Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iskolai, óvodai partnerségek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
04/23/2020
Érvényes:
04/23/2020
Tárgymutató:
iskolai, óvodai partnerségek
Pályázhat:
kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Változások az Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek típusú pályázat beadási határidejében.
A koronavírus-helyzetre való tekintettel 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatot.Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.
Iskolai, óvodai partnerségek

- új ismeretek, remek nyelvgyakorlási lehetőség, rengeteg tapasztalat és élmény diákoknak és pedagógusoknak -

1. Pályázattípus célja
Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:
- megismerjék külföldi köznevelési intézmények napi működését, hogyan tanítanak és foglalkoznak a gyerekekkel,
- ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket osszanak meg egymással, melyeket aztán akár otthon is használnak,
- tovább fejlesszék már meglévő jó gyakorlataikat, kipróbálják őket új környezetben
- a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert, vagy erősítsék meglévő kapcsolataikat, melyekből hosszú távon profitálhatnak,
- gyakorolják idegen-nyelv tudásukat, vagy új nyelvvel ismerkedjenek meg,
- különösen a gyerekek, de akár a tanárok alapkészségeit, kompetenciáit fejlesszék,
- projektszerű tevékenységeket valósítsanak meg,
- diákok és munkatársak külföldi partnereikhez utazzanak.

2. Pályázásra jogosultak köre
Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

3. Támogatható tevékenységek
- Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és kapcsolódik a partnerintézményekben felmerülő pedagógiai igényekhez. A legutolsó évben a támogatott magyar projektek témái az alábbiak voltak:
- társadalmi befogadás, aktív állampolgárság
- kulturális örökségek, nemzeti értékek európai kontextusban
- egészségtudatosság, környezettudatosság
- művészeti nevelés
- szociális készségek, konfliktuskezelés
- idegennyelvi kompetenciák fejlesztése
- digitális kompetenciák fejlesztése
- természettudományok
- általános készségfejlesztés, tanulási motiváció
- játékos nevelés
- vállalkozói készségek fejlesztése
- munkatársi módszertani tapasztalatcsere
- egészségügyi szakmai készségek

- A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például:
- rövid távú diák mobilitás, melynek hossza 3 nap és 2 hónap között lehet;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- hosszú távú diák mobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül.

4. Programban részt vevő országok
EU-tag Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Szerbia

5. Pályázati feltételek
- A partnerségben részt vevő intézmények száma minimum 2, de nem haladhatja meg a 6 intézményt, és minimum 2 programország egy-egy köznevelési intézményének kell együttműködnie.
- A projektek időtartama 12 és 24 hónap között lehet. Amennyiben hosszú távú diákmobilitás(oka)t is megvalósítanak a projektben, annak hossza legfeljebb 36 hónap lehet.
- A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be, figyelembe véve az éppen futó projekteket is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:
- Alap- és transzverzális készségek fejlesztése.
- Társadalmi befogadás erősítése: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése, küzdelem a diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése.
- A demokratikus életben való részvétel és aktív polgári szerepvállalás támogatása: Szociális és interkulturális kompetenciák, kritikai gondolkodás és médiatudatosság fejlesztése, társadalmi részvétel erősítése.
- Környezettudatos gondolkodás: figyelemfelhívás a környezetvédelmi kihívásokra, a fenntarthatósághoz kapcsolódó készségek fejlesztése, olyan gyakorlatok alkalmazása, amelyek az egyén fogyasztási szokásainak és életmódjának változását segítik elő.
- Nyitott és innovatív oktatás a digitális területen.
- A pedagógusok, oktatók támogatása, szakmai fejlődésének elősegítése.
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése.
- Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
- Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, és ezek hozzájárulása új munkahelyek teremtéséhez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz.
A köznevelési projektek esetében európai prioritás:
- A kulcskompetenciák fejlesztésének segítése.
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb tanárjelöltek számára vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket abban, hogy kiváló munkát végezzenek az összetett iskolai helyzetek kezelésében, valamint új módszereket és eszközöket alkalmazzanak.
- Széleskörű megközelítés elősegítése a nyelvtanítás és a nyelvtanulás terén az iskolák növekvő nyelvi sokszínűségére építve.
- A tudomány, technológia, mérnöktudományok és matematika (STEM) eredményszintjeinek növelése, valamint a terület iránti fokozottabb érdeklődés kialakulásának elősegítése.
- Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók kezelésében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a belső együttműködés, valamint a szülőkkel és más külső érintett szereplőkkel való együttműködés fejlesztése.
- A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a jobb tanulási eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és gondozás holisztikus és életkorhoz igazított pedagógiai keretének fejlesztése.
- Külföldi tanulási tevékenységek megszervezésére és eredményeinek elismerésére szolgáló intézményi kapacitások kiépítése.
- Erős minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása a magas szintű oktatás elérése, illetve az oktatási rendszer minőségébe vetett bizalom erősítése érdekében.
Európai prioritások a hazai környezetben
A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2020-ban benyújtandó Iskolai, óvodai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése.
- Külföldi tanulási tevékenységek megszervezésére és eredményeinek elismerésére szolgáló intézményi kapacitások kiépítése.
- A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása.

7. Támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke a projekt tervezett időtartamától és a pályázatukban tervezett tevékenységektől függ. A partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, ami intézményenként 16 500 euró lehet évente.

8. A pályázás menete
- A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Organisation Registration). Az intézményeknek csak egyszer kell regisztrálniuk! A regisztrációt követően az intézmények szervezeti azonosítót (Organisation ID) kapnak. Nem kell újra regisztrálniuk azoknak az intézményeknek, amelyek korábban már pályáztak Erasmus+ támogatásra, és rendelkeznek PIC számmal - ők automatikusan kapnak szervezeti azonosítót. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) olvashat.
- Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében.
- Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton eljuttatni.

9. Pályázati határidő
2020. április 23., déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

10. Pályázati keret
2020-ban az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 4 693 932 EUR, amely körülbelül 6%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.

11. Linkek
Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)
További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az űrlap és a kalauz januárban várható)

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
- Balogh Tamás (tamas.balogh{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/263
- Jakab Réka (reka.jakab{kukac}tpf.hu), Telefon:061/237-1300/104
- Kormos Kata (kata.kormos{kukac}tpf.hu), Telefon:061/237-1300/242
- Kovács Eszter (eszter.kovacs{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/220
Regisztrációs felület:
- Sági Lilla (lilla.sagi{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/113

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
https://tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum