Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Angol nyelvi kurzusok vezetése
Kiíró:
Jánossy Ferenc Szakkollégium
Határidő:
06/20/2012
Érvényes:
06/20/2012
Tárgymutató:
angol nyelvi kurzusok vezetése
Pályázhat:
bárki
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>

JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT
HIRDET ANGOL NYELVI KURZUSOK VEZETÉSÉRE

A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából.
A Jánossy Ferenc Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 2012-2013 tanév őszi félévében két nyelvtanfolyamot kíván indítani. A pályázó eldöntheti, hogy egy vagy mindkét kurzus vezetését megpályázza.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2012. június 20. (szerda) 23:59
(e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni)

PÁLYÁZAT LEADÁSA:
- elektronikus formában a (jfszk.jfszk@gmail.com) e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával.

KURZUSVEZETŐ JUTTATÁSAI:
- kurzusonként 260 000 Forint (számlaképes esetben áfával együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonandó összegekkel együtt értendő )
- a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: "Patronáló Tanár" címmel.

IDŐINTERVALLUM:
- 2012. szeptember 10-től legkésőbb 2012. december 21-ig
- 10 héten keresztül heti 2×3óra (45 perces tanórák) összesen 60 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérés jogát (kisebb óraszám irányában) indokolt esetben a Szakkollégium magának fenntartja! (Oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetén.) Eltérő gyakoriság és foglalkozásonkénti időterjedelemre is tehető javaslat.

PÁLYÁZHATÓ KURZUSOK:
A Szakkollégium két féle kurzust indít:
(1) ún. "haladó" általános középfokú nyelvvizsgára felkészítő, felkészülést támogató angol nyelvtanfolyam
(2) kezdő, bevezető angol nyelvtanfolyam (kritérium tárgyak - idegen nyelven hallgatandó és teljesítendő tanegységek - felvételéhez illetőleg ERASMUS részvételhez szükséges alapvető nyelvismeret elsajátítása, megerősítése) szinteken.
Ezek közül egyik, vagy mindkettő vállalása is lehetséges a pályázó részéről.
A kurzuson kis létszámú (4-8 fős) hallgatói csoport vesz részt.

ELVÁRÁS:
A kurzusvezetőnek biztosítania kell
- a kurzusra belépő hallgatói tudás, kompetenciák (egyéni szintű) felmérését és
- kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését (a belépési mérésnél alkalmazott feladatokkal azonos részeket is tartalmaznia kell)
- egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása, biztosítása: kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését - egy szöveges tanácsadással, javaslattal - írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának)
- biztosítania kell az elsajátításra kitűzött szókincs angol-magyar szószedetét (ezt elegendő a kurzus alatt folyamatosan a részvevők rendelkezésére bocsátani).

PÁLYÁZAT RÉSZEI:
- részvétel "előfeltételeként" javasolt tudásigény meghatározása (ha ez szükséges),
- kurzuskoncepció és -tematika (fenti óraszámelvárásoknak megfelelően) - elegendő vázlatosan, az elérni kívánt cél meghatározásával
- javasolt szókincsmennyiség megjelölése.
- kurzusvezető-jelölt kompetenciája, végzettségei, referenciái;
- kurzusvezető-jelölt amerikai típusú önéletrajza;
- kurzusvezető-jelölt nyilatkozata az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs);
- kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása - amennyiben ez az adott kurzusjavaslat esetén értelmezhető;
- jelölendők a kurzus lebonyolításához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek.
- A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpont megadása. (Tehát a heti 2 foglalkozás időpontjára 2 vagy 3 eltérő időpontjavaslat, összesen 4-6 lehetséges időpontra történő javaslattételt várunk.) - vonatkozó részletek még a "Pályázat elbírálása" pontnál.
E dokumentációkat a nyertes pályázónak szerződéskötés előtt, egyeztetett időpontban nyomtatott eredeti példányban is át kell adnia.
A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek!

ELŐNYT JELENT:
- tehetségpontnál szerzett tapasztalat
- tehetségsegítési tapasztalat, tevékenység
- tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak)
- tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata
- a kurzus által érintett kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő feltűntetésük esetén tudjuk figyelembe venni)

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint.
A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján (minőségi - főként szakmai és tehetséggondozási - szempontok mentén) értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt.

ZÁRÓ INFORMÁCIÓ:
A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha ez az eltérés érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé alapvetően a Szakkollégium honlapján (ebben illetékes személy a Szakkollégium mindenkori szakmai alelnöke, mint a pályázat kiírója).
Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján (http://jfszk.hu) közzétett felhívás a mérvadó!
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: (jfszk.jfszk@gmail.com).

1-JFSZK-MEB-kurzus-palyazati_kiiras-nyelv-2012-05-15-SzR2-W2-formalis.pdf
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek