Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Angol nyelvi kurzusok vezetése
Kiíró:
Jánossy Ferenc Szakkollégium
Határidő:
06/20/2012
Érvényes:
06/20/2012
Tárgymutató:
angol nyelvi kurzusok vezetése
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai

JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT
HIRDET ANGOL NYELVI KURZUSOK VEZETÉSÉRE

A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából.
A Jánossy Ferenc Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 2012-2013 tanév őszi félévében két nyelvtanfolyamot kíván indítani. A pályázó eldöntheti, hogy egy vagy mindkét kurzus vezetését megpályázza.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2012. június 20. (szerda) 23:59
(e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni)

PÁLYÁZAT LEADÁSA:
- elektronikus formában a (jfszk.jfszk@gmail.com) e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával.

KURZUSVEZETŐ JUTTATÁSAI:
- kurzusonként 260 000 Forint (számlaképes esetben áfával együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonandó összegekkel együtt értendő )
- a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: "Patronáló Tanár" címmel.

IDŐINTERVALLUM:
- 2012. szeptember 10-től legkésőbb 2012. december 21-ig
- 10 héten keresztül heti 2×3óra (45 perces tanórák) összesen 60 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérés jogát (kisebb óraszám irányában) indokolt esetben a Szakkollégium magának fenntartja! (Oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetén.) Eltérő gyakoriság és foglalkozásonkénti időterjedelemre is tehető javaslat.

PÁLYÁZHATÓ KURZUSOK:
A Szakkollégium két féle kurzust indít:
(1) ún. "haladó" általános középfokú nyelvvizsgára felkészítő, felkészülést támogató angol nyelvtanfolyam
(2) kezdő, bevezető angol nyelvtanfolyam (kritérium tárgyak - idegen nyelven hallgatandó és teljesítendő tanegységek - felvételéhez illetőleg ERASMUS részvételhez szükséges alapvető nyelvismeret elsajátítása, megerősítése) szinteken.
Ezek közül egyik, vagy mindkettő vállalása is lehetséges a pályázó részéről.
A kurzuson kis létszámú (4-8 fős) hallgatói csoport vesz részt.

ELVÁRÁS:
A kurzusvezetőnek biztosítania kell
- a kurzusra belépő hallgatói tudás, kompetenciák (egyéni szintű) felmérését és
- kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését (a belépési mérésnél alkalmazott feladatokkal azonos részeket is tartalmaznia kell)
- egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása, biztosítása: kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését - egy szöveges tanácsadással, javaslattal - írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának)
- biztosítania kell az elsajátításra kitűzött szókincs angol-magyar szószedetét (ezt elegendő a kurzus alatt folyamatosan a részvevők rendelkezésére bocsátani).

PÁLYÁZAT RÉSZEI:
- részvétel "előfeltételeként" javasolt tudásigény meghatározása (ha ez szükséges),
- kurzuskoncepció és -tematika (fenti óraszámelvárásoknak megfelelően) - elegendő vázlatosan, az elérni kívánt cél meghatározásával
- javasolt szókincsmennyiség megjelölése.
- kurzusvezető-jelölt kompetenciája, végzettségei, referenciái;
- kurzusvezető-jelölt amerikai típusú önéletrajza;
- kurzusvezető-jelölt nyilatkozata az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs);
- kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása - amennyiben ez az adott kurzusjavaslat esetén értelmezhető;
- jelölendők a kurzus lebonyolításához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek.
- A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpont megadása. (Tehát a heti 2 foglalkozás időpontjára 2 vagy 3 eltérő időpontjavaslat, összesen 4-6 lehetséges időpontra történő javaslattételt várunk.) - vonatkozó részletek még a "Pályázat elbírálása" pontnál.
E dokumentációkat a nyertes pályázónak szerződéskötés előtt, egyeztetett időpontban nyomtatott eredeti példányban is át kell adnia.
A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek!

ELŐNYT JELENT:
- tehetségpontnál szerzett tapasztalat
- tehetségsegítési tapasztalat, tevékenység
- tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak)
- tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata
- a kurzus által érintett kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő feltűntetésük esetén tudjuk figyelembe venni)

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint.
A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján (minőségi - főként szakmai és tehetséggondozási - szempontok mentén) értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt.

ZÁRÓ INFORMÁCIÓ:
A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha ez az eltérés érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé alapvetően a Szakkollégium honlapján (ebben illetékes személy a Szakkollégium mindenkori szakmai alelnöke, mint a pályázat kiírója).
Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján (http://jfszk.hu) közzétett felhívás a mérvadó!
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: (jfszk.jfszk@gmail.com).

1-JFSZK-MEB-kurzus-palyazati_kiiras-nyelv-2012-05-15-SzR2-W2-formalis.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum