Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása / CH2013
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/30/2014
Érvényes:
01/30/2014
Tárgymutató:
fogyatékos személyeknek bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása / CH2013
Pályázhat:
Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős működési engedéllyel, illetve a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos és/vagy pszichiátriai beteg személyek számára, valamint 2013-ban határozattal rendelkezik a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan és megfelel az alábbi feltételeknek:
- alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
- egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
2013
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett
41393 kódjelű
"Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása - CH2013"
című pályázati programhoz

A Pályázati Útmutató a Pályázati Dosszié elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza.
Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
- bentlakásos szociális ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
- segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
- a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja
Közvetlen célcsoport: fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesülő fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint.

3. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Támogatást az a pályázó kaphat, aki pályázatát az előírt követelmények szerint határidőre benyújtotta.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik.

4. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

5. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a 3 000 000 forintnál nem nagyobb támogatások esetében egy részletben, előfinanszírozás keretében történik utólagos elszámolási kötelezettséggel.
A Nonprofit Kft. a teljes támogatási összeget átutalja a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 20 napon belül. A támogatási összeg utalásának alapvető feltétele, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a engedélyezi a program forrását biztosító keretösszeget lehívását a Nonprofit Kft. számára.
Az előfinanszírozási formájú támogatás folyósítása több részletben történik azon nyertes pályázók számára, akik 3 000 000 forintnál többet nyertek.
A pályázatban csak a támogatási időszakban felmerült költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el.

6. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
2013. december 30. és 2014. június 30. közé eső időszak.
A pénzügyi teljesítés határideje: 2014. június 30.
Szakmai és pénzügyi záró elszámolás benyújtásának határideje: 2014. július 20.

7. BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA
A pályázó szervezetnek külön működési engedéllyel rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be.

8. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős működési engedéllyel, illetve a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos és/vagy pszichiátriai beteg személyek számára, valamint 2013-ban határozattal rendelkezik a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan és megfelel az alábbi feltételeknek:
- alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
- egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572),

A Nonprofit Kft. által 2013. augusztus 26-án 41391 kódszámon meghirdetett "Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása" című pályázati programban nyertes pályázók csak azokra a személyekre pályázhatnak, akiket a fenti program pályázati anyagában nem jelenítettek meg.
A pályázathoz a jogerős működési engedélyt kell csatolni; a "Tanúsítvány" nem elfogadható!

9. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (http://www.fszk.hu). A regisztráció során megadott adatokat a Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.
A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

10. REGISZTRÁCIÓS DÍJ
Jelen pályázati programban való részvételhez 5000 Ft, azaz ötezer forint regisztrációs díjat kell fizetni a Társaság MÁK 10032000-00322472-00000017 számú számlájára a pályázati kód (41393) feltüntetésével.

11. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE
A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban tértivevényes levélként kell az alábbi címre eljuttatniuk.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát (kód: 41393), a pályázó teljes nevét és címét.
A pályázatokat A4-es papírra kell kinyomtatni és FŰZVE vagy KÖTVE tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni.
A döntést követően a támogatási egységek által meghatározott támogatási összeg felhasználására tervezett Költségvetést, valamint a Költségvetés indoklását elektronikus úton is be kell nyújtani a 41393@fszk.hu e-mail címre.

12. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatok benyújtási határideje 2014. január 30.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott nap postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

13. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZAKMAI SZEMPONTRENDSZERE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, melynek alapján a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) képviselője, azaz a szociális és családügyért felelős államtitkár dönt.
A támogatói döntést követően a Nonprofit Kft. ügyvezetője kéri a megítélt támogatási összeg költségvetési tervezését a Pályázati Útmutatóban ismertetett szempontok figyelembevételével.

14. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:
E-mail cím: 41393@fszk.hu
A feltett kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerülnek megjelentetésre: http://www.fszk.hu

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának további részletes szabályait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás, a Pályázati Útmutató és a pályázati adatlap letölthető a http://www.fszk.hu honlapról.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum