Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mezőgazdasági szakmai tanulmányutak és csereprogramok / VP1-1.3.1.-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
mezőgazdasági szakmai tanulmányutak és csereprogramok
Pályázhat:
a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
d) ezen ágazatok szakmai szervezetei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Szakmai tanulmányutak és csereprogramok (VP1-1.3.1.-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja. A változások a felhívás alábbi fejezeteit érintik:
3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet: Nem támogatható a közvetett kedvezményezettek utazási költsége, kivéve a projekt megvalósítási helyszínén belüli utazás költségét.
3.4.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet: A támogatást igénylő köteles a tanulmányút megvalósulását igazolni, a kifizetési igényléshez mellékelt jelenléti ívvel és projektleírással. A projektleírást a 4. melléklet adattartalmának megfelelően kell elkészíteni, és ki kell egészíteni a következőkkel:
a. Elégedettség-mérési kérdőívek
b. Fotódokumentáció
3.4.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet: Egy projektnek egy meghatározott, az intézkedés keretében támogatható fókuszterülethez kell kapcsolódnia (a Felhívás 1.2 fejezete szerint). A projekt fókuszterületi besorolását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor kell megtennie. A besorolás alapja a projekt során megvalósítandó tevékenység. Több témához kapcsolódó tevékenység megvalósulása esetén ahhoz a fókuszterülethez kell rendelni a projektet, amely a projektben a legnagyobb hangsúlyt kapja.
3.5.1. A projekt megkezdése fejezet: A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket – a lenti kivételtől eltekintve - a projekt részeként nem lehet elszámolni.
A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott projekt-tervekkel kapcsolatban, a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek a Felhívás 5.5. fejezetében foglaltak figyelembe vétele mellett elszámolhatóak, amennyiben
 azok a projekt szakmai megvalósítása során merültek fel
 a Felhívásban rögzített támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak
 2017. 03.30. után merültek fel.
4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: A „C” célterület esetében szakmai szervezet kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a gyakornoki program külföldön kerül megvalósításra. Továbbá a szolgáltatás nyújtója a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül legalább egyszer szakmai továbbképzésen vett részt. A szakmai továbbképzésnek a vállalt tevékenységhez kapcsolódó, releváns képzésnek kell lennie.
5.4. Előleg igénylése fejezet: Az intézkedés keretében előleg nem igényelhető.
5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet: A közbeszerzés és a projektmenedzsment költségei nem elszámolhatóak. A résztvevőket kísérő előadó költségei csak A) és B) célterület esetén számolhatóak el, saját teljesítésben vagy szolgáltatás igénybevételeként.
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezet: általános költségek nem támogathatóak.
A Fogalomtár melléklet a következő fogalmakkal egészült ki: többlet önerő, releváns szakmai továbbképzés. Kiegészítésre került továbbá a REL együttműködési csoport és a projekt fogalma.
Új szakmai mellékletként a támogatási csomagban megtalálható a Hatósági állatorvosi igazolás minta.
Kiegészült a 14. számú melléklet Nyilatkozat része.
Az elszámolható költségek változásaival összhangban a Költségkalkuláció melléklet is változott.
A felhívás módosításaival összhangban a Támogatói Okirat is módosul.


FELHÍVÁS
Tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén a mezőgazdasági termelők, REL együttműködésben részt vevők,
illetve erdőgazdálkodók közötti tudásmegosztást segítő projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
A Felhívás kódszáma: VP1-1.3.1.-17
Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők, továbbá ezen ágazatok szakmai szervezeteinek részére szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, REL együttműködésben részt vevő termelők és erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatást igénylő az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- a projekt megvalósításával hozzájárul a tudásbázis gyarapításához, illetve a tudásátadás előmozdításához a mezőgazdaságban, elősegíti az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását, szakmai és gyakorlati ismereteit megosztja, hozzájárulva ezzel az életen át tartó tanulás megvalósításához.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Vidékfejlesztési Program kiemelt céljai közé tartozik a tudásbázis gyarapítása, illetve a tudásátadás előmozdítása a mezőgazdaságban. Jelen Felhívás a fenti célok elérését biztosítja azzal, hogy tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal szakemberek számára gyakornoki programban való részvételre. A Felhívás célja, hogy elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását.
A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek megosztására, a jó gazdálkodási technikák egymástól történő elsajátítására.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,53 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 1.3.1. számú, Szakmai tanulmányutak és csereprogramok című művelete szolgál

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. A célterület esetében:

Szakmai tanulmányút megvalósítása.
Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás).
II. B célterület esetében:

Szakmai csereprogram megvalósítása.
Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, a fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás).
III. C célterület esetében:

Gyakornoki program megvalósítása.
Gyakornoki program kidolgozása, gyakornok fogadása, program megvalósítása, gyakornok ellátása (szállás, étkezés).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
d) ezen ágazatok szakmai szervezetei
Támogatási kérelmet az a támogatást igénylő nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
A és B célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak:
- mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó
- támogatásban részesült (6.1) fiatal mezőgazdasági termelő.
- REL esetében igazolás a REL együttműködésben való részvételről
C célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak
- legalább középfokú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakember
A tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek rendelkezniük kell a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal a személyzet képesítése és rendszeres képzése révén.
A szolgáltatás nyújtója a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül legalább egyszer szakmai továbbképzésen vett részt.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a Magyar Államkincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 26. naptól 2018. év 04. hó 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. július 31.
- 2017. szeptember 29
- 2017. december 29.
- 2018. április 30.
A támogatást igénylő a támogatási kérelmét a meghatározott értékelési határnapok figyelembe vételével úgy nyújtja be, hogy a támogatási kérelem a benyújtást követő 12 hónapra vonatkozóan tartalmazza a megvalósítani kívánt projektek részletes leírását.
Egy támogatási kérelemben az egyes célterületekre külön-külön vagy együttesen is igényelhető támogatás, azaz a támogatást igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban kérelmét több célterületre és több projektre vonatkozóan is benyújthatja.
A támogatást igénylő a projektek megvalósítása után, a záró kifizetés benyújtását követően további támogatási kérelmet nyújthat be.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a Felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a Felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
A és B célterület esetén: 130 euró/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.
C célterület esetén: 162 euró/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.
Az adott évben kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi január elsejei EKB középárfolyam szerint kerülnek meghatározásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a..
Az egy támogatási kérelemben igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legfeljebb 160 000 eurónak megfelelő forint összeg.Az adott évben kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi január elsejei EKB középárfolyam szerint kerülnek meghatározásra.
A vidéki térségekben működő jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás
a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,
b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.
https://www.palyazat.gov.hu/vp1-131-17-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink



Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>




Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum