Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
12/17/2018
Érvényes:
12/17/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, Magyar Állami Eötvös
Pályázhat:
minden, 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét. A korhatár gyermekes pályázó esetén kérelemre, nyilatkozattétel alapján emelhető a gyermek(ek) utáni ellátás (CSED/TGYÁS, GYED, GYES, GYET) folyósításának hosszával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
a 2019/2020-as tanévre

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ösztöndíjra pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét. A korhatár gyermekes pályázó esetén kérelemre, nyilatkozattétel alapján emelhető a gyermek(ek) utáni ellátás (CSED/TGYÁS, GYED, GYES, GYET) folyósításának hosszával.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.
Az elbírálás két kategóriában történik:
- posztdoktori kategória (a kiutazás időpontjában már PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);
- predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók.

IDŐPONT, IDŐTARTAM
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap. Az ösztöndíj indokolt esetben új munkaterv kidolgozásával több pályázati ciklusban, ismételten megpályázható. Az időtartam szakmai okokból, munkatervvel különösen indokolt esetben, azonos tanéven belül több részletben is felhasználható a pályázati támogatás felhasználási időtartamán belül.
Az ösztöndíjas utak 2019. szeptember 1-től 2020. július 31-ig tervezhetőek.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenőrzi.
A pályázati határidő után benyújtott és formailag hiányos pályázatokat automatikusan elutasítjuk. Formailag hiányosnak minősülnek az aláírás nélküli pályázatok, illetve azok, amelyekhez nem csatolták a kötelezően előírt dokumentumokat. Hiánypótlásra csak technikai jellegű hibajelenség (pl. a letöltött fájl sérült, olvashatatlan) esetén van mód.
Az online pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz (csak amennyiben nem kívánja a pályázati felületen elektronikus módon aláírni az on-line űrlapot);
2. teljes szakmai életrajz magyarul;
3. publikációk jegyzéke magyar nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a külföldi közleményeket - a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát, amelyikből az egyik külföldi - a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát - is csatolnia a kell a pályázathoz!);
4. két szakmailag elismert hazai vagy külföldi ajánló véleménye (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva);
5. részletes munkaterv magyar nyelven (1-15 oldal terjedelemben). Rövid kivonat a kutatás nyelvén (1-2 oldal terjedelemben);
6. fogadólevél, utalással a tervezett kutatás témájára és időtartamára (a benyújtott formátum legyen alkalmas a szakmai hitelesség ellenőrzésére, legyen feltüntetve az aláíró személye, funkciója, intézménye);
7. költségterv formanyomtatvány (CSAK speciális költség igénylése esetén);
8. egyetemi/doktori diploma másolata;
9. idegennyelv-tudást igazoló állami nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány, igazolás;
10. magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás (összeférhetetlenség) alá (a 2007. évi CLXXXI tv. 14. §-a értelmében);
11. érintett pályázó nyilatkozata a gyermek(ek) utáni korhatárkedvezményre való jogosultságról („Egyéb csatolandó dokumentumok feltöltése”).
A formailag megfelelt pályázatokat két független külső szakértő értékeli.
A külső értékelés szempontjai:
- a pályázó szakmai háttere;
- a munkaterv tartalma, minősége;
- a kutatási téma relevanciája;
- a kutatáshoz szükséges nyelvtudás szintje.
A pályázatokról a Tempus Közalapítvány várhatóan 2019 májusában dönt. A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
A pályázati eljárás bárminemű illetéktelen befolyásolása automatikus kizárást eredményez.
A Tempus Közalapítvány írásban értesíti a pályázókat az eredményről és a nyertesek névsorát a http://www.tka.hu honlapon is közzéteszi.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Az ösztöndíjra kizárólag a Tempus Közalapítvány on-line pályázati felületén lehet pályázni - https://www.scholarship.hu.
- Az on-line pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell, majd kitölteni az önéletrajzot és elindítani a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2019 pályázatot. Amennyiben már korábban pályázott az on-line pályázati felületen, nem kell ismét regisztrálni, csak be kell lépni a felületre, és új pályázatot indítani.
- Az on-line pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon a pályázati doumentumok menüpontban („online útmutató”) található.
- Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése kizárólag az on-line rendszerben megadott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük, hogy a rendszerbe minden, az értékelés szempontjából fontosnak ítélt adat (pl. szakmai életrajz, publikációk szkennelt részlete) hiánytalanul kerüljön feltöltésre. (Az Egyéb dokumentumok mező igény szerint bővíthető.)
- A pályázati adatlapot ki lehet nyomtatni, alá kell írni és szkennelt formában vissza kell tölteni az on-line pályázati rendszerbe. Csak ezt követően véglegesíthető a pályázat. Kivételesen, a pályázó saját döntése alapján elektronikusan is aláírható a pályázati felület, ebben az esetben a pályázati adatlap kinyomtatása nem szükséges.
Kettős állami finanszírozás nem lehetséges: azonos időszakra több TKA, illetve magyar állami vagy EU-s ösztöndíjat nem használhat fel a pályázó. Egyéb, nem magyar állami vagy nem EU-s ösztöndíjjal azonban élhet azonos időszakra az ösztöndíjas.
Pályázati határidő: 2018. december 17., 23.00 óra
(on-line pályázati rendszer zárása)

EGYÉB TUDNIVALÓK, BESZÁMOLÓ
Az ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül szakmai beszámolót kell készítenie, és egy, a fogadóintézmény által kiállított időtartam-igazolást kell feltöltenie az on-line pályázati rendszerbe, a Tempus Közalapítvány által megadott szempontok szerint, így a belépéshez használt felhasználónevet és jelszót őrizzék meg. A nem megfelelő dokumentumok, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a további pályázati lehetőségekből és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.
Ezen túlmenően - felkérés esetén - a Tempus Közalapítvány és vele együttműködésben más tudományos intézetek által szervezett konferencián tartott előadás keretében is be kell számolnia az ösztöndíjas tanulmányút eredményeiről.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden, általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Tempus Közalapítvány által nyújtott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával készült.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM
Az ösztöndíj - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - adómentes juttatásnak minősül.

ELÉRHETŐSÉGEK
Huszár Linda pályázati referens
telefon: 06-1- 237-1300/160 hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 között, pénteken 08:30- 14.30 között
e-mail: maeo@tpf.hu Kizárólag technikai probléma esetén: allamkozihelpdesk@tpf.hu
https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum