Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása / VP4-10.2.1.2-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/02/2018
Tárgymutató:
mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítása
Pályázhat:
1. In vitro génmegőrzés esetén: támogatás igénybevételére a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet szerint történt kijelölés alapján a tenyésztési hatóság, valamint kutatási- és felsőfokú oktatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetek jogosultak.
2. Ex situ génmegőrzés esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, valamint azon fajta esetében, ahol központi nevelés nem folyik, ezek tagjai is jogosultak a támogatásra.
3. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, tenyésztő szervezetek szövetsége jogosultak a támogatásra.
4. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítására

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
VP4-10.2.1.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, azok tagjai, tenyésztő szervezetek szövetsége számára, a genetikai erőforrások megőrzésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, azok tagjai, tenyésztő szervezetek szövetsége együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forráskeret erejéig;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a genetikai erőforrások megőrzése céljának eléréséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzése, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése, valamint a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő tenyésztési-, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
4A-B-C: a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,83 Mrd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták szaporítóanyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedein végzett genetikai vizsgálatok.
II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése.
III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését biztosító tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. In vitro génmegőrzés esetén: támogatás igénybevételére a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet szerint történt kijelölés alapján a tenyésztési hatóság, valamint kutatási- és felsőfokú oktatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetek jogosultak.
2. Ex situ génmegőrzés esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, valamint azon fajta esetében, ahol központi nevelés nem folyik, ezek tagjai is jogosultak a támogatásra.
3. Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása esetén: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek, tenyésztő szervezetek szövetsége jogosultak a támogatásra.
4. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 01-től 2018. július 02-ig van lehetőség.
2. Ezen időszak alatt az alábbi szakaszban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. június 01.-július 03.
2018. május 31.-július 02.
3. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
4. A támogatási kérelem a benyújtását követően a kérelembenyújtásra nyitva álló, az IH által közleményben közzétett időpontig szerkeszthető, módosítható. Módosítás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
5. Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtási szakasz alatt egy támogatási kérelmet nyújthat be.
6. Jelen felhívás keretében egy támogatási kérelemben az egyes célterületekre külön-külön vagy együttesen is igényelhető támogatás.
7. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
8. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
9. A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
10. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtás lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról.
11. Ha a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
12. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 4.3. fejezetének 1. és 2. pontjában szereplő benyújtási időpont irányadó jellegű. Támogatási kérelem benyújtására kizárólag azt követően nyílik lehetőség, hogy a Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) Kormányhatározat módosítása hatályba lép.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra

I. Kifizetési igénylés benyújtása
1. Az adott évi támogatás kifizetése két részletben történhet. A támogatás első részlete előzetes kifizetésként a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések és a keresztellenőrzések lefolytatása után kerülhet kifizetésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
2. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de hatályos támogatói okirattal még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
3. A kifizetési igénylésben a minta/fajta/tevékenység azonosításán túl a kérelmezni kívánt egyedek, minták esetén az állategyedek/állományok azonosító számát valamint a minták mennyiségét is fel kell tüntetni.
4. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén minden kifizetési igényléshez mellékelni kell a 7. számú mellékletnek megfelelő munkanaplókat és a tanácsadó tevékenységet ellátó személy változásakor a munkaszerződéseket, munkaköri és/vagy feladat leírást.
5. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a fajtákra vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
6. A kifizetési igénylést évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.

II. A támogatás folyósítása
1. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben nem nyújt be kifizetési igénylést (akár a vállalt kötelezettség egészére vagy egy részére) a támogatott célterületre, úgy arra az évre vonatkozóan az adott célterületre vonatkozóan nem részesül támogatásban, a vállalt kötelezettségei azonban adott évben is fennállnak.
Fenti esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
2. In vitro génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő,
b) az Államkincstár által leigazolt, jóváhagyott,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő
állategyedek mintái képezik.
3. Ex situ génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő,
b) az Államkincstár által leigazolt, jóváhagyott,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő
állategyedek képezik.
4. A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben szereplő, az Államkincstár által leigazolt és jóváhagyott tanácsadói tevékenységgel érintett hónapok száma képezi.
5. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-10212-17-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklst-megelz-tancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum