Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
The Famous Grouse Gourmet Pillanatok - fotókampány
Kiíró:
Coca-Cola Magyarország
Határidő:
04/26/2017
Érvényes:
04/26/2017
Tárgymutató:
fotókampány, The Famous Grouse Gourmet Pillanatok
Pályázhat:
18. életévüket betöltött személyek
A kiíró(k) adatai

A "The Famous Grouse Gourmet Pillanatok" Fotókampány Részvételi Szabályzata

Kérjük, olvassa el figyelmesen a The Famous Grouse(HU) Facebook és a @thefamousgrousehu Instagram oldalán megrendezett "The Famous Grouse Gourmet Pillanatok" elnevezésű Fotókampány (a továbbiakban: "Kampány") részvételi feltételeit.
A Kampányban való részvétel a Kampány jelen hivatalos Részvételi Szabályzatának (a továbbiakban: "Szabályzat") automatikus elfogadását jelenti.
A Kampány szervezője a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.) a továbbiakban "Szervező"; a Kampány lebonyolítója a Red Lemon Media Group Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) a továbbiakban "Megbízott".
A Kampány kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.
A Kampányban csak a 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vehet részt.

Bevezetés
A Kampányban résztvevő személyek (továbbiakban "Résztvevők") a következők lehetnek:
- az a 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személy, aki képet tölt fel (a továbbiakban "Pályázó")
- azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik a közönségszavazás során a képekre szavaznak (a továbbiakban "Szavazók")
A Kampány során a Résztvevők saját Instagram oldalukra feltöltve olyan képekkel nevezhetnek a jelen Szabályzatban részletezett módon a Kampányba, amiről úgy gondolják, hogy a gasztronómia és a whisky kapcsolata ihlette (a továbbiakban "Pályázat").
A nevezés során a cél, hogy Résztevők olyan képeket töltsenek fel Instagram oldalukra, amelyek művészi módon mutatják be a gasztronómia és a whisky kapcsolatát, kötődését egymáshoz. A Pályázatok közül a jelen Szabályzatban ismertetett módon szakmai zsűri választja ki a 20 (húsz) legjobb Pályázatot, amelyek közönségszavazáson vesznek részt. A közönségszavazás végeredménye dönti el, hogy mely Pályázók lesznek a Kampány 1. 2. és 3. helyezett nyertesei (a továbbiakban "Nyertesek").
Kizárólag olyan Pályázat nyújtható be, amelyen nem szerepelnek 18 év alatti személyek, illetve amely nem hozható összefüggésbe, sem közvetlenül, sem közvetve, 18 év alatti személyekkel.

1. A részvételre való alkalmasság és a Kampány menete
1.1. A Kampány két fő időszakból áll: - nevezési időszak - közönségszavazás
1.2. A Kampányban való részvételhez Pályázónak a nevezés ideje alatt egy, a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő, saját maga által készített képet kell feltöltenie saját Instagram oldalára, a Szervező által megadott hashtagek használatával. A Kampányban való részvétel feltétele a megadott hashtagek együttes használata a kép leírásában, illetve az, hogy a felhasználó Instagram profilja nyilvános legyen.
1.3. A nevezéshez használatos 2 (kettő) hashtag: #thefamousgrousehu és #gourmetpillanat, amelyeket a feltöltött kép leírásában együttesen kell feltüntetnie a Pályázónak.
1.4. A Pályázatokat Megbízott minden esetben megvizsgálja, és döntést hoz arról, hogy azok megfelelnek-e a jelen Szabályzatba foglalt tartalmi- és formai követelményeknek.
1.5. Amennyiben a Pályázat megfelel a jelen Szabályzat követelményeinek, a nevezési időszak lezárulta után 2 (két) fős szakmai zsűri elé kerül. A zsűri által kiválasztott 20 (húsz) legjobb Pályázat részt vehet a Kampány közönségszavazásán. A Kampány Nyerteseit a közönségszavazás dönti el: az 1. helyezett Nyertes a közönségszavazás lezárultával legtöbb szavazattal álló Pályázó, a 2. és 3. helyezett Nyertes sorrendje a kapott szavazatok alapján kerül meghatározásra, a szavazatok száma szerint csökkenő sorrendben.
1.6. Azon Pályázóval, akinek Pályázata bekerült a zsűri által kiválasztott legjobb 20 (húsz) közé, Megbízott Pályázó Instagram profilján keresztül személyes üzenetben veszi fel a kapcsolatot. Pályázónak írásban, az üzenet elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül jeleznie kell, hogy a közönségszavazásban részt kíván-e venni, és a későbbi azonosítás érdekében személyes adatait, valamint a képe eredeti verzióját elküldeni Megbízott részére.
1.7. A közönségszavazásban csak az előzetesen, a fentieknek megfelelően beleegyező választ küldött Pályázók Pályázatai vehetnek részt. Pályázó a beleegyezésével egyidejűleg elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatában szereplő képet Szervező idő- és térbeli korlátozás nélkül szabadon felhasználja.
1.8. A közönségszavazás a "The Famous Grouse Gourmet Pillanatok" nevű Facebook alkalmazáson keresztül valósul meg, amely a The Famous Grouse hivatalos magyar Facebook oldalán elérhető a közönségszavazás időszakában. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jóváhagyott Pályázatot stiláris szempontok (pl. helyesírási hibák) mentén korrigálja.
1.9. A közönségszavazás során a Szavazók e-mail címük és nevük megadásával napi egy alkalommal szavazhatnak egy tetszőleges Pályázatra.
1.10. A Kampányban részt vevő Pályázó felelősséget vállal azért, hogy Pályázatában a hatályos magyar jogszabályokat meg nem sértő tartalmat közöl. A Pályázatok a jelen Szabályzatban ismertetett előzetes jóváhagyás után válnak nyilvánossá. A Pályázat elutasításra kerül, amennyiben:
- a Facebook általános irányelveivel ellenkezik
- etikai kérdés merül fel vele kapcsolatban
- a Pályázó képén 18 év alatti személy szerepel
- a Pályázat tartalma összefüggésbe hozható akár közvetlenül, akár közvetve, 18 év alatti személlyel
- ha tartalmában nem felel meg a Kampány kiírásában foglalt feltételeknek
- ha nem jelenik meg rajta felismerhetően a whisky
- ha a The Famous Grouse kivételével bármilyen konkurens italmárka vagy annak logója felismerhetően megjelenik rajta
- a Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen Pályázatot a Kampány teljes időtartama alatt
1.12. A Kampány menete:
- Nevezési időszak: Pályázatok feltöltése az Instagramra: 2017.03.23. 12:00 - 2017.04.26. 23:59 között. Csak azok a Pályázatok tekinthetők érvényesnek, amik ezen időintervallumon belül kerülnek feltöltésre és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek, valamint a jelen Szabályzatban szereplő további kitételeknek.
- Szakmai zsűri által zsűrizett időszak: 2017. 04. 27.-2017. 05. 02. között. A zsűrizésben csak a jelen Szabályzat szerint érvényes Pályázatok vesznek részt.
- A zsűri által kiválasztott legjobb 20 (húsz) Pályázat publikálása: 2017.05.02. 12:00. A kiválasztott képek feltöltésre kerülnek a "The Famous Grouse Gourmet Pillanatok" nevű Facebook applikációba.
- Közönségszavazási időszak: 2017. 05. 02. 12:00-2017. 05. 11. 23:59 között. A "The Famous Grouse Pillanatok" nevű Facebook applikáción keresztül.
- Végső eredményhirdetés - 1., 2. és 3. helyezett nyertesek bejelentése a The Famous Grouse(HU) Facebook oldalán: 2017. 05. 12. 10:00
1.13. A nevezési időszak kezdetétől a végéig (2017. 03. 23. 12:00-2017. 04. 26. 23:59) Résztvevőnként több Pályázat nyújtható be.
1.14 A Kampányból Résztvevőként ki van zárva a Szervező, a Megbízott, valamint a Kampány szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek, valamint fentiek bármelyikével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. Nyeremények:
1. helyezett: 1 (egy) db Sony DSCHX60-as fényképezőgép (ajánlott fogyasztói ár: 100 000 HUF) és 2 (kettő) db Gourmet Fesztivál 2017 bérlet (ajánlott fogyasztói ár: 7900 HUF)
2. helyezett: 2 (kettő) db Gourmet Fesztivál 2017 bérlet (ajánlott fogyasztói ár: 7900 HUF)
3. helyezett: 2 (kettő) db Gourmet Fesztivál 2017 napi belépő (ajánlott fogyasztói ár: 3900 HUF)
A nyereményeket kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.
A Kampányban e nyereményeken kívül más nyeremény nincs.
A nyeremények után felmerülő adóvonzatot Szervező megfizeti.
A nyertesek nevét a Szervező a The Famous Grouse(HU) Facebook oldalán teszi közzé.
Pótnyertes: Ha adott Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül, úgy nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette Szervező Pótnyertest hirdet ki, aki közönségszavazás nyomán kialakult szavazati sorrend szerinti utána soron következő Pályázó. Pályázók tudomásul veszik, hogy Szervező Pótnyertest legkésőbb 2017. május 16-ig hirdet ki.

3. A legjobb 20 (húsz) Pályázó értesítése
3.1. A csalások és visszaélések elkerülése érdekében Megbízott a Pályázóval a Kampány során a kapcsolatot Pályázó Instagram profilján keresztül, személyes üzenetben veszi fel.
3.2. Ha a Pályázó bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül, úgy nem jogosult a közönségszavazásban való részvételre, helyette Szervező új Pályázót hirdet ki, aki a zsűri által kiválasztott végeredmény nyomán kialakult szavazati sorrend szerinti soron következő Pályázó.

4. Egyéb tudnivalók
4.1. A Szervező és a Megbízott nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Kampányhoz, a Résztvevők által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
4.2. A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Kampányban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Kampányt kiegészítse, vagy módosítsa vagy indokolt esetben visszavonja. A Részvételi Szabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Részvételi Szabályzat, illetve annak változása a The Famous Grouse(HU) Facebook oldalán, illetve az ott található "The Famous Grouse Gourmet Pillanatok" Facebook alkalmazás Részvételi szabályzat menüpontjában való közzététellel hatályosul.
4.3. A Kampány során felmerülő, jelen Részvételi Szabályzat által nem szabályozott helyzetek kezelési és megoldási módjáról a Szervező egyedileg hoz végleges döntést, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.
4.4. Ha a Kampánnyal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a facebook@redlemon.hu email címen kérhető tájékoztatás.

5. Személyes adatok kezelése és védelme - Adatvédelmi Tájékoztató
5.1. Résztvevők elfogadják, hogy a Megbízottnak jogában áll az általuk megadott személyes adatokat kezelni. Megbízott a személyes adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van a vonatkozó jogszabályokra és betartja azokat. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Résztvevő a Kampányban való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Megbízott és munkatársai, akik a Kampány lebonyolításában részt vesznek. Az adatkezelés időtartama: a Résztvevő által történő visszavonásig, amelyet a Megbízott felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben az Kampányban való részvételi jogosultságot is megszünteti. A Résztvevő kérelmezheti a Megbízottól - a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/kapcsolat.html).
5.2. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataikat Szervezőnek és a Kampány lebonyolításában résztvevő Megbízottjának adják meg, nem a Facebooknak, sem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak. A Kampány nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a Megbízott a Kampányban való részvétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára, a későbbiekben hírlevél küldése céljából, vagy célzott Google/Facebook-hirdetés feladása céljából használhatja. A Résztvevők a Kampányban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulásukat adják, hogy az általuk megadott e-mail címre a Megbízott elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevélről való leiratkozás menete minden hírlevélben megtalálható.
5.3. Pályázó hozzájárul - közönségszavazásba került Pályázata esetén - személyes adatai közül nevének, továbbá a közönségszavazásba kerülés tényének a nyilvánossá tételéhez. Pályázó továbbá hozzájárul - nyerés esetén - személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének nyilvánossá tételéhez.
5.4. Nyertesek nevét a Szervező a The Famous Grouse(HU) Facebook oldalán és a kampányról szóló sajtóanyagokban teszi közzé. Nyertesek együttműködnek Szervezővel és Megbízottal, hogy a személyükről és a nyerés tényéről kommunikációs anyag (pl. sajtóanyag, interjú, megszólalás, videófelvétel) készüljön publikálás céljából, és fentiekhez a közönségszavazásban való részvételükkel hozzájárulásukat adják.
5.5. A Szervező és a Megbízott nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
5.6. Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereménye felhasználásával kapcsolatos egyeztetés és beazonosítás a Kampány során megadott személyes elérhetőségeken történik, a Kampány után megváltozott, illetve hibásan megadott adatok következtében felmerülő minden felelősség a Nyertest terheli, a személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt és Megbízottat felelősség nem terheli.
5.7. A Résztvevők az Info. tv (2011. CXII. tv) szerint kérhetik a Szervezőtől adataik törlését.

6. A Kampányból való kizárás
6.1. A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Résztvevőt, aki
- álnéven működtetett Facebook, illetve Instagram - profillal vesz részt a Kampányban
- a Kampány során több profilt használ
- kísérletet tesz a Kampány befolyásolására
- a szavazás befolyásolása érdekében több, ugyanazon Szavazóhoz kapcsolódó Facebook vagy Instagram - profilt használ
- a Kampány során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít
6.2. A Kampány tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket - azok hatékonyságának biztosítása érdekében - előzetesen nem tesz nyilvánossá.
https://business.facebook.com/notes/the-famous-grouse/a-the-famous-grouse-gourmet-pillanatok-fot%C3%B3kamp%C3%A1ny-r%C3%A9szv%C3%A9teli-szab%C3%A1lyzata/1344568072232995

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum