Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi Adományozási Program (KAP)
Kiíró:
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Határidő:
10/25/2018
Érvényes:
10/25/2018
Tárgymutató:
közösségi adományozási program (KAP)
Pályázhat:
közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civilszervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közösségi Adományozási Program (KAP)

Nyílt pályázati felhívás
a 2019. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre
Rövid összefoglaló
A MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP) adománygyűjtési lehetőséget biztosítunk társadalmi szervezetek számára. A programban történő részvétel első lépése egy online pályázati adatlap leadása. A sikeres pályázás lehetőséget biztosít társadalmi szervezeteknek arra, hogy felkerüljenek az ú.n. KAP listára. A bejutott szervezetek részt vehetnek egy kommunikációs és adománygyűjtő kampányban, illetve számos más programon.
Pályázati felkészítő találkozónkra 2018. szeptember 24-én kerül sor!
Másnap, 2018. szeptember 25-től indul a pályázás, 1 hónap időtartamban.
2018. október 25. 16 óráig nyújthatók be a pályázatok.
Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civilszervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)
Mire: működési vagy projekt támogatás gyűjtésére
Milyen területeken: 7 kategóriában: Oktatás; Esélyegyenlőség; Környezetvédelem; Kultúra; Gyógyítás; Egészségmegőrzés- sport; és ÚJ! Együttműködés, közösségépítés, tudásátadás (egy szervezet egy darab pályázatot nyújthat be egy kategóriát megjelölve)
Mennyi pénzt gyűjthet egy szervezet: 1 millió forintot
Értékelés: két lépcsős, fenntarthatósági elemek meglétének vizsgálatán keresztül történik
A Közösségi Adományozási Program célja
A MagNet Magyar Közösségi Bank aktív szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás területén.
A KAP célkitűzései:
- a közösségi és a fenntartható, felelős finanszírozási megközelítés megismertetése;
- az adományozói attitűd és a társadalmi hatás követésének, mérhetőségének minél szélesebb körben történő elterjesztése;
- változatos hátterű és folyamatosan növekvő számú társadalmi szervezet kapacitásépítése (kiemelt fejlesztési területek: a) kommunikáció, b) értékelés/mérés, c) partnerség, d) érintett bevonás, e) pénzügyi tudatosság és fenntarthatóság), közöttük együttműködés fejlesztése;
- a MagNet közösség erősítése, szektorok közötti szinergiák kiépítése.

A közösségi erőforrás háttere
A Bank 2018. évi adózott eredményének 10%-áról a Bank részvényesei lemondanak és lehetővé teszik banki ügyfeleiknek, hogy az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatására felajánlják azt.
A Közösségi Adományozási Program keretében több mint 40.000 ügyfelünk tud a rá eső banki nyereségrész 10%-áról rendelkezni.
A pályázható és gyűjthető támogatás
A pályázási keret felső határa a KAP 2019-ben
1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
Ez az összeg változhat pozitív és negatív irányba is a teljes kiosztható végösszeg és a bekerült szervezetek számának ismeretében!

Mit nyer a KAP-ba bekerülő szervezet?
A kiválasztott szervezetek adott év teljes (2019. január 1-jétől december 31-ig) időszakában a KAP 2019 szervezeteivé válnak és az alábbiakban részesülnek:
1) a program keretein belül banki ügyfeleink rendelkezhetnek a rájuk eső nyereségrész 10%-áról a kiválasztott szervezetek javára a megadott pályázási összeg erejéig;
2) a MagNet közösség és egy aktívan épülő és fejlődő, együttműködő civil közösség tagja lehet a szervezet;
3) felkészítő és kommunikációs workshopon részvétel 2018. szeptember és 2019. április között;
4) tematikus találkozókon részvétel, a szervezetek között tapasztalatok megosztása;
5) folyamatos banki kommunikáción keresztül a szervezet ismertségének növelése, nyilvános eseményen bemutatkozási lehetőség tervezetten 2019 végén;
6) a MagNet Bank civil pénzügyi és közösségi programjaiban való részvétel (Segítő Bankkártya Program, Egyéni Adományozási Program, a szükséges feltételek teljesítése esetén).
Kik pályázhatnak?
Azok a közhasznú jogállású2 társadalmi szervezetek indulhatnak a pályázaton, azaz a jelen Pályázati felhívás keretében azok az
- egyesületek3 (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével);
- alapítványok4 (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével); valamint
- nonprofit jellegű5 gazdasági társaságok,
- szociális szövetkezetek6
(együttesen: Társadalmi Szervezetek),
amelyek megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
- 2018. október 25. délután 16 óráig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek;
- amennyiben részt vett az előző, 2018-as KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2018. december 15. éjfélig eljuttatja részünkre és az elfogadásra kerül.

Azon szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek a 2019-es KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, kiesnek és a helyükre - szükség esetén - pótlistára került szervezetet választunk.
Azon pályázók jelentkezését várjuk, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek és fantáziát látnak a közösségi bank/bankolás gondolatában, az átláthatóságban és fenntarthatóságban is. Továbbá szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ez irányú törekvéseit és aktív résztvevőivé válnak a Bank Civil Kapcsolatok Programjának, illetve a közösségnek.

KAP pályázat kategóriái
A szervezetek 7 kategóriában nyújthatják be pályázatukat a szervezet működési területe szerint. Az egyes kategóriák kiemelt szakmai területeire példákat sorolunk fel az alábbiakban:

1. Együttműködés, közösségépítés, tudásmegosztás:
- Társadalmi szervezetek egymás közötti együttműködésének vagy szektorok - közötti szinergiák megerősítésére törekvő projektek;
- közösségépítést célzó projektek;
- szervezetek (akár KAP-osok) vagy szektorok közötti tudás megosztására fókuszáló projektek (pl. egy nagyobb szervezet több kisebb szervezetet fejleszt, vagy cégek és szervezetek tudást cserélnek) a pályázati kiírás elején, a KAP céljai alatt felsorolt kiemelt fejlesztési területeken.

2. Oktatás:
- Alternatív oktatási intézmények szervezetei és programjaik,
- társadalmi szervezetek formális és informális oktatási programjai, különösen iskolai együttműködésekkel,
- a fiatalok társadalmilag felelős állampolgárrá válását célzó projektek.

3. Esélyegyenlőség:
- Kiszolgáltatott, érdekérvényesítésre nem felkészült hátrányos helyzetű csoportok fejlesztését, aktivizálását célzó projektek,
- területi alapon szerveződő hátrányos helyzetű csoportok aktivizálása, megerősítése.

4. Kultúra:
- Kulturális, előadó művészeti tevékenységek közösségépítéssel (akár támogatói közösség fejlesztésével) összekapcsolva.

5. Környezetvédelem:
- Természetvédelmi projektek,
- állatvédelmi projektek,
- környezeti fenntarthatóságot célzó projektek.

6. Gyógyítás:
- Hátrányos helyzetű csoportot megfelelő egészségügyi ellátáshoz juttató projektek,
- elhúzódó betegséggel küzdők, felgyógyultak vagy az egészségügyi rendszerbe bekerültek jóllétét, gyógyulását, érdekérvényesítését elősegítő programok, szolgáltatások.

7. Egészségmegőrzés és sport:
- Sport és egészséges életmód gyakorlásának terjesztése, társadalmi tudatosító projektek, különös tekintettel hátrányos helyzetű csoportokra,
- az egészségügyi szolgáltatásokat fejlesztő, támogató projektek,
- az egészségügyi rendszer dolgozóinak fejlesztését, kapacitásépítését célzó projektek.

A kiválasztás menete és szempontjai
A benyújtott pályázatokat első körben a megadott 7 kategória szakértői pontozással értékelik. Az így kialakuló pályázati sorrendet a Döntő Bizottság ellenőrzi és alakítja tovább banki és külső szakértők bevonásával.
Az elbírálás során azok a projekttervek vagy működési tevékenységek preferáltak, amelyek fenntarthatósági elemeket tartalmaznak, tekintettel az alábbiakra:
1) a projekt ötlet/alaptevékenységek relevánsak a szakmai célok eléréséhez, az adott szakmai terület kihívásaihoz;
2) a bemutatott megvalósítási módszertan hatékony, magas szakmai nívó jelenik meg;
3) a pályázatban megjelenik az érintettek és/vagy önkéntesek, akár adományozók közösséggé formálása;
4) terveztek kommunikációs elemet a projektbe;
5) megjelenik értékelési elem, eredmény- vagy hatásmérés;
6) megjelenik együttműködési, partnerségi törekvés.
Mindemellett azok a pályázatok, amelyek tartalmazzák önkéntesek bevonását, társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbehozását vagy pénzügyi fenntarthatóságra törekednek (megjelenik pl. pro-bono szolgáltatások igénybevétele, magánadománygyűjtés, egyéb források bevonása) pozitívabb elbírálásban részesülnek.

A kiválasztás további általános szempontjai:
- A saját területén az érdekeltek nagy része tisztában van a szervezet létével, működésével és céljával.
- A szervezet célcsoportja Magyarországon van.
- A szervezet általában aktív hálózatépítést folytat, azaz munkájával összeköt különböző területeket, szervezeteket, szektorokat.
- Előny, ha a szervezet rendelkezik:
o munkaerővel, stabil önkéntes bázissal (azaz elégséges humán kapacitással az egy éves programban való részvételhez és kommunikációs kampány levezényléséhez),
o saját weboldallal és közösségi online jelenléttel.

A pályázás menete
Pályázat benyújtása 2018. szeptember 25-től a http://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap oldalon található adatlap kitöltésével történik. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be egy kategóriát megjelölve!
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25. délután 16 óra.
A fenti határidő végéig az internetes felületen történő regisztrációnak meg kell történnie, a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázás online történik, semmilyen más dokumentum benyújtása nem szükséges. A kiegészítésként hozzánk elküldött anyagok nem képezik az értékelési folyamat részét.
1. A MagNet Magyar Közösségi Bank által felkért szakértők szakértői bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan 2018. december 7-ig.
2. A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a programba bekerült szervezetek között tervezetten 2019. január 31-ig megtörténik. Jelen pályázati kiírásban és az együttműködési szerződésben foglalt feltételek együttesen érvényesek a nyertes szervezetekre. Ezeket a feltételeket egyrészről a pályázó a pályázat beadásakor, másrészről a sikeres szervezet a szerződés aláírásakor elfogadja.
3. A szerződéskötéssel egy időben számlanyitás szükséges a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett bankszámlával.
4. Amennyiben a kiosztásra kerülő végösszeg meghaladja a bekerült szervezetek számának és a maximálisan elnyerhető érték szorzatát, akkor a teljes összeget elosztjuk a bekerült szervezetek számával és ez lesz az elnyerhető összeg.
https://www.magnetbank.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum