Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében megvalósítandó projektekelőkészítésének támogatásához kapcsolódó támogatás-igénylési kérelmek / KÖZOP-1.4.0-09-11, KÖZOP-2.4.0-09-11, KÖZOP-3.4.0-09-11, KÖZOP-4.4.0-09-11, KÖZOP-5.4.0-09-11
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/03/2011
Tárgymutató:
közlekedésfejlesztési projektek előkészítése
Pályázhat:
"A" konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezet nyújthat be támogatás-igénylési kérelmet:
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok
"B" konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatás-igénylési kérelmet:
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
- Magyar Államvasutak Zrt.,
- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.,
- 100%-os állami tulajdonú társaság
- állami költségvetési szerv,
- önkormányzatok,
- önkormányzatok társulásai,
- többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok,
- közlekedési szövetségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
12/02/2011Lezárul a KÖZOP egyszerűsített előkészítési felhívása A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához kapcsolódó támogatás-igénylési kérelmek benyújtására szóló pályázatát jelen közlemény megjelenésétől számított 3. napon, azaz 2011. december 3-án bezárja.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához kapcsolódó támogatás-igénylési kérelmek benyújtására szóló pályázatát jelen közlemény megjelenésétől számított 3. napon, azaz 2011. december 3-án bezárja.
Hivatkozással a KÖZOP Monitoring Bizottság 2011. november 28-i határozatára, a KÖZOP-1.4.0-09-11, KÖZOP-2.4.0-09-11, KÖZOP-3.4.0-09-11, KÖZOP-4.4.0-09-11, KÖZOP-5.4.0-09-11 konstrukciók bezárását követően előkészítési pályázatok a Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó kiemelt projekt felhívásra továbbra is benyújthatók.


F E L H Í V Á S
és
ÚTMUTATÓ
a
Közlekedés Operatív Program
(KÖZOP)
keretében megvalósítandó projektek
előkészítésének támogatásához kapcsolódó
támogatás-igénylési kérelmek benyújtására

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A.1. A támogatás célja
A KÖZOP keretében megvalósítandó közlekedésfejlesztési projektek előkészítésének támogatása annak érdekében, hogy a KÖZOP közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő előkészítettség és a megvalósítási kockázatok minimalizálása mellett valósulhassanak meg.
A.2. Konstrukciók
Jelen eljárás keretein belül olyan, a KÖZOP stratégiájának megvalósítását elősegítő projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és a projektek kormányhatározatban nevesítésre kerültek és amelyek előkészítése előrehaladott állapotban van (rendelkezik építési engedélyekkel, vagy az engedélyezés folyamatban van), illetve amelyek nem engedélyköteles tevékenységekre irányulnak.
Olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez, amelyek a KÖZOP stratégiájának megvalósítását segítik, de a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrendje keretében igényelhető támogatás (akár projektötletek - megvalósíthatósági tanulmány formájában történő - kidolgozására, akár konkrét projektek előkészítésére egyaránt).
Igényelhető támogatás azonban ezen konstrukciók keretében olyan projektek előkészítésére is, amelyeket a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a kiemelt projektek zsűrije pozitív elbírálásban részesített.
A fenti feltételeknek megfelelő projektek előkészítésére az alábbi két konstrukció keretében nyújtható be támogatás-igénylés:
"A" konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közútfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
- a KÖZOP "Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása" és "Térségi elérhetőség javítása" prioritásának megvalósítását szolgálják,
- megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
- 1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
- 1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
- megvalósításához
- nem szükséges építési engedély (nem engedélyköteles közút felújításra irányul a projekt), vagy
- a szükséges építési és más szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, vagy
- a szükséges engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz);
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
- illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, továbbá
- projektötletként a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítésének támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
- projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
- a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés stb.) támogatását.
"B" konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
- a KÖZOP "Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása", vagy "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése", vagy "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" prioritásai valamelyikének megvalósítását szolgálják,
- megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
- 1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
- 1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
- 1095/2007. (XII.5.) Korm. határozat,
- megvalósításához
- nem szükséges építési engedély, vagy
- a megvalósításhoz szükséges építési és más szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, vagy
- a szükséges engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz);
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
- illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, közcélú és közforgalmú infrastruktúra fejlesztését célozzák, továbbá
- projektötletként a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítésének támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
- projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
- a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés stb.) támogatását.
A.3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
"A" konstrukció esetében:
1. prioritás (KÖZOP-1.4.0-09-11): 45,21 milliárd Forint
2. prioritás (KÖZOP-2.4.0-09-11): 61,98 milliárd Forint
3. prioritás (KÖZOP-3.4.0-09-11): 45,83 milliárd Forint "B" konstrukció esetében:
4. prioritás (KÖZOP-4.4.0-09-11): 2,6 milliárd Forint
5. prioritás (KÖZOP-5.4.0-09-11): 58,96 milliárd Forint
B. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
B.1. Támogatásra jogosult szervezetek köre
"A" konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezet nyújthat be támogatás-igénylési kérelmet:
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok
"B" konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatás-igénylési kérelmet:
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
- Magyar Államvasutak Zrt.,
- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.,
- 100%-os állami tulajdonú társaság
- állami költségvetési szerv,
- önkormányzatok,
- önkormányzatok társulásai,
- többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok,
- közlekedési szövetségek.
B.2. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő szervezet részére, amennyiben
- csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll (önkormányzatok esetén adósságrendezési eljárás), üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, tárgyalásban áll hitelezőivel törlesztései átütemezése ügyében, a működését felfüggesztették, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanya, valamint a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van;
- a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Köztartozásnak minősül az Európai Unió tradicionális saját forrásai című tartozás is;
- nem tett eleget valamely más, az Európai Közösség által finanszírozott tevékenységére vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeinek, és ezért korábban megállapításra került a súlyos szerződésszegés ténye;
- a támogatást igénylő szervezetet, vagy a képviseletében eljáró személyeket korábban a bíróság csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel, vagy tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték;
- nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
- a támogatás-igénylés benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Kormány rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, a felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyekkel nem rendelkezik;
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás-igénylési kérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott annak benyújtásakor;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Kormány rendelet értelmében a támogatás-igénylés befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot a 83. § (2) bekezdésében foglaltakról;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Kormány rendelet 88. § (2) bekezdése szerinti kizárás hatály alatt áll;
- bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követett el;
- a támogatási igénylő szervezet még nem mentesült a korábbi szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól;
B.3. A támogatást igénylő szervezettel szembeni egyéb elvárások
- A támogatást igénylő szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a támogatott projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.
- A támogatást igénylő szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a támogatott projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció.
C. A TÁMOGATÁS-IGÉNYLÉSI KÉRELEM TARTALMA
C.1. Támogatható tevékenységek
- Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: A Megvalósíthatósági Tanulmánynak meg kell felelnie a 2008. december 01-jétől hatályos ÚT 2-1.201 "Közutak tervezése (KTSZ)" c. Útügyi műszaki előírás 1.14.3.1. "Döntéselőkészítő tanulmány" bekezdésben foglalt előírásainak és tartalmazza a KTSZ -ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése - 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetleg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel az NFÜ honlapján segédletként közzétett "Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz" c. útmutatóban foglalt elvárásoknak.
- tanulmányterv, amelynek meg kell felelnie a KTSZ - ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése - 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) előírásainak,
- megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése: a dokumentumnak meg kell felelnie a NFÜ honlapján közzétett "Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz" című útmutatóban foglaltaknak (közúti projektek esetében a MT - az előbb jelzett útmutatónak való megfeleléshez szükséges kiegészítések mellett - helyettesíthető a 2008. december 01-jétől hatályos ÚT 2-1.201 "Közutak tervezése (KTSZ)" c. Útügyi műszaki előírás 1.14.3.1. "Döntéselőkészítő tanulmány" bekezdésben foglalt előírások és a KTSZ -ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése - 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és Esetleg szükséges további önálló munkarészek (B) pontjaiban előírtak figyelembevételével készült tanulmánytervvel),
- örökségvédelmi hatásvizsgálat,
- környezetvédelmi hatástanulmány, illetve hatásvizsgálat elkészítése (pl. EVD, KHV).
- Tervezés és engedélyeztetés
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- szükség szerint tervfelülvizsgálat,
- engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok elvégzése és szakértői tevékenységek (pl: talajmechanikai szakvélemény készíttetése) igénybevétele,
- tervellenőrzési feladatok ellátása,
- jogerős építési/létesítési engedély megszerzése.
- jogerős hatósági engedély (környezetvédelmi engedély) megszerzése,
- Közműengedélyek beszerzése (pl. bányakapitánysági engedély, vízjogi létesítési engedély).
- Kiviteli terv elkészítése
- kiviteli tervek elkészítése,
- tervellenőrzési feladatok ellátásának költségei.
- Építés előkészítés
- régészeti terv készítése és régészeti feltárás,
- lőszermentesítés,
- szükséges közműkiváltások tervezése és elvégzése.
- Területszerzés
- terület előkészítés (pl. kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése),
- területvásárlás (föld- és/vagy ingatlanvásárlás az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi, értékbecslési, hatósági díjakkal és illetékekkel, kártalanítási költségekkel együtt).
- Egyéb
- közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok,
- szakhatósági eljárások költségei és az egyes előkészítési tevékenységekhez kapcsolódó tervtanácsi eljárások költségek,
- egyéb, az előkészítéshez kapcsolódóan felmerülő hatósági eljárási és adminisztratív költségek,
- a 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása,
- kommunikációs (PR) tevékenység,
- tervezői művezetés.
C.2. A támogatott projekt tartalmára vonatkozó elvárások
Mind az "A", mind a "B" konstrukció keretében kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek
- az A.1 pontban felsorolt kormányhatározat valamelyikében nevesített olyan közlekedésfejlesztési projekt előkészítésének folytatására irányulnak, amely
- 2009. március 2-ig rendelkezik építési engedéllyel, vagy arra vonatkozó igazolással, hogy az engedélyezési dokumentáció az építési hatósághoz benyújtásra került 2009. március 2-ig és az engedélyezési eljárás folyamatban van azon projekthez kapcsolódóan, amelynek előkészítéséhez a támogatást igénylő szervezet a támogatást igényelni kívánja, vagy
- nem engedélyköteles tevékenységekre irányuló kivitelezési projekt előkészítésére irányul; illetve
- a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a kiemelt projekt zsűri által támogatott projektjavaslat.
Mind az "A", mind a "B" konstrukció keretében alapvető elvárás, hogy a támogatott előkészítési projekt megvalósítása eredményeként - a területszerzés a lőszermentesítés és a régészeti feltárás kivételével - a kivitelezés megkezdését biztosító összes előkészítési tevékenység - ideértve a kiviteli terv elkészítését is - lezárul.
C.3. Elszámolható költségek köre
A támogatott előkészítési projekt keretében kizárólag a C.1. pontban foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan felmerülő, az előkészítési projekt megvalósításához feltétlenül szükséges költségek számolhatóak el.
A költségek elszámolhatóságának általános és specifikus szabályait a segédletekben található általános és speciális elszámolhatósági útmutatók tartalmazzák.
Az előkészítési tevékenységek költségei elszámolhatóságára vonatkozóan az alábbi korlátozások érvényesek:
- A C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül a "Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány", a "Tervezés és engedélyeztetés", a "Tender- és/vagy kiviteli terv elkészítése", valamint az "Egyéb" kategóriákhoz sorolt költségek összesen nem haladhatják meg a kivitelezés tervezett költségeinek 6%-át.
- A C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül a "Területszerzés" kategóriába sorolt tevékenységek költségei nem haladhatják meg a kivitelezés tervezett költségeinek 10%-át.
Az előkészítés elszámolható tevékenységei, költségei között szereplő, már elkészült, de 2006. december 20-a után teljesített és kifizetett előkészítési tevékenységek költségei is támogathatók.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
D.1. Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).
D.2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az előkészítési projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
D.3. Támogatás összege
Jelen támogatási konstrukció esetében minimálisan és maximálisan igényelhető támogatási összeg nem kerül meghatározásra.
D.4. Támogatási arány
Európai Regionális Fejlesztési Alap (2006/1086/EK): a teljes projekt elszámolható költségeinek 85%-a.
Központi költségvetés: a teljes projekt elszámolható költségeinek 15%-a.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
E.1. A támogatás-igénylés benyújtásának módja
A támogatás-igényléseket a kitöltendő elektronikus előkészítési projekt adatlapon, nyomtatott, bekötött és minden írott oldalon sorszámozott és cégszerűen aláírt formában, 1 eredeti példányban, valamint elektronikusan, 1 db CD vagy DVD lemezen, postai úton kell benyújtani az alábbi címre:
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
1012 Budapest, Vérmező út 4.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott támogatás-igénylési adatlapok tartalmában adódó eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt adatlap és a benne foglalt információk tekintendők hitelesnek.
A nyomtatott és az elektronikus példány tartalmának egyezőségéről a támogatásigénylőnek kell gondoskodnia.
E.2. A támogatás-igénylés benyújtásának határideje
A támogatás-igénylések benyújtására 2011. január 17-től a támogatási keretösszeg kimerüléséig folyamatosan lehetőség van.
http://www.nfu.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás és útmutató
Adatlap
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum