Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása / DAOP-1.1.1/A és C -11, DDOP-1.1.1/ A és C -11, ÉAOP-1.1.1/A és B -11, ÉMOP-1.1.1/A és C -11, KDOP-1.1.1/A és B -11, KMOP-1.5.3/D és A -11, NYDOP-1.3.1/A, B és C -11
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/10/2012, 09/17/2012
Érvényes:
09/17/2012
Tárgymutató:
üzleti infrastruktúra fejlesztése, régiók
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
3. Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573)
4. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
5. Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 569)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
01/05/2012Kitöltőprogram Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése című kiíráshoz Elérhetőek a honlapon Új Széchenyi Terv keretében megjelent, Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című, DAOP-1.1.1/A és C -11, DDOP-1.1.1/ A és C -11, ÉAOP-1.1.1/A és B -11, ÉMOP-1.1.1/A és C -11, KDOP-1.1.1/A és B -11, KMOP-1.5.3/D és A -11, NYDOP-1.3.1/A, B és C-11 kódszámú pályázati kiírás kitöltőprogramjai. A felhívás segédletei mappa kiegészült az egyes régiókban található támogatott inkubátorházak listájával.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” című, DAOP-1.1.1/A és C -11, DDOP-1.1.1/ A és C -11, ÉAOP-1.1.1/A és B-11, ÉMOP-1.1.1/A és C-11, KDOP-1.1.1/A és B -11, KMOP-1.5.3/D és A -11, NYDOP-1.3.1/A, B és C-11 kódszámú pályázati felhívások útmutatója az alábbi pontokon módosult:

B Pályázók köre:
2. részcél esetén:
Az „Ipari Park” címmel rendelkező szervezetek jelen részcélra nem nyújthatnak be pályázatot.

C7.1. projekt tartalmára vonatkozó korlátozások
1. „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet a 2. részcélra nem jogosult pályázni.
2. Amennyiben a 2. részcélon belül ipari parki címmel rendelkező szervezet területén (ipari parki területen) történik fejlesztés:
 az ipari parki címmel rendelkező szervezet hozzájárulása szükséges a fejlesztéshez, és annak komplex egészként tekintett fenntartásához,
 amennyiben korábban valamely ROP keretében támogatásban részesült ipari parki területen történik a jelen pályázat keretében történő fejlesztés, az adott területre betelepülő vállalkozások a megelőző támogatott projekt esetében egy betelepülő vállalkozásként vehetők figyelembe.

F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Benyújtási határidő 2. szakasz
DAOP-1.1.1/A és C -11 2012. szeptember 10.
DDOP-1.1.1/ A,C és B -11 2012. szeptember 10.
ÉAOP-1.1.1/A és B -11 2012. szeptember 10.
ÉMOP-1.1.1/A és C -11 2012. szeptember 17.
KDOP-1.1.1/A és B -11 2012. szeptember 17.
KMOP-1.5.3/D és A -11 2012. szeptember 17.
NYDOP-1.3.1/A,B és C -11 2012. szeptember 17.
F2. Az általános útmutató kiegészítő fogalomjegyzék

Ipari park:
A 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Jelen felhívás esetében az ipari park címszerződésében szereplő helyrajzi számok tekintendőek az ipari parki címmel rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén, amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Dél-alföldi Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari
parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
c.
komponenseihez
Kódszám:
DAOP-1.1.1/A és C -11
DDOP-1.1.1/ A és C -11
ÉAOP-1.1.1/A és B -11
ÉMOP-1.1.1/A és C -11
KDOP-1.1.1/A és B -11
KMOP-1.5.3/D és A -11
NYDOP-1.3.1/A, B és C -11

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.
A2. Részcélok
A pályázati kiírás keretében az alábbi részcélokra benyújtott projektek támogathatóak:
1. "Ipari park" címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél Cél a vállalkozások versenyképességének javítása, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosítása, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjának elősegítése az ipari parkok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztésével. A régió ipari parkjainak infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását, és az ipari parkok betelepítettségének növelését.
Cél továbbá a meglévő létesítmények továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmasak legyenek a szolgáltatások választékának és mennyiségének növelésére.
2. Ipari területek (a Dél-dunántúli Operatív Program keretében kizárólag barnamezős ipari területek) fejlesztése részcél A Pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari területek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez.
3. Inkubátorházak fejlesztése részcél. Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, ill. vállalkozói inkubátorház fejlesztés.
A hatékonyság és versenyképesség növelésének célja megköveteli az olyan gazdasági és innovációs magpontok kialakulásának támogatását, amelyekben a gazdasági potenciál koncentrációjának következtében megteremtődnek a hálózatosodás, kritikus tömeg elérésének feltételei. A kiírás célja a kialakított inkubációs feltételrendszerek megteremtésével a kezdő, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő, elsősorban mikro-, kisvállalkozások növekedési pályára állásának segítése. A Dél-dunántúli Operatív Program keretében erre a részcélra jelen pályázati felhívásban nem lehet pályázatot benyújtani.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma:
OP db
Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-1.1.1/A és C -11) 30
Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP-1.1.1/ A és C -11) 7
Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP-1.1.1/A és B -11) 30
Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP-1.1.1/A és C -11) 20
Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP-1.1.1/A és B -11) 12
Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP-1.5.3/D és A -11) 15
Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP-1.3.1/A,B és C -11) 10

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás keretében az alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
3. Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573)
4. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
5. Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 569)
Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek beruházási fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
- népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
- állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt.
A pályázati kiírásra ágazati megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat:
- amelyek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki, vagy
- amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó, Pályázati Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.
Gazdasági társaság abban az esetben is nyújthat be pályázatot, ha többségi tulajdonosa önkormányzat.
Közalapítványok egyik részcél esetén sem pályázhatnak.
Amennyiben egy pályázó egy adott felhívásra több pályázatot nyújt be, csak a legmagasabb pontszámot elért pályázata részesülhet támogatásban.
A pályázóval szembeni egyéb feltételek:
1. részcél esetén:
Az "Ipari Park" cím birtokosa vagy a teljes ipari park működtetője jogosult pályázni. Az ipari park működtetője csak abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben ezen tevékenységét - a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó - szerződés alapján végzi.
Amennyiben az ipari parkon belüli inkubátorház fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani, abban az esetben a 3. részcélra kell benyújtania pályázatát.
2. részcél esetén:
Az "Ipari Park" címmel rendelkező területek fejlesztésére jelen részcél esetén nincs lehetőség.
3. részcél esetén:
Csak a meglévő vagy a fejlesztés által létrehozott inkubátorház tulajdonosa, vagy üzemeltetője nyújthat be pályázatot. Az üzemeltető csak abban az esetben pályázhat, ha ezen tevékenységét - a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó - szerződés alapján végzi a tulajdonos hozzájárulásával. Kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, aminek az üzemeltetését a pályázó szigorú szakmai elvárásoknak megfelelő inkubátorház működtetési kézikönyv szerint végzi (a pályázathoz a kézikönyv vázlatát kell benyújtani, de Támogatási szerződést csak az a pályázó köthet, akinek a végleges kézikönyve a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerül).
A meglévő inkubátorházak támogatása (bővítés is) csak abban az esetben lehetséges, ha legalább 1 éve működnek és az elmúlt 1 évben az átlagos kihasználtságuk minimum 80%- os volt.
Technológiai inkubátorház esetében felsőoktatási, szakképző vagy középfokú intézmény bevonása - támogatásban nem részesülő partnerként - kötelező, amelyről szóló megállapodást a pályázati dokumentációhoz csatolni kell.
Támogatásban nem részesülő oktatási intézménytől a projektben elvárt feladatok: - Humán erőforrás képzése (inkubátormenedzserek, inkubátorház alkalmazottai számára a projekt megvalósítási időszaka alatt).
- K+F+I szolgáltatások nyújtása, közös kutatásokban való részvétel.
Az oktatás intézménnyel kapcsolatban nem elvárás a régióban székhely, telephely, fióktelep megléte.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Jelen kiírás keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. részcél esetén:
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
2. részcél esetén:
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
3. részcél esetén:
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
D2. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Igényelhető támogatás összege
Minimum - Maximum
1. részcél 2. részcél 3. részcél
DAOP-1.1.1/A és C -11
50 millió Ft 300 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft
DDOP-1.1.1/ A és C -11
50 millió Ft 500 millió Ft 200 millió Ft Nem releváns
ÉAOP-1.1.1/A és B -11
50 millió Ft 300 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft
ÉMOP-1.1.1/A és C -11
50 millió Ft 400 millió Ft 400 millió Ft 200 millió Ft
KDOP-1.1.1/A és B -11
50 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft
KMOP-1.5.3/D és A -11
50 millió Ft 400 millió Ft 200 millió Ft 150 millió Ft
NYDOP-1.3.1/A,B és C -11
50 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft
D3. Az önerő mértéke
Jelen kiírás keretében regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25%-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.
Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1 pontja, továbbá a D4.1 pontja tartalmazza.
D4. Előleg mértéke
Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, többszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.
A pályázatok benyújtása a Nyilatkozat, valamint a további dokumentációt tartalmazó CD/DVD benyújtásával lehetséges az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kitöltő program által generált Nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
E1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón 1 példányban (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező (a kitöltő program által generált), kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-1.1.1/A és C -11)
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Dél-dunántúli Operatív
Program (DDOP-1.1.1/ A,C és B -11)
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária utca. 3.
Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP-1.1.1/A és B - 11)
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ
4002 Debrecen 2. Pf. 501.
Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP-1.1.1/A és C - 11)
Norda Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP-1.1.1/A és B - 11)
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.
Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP-1.5.3/D és A - 11)
Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP-1.3.1/A,B és C -11)
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes és papír alapon történő benyújtására sincs lehetőség!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ ROP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok benyújtása 2012. január 5-től lehetséges. A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A benyújtási határidő felhívásonként az alábbiak szerint alakul:
Benyújtási határidő 2. szakasz
DAOP-1.1.1/A és C -11 2012. szeptember 10.
DDOP-1.1.1/ A,C és B -11 2012. szeptember 10.
ÉAOP-1.1.1/A és B -11 2012. szeptember 10.
ÉMOP-1.1.1/A és C -11 2012. szeptember 17.
KDOP-1.1.1/A és B -11 2012. szeptember 17.
KMOP-1.5.3/D és A -11 2012. szeptember 17.
NYDOP-1.3.1/A,B és C -11 2012. szeptember 17.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 329 kB) (Feltöltve: 2011-10-19)
SegédletekIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum