Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lépj Velünk! társadalmi innovációs program 2017/2019
Kiíró:
UniCredit Alapítvány
Határidő:
12/17/2017
Érvényes:
12/17/2017
Tárgymutató:
hátrányos helyzető csoportokkal foglalkozó szervezetek támogatása
Pályázhat:
minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, non-profit gazdasági társaság, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Lépj Velünk! társadalmi innovációs program 2017/2019
Pályázati felhívás
Kiíró: UniCredit Alapítvány (Piazza Gae Aulenti, 3, 20124 Miláno, Olaszország), továbbiakban UniCredit Alapítvány
Lebonyolító: NESsT Europe Nonprofit Kft. (1094 Budapest Berzenczey u. 19.). továbbiakban NESsT
1. A pályázat célja
Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. Ennek érdekében a rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnénk segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.
Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány a NESsT közreműködésével pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, non-profit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek számára. A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű csoportok életminőségét javítják fenntartható módon, társadalmi vállalkozás megvalósításával, működtetésével.
A társadalmi vállalkozás definíciója: olyan professzionálisan tervezett és menedzselt hosszútávon fenntartható üzleti tevékenység, amelynek elsődleges célja egy társadalmi probléma kezelése. Jelen pályázat keretében olyan társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok méltó megélhetésének hiányára adnak megoldást.
A Lépj Velünk! társadalmi innovációs programba induló és már működő társadalmi vállalkozások is jelentkezhetnek. A lentebb részletezett kiválasztási folyamat végén a legfeljebb három legígéretesebb pályázó összesen 60.000 euró összegű vissza nem térítendő pénzügyi, valamint 12 hónapos szakmai és készségfejlesztési támogatást kap. A különböző fejlettségi szintű (a továbbiakban „induló”, „illetve” működő) pályázókat két külön kategóriában értékeljük. Az „induló” kategóriában kettő, a „működő” kategóriában egy vállalkozást díjazunk.
Előzmény nélküli kezdeményezés nem támogatható. A társadalmi vállalkozás működése nem feltétel, de a pályázónak referenciával kell rendelkezni a társadalmi problémával és a támogatni kívánt célcsoporttal kapcsolatban.
2. Mit nyerhetnek a pályázók a programban?
- Pénzügyi támogatást:
o A szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább illeszkedő legfeljebb 3 pályázót, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a tervezett társadalmi vállalkozás elindítására, vagy a már működő társadalmi vállalkozás fejlesztésére használhatnak fel. A megpályázható összeg induló vállalkozás kategóriában maximum 15.000 euró, működő társadalmi vállalkozás kategóriában maximum 25.000 euró.
o Az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazáson való részvétel lehetősége: a nyertesek a támogatási projekt során figyelemfelkeltő vizuális beszámolót készítenek a vállalkozásfejlesztés eredményeiről (videó, prezentáció, fotók, stb. formájában), ami alapján a bank munkatársai szavaznak arról, hogy melyik pályázó kapja meg a további 5.000 eurós díjat.
- 12 hónapnyi ingyenes, személyre szabott készségfejlesztési támogatást a társadalmi vállalkozás elindításához vagy megerősítéséhez. A legfeljebb három díjazott pályázó fejlesztési tervének megvalósulását a NESsT és az UniCredit vezető menedzserei egyéni tanácsadással és közös workshopokkal segítik 12 hónapon keresztül. A mentorálási folyamat része a nyertesek támogatása a beszámoló elkészítésében és az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazásra felkészülésben.
- Amennyiben a már működő vállalkozás kategóriában a díjazott szervezet illeszkedik a NESsT stratégiai céljaihoz, a vállalkozás meghívást kap a NESsT kiválasztási folyamatában való részvételre és a kritériumok teljesítése esetén hosszú távon csatlakozhat a NESsT inkubációs portfóliójához.
3. Kik pályázhatnak?
A Lépj Velünk” társadalmi innovációs programra pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, non-profit gazdasági társaság, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- Induló kategóriában (is) a szervezet legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a megcélzott társadalmi problémával és támogatni kívánt célcsoporttal.
- A társadalmi vállalkozás kedvezményezettjei magyarországi hátrányos helyzetű csoportba tartoznak (például mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők, veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok, etnikai kisebbségek, egyedülálló szülők vagy más perifériára szorult, illetve veszélyeztetett személyek).
- Az a szervezet is pályázhat, amelyet a bíróság 2016. december 31. után vett jogerősen nyilvántartásba, de legalább 18 hónapos dokumentálható tevékenységet tud a célcsoporttal felmutatni.
- A NESsT portfólió jelenlegi és alumni tagjai abban az esetben pályázhatnak, ha társadalmi vállalkozásuk 2 évnél nem régebben indult.
A pályázaton nem vehetnek részt:
- for-profit formában működő szervezetek;
- politikai pártok vagy mozgalmak és ezek szervezetei;
- közintézmények alapítványai;
- állami tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságok;
- olyan szervezetek, amelyeknél megfigyelhető a diszkrimináció, vagy amelyek tagságukat faji, vallási, életkori, nemi alapon vagy születési hely szerint korlátozzák;
- olyan vallási szervezetek, amelyeknek filozófiája, szabályzata, küldetése vagy hivatalos dokumentációja konkrét hitvallást vagy hitrendszert támogató propagandát tartalmaz;
- amatőr vagy professzionális sportegyesületek – kivéve, ha tevékenységük kifejezetten a hátrányos helyzetűekre irányul;
- bank által létrehozott alapítványok;
olyan szervezetek, melyek nem a pályázati kiíráshoz illeszkedő céllal jöttek létre;
- olyan szervezetek, amelyekben tisztséggel vagy tagsággal rendelkeznek a NESsT, az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói.
4. A díjazottak kiválasztásának folyamata és szempontjai
- A beérkező pályázatokat a NESsT a következő szempontok szerint előszűri:
o A pályázó hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkájának eddigi eredményei;
o A pályázatban bemutatott társadalmi vállalkozás jelenlegi és/vagy várható társadalmi hatása (mind az elért kedvezményezettek számát, mind a hatás minőségét tekintve);
o A (várható) társadalmi hatás fenntarthatósága a kedvezményezettek életében;
o A (tervezett) társadalmi vállalkozás innovativitása, újszerűsége;
o A (tervezett) társadalmi vállalkozás fenntarthatósága, üzleti életképessége;
o A program által kínált anyagi és készségfejlesztési támogatás mekkora hozzáadott értéket jelent a pályázó számára;
o A társadalmi vállalkozásban (vagy az ötletben) rejlő társadalmi hatás növekedési potenciál.
- Az előszűrés végén legfeljebb 10 pályázó jut a második fordulóba, amelynek során egyéni és csoportos felkészítést kapnak ahhoz, hogy pályázatukat minél sikeresebben prezentálják egy ötfős szakmai zsűri előtt.
- A prezentációk alapján a fenti szempontok szerint az ötfős szakmai zsűri dönt az induló vállalkozás kategória kettő, és a működő vállalkozás kategória egy díjazottjáról.
5. A zsűri összetétele és működése
A zsűri tagjai az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a NESsT munkatársai, valamint társadalmi kérdések iránt elkötelezett közéleti személyiségek lesznek. A zsűri tagjait a második fordulóba jutó 10 szervezet nevével együtt hozzuk nyilvánosságra. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges.
A pályázat kiírója és lebonyolítója fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályamunkák alapján 10-nél kevesebb szervezetet juttasson a második fordulóba, a díjazandó „induló” és „működő” pályázók arányát módosítsa, illetve a prezentációk alapján a pályázati díj egy részét vagy egészét ne ossza ki, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
6. A program menetrendje
2017. december 17.
A pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje
2018. január 15.
A második körbe jutott szervezetek értesítése e-mailben
2018. január-február
A második körbe jutott szervezetek felkészítése a prezentációra
2018. február vége
A második körbe jutott szervezetek prezentációja a zsűri előtt
2018. március – 2019. február
A három díjazott szervezet mentorálása; két alkalommal a közös igényekhez igazodó közös képzés szervezése
2018. szeptember
A díjazottak felkészítése társadalmi vállalkozásuk eredményeinek hatékony prezentálására az UniCredit Bank „Your Choice Your project” munkatársi szavazásán
2018. október/november
A „Your Choice, Your Project” UniCredit munkatársi szavazás lebonyolítása és a nyertes szervezet értesítése
2019. február
A díjazott szervezetek elkészítik végleges tartalmi és pénzügyi beszámolójukat
7. Hogyan kell pályázni?
Pályázni a www.unicreditbank.hu/lepjvelunk oldalon keresztül a „Jelentkezem” gombra kattintva, vagy a lepjvelunk@nesst.org címen közvetlenül lehet.
Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:„Lépj Velünk! 2017” – A SZERVEZET NEVE (a pályázó szervezet nevének megfelelően)
A pályázat beadásának határideje: 2017. december 17. 24.00 óra
Elektronikus úton beküldendő pályázati anyagok:
- a www.unicreditbank.hu/lepjvelunk oldalról letölthető Pályázati Adatlap kitöltve, aláírva, lepecsételve, scannelve (pályázati felhívás 1. sz. melléklete).
- valamint a következő mellékletek:
o Létesítő okirat szkennelve;
o 15 napnál nem régebbi kivonat a szervezet nyilvántartását vezető törvényszék nyilvántartásában szereplő adatokról;
o Utolsó közhasznúsági beszámoló (2017-ben bejegyzett szervezetek esetében kiváltható a legalább 18 hónapnyi szakmai munka hitelt érdemlő bemutatásával);
o Aláírási címpéldány szkennelve;
o 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) lekért adatlap;
o Aláírt, lepecsételt, scannelt Nyilatkozat (pályázati felhívás 2. számú melléklete).
A hiányos pályázati dokumentációt benyújtó szervezetek pályázata esetében hiánypótlásra kizárólag a pályázati határidőn belül van lehetőség. Határidőn túl benyújtott hiánypótlás a pályázó szervezet automatikus kizárását jelenti.
A nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követően a támogatási szerződés aláírását megelőzően a hivatalos eredeti dokumentumokat papíralapon is be kell nyújtania.
8. Általános pályázati feltételek
- A nyertesekkel a NESsT támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatás 80 százalékának megfelelő összeget a NESsT a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja a nyertesek által megadott euró- vagy forint bankszámlára. A fennmaradó 20 százaléknak megfelelő összeget az írásos beszámoló átvétele és elfogadása után számított 30 munkanapon belül folyósítja.
- A nyerteseknek a támogatott fejlesztési projektek által elért eredményekről 2019. február 28-ig kell a végleges beszámolót elküldeniük.
- A „Your Choice, Your Prject” szavazáshoz szükséges anyagok elküldésének ideje a projekt során kerül pontos meghatározásra. Ezen beszámolók a megvalósítás időtartama során részt vesznek az UniCredit Bank belső szavazásán, ahol a bank munkatársai voksolhatnak a számukra legszimpatikusabb projektre. A leadott szavazatok alapján a legnépszerűbb projekt további 5,000 euró kiegészítő, szintén vissza nem térítendő támogatást kap. A kiegészítő támogatás elnyeréséről a NESsT a munkatársi szavazást követően elektronikus értesítést küld a nyertesnek. Az elnyert kiegészítő támogatást a NESsT az erről szóló szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja.
- A beszámolóhoz a nyertesek egy kitöltendő sablont kapnak, melyben be kell számolniuk a támogatási időszakban megvalósított fejlesztés eredményeiről, és el kell számolniuk a támogatási összeggel. A beszámolóhoz kötelezően csatolandó képi- és/vagy videó illusztráció, illetve egyéb releváns dokumentáció is.
- A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban és mellékleteiben részletezett feltételeket, és a szakértő zsűri döntését. A pályázó ennek megfelelően elfogadja, hogy a zsűri döntését követően jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a programot kiíró és lebonyolító szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy nem hirdetnek nyertes(eke)t.
- A pályázati adatlapon szereplő kérdésekre adott válaszok szükségesek a pályázati anyagok értékeléséhez és a NESsT kizárólag ebből a célból fogja feldolgozni őket.
- Az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a NESsT fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók közül kiválasztott résztvevők és/vagy a nyertes pályázatot beadó szervezetek által megadott információkat, fotókat, filmeket részben vagy egészben – a pályázati adatlaphoz csatolt Pályázói nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően – vala-mennyi felhasználási mód tekintetében – felhasználják, közzétegyék. A közzététel célja a nyertes pályázók bemutatása, a jövő pályázóinak motiválása, a program népszerűsítése.
- A program adatkezelője a NESsT (1094 Budapest Berzenczey u. 19.). A Facebook-on, Linkedin-en, YouTube-on, website-okon, Instagramon közzétett fotók, videók tekintetében adatkezelők a NESsT, az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6), és az UniCredit Alapítvány (Piazza Gae Aulenti, 3, 20124 Miláno, Olaszország). Adatfeldolgozók: Abstrct Group Kft ( 1103 Budapest, Sorház u. 9/1.), MWAVEM Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. Mom Park B torony). A www.unicreditbank.hu/lepjvelunk weboldalon az adatkezelés az UniCredit Bank általános adatvédelmi szabályai szerint történik.
9. Kapcsolat, további információk:
A pályázati felhívás elérhető az alábbi honlapról: www.unicreditbank.hu/lepjvelunk
További információ Kovács Imolától, a NESsT munkatársától kérhető az alábbi elérhetőségeken: ikovacs@nesst.org, (+36) 1 267 0231
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/lepj-velunk.html

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum