Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / SZAKKÉPZÉSI PROJEKTEK
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
03/21/2018
Érvényes:
03/21/2018
Tárgymutató:
stratégiai partnerségek, szakképzési projektek
Pályázhat:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / SZAKKÉPZÉSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja
A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a szakképzés területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
- A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
- Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

Innovációt támogató partnerségek
- Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
- Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.

2018-ban a a szakképzés 2 100 000 eurós támogatási kerete (stratégiai partnerségek pályázattípus) biztosít forrást az innovációt támogató projektek és a jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára.

A különböző jellegű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2017-ös, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek:
- minimum három, különböző programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- a pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerségek koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához;
- a partner intézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;
- a projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet;
- igényelhető támogatás: 12 500 euró/ hónap, max. 450 000 euró/36 hónap.

A pályázásra jogosultak köre:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

Támogatható tevékenységek:
- nemzetközi keretek között megvalósuló tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel;
- nemzetközi keretek között megvalósuló, speciális mobilitási tevékenységek: indokolt esetben - a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:
rövid távú (két hónapnál rövidebb) diák mobilitás vegyes mobilitással: valós és virtuális mobilitási tevékenységek kombinációja;
kísérő személyek rövid távú vegyes diákmobilitáshoz
hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben oktatók tréneri munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- nemzeti keretek között megvalósuló tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, tananyagot fejlesztenek, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval stb.);
- nemzeti keretek között megvalósuló tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, azok népszerűsítésére, bemutatására, elterjesztésére.

Prioritások:
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- lényeges és magas színvonalú készségek és kompetenciák fejlesztése
- társadalmi befogadás
- nyitott oktatás és innovatív gyakorlatok a digitális korszakban;
- oktatók szakmai fejlődése: különösen a korai iskolaelhagyás, a hátrányos helyzetű tanulók és a tanulói sokféleség kezelése, az új oktatási módszerek és eszközök használata, az egyéb kontextusok, illetve a munkaalapú és informális tanulás területén;
Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése; a tanulás, a foglalkoztathatóság és a munkaerő mobilitásának megkönnyítése érdekében;
- fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás és képzés területén;
- az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, hozzájárulása a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz.
A szakképzési szektorra vonatkozó prioritások:
- olyan intézményi partnerségek kidolgozása, amelyek támogatják a szakképzésben részt vevő tanulók és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók nemzetköziesítési stratégiájának megalkotását és végrehajtását, amelynek célja a szükséges támogatási infrastruktúra és a vonatkozó intézményi és/vagy szerződéses keretek létrehozása annak elősegítése érdekében, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók minőségi szakmai gyakorlatokon vegyenek részt más
- partnerségek kialakítása a munkaalapú tanulás minden formájának ösztönzése céljából, például új képzési tartalom kidolgozása (beleértve a közös szakoktatási és -képzési minősítéseket), a munkaalapú tanulással töltött időszakok integrálása, beleértve a tudás alkalmazásának lehetőségét gyakorlati projektekben/"valós” munkahelyi helyzetekben, és - amikor csak lehetséges - a nemzetközi tapasztalatok (mobilitás)
- a szakoktatás és -képzés magasabb minősége érdekében visszajelzési utak kialakítása, hogy a szakoktatást és -képzést az eredmények alapján módosítsák, többek között a pályakövetési rendszerek kidolgozásával vagy tesztelésével a minőségbiztosítási rendszerek részeként a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének (EQAVET) ajánlásaival
- a kulcskompetenciák (különösen az írástudás, a számolni tudás és a digitális készségek) további megerősítése az alapszintű szakoktatásban és -képzésben, illetve a szakmai továbbképzésben, többek között közös módszertan alkalmazása az ilyen kompetenciák tantervi bevezetése, valamint e tananyagok elsajátítása, átadása és a tanulási eredmények felmérése érdekében; a képzéshez és képesítésekhez való hozzáférés javítása mindenki számára, különös tekintettel az alulképzettekre, a szakmai továbbképzés - különösen a szakmai továbbképzés minőségének, támogatásának és hozzáférhetőségének növelése -, a nem formális és informális tanulás érvényesítése, a munkaalapú tanulás fejlesztése, a hatékony és integrált tanácsadási szolgáltatások, valamint rugalmas és átjárható tanulási utak biztosítása
- rendszerszintű megközelítések és lehetőségek biztosítása a szakoktatással és -képzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok kezdeti és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben, a hatékony, digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre összpontosítva.

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:
- partnerségek kialakítása a munkaalapú tanulás minden formájának ösztönzése céljából, például új képzési tartalom kidolgozása (beleértve a közös szakoktatási és -képzési minősítéseket), a munkaalapú tanulással töltött időszakok integrálása, beleértve a tudás alkalmazásának lehetőségét gyakorlati projektekben/"valós” munkahelyi helyzetekben, és - amikor csak lehetséges - a nemzetközi tapasztalatok (mobilitás);
- rendszerszintű megközelítések és lehetőségek biztosítása a szakoktatással és -képzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok kezdeti és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben, a hatékony, digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre összpontosítva.
A prioritások további részletes leírását lásd a 2018-as Erasmus+ Útmutatóban.

A támogatás mértéke
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
- igényelhető támogatás: 12 500 euró/ hónap, max. 450 000 euró/36 hónap
- a megadott költségkategóriákban;
- a meghatározott limiteken belül.
Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról további részletek lásd: 'Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez' (hamarosan).

A pályázás menete
A pályázás menetéről részletes tájékoztató a 2018-es évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján;
- részvételi kritériumok ellenőrzése;
- e-űrlap kitöltése és online benyújtása.

A pályázatok beadási határideje 2018. március 21. déli 12.00 óra
A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, és a kérdések - problémák megküldése munkatársunknak, e-mailban a tervezet pályázat részleteivel együtt.

Munkatársunk, aki a pályázattípussal foglalkozik:
- Jakabné Baján Ilona (ilona.bajan{kukac}tpf.hu)
http://www.tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum