Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL! - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban GINOP-5.2.2
Kiíró:
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2016
Tárgymutató:
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi régióban
Pályázhat:
18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.2-14 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás 5.6 az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi ponttal egészült ki:
n)         Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
          kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
          személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében
          általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében
          utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében


VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL!

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a
Közép-magyarországi Régióban

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A program célja: a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.
Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
A program lebonyolítását az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban OFA NKft.) végzi. A képzés és szakmai szolgáltatás nyújtás a program első komponense, a pénzügyi támogatás a program második komponense, melyre az első komponens sikeres teljesítése után lehet pályázni.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a megyei Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik. A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Pályakezdő álláskeresőként Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál regisztrált álláskereső.
Az életkori feltételeknek a sikeres kiválasztást követően a programba vonáskor (képzés kezdetekor) kell megfelelni.
A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg:

Az első komponens keretében kerül sor a jelentkezők kiválasztására a jelentkezési feltételek ellenőrzésével, írásbeli kompetenciaméréssel és szóbeli meghallgatás keretében. A sikeres kiválasztás során programba vont jelentkezők az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.
A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozásukat megalapító fiatalok várhatóan 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, várhatóan 10% önrész mellett. A pontos feltételeket a második komponens pályázati kiírása tartalmazza. Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.
Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a program keretében. Amennyiben a programban résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges. Az igényelhető támogatás összege ebben az esetben is a második komponens pályázati kiírásában szereplő fejenként igényelhető meghatározott forintösszeg és elvárt %-os önrész megléte mellett.
A mentori támogatás a program második komponensének megvalósulási ideje alatt maximum 6 hónapig biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem a VIF programot megvalósító által nyújtott, a fenntartási időszakra is kiterjedő monitoring tevékenységet, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követését, utógondozását is.

Vállalkozz Itthon Fiatal! program elérhetőségei:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
Tel: 06 (1) 555 2900
Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal
A konvergencia Régióban a GINOP 5.2.2 konstrukció keretében valósul meg a program. Az összes régióról a program központi oldalán lehet tájékozódni: http://www.vallalkozz2016.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum