Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Bentlakásos intézmények kiváltása / TIOP-3.4.1.A-11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
10/01/2012
Érvényes:
10/01/2012
Tárgymutató:
szociális, bentlakásos intézmények kiváltása / TIOP-3.4.1.A
Pályázhat:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján):
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Nonprofit szervezetek (az alábbiak pályázhatnak: Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,)
- Nonprofit gazdasági társaság (az alábbiak pályázhatnak: nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573)
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-3.4.1.A-11/1 jelű, „Bentlakásos intézmények kiváltása „A” szociális intézmények komponens” című pályázatának beadási határidejét meghosszabbították, az új határidő: 2012.10.01.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Bentlakásos intézmények kiváltása
című
pályázati felhívás
„A” Szociális intézmények komponenséhez
Kódszám:
TIOP-3.4.1.A-11/1

A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1 Alapvető cél és háttér információ
A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit.
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is.
Összhangban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-2013-mal a bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integrációja és modernizálása révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel, az 1993. évi III. törvénnyel és az 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal (a továbbiakban: Stratégia, mely az útmutató 21. számú melléklete).
A konstrukció célja
- a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti Stratégiával.
- pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanakkor a kitöltött projekt adatlapot, az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal megegyező tartalommal, pdf formátumban is be kell nyújtani a mellékelt CD-n/DVD-n.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. július 1-től 2012. október 1-jéig. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelynek címe: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 459 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Projekt adatlap (doc, 389 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Adatlap_melleklet_1_szamu_a_horizontalis_szempontokra_vonatkozo_vallalasokat_tartalmaz (pdf, 97 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Adatlap_melleklet_2_szamu_a_horizontalis_szempontokra_vonatkozo_vallalasokat_tartalmaz (pdf, 112 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
02_melleklet_Projekt adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 112 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
03_melleklet_koltsegvetes_sablon (xls, 3 054 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
04_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 263 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
05_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
06_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 143 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
07_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 105 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
08_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
10_melleklet_Megvalosithatosagi_Tanulmany (doc, 233 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
11_melleklet_Utmutato_a_megvalositoi_szerzodesekhez (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
12_melleklet_Rehabilitacios_nyilatkozat (doc, 420 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
13_melleklet_Segedlet_a_komplex_akadalymentesites_megvalositasahoz (pdf, 957 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
14_melleklet_GANTT-diagram_sablon (xls, 50 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
15_melleklet_tulajdonosi_vagyonkezeloi_hozzajarulas (doc, 140 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
16_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_tervezete (pdf, 162 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
17_melleklet_FSZK_egyuttmukodesi (pdf, 75 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
18_melléklet_jovedelemtermelo_projekt_palyazatos_utmutato (pdf, 305 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
19_melleklet_Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_benyujtott palyazathoz (pdf, 53 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
20_melleklet_Egységes_szerkezetbe_foglalt_teruleti_kohezios_utmutato (pdf, 6 748 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
21_melleklet_Teruleti_kohezio_kitoltesi_utmutato (pdf, 44 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
22_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 99 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
23_melleklet_Kormanyhatarozat_es_Strategia (pdf, 316 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek