Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az építész háza
Kiíró:
Style&Home Kft.
Határidő:
09/15/2018
Érvényes:
09/15/2018
Tárgymutató:
ötletpályázat építészek, építészhallgatók számára
Pályázhat:
építészek, építész hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A JÖVŐ OTTHONAI ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT (2.)
AZ ÉPÍTÉSZ HÁZA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A 2016-ban indult tervpályázat-sorozat folytatásaként, a Style & Home Kft. által életre hívott OTTHONNEKED összefogás nyílt ötletpályázatot hirdet építészek, valamint építész hallgatók számára. A fenntarthatóság mint az első pályázatban megfogalmazott cél és problémafelvetés az idei pályázatban is központi szerepet játszik. Az általános tematika mellett jelen kiírás egy speciálisabb, a közgondolkodást jelentősen befolyásolni képes témára, az építész saját házára fókuszál.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA
Style & Home Kft. (2235 Mende, Fő u. 21), továbbiakban Kiíró.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat Kiírója és Támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontosságú. Meggyőződésük, hogy az ehhez szükséges szakembergárda, köztük kiemelten az építészek szakmai támogatása nélkülözhetetlen feladat. Ezért a pályázat a már létező fejlesztési eredmények megismertetése mellett az építészeti innováció felkutatásához, ezzel együtt pedig az építészek és az építőipar szorosabb együttműködéséhez is hozzá szeretne járulni.
A motivált, kreatív alkotók legszélesebb körének megszólítása érdekében a pályázaton való részvételre a Kiíró a szakmai pályafutásuk elején járó építészhallgatókat és a praktizáló építészeket is várják. Különösen aktuálisnak érzi a Kiíró a téma feldolgozását annak tükrében, hogy Magyarország meglévő lakásállományának jelentős hányada mára az elfogadott statisztikák és tanulmányok szerint sem biztosít humánus lakókörnyezetet, az úgynevezett lakhatási szegénység sok százezer embert érint.
Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóház/lakás/otthon megteremtése továbbra is társadalmunk legfontosabb kihívásai közé tartozik. Míg a lakásállománnyal szemben támasztott mennyiségi elvárások könnyebben meghatározhatók és leírhatók, addig a korszerű minőség tartalma folyamatosan változik, kutatására invenciózus energiákat kell fordítani. Az örökérvényűnek és kizárólagosan jónak gondolt építészeti és technikai megoldások a környezeti és társadalmi változásokat követve gyakran módosulnak. Az új kihívásokra, a klímaváltozás, fenntarthatóság kérdéseire a pályázatot kezdeményező cégek igyekeznek innovatív termékekkel válaszolni. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a fenntartható és energiatakarékos épített környezet, illetve lakóházak létrejötte nem kizárólag az építőipari innovációk, technológiák, technikák és berendezések beépítésétől függ. Ehhez nélkülözhetetlen a minőségi építészet, amely reagál a társadalmi, gazdasági és ökológiai aspektusokra is. Ez ugyanis képes alapjaiban meghatározni és rögzíteni egy épület fenntarthatósághoz, időtállósághoz, környezettudatossághoz fűződő iszonyát. Sőt, ezeken a kiindulási feltételeken gyakran a legkorszerűbb berendezések és technikák sem tudnak érdemben változtatni. Ezért az építész számára különösen fontos az alapkoncepció meghatározása, melynek része a környezeti, településszerkezeti és szociális kontextus vizsgálata, a fenntarthatóan működő tervezési program, lakásméret meghatározása épp úgy, mint a telepítés, tájolás, tagolás, megnyitások, átmeneti terek, anyagok, felületek és építési technológiák használatának kérdése.
Léteznek-e alapvetően építészeti, a teret és a formát, sőt az esztétikát érintő megoldások, melyek a technika és a technológia segítségével élhető és fenntartható otthonok létrejöttét biztosítják? A pályamunkáknak erre a holisztikus, az építészetet és az építést átfogóan és egyben látó szemléletnek az erősítésére kell vállalkozniuk.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Jövő otthonai tervpályázat idei kiírásának tárgya az építész saját háza. Nem túlzás azt állítani, hogy az építész önmaga számára tervezett otthonára mindig is megkülönböztetett figyelem irányult. A közvélekedés szerint ugyanis itt tud leginkább kibontakozni és megmutatkozni az alkotói világlátás és a kreatív attitűd a maga teljességében, kompromisszumok nélkül. Ebben az esetben az építész önmagában egyesíti a megrendelőt és a tervezőt, megteremtve ezzel szakmai önarcképét. A külvilág reális elvárásai mellett ugyanakkor a saját otthon megtervezése valószínűleg az egyik legintimebb feladat az építész számára. A Kiíró olyan pályamunkák megszületését várja, melyekben a személyes érintettségben rejlő potenciál a köz számára is előremutató és követendő mintákat teremt.
A Kiíró a tervpályázat szellemiségének megfelelően továbbra is olyan terveket vár, melyek a fenntarthatóság, energiatudatosság, helyénvalóság fogalmához az építészet felől közelítenek, integrálva a tér- és formaalkotásba a Kiíró által biztosított építőipari innovációkat is. Ehhez a közös munkához a támogató cégek a kiírásban megjelölt kapcsolattartón keresztül a pályázati idő alatt a termékeikről és az innovatív technológiáikról konzultációs lehetőséget biztosítanak. Az így létrejövő tudástérben a kiírásnak megfelelő pályamunkáknak a korszerű lakóházakkal szemben támasztott építészeti elvárásokon túl az épületszerkezet, épületgépészet, energetika, hulladékkezelés, akadálymentesítés, járműtárolás, villamosellátás fenntartható kritériumainak is meg kell felelniük.
A tervpályázat titkos, a bíráló bizottság munkájában a cégek konzulensei mint szakértők vesznek részt.

A PÁLYÁZAT FŐ ELEMEI
A TERVEZÉSI PROGRAM
A feladat olyan lakóépület, lakás, üdülő megtervezése, mely az építész (és családja, lakótársai) számára (állandó vagy szezonális) otthonul szolgál és melyben szétválasztva vagy integráltan helyet kap(hat)nak a következők:
lakóterek (nappali, étkező, konyha, stb...)
intim terek (hálószoba, fürdőszoba, stb...)
tároló terek (élelmiszer, háztartás, ruhák, járművek stb...)
rekreációs terek (kül- vagy beltéri)
átmeneti, ill. külső terek (terasz, udvar, kert stb...)
egyéb terek
A terek méretének és funkcionális kapcsolatainak meghatározása tervezési feladat.

A TERVEZÉS HELYSZÍNE
Szabadon választott, magyarországi helyszín.

A Kiíró támogatja azt is, hogy a pályamunkákban a pályázó egy valós, esetleg már megépült feladatát dolgozza fel a kiírásnak megfelelően. Ebben az esetben fontos szempont, hogy a személyiségi és szerzői jogok nem sérülhetnek.

CSALÁDMODELLEK
A pályázó által meghatározott ("tervezett”) családmodell.

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZEMPONTOK
Kontextus
A tervezett épület viszonya a meglévő város/település/táj szövetéhez, a funkcionális és infrastrukturális kapcsolatokhoz, valamint a társadalmi és kulturális adottságokhoz.

A fenntarthatóságot segítő tér- és formaképzés
Az épület(ek) térstruktúrájának és funkcionális elrendezésének vizsgálata és megfeleltetése a tervezési helyszín morfológiai, geológiai, (mikro)klimatikus adottságaihoz.

Helyénvaló és környezettudatos anyaghasználat, technika és technológia
Az építőanyagok és technológiák kiválasztásánál is érvényesüljön a fenntarthatóság koncepciója: pl. helyi anyagok használata (szállítás, beépítés kérdése), újrahasznosítás, stb…

Intelligens, hatékony és takarékos energiafelhasználás
A rendelkezésre álló hagyományos erőforrások, nyersanyagok átgondolt és takarékos használata mellett jelenjenek meg a megújuló erőforrások és nyersanyagok is.

Környezettudatos design
A környezettel harmonikusan együttműködő magas építészeti minőség a fenntartható építészet fontos jellemzője.

Komfortos és humánus lakókörnyezet

Innovatív potenciál
A Kiíró szeretné, ha a pályamunkákban megjelenő új- és korszerű építészeti és technikai megoldások követendő és továbbfejleszthető mintaként is szolgálhatnának jövőbeni projektek számára.

A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
A tervpályázat nyílt, titkos ötletpályázat.

IDŐTÁBLÁZAT
Tervpályázat meghirdetése: 2018. április 13., CONSTRUMA-OTTHONDesign kiállítás
Kérdések határideje: 2018. szeptember 13.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. szeptember 13.
Pályaművek beérkezésének határideje: 2018. szeptember 15.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018 ősz

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, KATEGÓRIÁK
A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet megtenni. A pályázaton részt vehet:
I. kategória - minden építész, építőművész, építészmérnöki diplomával rendelkező tervező
II. kategória - szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, diplomával még nem rendelkező hallgató

BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK
A teljes pályázati anyag beadása szabadon választott technikával feldolgozva, kiállításra alkalmas (max. 6 db) digitális tablón, a megadott honlapra feltöltve, a szerzőt be nem azonosíthatóan feliratokkal, magyarázatokkal ellátva történik és a következő elemekből áll:

1. Koncepció tervlap
Javasolt tartalom:
helyszíni összefüggések, urbanisztikai (társadalmi) kontextusok bemutatása, beépítés, struktúra, technológia, anyagok, inspirációk, innováció.
2. Helyszínrajz
az épület(együttes) méretétől függően M = 1:1000, 1:500
3. Alaprajz M = 1:200
Minden eltérő szintről a léptéknek megfelelő részletezettséggel.
4. Metszet M = 1:200
Legkevesebb 2 db, de a terv megértéséhez szükséges mennyiségben.
5. Jellemző homlokzatok M = 1:200
Legkevesebb 2 db.
6. Látványtervek
külső és belső, minimum 4 db, tetszőleges technikával.
Műleírás ábrákkal
Tartalma: építészeti műleírás, a léptéknek megfelelő szerkezeti, épületgépészeti és - villamossági műszaki leírás, energetikai koncepció, az adott támogató cégek termékei beépítésének dokumentálásával.
7. Digitális füzet:
valamennyi fenti tartalom A4 formátumban.
További, szabadon benyújtható tablókon elhelyezett munkarész:
rajz, skicc, magyarázó ábra, makettfotó, műszaki részletrajz a jobb megértés érdekében.

A PÁLYAMUNKÁK TARTALMÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS MEGJEGYZÉSEK
Ha a tervrajzokon és a műleírásban konkrét szerkezet- és termékmegjelölések jelennek meg, akkor azok legyenek a Támogatók által gyártott vagy forgalmazott termékek és szerkezetek. Például nyílászáró (Internorm) hővisszanyerő berendezés (Zehnder) stb...
A Támogatók a regisztrált pályázók számára a pályázás ideje alatt terméktámogatást nyújtanak a Kiírásban megadott kapcsolattartón és a pályázat honlapjára feltöltött termékinformációkon keresztül.
Családi ház tervezése esetén a család járműveinek (gépkocsi, kerékpár stb...) lehetőleg zárt tárolásáról gondoskodni kell.
Fontos, hogy a pályamunkák a koncepciótervnek megfelelő részletezettséggel dokumentáltan foglalkozzanak az épületgépészeti és energetikai problémák megoldásával is: lásd. korszerű fűtés (pl. hővisszanyerő alkalmazása), légtechnika stb...
A pályázó akár egy saját valós feladatot is benyújthat pályamunkaként, de csak akkor, ha ezzel a titkosságot és az egyéb szerzői jogokat nem sérti.
http://www.otthonneked.hu/epitesz_palyazat_kiiras

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum