Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatása
Kiíró:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Határidő:
11/23/2017, 01/25/2018, 03/15/2018, 05/03/2018
Érvényes:
05/03/2018
Tárgymutató:
médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásáa és közzététele - új, lekérhető (online)
Pályázhat:
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be, azzal a feltétellel, hogy a pályázat beadásának időpontjában az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatási jogosultsággal már rendelkezik, vagy
b) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény, valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában, vagy
c) a Szátv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, egyesület vagy alapítvány valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
pályázati eljárást hirdet új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatására.
1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A kiíró célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti médiatartalmak (a továbbiakban: közszolgálati tartalom/tartalmak) jelenjenek meg a magyarországi lekérhető médiaszolgáltatások műsorkínálatában, és ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek legyenek. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve más harmadik személy a közszolgálati tartalom tekintetében semmilyen jogot nem szerez.
1.1.2. A közszolgálati tartalmat a Médiatanács döntésének értesítésben szereplő dátumától számított 9 hónapon belül kell elkészíteni, illetve az 1.4.1. b) és c) pont esetében a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő médiaszolgáltató részére átadni (a továbbiakban: befejezési határidő). Az 1.4.1. a) pont szerinti pályázó esetén befejezésnek a közszolgálati tartalom online felületre történő teljes feltöltése minősül.
1.1.3. A jelen eljárásban a kiíró nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját, kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határoz meg preferenciákat a felhívás 3.2.5. pontjában.
1.1.4. A támogatott audiovizuális közszolgálati tartalmat HD minőségben, legalább 1080i felbontásban kell elkészíteni és az online felületre feltölteni. A feltöltött adattartalmakon reklám nem helyezhető el.
1.1.5. Rádiós közszolgálati tartalom esetén MP3, illetve MP4 formátum, legalább 44 kHz mintavételi frekvencia, illetve legalább 128 kb/sec. tömörítési arány a műszaki követelmény; változó bitráta a tömörítés során nem használható.
1.1.6. A közszolgálati tartalom legalább 1 évig hozzáférhető kell, hogy legyen (a továbbiakban: hozzáférési időszak). A hozzáférési időszak kezdete a közszolgálati tartalom online felületre történő teljes feltöltése, amelynek dátumát a beszámoló űrlapon (a feltöltött adattartalom pontos elérhetőségét direkt link(ek) által történő megadásával) fel kell tüntetni és egyben a e-mailben (info@mecenatura.mtva.hu e-mail címre) elküldeni. A feltöltés dátumát a honlapon is meg kell jelölni.
1.1.7. Nem nyújtható be pályázat olyan közszolgálati tartalom gyártásának támogatására, amely a Magyar Média Mecenatúra Programban meghirdetett más pályázati eljárás keretei között támogatható.
1.2. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.2.1. A jelen eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 20.000.000 Ft-ot, a határon túli pályázók által benyújtott pályázatok támogatására további 5.000.000 Ft-ot különít el.
1.2.2. Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1.000.000 Ft.
1.3. Az eljárás időbeli ütemezése
Pályázatokat folyamatosan lehet beküldeni az alábbi beadási határidőknek megfelelően, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg: forduló száma beadási határidő/időszak a bírálóbizottság értékelésének határideje a Médiatanács döntésének határideje
1. forduló: a felhívás megjelenésének napjától – 2017. november 23. 12:00:00
2. forduló: 2017. november 24. – 2018. január 25. 12:00:00
3. forduló: 2018. január 26. – 2018. március 15. 12:00:00
4. forduló: 2018. március 16. – május 3. 12:00:00
1.4. A pályázók köre
1.4.1. A jelen eljárásban pályázatot kizárólag
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be, azzal a feltétellel, hogy a pályázat beadásának időpontjában az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatási jogosultsággal már rendelkezik, vagy
b) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény, valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában, vagy
c) a Szátv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, egyesület vagy alapítvány valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában
(a továbbiakban: pályázó).
1.4.2. A határon túli pályázó önállóan (a továbbiakban: önálló határon túli pályázó) vagy egy általa megnevezett magyarországi székhelyű – gazdasági társaság, alapítvány vagy egyesület – pénzügyi lebonyolítóval együttműködve (a továbbiakban együtt: együttes határon túli pályázó) nyújthat be pályázatot. Választásáról a pályázati kérelem űrlap adatlapján kell nyilatkoznia.
1.4.3. A vásárlási szándéknyilatkozatban a médiaszolgáltató tudomásul veszi az 1.1.1. és 1.1.6. pontban rögzítetteket és vállalja, hogy a közszolgálati tartalom a hozzáférési időszakban folyamatosan hozzáférhető lesz.
1.4.4. Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, aki állami felsőoktatási intézményben való képzés sikeres befejezéséhez szükséges médiatartalom megvalósításához kér támogatást.

2. A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
2.1. A pályázat beadása
2.1.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.
2.1.2. A pályázatokat az egyes fordulókban az 1.3. pontban megjelölt utolsó pályázat beadási napon 12 óráig lehet benyújtani. Az ezt követően beküldött pályázatokat az Alap nem fogadja be. A beküldés időpontjának az Ügyfélkapu visszaigazolásának időpecsétjén szereplő időpont minősül.
2.1.3. A pályázat Ügyfélkapun történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld visszaigazolást, majd ezt követően az elektronikus pályázati rendszerbe való beérkezéséről az EPR befogadó szolgáltatás küld automatikus válaszüzenetet. A pályázat tényleges befogadásáról a pályázó Ügyfélkapu tárhelyére kapott üzenet tartalmaz információt.
2.1.4. A jelen eljárásban a pályázat érvényes benyújtásához bruttó 10.000 Ft pályázati díjat kell fizetni. A pályázónak a pályázati díjat az ÁPF II. fejezet 14.1. pontjában rögzítettek szerint pályázatonként kell megfizetnie.
2.1.5. A 2.4.1. pont szerinti módosító pályázat benyújtása esetén a pályázati díjat nem kell újból megfizetni. A pályázati díjat nem vagy nem megfelelően fizető pályázó érintett pályázata érvénytelenség miatt kizárásra kerül, így ezen pályázat módosítására nincs lehetőség.
2.1.6. A pályázati díj esetleges visszatérítése az ÁPF II. fejezet 14.2. pontja szerint történik.

2.2. A pályázat kötelező tartalma
2.2.1. A pályázónak a pályázat tartalma vonatkozásában a jelen felhívásban rögzítetteken túl az ÁPF II. fejezet 13. pontjában foglaltakat is figyelembe kell vennie.
2.2.2. A beküldendő pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza:

A) pályázati kérelem űrlap, amely a következő részekből áll:
1. pályázati kérelem adatlap, amely egyben a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó nyilatkozatát is tartalmazza,
2. költségterv és pénzügyi adatok,
3. gyártási/megvalósítási terv,
4. nyilatkozat a kötelezettségekről és tartozásmentességekről,
5. a médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata,
B) kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. médiaszolgáltatói nyilatkozat (a pályázati kérelem űrlapon kitöltött és a médiaszolgáltató képviselője által aláírt 1 db pdf/jpeg),
2. a pályázati kérelem űrlap részét képező kötelezettségekről és tartozásmentességekről szóló nyilatkozatban tételesen felsorolt kötelezettségekről és tartozásmentességekről kiállított igazolások (együttes határon túli pályázó esetén a pénzügyi lebonyolító nevére kiállítva, önálló határon túli pályázó esetén a pályázó nyilatkozatai):
a) NAV adóigazolás (1 db pdf/jpeg),
b) helyi önkormányzat igazolása (1 db pdf/jpeg),
c) a közös jogkezelő szervezetek igazolásai (annyi pdf/jpeg fájl, ahány szervezetet a pályázó a nyilatkozaton bejelölt, de legfeljebb 4 db),
3. médiatartalom leírása (1 db pdf/jpeg),
4. megvalósítási koncepció, mely tartalmazza a megvalósítás legfontosabb technikai megoldásait (1 db pdf/jpeg),
5. referenciák: a pályázó, valamint a közszolgálati tartalom létrehozásában résztvevő alkotók eddigi szakmai tevékenységének bemutatása (1 db pdf/jpeg),
6. az elérni szándékozott társadalmi hatás, cél, illetve a közszolgálati tartalom célközönségének leírása (1 db pdf/jpeg),
7. nyilatkozat könyvvizsgáló alkalmazásáról (a pályázó képviselője által aláírt, a pályázati dokumentáció részét képező formanyomtatványon 1 db pdf/jpeg),
8. a pályázati díj átutalási megbízásának másolata vagy elektronikus kivonata annak érdekében, hogy a befizető személye azonosítható legyen (1 db pdf/jpeg),

C) további csatolandó/csatolható dokumentumok:
1. határon túli pályázó esetében 30 napnál nem régebbi – a saját országának joga szerinti bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörténtéről szóló – igazoló okirat magyar nyelvű fordítása, melyet a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §-a alapján erre feljogosított személy, vagy a pályázó saját országának szabályai szerinti fordításra feljogosított közjegyző készíthet el (1 db pdf/jpeg),
2. kommunikációs/marketing és stratégiai terv (1 db pdf/jpeg),
3. számítás, felmérés a közszolgálati tartalom várható fogadtatásáról, nézettségéről/hallgatottságáról (1 db pdf/jpeg),
4. a közszolgálati tartalom korábban támogatott részeinek, és más támogatott tartalmak linkjei (1 db pdf/jpeg),
5. a felhívás 3.2.5.d) pontjában rögzített kötelezettség vállalása esetén a második médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata (a médiaszolgáltató képviselője által aláírt, a pályázati dokumentáció részét képező formanyomtatványon 1 db pdf/jpeg),
6. egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok), amely(eke)t a pályázó a pályázat értékeléséhez fontosnak tart (1 db pdf/jpeg).
2.2.3. A pályázat kötelező mellékleteit úgy kell csatolni úgy, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak. A módosított pályázat benyújtása esetén a fájlnevekben jelezni kell a módosítás tényét.
2.3. A költségterv elkészítése
2.3.1. A közszolgálati tartalom tervezett összköltsége a pályázati kérelem űrlap részét képező költségterv táblázatba besorolható közvetlen kifizetések összege. A költségtervet a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) minősíti, és javasolja a Médiatanácsnak annak elfogadását vagy elutasítását.
2.3.2. A közvetlen kifizetések körébe tartozó költségek meghatározását az ÁPF VIII. fejezete tartalmazza.
2.3.3. A közszolgálati tartalom megvalósításának költségei között elszámolható a könyvvizsgáló megbízási díja, ugyanakkor nem számolhatóak el a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos költségek, valamint a pályázati díj.
2.3.4. A Médiatanács az eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe. A kedvezményezett számára visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható ÁFA) az összköltség részeként nem számolhatók el.
2.3.5. A jelen támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók fel.
2.3.6. A közszolgálati tartalom elkészítéséhez közvetett támogatás igénybevételére nincs lehetőség.
2.3.7. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – a pályázati kérelem űrlapon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a támogatás forintban kifejezett összegét. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül és a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig a kedvezményezett korábbi nyilatkozatának tartalmát érintő változás következik be, köteles ismét nyilatkozatot tenni.
2.3.8. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazandó szabályait az ÁPF VI. fejezetének 25. pontja tartalmazza részletesen.

2.4. A pályázat módosítása
2.4.1. A jelen eljárásban a bizottság az egyes fordulókhoz tartozó ajánlásában a támogatásra nem javasolt pályázat esetében javaslatot tehet annak a következő fordulóban történő javítására, módosítására, különös tekintettel a felhívás 3.2.4. g) pontjára. A bizottságnak részletesen indokolnia kell javaslatát, pontosan megnevezve a javítandó, módosítandó dokumentum(ok)at/melléklet(ek)et. A módosítási javaslat tartalmi elutasításnak minősül.
2.4.2. Pályázatán addig nem módosíthat a pályázó, amíg a Médiatanács – a bizottság ajánlása alapján – nem döntött a módosítás lehetőségéről. A Médiatanács döntését követően a pályázó az eljárás utolsó fordulójáig benyújthatja a módosítást. A módosítás határidejére az új pályázat beadására vonatkozó előírások az irányadóak.
2.4.3. A módosító pályázatot a 2.1.1. és 2.1.2. pontban rögzítettek szerint kell benyújtani. A módosító pályázat beküldésekor a pályázati kérelem űrlapon jelezni kell a módosítás tényét.
2.4.4. A módosítás alkalmával a pályázónak ismételten be kell nyújtania a 2.2.2. pontban felsorolt valamennyi dokumentumot a pályázat benyújtására vonatkozó előírások és a bizottsági ajánlásban rögzítettek szerint. A 2.2.2. B) 2. pontban szereplő igazolások és a 2.2.2. B) 7. pont szerinti pályázati díj befizetésének igazolása esetében az eredeti pályázat beküldésekor csatolt dokumentumokat kell ismételten csatolni.
2.4.5. Amennyiben a pályázó a módosítást az 1.3. pont szerinti határidőig az adott fordulóban több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként befogadott módosítást vizsgálja, minden további változat érvénytelennek minősül.

3. A pályázatok ellenőrzése, értékelése és a pályázók értesítése
3.1. Ellenőrzés
3.1.1. A pályázat teljességi feltételeknek való megfelelését (rovatok kitöltése és mellékletek csatolása) az ÁNYK program, valamint az Alap elektronikus pályáztatási rendszere automatikusan ellenőrzi. A pályázóra, illetve a pályázatra vonatkozó érvényességi ellenőrzést az Alap a pályázat beküldésének napjára vonatkozóan, az ÁPF III. fejezetének 15. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi el.
3.1.2. Amennyiben a pályázó pályázatát az 1.3. pont szerinti határidőig az adott fordulóban több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként befogadott pályázatot vizsgálja, minden további változat érvénytelennek minősül.
3.1.3. Az ÁPF szerinti érvényességi ellenőrzésen túl az Alap vizsgálja, hogy a pályázó mindenben megfelel-e a pályázói körrel szemben támasztott, a felhívás 1.4.1. és 1.4.4. pontjaiban rögzített további érvényességi követelményeknek, valamint hogy a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő médiaszolgáltató az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltató-e, és a médiaszolgáltató nyilatkozata a médiaszolgáltató képviselője által aláírásra került-e.
3.1.4. A pályázat érvényességének Alap általi ellenőrzése kiterjed a pályázó de minimis támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelésének ellenőrzésére is. Amennyiben a pályázó de minimis nyilatkozata vagy az Alap de minimis nyilvántartása alapján a pályázó nem felel meg az ÁPF VI. fejezetének 25. pontja szerinti feltételeknek, úgy a pályázata(i) érvénytelenség miatt nem kerül(nek) bizottsági értékelésre.
3.1.5. Az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatok kizárásáról az ÁPF III. fejezetének 15.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a Médiatanács dönt.

3.2. A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése
3.2.1. A Médiatanács a pályázatok értékelésére, bírálatára a jelen eljárásban folyamatosan működő szakértőkből álló bizottságot kér fel.
3.2.2. A bizottság összetétele a Mecenatúra Igazgatóság honlapján (http://mecenatura.mtva.hu/) kerül közzétételre.
3.2.3. A bizottság tagjai, a Ptk. Záró rendelkezések 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóik, valamint a tulajdonukban, illetve közeli hozzátartozójuk tulajdonában álló gazdasági társaságok az eljárásban pályázóként nem vehetnek részt, támogatásban nem részesülhetnek.
3.2.4. A bizottság az értékelés során vizsgálja, hogy:
a) a közszolgálati tartalom nem támogatható-e más, a Magyar Média Mecenatúra Programban meghirdetett pályázati eljárás keretei között,
b) a tervezett közszolgálati tartalom megfelel-e az Mttv. 83.§-ában rögzített – a közszolgálati célú műsorszámokkal szemben elvárható – minőségi és szakmai követelményeknek, valamint a jelen felhívásban, különösen az 1.1. pontban rögzítetteknek,
c) mennyire tekinthető eredetinek, kreatívnak a közszolgálati tartalom és annak megközelítésmódja, az alkalmazni kívánt technikai megoldások, valamint a vizuális kivitelezés,
d) a megvalósuló közszolgálati tartalom milyen fogyasztói fogadtatásra, tetszésre számíthat,
e) mekkora a közzétételt vállaló lekérhető médiaszolgáltató honlapjának látogatottsága,
f) a pályázó szakmai felkészültsége, gyakorlata, eddigi tevékenysége, csatolt referenciái alapján alkalmas-e a közszolgálati tartalom színvonalas megvalósítására,
g) a költségterv adatai, valamint azok összeállítása, tervezése konzisztens, reális és megalapozott-e, valamint
h) összességében a csatolt dokumentumok alapján megállapítható-e, hogy szakmailag és minőségileg is értékes közszolgálati tartalom jön létre.
3.2.5. Az eljárásban előnyben részesül az a pályázó, aki
a) oktatási-nevelési célú gyermek és ifjúsági közszolgálati tartalom létrehozását és közzétételét vállalja;
b) vállalja, hogy elsődlegesen nem az ún. kereskedelmi célcsoport (18–49 korosztály) számára állít elő és tesz hozzáférhetővé közszolgálati tartalmat;
c) a vakok és gyengénlátók, valamint siketek és nagyothallók számára infokommunikációs szempontból akadálymentessé teszi a támogatott közszolgálati tartalmat;
d) vállalja, hogy a támogatott közszolgálati tartalomnak a médiaszolgáltató honlapján történő első lekérését követően, legkésőbb a végleges beszámoló benyújtásáig lehetővé teszi annak még szélesebb körű hozzáférhetőségét azzal, hogy azt további, a 3.1.3. pontnak megfelelő lekérhető magyarországi médiaszolgáltató részére is átadja, amelynek honlapján a közszolgálati tartalomnak a feltöltést követően még legalább 6 hónapig hozzáférhetőnek kell lennie, valamint mindezt felhasználási szerződéssel, illetve az elérési linkek Alap számára történő megküldésével igazolja;
e) audiovizuális közszolgálati tartalom esetén vállalja annak angol vagy más idegen nyelvű feliratozását;
f) a közszolgálati tartalom kortárs zene felhasználásával valósul meg;
g) kifejezetten gyermekek részére készülő, médiaműveltségük növelését célzó online tartalmak gyártását vállalja.
3.2.6. A bizottság az egyes fordulókban a felhívás 1.3. pontjában rögzített határidőig értékeli a beérkezett érvényes pályázatokat, valamint módosított pályázatokat, és elkészíti írásos ajánlását a Médiatanács részére a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan.
3.2.7. Az eljárásban a bizottság az egyes fordulókhoz tartozó ajánlásában a tartalmi okból támogatásra nem javasolt pályázatok esetében indoklással ellátott javaslatot tesz, hogy a pályázónak a módosító pályázatban mely dokumentumo(ka)t kell javítania, módosítania.
3.2.8. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok támogathatóságáról legkésőbb az adott fordulóban az 1.3. pontban rögzített határidőig.
3.2.9. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül – az érvényes pályázatok esetében az ajánlás csatolásával – elektronikus levélben értesíti a pályázókat.
3.2.10. A Médiatanács által a bizottság javaslata alapján nem támogatott pályázatok benyújtóit az Alap a Médiatanács döntéséről 3 napon belül – az ajánlás megküldésével – elektronikus levélben értesíti.

4. A támogatási szerződés és a teljesítés ellenőrzése
4.1. A támogatási szerződés és a támogatás folyósítása
4.1.1. A kedvezményezettekkel az Alap a Médiatanács felhatalmazásával, az általa elfogadott és a Mecenatúra Igazgatóság honlapján nyilvánosságra hozott formaszerződést köti meg.
4.1.2. A támogatási szerződés megkötéséhez teljesítendő feltételeket az ÁPF IV. fejezet 18. pontja, a szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁPF IV. fejezet 19. pontja tartalmazza.
4.1.3. A támogatási szerződés megkötésére az egyes fordulókban a Médiatanács kedvezményezettekről szóló döntését követő 30. napig van lehetőség. Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból e határidőig a támogatási szerződést nem köti meg, úgy őt a Médiatanács a szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti, és a szerződési ajánlatát visszavonja.
4.1.4. Az 1.4.1. a) pont szerinti kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a hozzáférési időszak utolsó napjáig folyamatosan fenntartja lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságát.
4.1.5. Az önálló határon túli pályázónak a támogatást fogadó számláját egy Magyarországon működő banknál kell vezetnie.
4.1.6. Az eljárásban könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező. Amennyiben a pályázó a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítéséhez könyvvizsgálót kíván alkalmazni, úgy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, és a felkért könyvvizsgáló nem lehet azonos a pályázó könyvvizsgálatát végző személlyel, illetve társasággal.
4.1.7. A kedvezményezett köteles a támogatás tényének feltüntetésére a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően.
4.1.8. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valósítja meg a közszolgálati tartalmat, megsérti a hozzáférési időszakra érvényes kötelezettségeit, illetve 1.4.1. b) vagy c) pont szerinti pályázóként a közszolgálati tartalmat nem adja át a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő médiaszolgáltatónak, úgy a Médiatanács elállhat a támogatási szerződéstől és a kedvezményezett köteles a folyósított támogatást annak 50%-ával növelt összegben visszafizetni, valamint az Alap őt meghatározott időre a Magyar Média Mecenatúra Program pályázati eljárásaiban való részvételből kizárhatja.
4.1.9. Az 1.4.1. b), illetve c) pont szerinti pályázó esetében a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő médiaszolgáltató személye kizárólag a Médiatanács előzetes jóváhagyásával módosítható.
4.1.10. A támogatási szerződés a „Kedvezményezett jogai és kötelezettségei” cím alatt rögzíti és részletezi a kedvezményezettet terhelő valamennyi, a támogatással kapcsolatos kötelezettséget.
4.1.11. Együttes határon túli pályázó esetében a kedvezményezett, illetve a pénzügyi lebonyolító a támogatási szerződés aláírásához az ÁPF IV. fejezet 18. pontjában meghatározott feltételeket az alábbiak szerint köteles teljesíteni:
a) kedvezményezett illetve a pénzügyi lebonyolító a jelen szerződés aláírását megelőzően kötelesek átadni az Alapnak a jelen szerződés részét és mellékletét képező könyvvizsgálói nyilatkozatot, amely szerint a filmalkotás pénzügyi elszámolásának ellenőrzését a könyvvizsgáló erre vonatkozó szerződés alapján látja el,
b) a kedvezményezett/pénzügyi lebonyolító a jelen szerződés aláírását megelőzően a szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi, a pénzügyi lebonyolító számlavezető hitelintézete által kibocsátott számlakivonattal vagy igazolással köteles igazolni, hogy a kedvezményezett rendelkezésére áll az értesítésben rögzített saját forrás összege,
c) a kedvezményezett, illetve a pénzügyi lebonyolító, amennyiben adataiban a pályázat benyújtását követően változás következett be, úgy a jelen szerződés aláírását megelőzően köteles átadni a 30 napnál nem régebbi eredeti, hatályos jogi alapdokumentumát,
d) a kedvezményezett, illetve a pénzügyi lebonyolító amennyiben tulajdonosi szerkezetében társaság is szerepel, úgy a jelen szerződés aláírását megelőzően köteles átadni a társaság közvetett és közvetlen tulajdonosi hátterének valamennyi tulajdonosa magánszemélyig történő lebontását alátámasztó cégkivonatait – külföldi cég esetében azok hiteles magyar nyelvű fordítását – eredeti példányban,
e) a pénzügyi lebonyolító – amennyiben cégjegyzékben nem szereplő egyéb szervezet – illetve a kedvezményezett a jelen szerződés aláírását megelőzően köteles átadni a hatályos jogi alapdokumentumának 30 napnál nem régebbi eredeti, hatályos példányát.
4.1.12. Az Alap a támogatást annak legfeljebb 80%-áig előfinanszírozásként, a támogatás előfinanszírozásként nem folyósított hányadát a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozásként folyósítja, a pályázati kérelem űrlapon rögzített támogatást fogadó számlaszámra. Gazdasági társaság esetében kizárólag a cégkivonatban rögzített valamely bankszámlaszám jelölhető meg támogatást fogadó számlaszámként.
4.1.13. A támogatás folyósításának feltételeit, határidejét a támogatási szerződés rögzíti.

4.2. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
4.2.1. A kedvezményezett köteles a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A közszolgálati tartalom elkészítéséről szóló beszámoló űrlapot és annak mellékleteit (.pdf, .jpeg vagy .xlsx formátumban) Ügyfélkapun keresztül, a megvalósítási dokumentáció részét képező ÁNYK-űrlapon kell beadni. A beszámoló részét képező adathordozókat a beszámolási határidőig postai úton vagy személyesen kell az Alaphoz eljuttatni.
4.2.2. A közszolgálati tartalom megvalósításáról szóló beszámoló benyújtásának határideje az 1.1.2. pont szerinti befejezési határidőt követő 45. nap (a továbbiakban: beszámolási határidő). A beszámolási határidőt követően teljesített kifizetések a pályázati eljárás keretében nem számolhatók el.
4.2.3. A közszolgálati tartalom a jelen pályázati eljárás szempontjából megvalósult, ha azt a kedvezményezett a pályázati felhívásban előírt és a pályázati kérelemben vállalt, a Médiatanács által elismert adatoknak, valamint a mellékletként benyújtott, a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokban, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette, és azt az 1.4.1.b) és c) pont esetén az online hozzáférhetőséget biztosító médiaszolgáltató részére átadta, az 1.4.1.a) pont esetében gondoskodott annak feltöltéséről és a hozzáférési időszakban való folyamatos hozzáférhetőség biztosításáról, valamint a megvalósításról szóló beszámolóját – a támogatási szerződésben rögzítettek szerint – az Alaphoz eljuttatta és azt az Alap elfogadta.

5. További tudnivalók
5.1. Az Alap a pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) teljesíti.
5.2. Az Alap az eljárás egyes fordulóiban beérkezett pályázatok számáról és az azokban igényelt támogatás összegéről az utolsó beadási napot követő 8 napon belül, az egyes fordulók eredményéről és lezárásáról, továbbá a még rendelkezésre álló keretösszegről a Médiatanács döntését követő 5 napon belül nyújt tájékoztatást.
5.3. A kapcsolattartás részletes szabályait az ÁPF I. fejezetének 7.1. pontja tartalmazza.
5.4. A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.
5.5. A szerződésmódosítási, felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában az ÁPF V. fejezetében foglaltak az irányadóak. A kérelmeket cégszerűen aláírt példányban az info@mecenatura.mtva.hu címre kell megküldeni.
5.6. A pályázó tudomásul veszi az ÁPF I. fejezet 6. pontjában rögzített, adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
5.7. A felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak.
5.8. A jelen felhívás és mellékletei az ÁPF-fel együtt értelmezendők.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=4927&m1=34


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum