Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erasmus+ Program - Civil társadalmi együttműködés / EACEA/05/14
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
03/17/2014
Érvényes:
03/17/2014
Tárgymutató:
civil társadalmi együttműködés - Erasmus+ Program / EACEA/05/14
Pályázhat:
- 1. kategória: az oktatás és képzés vagy az ifjúságpolitika terén működő európai nem kormányzati szervezetek (ENGOs),
- 2. kategória: az oktatás és képzés vagy az ifjúságpolitika területén működő európai hálózatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - EACEA/05/14
Erasmus+ Program
Civil társadalmi együttműködés
(2014/C 26/07)

BEVEZETÉS
Az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika területén a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködés fontos szerepet játszik az Európa 2020 növekedési és foglalkoztatási stratégiával, az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerével (ET2020), az EU ifjúsági stratégiájával és egyéb európai, ágazati szakpolitikai menetrendekkel kapcsolatos tudatosság növelésében. Elengedhetetlen a különböző országok szakpolitikai reformjainak végrehajtásában érdekeltek aktív részvételének biztosításához, az Erasmus+ Programban és egyéb európai programokban való részvételük előmozdításához, valamint a szakpolitika és a program eredményeinek, illetve a bevált gyakorlat széles körű tagsági hálózatukon keresztüli megismertetéséhez.

Ennek keretében e pályázati felhívás az alábbi két alprogramon keresztül nyújt támogatást:
1. Civil társadalmi együttműködés az oktatás és képzés terén (1. alprogram)
2. Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén (2. alprogram)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az 1., vagy a 2. alprogramra, de nem mindkettőre.

MINDKÉT ALPROGRAMRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZEMPONTOK
1. Általános célkitűzések
E pályázati felhívás célja strukturális támogatást, azaz működési támogatást nyújtani az oktatás és képzés vagy az ifjúságpolitika terén tevékenykedő és az alábbi általános célkitűzések megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek (ENGOs) és európai hálózatoknak:
- növelni az érdekeltek tudatosságát az európai oktatási, képzési és ifjúságpolitikai programokról, különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára, az ET2020 stratégiára, az EU ifjúsági stratégiájára és egyéb ágazati szakpolitikai menetrendekre,
- növelni az érdekeltek elkötelezettségét és a hatóságokkal való együttműködését az oktatásra és képzésre, illetve az ifjúságpolitikára vonatkozó szakpolitikák és reformok végrehajtása érdekében, különös tekintettel az európai szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlásokra,
- fokozni az érdekeltek részvételét az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika terén,
- fokozni az érdekeltek elkötelezettségét a szakpolitikai és programtevékenységek és -eredmények, valamint a bevált gyakorlatok tagjaik körében történő terjesztése iránt.
2. Támogathatóság
2.1. Támogatható pályázók
E pályázati felhívásban két típusú szervezet vehet részt:
- 1. kategória: az oktatás és képzés vagy az ifjúságpolitika terén működő európai nem kormányzati szervezetek (ENGOs),
- 2. kategória: az oktatás és képzés vagy az ifjúságpolitika területén működő európai hálózatok.
Támogatható pályázók:
- nem kormányzati szervezetek,
- nonprofit szervezetek,
- legalább egy (fizetett vagy önkéntes, teljes munkaidejűvel egyenértékű) munkatárssal rendelkeznek.
Kérjük, olvassa el a támogatható pályázók két kategóriájának részletes meghatározását az egyes alprogramok leírásánál!
E pályázati felhívás keretében nem támogathatóak sem az Erasmus+ nemzeti ügynökségei, sem a túlnyomórészt (2/3 vagy annál nagyobb arányban) az Erasmus+ nemzeti ügynökségeiből álló szervezetek.
2.2. Támogatható országok
Az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás esetén,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország.
3. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok minőségének értékelése a következő szempontok alapján történik:
- relevancia (maximum 30 pont),
- a munkaterv kialakításának és végrehajtásának minősége (maximum 20 pont),
- a tevékenységekben szereplő résztvevők és országok profilja és száma (maximum 20 pont),
- hatás, terjesztés és fenntarthatóság (maximum 30 pont).
A támogatás szempontjából csak azokat a pályázatokat veszik figyelembe, amelyek valamennyi fent említett elbírálási szempontnál elérik legalább a maximális pontszám felét, azaz legalább 15 pontot a relevancia és a hatás, terjesztés és fenntarthatóság szempontjánál, illetve 10 pontot a munkaterv kialakításának és végrehajtásának minősége és a tevékenységekben szereplő résztvevők és országok profilja és száma szempontjánál.
4. Költségvetés
E pályázati felhívás célja olyan szervezetek kiválasztása, amelyekkel éves működési támogatásról szóló megállapodások köthetők a 2014-es költségvetési évre.
A civil társadalommal való együttműködés társfinanszírozására elkülönített teljes uniós költségvetés 5 800 000 euró.
A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.
5. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat kötelezően egy online pályázati űrlap (eForm) segítségével kell elkészíteni.
A hivatalos online pályázati űrlap (eForm) angol, francia és német nyelven az alábbi internetes címen érhető el:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support-for-policy-reform-civil_en
és az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell megfelelően kitölteni.
A megfelelően kitöltött online pályázati űrlapot 2014. március 17. 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell online, a megfelelő mellékletekkel együtt benyújtani ( 1 ):
1. Költségvetés;
2. Nyilatkozat;
3. Pénzügyi azonosító űrlap.
6. További információ

A pályázatokat az EACEA/05/14. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az alábbi internetes címen kell benyújtani:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support-for-policy-reform-civil_en
1. ALPROGRAM
Civil társadalmi együttműködés: Oktatás és képzés
1. Konkrét célkitűzések
Az oktatás és képzés terén működő szervezetekkel szembeni elvárások:
- elősegíteni az alapvető és transzverzális készségek és kompetenciák, többek között a nyelvek, a digitális és vállalkozói készségek tanulóközpontú oktatását, valamint a nyitott oktatási segédanyagokkal kapcsolatos tudatosság növelését,
- támogatni a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló reformok végrehajtását, fokozni a társadalmi integrációt és erősíteni a tanárok és szakoktatók szakmai profilját,
- előmozdítani az átláthatóságot és elismerést szolgáló európai eszközöket és az alacsonyan képzett felnőttek át- és továbbképzését; elősegíteni a munkaalapú tanulást magában foglaló szakoktatási és szakképzési rendszerek minőségének fejlesztését; támogatni a tanulási szolgáltatók, vállalatok és szociális partnerek közötti partnerségeket, valamint a szakképzési politikáknak a gazdaságfejlesztési stratégiákkal való összehangolását szolgáló lépéseket; új képesítési utakat mozdítani elő a potenciális növekedést jelentő vagy a szakképzett munkaerő hiányával küzdő területeken,
- támogatni a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló uniós menetrend és a felsőoktatás nemzetközivé tételére irányuló stratégiák végrehajtását,
- előmozdítani európai, nemzeti és regionális szintű elemzéseket és vitákat az oktatás és képzés terén megvalósuló hatékony és fenntartható európai és nemzeti szintű befektetésekről; feltárni/kialakítani innovatív finanszírozási módokat.

2. Pályázó szervezetek
1. kategória: Európai nem kormányzati szervezet (ENGOs):
Az 1. alprogramban előnyt élveznek azon európai nem kormányzati szervezetek (ENGO), amelyek valamely oktatási szektorban (kora gyermekkori nevelés, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés), vagy valamely szektorokon átnyúló európai prioritási területen, vagy fő stakeholderekkel (pl. diákok, tanárok, képzők, szülők) tevékenykednek. Továbbá az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
- hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része a) egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a programországok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább két éve hivatalosan be van jegyezve, és b) az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét programországban,
- az oktatás és képzés terén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (ET2020) végrehajtását,
- független az állami hatóságoktól, politikai pártoktól vagy kereskedelmi szervezetektől.
2. kategória: Európai hálózat (formális hálózat):
A 1. alprogramban európai hálózat alatt (az 1. kategóriában meghatározott) európai nem kormányzati szervezetek ernyőszervezetét kell érteni. Az európai hálózatnak magának jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit szervezetnek kell lennie. Továbbá az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
- olyan jogilag önálló, nonprofit szervezetekből áll, amelyek az oktatás és képzés terén működnek, valamint az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (ET2020) több mint egy oktatási és képzési ágazatban történő végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak,
- a pályázat benyújtásának időpontjában legalább két éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működik a programországok valamelyikében (a pályázók kötelesek benyújtani a pályázó alapító okiratának és hivatalos cégkivonatának egy példányát),
- legalább húsz programországban rendelkezik hivatalos tagszervezetekkel (ENGOs),
- független az állami hatóságoktól, politikai pártoktól vagy kereskedelmi szervezetektől.
Kizárólag a fenti feltételeket teljesítő szervezeteket tekintik támogathatónak az 1. alprogram keretében.
3. Tevékenységek
A támogatható tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell e pályázati felhívás általános és konkrét célkitűzéseihez, és részletesen szerepelniük kell egy éves munkaprogramban.
Lehetnek európai, határokon átnyúló, nemzeti, regionális vagy helyi szintű tevékenységek, amelyek az alábbiakat foglalhatják magukban (nem teljes körű, indikatív felsorolás):
- az érdekeltek hozzáférését és a szakpolitikai prioritások végrehajtásában való részvételét elősegítő tevékenységek,
- tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje,
- ENGO/európai hálózatok tagjainak képzése az uniós szakpolitikákról (tanfolyamok, egymástól való tanulás, szaktanácsadás, tanácsadás és gyakorlati képzés stb.),
- kapacitásépítés a tagszervezetek számára,
- hálózatépítés és partnerségek kialakítása más érdekeltekkel a kedvezményezett ENGO/európai hálózat célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítása érdekében,
- a kedvezményezett ENGO/európai hálózat tagságának fejlesztése,
- az egyes országok szakpolitikáinak elemzése az ENGO/európai hálózat szakterületén, különös tekintettel az Európai Unió által megfogalmazott országspecifikus ajánlásokra,
- tanulmányok, elemzések, felmérések, jelentések az EU oktatási és képzési politikáiról,
- együttműködési projektek,
- a tudatosság növelését, a tájékoztatást, az eredmények terjesztését és a népszerűsítést célzó tevékenységek (szemináriumok, műhelymunkák, kampányok, találkozók, nyilvános viták, egyeztetések stb.).
Az Erasmus+ és egyéb uniós vagy nemzeti/regionális finanszírozási források közötti szinergiát teremtő tevékenységek ösztönzésre számíthatnak.
4. Költségvetés
Az oktatás és képzés terén megvalósuló civil társadalmi együttműködés társfinanszírozására elkülönített teljes uniós költségvetés 2 000 000 euró.
Tájékoztatásul:
- az 1. kategóriába tartozó ENGOs a rendelkezésre álló oktatási és képzési költségvetés hozzávetőlegesen 90%-át kapják meg,
- a 2. kategóriába tartozó európai hálózatok a rendelkezésre álló oktatási és képzési költségvetés hozzávetőlegesen 10%-át kapják meg.
A működési támogatás maximális éves összege:
- ENGOs (1. kategória): 125 000 euró,
- európai hálózatok (2. kategória): 200 000 euró.
Az EU által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatható költségek 75%-át.
2. ALPROGRAM

Civil társadalmi együttműködés: Ifjúságpolitika
1. Konkrét célkitűzések
Az e pályázati felhívás keretében támogatott, az ifjúságpolitika terén működő szervezeteknek olyan tevékenységeket kell végezniük, amelyek célja:
- előmozdítani a fiatalok foglalkoztathatóságát főként olyan tevékenységek által, amelyek nem formális oktatás révén fokozzák a kompetenciák és készségek fejlesztését,
- fokozni a fiatalok felelősségteremtését a társadalomban és részvételüket a döntéshozatali folyamatokban,
- hozzájárulni az európai fiatalok személyi, szociálpedagógiai és szakmai fejlődéséhez,
- európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozzájárulni az ifjúsági munka fejlesztéséhez,
- európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozzájárulni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket érintő szakpolitikai kérdésekről folyó vitához/a szakpolitikák kialakításához,
- elősegíteni az interkulturális tanulást, a sokszínűség tiszteletét, a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeit az európai fiatalok körében,
- elősegíteni a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációját.
2. Pályázó szervezetek
Az ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködés keretében az alábbi definíciók alkalmazandóak:
1. kategória: Egy európai nem kormányzati szervezet (ENGOs) kötelező jelleggel:
- hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része a) egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a programországok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és b) az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét programországban,
- az ifjúságpolitika terén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az EU ifjúsági stratégiája cselekvési területeinek végrehajtását,
- bevonja a fiatalokat a szervezet vezetésébe és irányításába.
2. kategória: Egy európai hálózat (informális hálózat) kötelező jelleggel:
- olyan jogilag önálló nonprofit szervezetekből áll, amelyek az ifjúságpolitika terén működnek, valamint az EU ifjúsági stratégiája cselekvési területeinek végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak,
- informális irányítási struktúrával működik, amelynek része a) egy szervezet, amely a programországok valamelyikében a pályázat benyújtásának napján legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és a hálózat európai szintű koordinációját és támogatását végzi (a pályázó), és b) legalább tizenkét programországban működő egyéb, hivatalosan bejegyzett szervezetek,
- bevonja a fiatalokat a hálózat vezetésébe és irányításába.
Kizárólag a fenti feltételeket teljesítő szervezeteket tekintik támogathatónak a 2. alprogram keretében.
3. Tevékenységek
A pályázó szervezeteknek be kell nyújtaniuk egy következetesen kidolgozott munkatervet, amely magában foglalja a fiatalok vezette nonprofit tevékenységeket, amelyek alkalmasak a pályázati felhívás célkitűzéseinek elérésére.
Ezek lehetnek:
- fiataloknak és fiatal munkavállalóknak szóló nem formális és informális tanulási és tevékenységi programok,
- az ifjúsági munka minőségi fejlesztését szolgáló tevékenységek,
- az ifjúságpolitika terén az elismerést és átláthatóságot szolgáló eszközök fejlesztését és népszerűsítését szolgáló tevékenységek,
- az ifjúságpolitikáról és/vagy európai kérdésekről szóló szemináriumok, találkozók, műhelymunkák, egyeztetések, viták fiatalok részvételével,
- egyeztetések az ifjúságpolitika terén folytatott strukturált párbeszédet támogató fiatalokkal,
- tevékenységek, amelyek célja előmozdítani a fiatalok aktív részvételét a demokratikus életben,
- az Európán belüli interkulturális tanulást és megértést elősegítő tevékenységek,
- média- és kommunikációs tevékenységek és eszközök az ifjúságpolitikáról és európai kérdésekről.
4. Költségvetés
Az ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködés társfinanszírozására elkülönített teljes uniós költségvetés 3 800 000 euró.
Tájékoztatásul:
- az 1. kategóriába tartozó, kizárólag ifjúságpolitikával foglalkozó szervezetek (ENGOs) az ifjúságpolitikai terület rendelkezésére álló költségvetés hozzávetőlegesen 70%-át kapják meg,
- az 1. kategóriába tartozó, szélesebb tevékenységkörrel rendelkező, de ifjúságpolitikával is foglalkozó szervezetek (ENGOs) az ifjúságpolitikai terület rendelkezésére álló költségvetés hozzávetőlegesen 10%-át kapják meg,
- a 2. kategóriába tartozó, kizárólag ifjúságpolitikával foglalkozó szervezetek (európai hálózatok) az ifjúságpolitikai terület rendelkezésére álló költségvetés hozzávetőlegesen 20%-át kapják meg.
A működési támogatás maximális éves összege mindkét kategóriában (ENGOs és európai hálózatok) 50 000 euró.
Az EU által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatható költségek 80%-át.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum