Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Bentlakásos intézmények kiváltása / TIOP-3.4.1.A-11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
10/01/2012
Érvényes:
10/01/2012
Tárgymutató:
szociális, bentlakásos intézmények kiváltása / TIOP-3.4.1.A
Pályázhat:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján):
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Nonprofit szervezetek (az alábbiak pályázhatnak: Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,)
- Nonprofit gazdasági társaság (az alábbiak pályázhatnak: nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-3.4.1.A-11/1 jelű, „Bentlakásos intézmények kiváltása „A” szociális intézmények komponens” című pályázatának beadási határidejét meghosszabbították, az új határidő: 2012.10.01.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Bentlakásos intézmények kiváltása
című
pályázati felhívás
„A” Szociális intézmények komponenséhez
Kódszám:
TIOP-3.4.1.A-11/1

A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1 Alapvető cél és háttér információ
A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit.
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is.
Összhangban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-2013-mal a bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integrációja és modernizálása révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel, az 1993. évi III. törvénnyel és az 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal (a továbbiakban: Stratégia, mely az útmutató 21. számú melléklete).
A konstrukció célja
- a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti Stratégiával.
- pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanakkor a kitöltött projekt adatlapot, az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal megegyező tartalommal, pdf formátumban is be kell nyújtani a mellékelt CD-n/DVD-n.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. július 1-től 2012. október 1-jéig. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelynek címe: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 459 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Projekt adatlap (doc, 389 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Adatlap_melleklet_1_szamu_a_horizontalis_szempontokra_vonatkozo_vallalasokat_tartalmaz (pdf, 97 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Adatlap_melleklet_2_szamu_a_horizontalis_szempontokra_vonatkozo_vallalasokat_tartalmaz (pdf, 112 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
02_melleklet_Projekt adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 112 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
03_melleklet_koltsegvetes_sablon (xls, 3 054 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
04_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 263 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
05_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
06_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 143 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
07_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 105 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
08_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
10_melleklet_Megvalosithatosagi_Tanulmany (doc, 233 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
11_melleklet_Utmutato_a_megvalositoi_szerzodesekhez (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
12_melleklet_Rehabilitacios_nyilatkozat (doc, 420 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
13_melleklet_Segedlet_a_komplex_akadalymentesites_megvalositasahoz (pdf, 957 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
14_melleklet_GANTT-diagram_sablon (xls, 50 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
15_melleklet_tulajdonosi_vagyonkezeloi_hozzajarulas (doc, 140 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
16_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_tervezete (pdf, 162 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
17_melleklet_FSZK_egyuttmukodesi (pdf, 75 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
18_melléklet_jovedelemtermelo_projekt_palyazatos_utmutato (pdf, 305 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
19_melleklet_Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_benyujtott palyazathoz (pdf, 53 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
20_melleklet_Egységes_szerkezetbe_foglalt_teruleti_kohezios_utmutato (pdf, 6 748 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
21_melleklet_Teruleti_kohezio_kitoltesi_utmutato (pdf, 44 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
22_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 99 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
23_melleklet_Kormanyhatarozat_es_Strategia (pdf, 316 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum