Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási Témapályázatokhoz / NN_18, ANN_18, SNN_18
Kiíró:
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
02/15/2018
Érvényes:
02/15/2018
Tárgymutató:
nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási Témapályázatokhoz / NN_18, ANN_18, SNN_18
Pályázhat:
A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság - amely nem tartozik az EVA hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
- főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási Témapályázatokhoz (NN_18, ANN_18, SNN_18)

A pályázatok a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával ösztönzik a magyar tudományos kiválóságok további fejlődését. A pályázati felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az alábbi alprogramok keretében:
- Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (NN_18)
- Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (ANN_18)
- Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN_18)

A rendelkezésre álló keretösszeg
Az NN_18, ANN_18 és SNN_18 pályázatok összesített keretösszege 1 milliárd forint.
Az igényelhető támogatás mértéke
Projektenként átlagosan havi 1 millió forint támogatás igényelhető, azaz NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint, míg SNN_18 esetében maximum 36 hónapra maximum 36 millió forint.
Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

A projekt futamideje
A pályázati kiírás alapján a projekt futamideje az NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónap, míg az SNN_18 esetében maximum 36 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. Az NN_18 pályázatok esetében a projektkezdés dátuma későbbi is lehet, ha a külföldi társpályázatról szóló támogatási döntés időpontja ezt szükségessé teszi. A külföldi partnernek a támogatás rendelkezésre állását az NN_18 pályázat benyújtási határidejétől számított 12 hónapon belül kell igazolnia. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása
Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig - azaz 2018. február 15-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig - az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 22-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályázatokat - tudományterülettől függetlenül - angol nyelven kell benyújtani.

A pályázók köre
A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság - amely nem tartozik az EVA hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
- főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit szervezet.
A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.
A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek
A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.
Egy pályázó legfeljebb egy nemzetközi együttműködési pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN típusok) és egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázatban (KH) lehet kutatásvezető.

A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek
- NN_18 alprogram: A pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a külföldi együttműködő partnernek, társpályázónak az illető ország kutatástámogató szervezetéhez kell benyújtania. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, a külföldi társpályázatot pedig a külföldi ország kutatástámogató szervezete támogatja. A külföldi együttműködő partner esetében kutatástámogató szervezetnek minősül minden olyan állami vagy magánintézmény, amely az adott kutatás támogatására jogosult.
- ANN_18 alprogram: Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és az osztrák fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és az osztrák fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.
A pályázati felhívás a támogató társszervezet oldalán: Austrian Science Fund (FWF).
- SNN_18 alprogram: Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és a szlovén fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és a szlovén fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.
A pályázati felhívás a támogató társszervezet oldalán: Slovenian Research Agency (ARRS).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében a pályázatot benyújtó hazai kutató(k) vagy kutatócsoport(ok) által végzett tevékenységek támogathatók.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/nemzetkozi-kutatasi-temapalyazat/nn-18

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum