyen bárki részt vehet egyénileg vagy maximum két fős csapatban (lásd. 10. pont), aki megfelel a kiírás feltételeinek. A pályázaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A pályázat formája:
- A pályamunkákat elektronikus formában kell elkészíteni és benyújtani (kézi rajz nem elfogadható).
- A pályamunkákat digitálisan kell feltölteni a Kiíró, pályázatra létrehozott weboldalára a kiírás 10. pontjában megadott formában.
- A semlegesség és a zsűri döntésének befolyásolatlansága érdekében a pályázat anonim (lásd még 2.1.6. pont alatt).

2.1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS MÓDJA
1. A pályázat résztvevője (továbbiakban: Pályázó) lehet minden Magyarországon élő és dolgozó, ez irányú szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkező
- építész,
- belsőépítész,
- lakberendező,
- dizájner vagy
- jelenleg még hallgatói státuszú személy,
önállóan vagy maximum két fős csapatban (a 10. pontban részletezetteknek megfelelően). A pályázó csapatok legalább egyik tagja szakirányú végzettséggel rendelkező vagy szakirányú tanulmányait folytató személy kell, legyen. A pályázó csoport lehet állandó alkotóközösség vagy a pályázatra szerveződött csapat.
A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2. A pályázaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a http://www.otthonneked.hu honlapon (továbbiakban: weboldal) lehet.
3. A regisztrációhoz szükséges adatok:
- Pályázó neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- iskola (diploma kibocsátója) megnevezése.
Csapat esetében mindkét tag adatai szükségesek.
4. A szakirányú képzés igazolásaként a Pályázónak a regisztrációkor az adminisztrációs felületen meg kell adnia a bizonyítvány/diploma kibocsátó intézmény nevét vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező Pályázó esetén a képző intézmény megnevezését. Továbbá a pályázat leadásakor a pályázónak fel kell töltenie az adminisztrációs felületre a bizonyítvány, illetve a szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, a még nem diplomázott hallgatóknak pedig egy iskolalátogatási igazolást.
5. Minden Pályázónak, a pályázat benyújtásakor az adminisztrációs felületre fel kell töltenie egy aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy az általa benyújtott anyag a saját szellemi terméke. (A nyilatkozat szövege a weboldalról letölthető.)
6. Az anonimitás érdekében, a Pályázó a pályázati anyagán semmilyen, a pályázat vagy a Pályázó azonosítására alkalmas nevet, címet, jelölést, adatot, logót, stb… nem tüntethet fel. Ennek a követelménynek a megsértése kizárást von maga után, amely ellen fellebbezési lehetőség nincs.
7. A pályázaton való részvétel feltétele továbbá az adminisztrációs felületen az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint a letölthető Nyilatkozat aláírás utáni visszajuttatása.

2.2. A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A szakmai zsűri kizárja a pályázatból a Pályázót és pályázatát, ha:
- a pályamunkát a beadási határidő után nyújtotta be,
- a pályamunka a kiírt tartalmi követelményeket nem teljesíti (pl. a pályázati anyagon szerepel a Pályázó neve),
- a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételekben foglalt kritériumoknak.
A szakmai zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson sem vehetnek részt.
A Szervező kizárja a Pályázatból azt a pályázatot, amely esetében az azt beküldő Pályázó részére a díjat (nyeremény) azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során, illetve a Szervező külön felhívására megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki a Pályázat weboldalának feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Pályázat során előnyhöz jutni, vagy visszaél más Pályázó regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel, telefonszámmal stb...).
Ha a pályázat elbírálása előtt fény derül bármely kizáró okra, a Pályázó (és pályázata) azonnal kizárásra kerül a pályázatból. Amennyiben a pályázatok zsűrizése után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, az esetleg elnyert címe és nyereménye azonnal visszavonásra kerül és az a 2. helyezést elért pályázót illeti.

3. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
- Pályaművek leadásának határideje: 2018. szeptember 15.
- Közönség szavazás várható indulása: 2018. szeptember 25.
- Pályázat eredményének kihirdetése és díjátadás: a pontos helyszínt és időpontot később adjuk meg

4. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
MEGVÁLASZOLÁSA
Bár a pályázók a regisztrációt követően részletes és mindenre kiterjedő útmutatást kapnak, az esetleg felmerülő kérdéseiket a lakberendezo@otthonneked.hu e-mail címen tehetik fel, a beadási határidő lejárta előtt.

5. A BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS KÜLALAKJA
5.1. A PÁLYAMŰ TARTALMA
- A beadandó pályázati anyag tartalma a mellékletben található "Pályázati feladat”-ban kerül meghatározásra (lásd még 10. pont).
- A berendezendő teret számítógépes látványtervekkel kérjük megjeleníteni.
A Cadline Kft. a pályázat támogatójaként, az azt igénylő indulóknak az ARCHLine.XP 2018 belsőépítészeti tervező programot 2 hónapos időtartamra ingyenesen bocsátja rendelkezésre a pályázat időtartamán belül. A programért regisztrálni a http://www.archline.hu/ weboldalon lehet az OTTHONNEKED pályázat aloldalon.
- A berendezéshez kizárólag a Kiíró által megadott anyagok és termékek használhatók fel a teljesség igénye nélkül. Háttéranyagokat a http://www.otthonneked.hu weboldal tervezői segédletek pontjánál a pályázatban résztvevő márkák logóira kattintva érhetnek el a pályázók.
- Az egyébként le nem tölthető, 3D-s rajzzal nem rendelkező berendezési tárgyakat lemodellezheti, helyettesítheti a Pályázó, de az eredeti terméket a moodboardon, illetve a konszignációban fotóval illusztrálnia kell. A lemodellezendő termékek betervezésének feltétele, hogy csak az adott cég weboldalán, illetve a pályázati weboldalon a tervezési segédletek közé feltöltött aktuális katalógusokban megtalálható termékek legyenek.
- Benyújtandó: a 10. pontban - feladat kiírás - részletezett dokumentumok köre.
5.2. A PÁLYAMŰ KÜLALAKJA
A pályázati anyagot k izárólag digitálisan lehet benyújtani, illetve feltölteni a Kiíró http://www.otthonneked.hu honlapjára, a pályázatnak létrehozott felületre. A dokumentumok formátuma *.pdf, *.jpg, *.xls, *.doc lehet (lásd még 10. pont), más formátum nem elfogadható, és a Pályázó kizárását vonja maga után (lásd még 2., és 1.4. pont).

6. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE
6.1. SZAKMAI ZSŰRI
A pályaművek értékelését, elbírálását a Kiíró által felkért zsűri végzi. A szakmai zsűri tagjai:
- Ács Erzsébet, lakberendező
Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke, Szakmai Szervezetek Országos Szövetségének alelnöke
- Csavarga Rózsa , belsőépítész
Pro Architectura díj (1989)
Az Év Belsőépítésze díj (2002, 2011)
Ferenczy Noémi - díj (2005)
Az Év Irodája - 1. helyezett (2015)
- Sütő Kata , belsőépítész tervező
- Ebedli Gyula , belsőépítész-formatervező
- Göbölyös Kristóf, belsőépítész vezető tervező
A pályázati anyagokat a szakmai zsűri név nélkül (anonim módon, a Pályázó személyének ismerete nélkül) értékeli az alábbi bírálati szempontok szerint:
- Tervezési koncepció
- Funkcionalitás / ergonómia
- Stílus érzékenység
- Szín- és anyagharmónia / -használat
- Dokumentáció kivitelezése / összbenyomás
- Egyediség / ötletgazdagság
A zsűri a pályaműveket pontozza és összesíti a pontszámokat.
A szakmai zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési joggal nem élhet a Pályázó.
6.2. KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
- A digitális formában leadott anyagokat a szakmai zsűri értékelése után megjelenítjük a Kiíró http://www.otthonneked.hu weboldalán, ahol a közönség azokat megismerheti.
- Szavazni az interneten keresztül lehet. Az érvényes szavazatok kizárólag a kiíró http://www.otthonneked.hu weboldalán adhatók le, más (továbbosztott) oldalakon leadott szavazatokat nem tudunk figyelembe venni!

7. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályázat két kategóriában kerül kiírásra és díjazásra.
7.1. A szakmában már gyakorló tervezőként dolgozó pályázói kategória díjai
- Az Első helyezett díja: a pályázatot támogató cégek fődíjként felajánlanak egy szakmai utat maximum 2 fő részére a 2019. évi "i Saloni” - Milánói Bútorkiállítás és Vásárra. A díj tartalmazza:
- az oda-vissza utazást,
- 3 éjszaka szállást,
- 3 napos szakmai belépőjegyet a kiállításra.
- A Második helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak egy három napos szakmai utat maximum két fő részére a Porcelanosa burkolatgyárba, Spanyolországba. A díj tartalmazza:
- az oda-vissza utazást,
- a szállást,
- és a vendéglátást.
- A Harmadik helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak egy 3 napos szakmai utat maximum két fő részére a soron következő, 2019. szeptemberében megrendezésre kerülő Cersai (Nemzetközi Burkolat és Fürdőszoba Felszerelés Expo) kiállításra, Bolognába. A díj tartalmazza:
- az oda-vissza utazást,
- a szállást,
- és a szakmai belépőjegyet a kiállításra.
7.2. A szakmát még tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázói kategória díjai:
- Az Első helyezett díja: a pályázatot támogató cégek fődíjként felajánlanak egy szakmai utat maximum 2 fő részére a 2019. évi "i Saloni” - Milánói Bútorkiállítás és Vásárra. A díj tartalmazza:
- az oda-vissza utazást,
- 3 éjszaka szállást,
- 3 napos szakmai belépőjegyet a kiállításra.
- A Második helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak egy 3 napos szakmai utat maximum két fő részére a soron következő, 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő Cersai (Nemzetközi Burkolat és Fürdőszoba Felszerelés Expo) kiállításra Bolognába. A díj tartalmazza:
- az oda-vissza utazást,
- a szállást,
- és a szakmai belépőjegyet a kiállításra.
- A Harmadik helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak a miskolctapolcai Avalon Resort & SPA -ba 2 főre szóló 2 napos ajándékutalványt.
7.3. A Közönségszavazás díja: siófoki Mala Garden Hotelben 2 főre, 2 éjszakára szóló szállás, reggelivel.
7.4. Különdíjak
7.4.1. A Cadline Kft. felajánl egy 1 éves előfizetést 444 000 Ft+Áfa értékben az ArchLine.XP Professional belsőépítészeti tervező programra az általa kiválasztott pályamunka készítőjének.
7.4.2 Az EGLO LUX Kft. az EGLO Shop in Shop üzletek támogatásával a gyakorló tervezői kategória nyertesének felajánlja, hogy egy mindkét fél számára előnyös - 600 000 Ft összdíjazású - szerződésben rögzített feltételekkel, 2019-ben, egy éven keresztül az EGLO "Stílus Nagyköveteként" jelenhet meg a cég média kampányában .
7.4.3. A Hörmann Hungária Kft. különdíja a leginnovatívabb Hörmann termékfelhasználást tartalmazó pályázat részére egy szakmai úton való részvétel teljes ellátással, mely magában foglalja a BAU2019 Nemzetközi Építőipari Vásár megtekintését. A BAU kiállítás évek óta a világ legrangosabb építőipari seregszemléje. 2019-ben minden eddiginél nagyobb területen, 18 csarnokban, több mint 200 000 m2-en várják az érdeklődőket. A vásár egyedülálló lehetőséget biztosít az építészek, tervezők számára, hogy megismerjék a legmodernebb építőanyagokat és építészeti megoldásokat.
7.4.4. A GEO 96 Kft - KŐ-TÁR az általa legszebbnek ítélt természetes kőburkolat felületek tervezőjét 1 db egyedi, faragott kő dísztárgy/szobor különdíjjal jutalmazza.
7.4.5. A Trilak Festékgyártó Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl egy darab Capsure színmérő készüléket.
7.4.6. Az Otti Manufactura Kft. felajánlja, hogy a termékeit legkreatívabban felhasználó pályázót, aki legesztétikusabban és legeredetibb enteriőrben jeleníti meg az Otti burkolatokat, egy szakmai nap keretében vendégül látja Székesfehérváron. A nyertesnek lehetősége lesz bepillantani a gyártásba, a technológiába, valamint meglátogatja a székesfehérvári és ausztriai OTTI üzleteket is.
7.4.7. A RAVAK Hungary KFT. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl egy 50 000 Ft értékű RAVAK utalványt.
7.4.8 . Az Arezzo Design Kft az enteriőr pályázat különdíjaként az általuk legszebbnek ítélt fürdőszoba tervezőjének felajánl egy 20 000 Ft értékű Arezzo Design márkájú szaniter tisztítócsomagot.
7.4.9. Az IBD Magyarország Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének egy 2 éjszakás, 3 napos EGGER gyárlátogatást ajánl fel.
7.4.10 A VS Fürdőszoba Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl egy lézeres távolságmérőt kb. 50 000 Ft értékben.
7.4.11 Média díj: Mind két kategória első helyezettjével interjú jelenik meg a Szép Házak felületein.
7.4.12 A Lakberendezők Országos Szövetsége, a szakmai első helyezetteknek felajánl egy-egy 1 éves díjmentes LOSZ tagságot.
A különdíjak listája a pályázat teljes időszaka alatt bővülhet, amelyről a Szervező a regisztrált résztvevőket hírlevél formájában értesíti.
A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

8. A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A beadott pályamunkák szellemi tulajdonjoga a Pályázót illeti, de a Kiíró a közlés és a szabad felhasználás jogát minden pályamű esetén korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja. A pályamunkák a pályázat lezárása után a Kiíró http://www.otthonneked.hu. honlapján lesznek megtalálhatók. (Lásd 6.2. pont) További információ az info@otthonneked.hu e-mail címen kapható.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum