Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat GCL-Global Commerce Licence és MOS-Microsoft Office Professional képzések lebonyolítására alkalmas oktató- és vizsgahelyekre
Kiíró:
Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft.
Határidő:
07/16/2012
Érvényes:
07/16/2012
Tárgymutató:
GCL-Global Commerce Licence és MOS-Microsoft Office Professional képzések lebonyolítására alkalmas oktató- és vizsgahelyek
Pályázhat:
felnőttképzési intézmények
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
GCL-Global Commerce Licence
és
MOS-Microsoft Office Professional
képzések lebonyolítására alkalmas oktató- és vizsgahelyekre
IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft.
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Pályázati felhívás

A pályázat kiírója:
Megnevezése: IOSZIA
Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft.
Címe: 3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6.
Képviselője: Fülöp Henrik
Telefon: 37/301 649, 312 724, 312 719
Telefax: 37/301 649
E-mail: palyazat@ioszia.hu

Előzmények:
Az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft. két, Magyarországon még nem létező, nemzetközileg elismert, tanúsítási programot vezet be:
- GCL - Global Commerce Licence - Globális Kereskedelmi Jogosítvány.
- MOS - Microsoft Office Specialist.
A képzőközponttá válást MOS esetében a Certiport TC. partnerség alapján, GCL esetében a Nemzeti Licenc tulajdonosa az IOSZIA Kft. koordinálja.

A pályázat célja:
Jelen pályázattal az IOSZIA Kft. lehetőséget kíván biztosítani más felnőttképzési intézmények számára, hogy elsőként kapcsolódhassanak be a képző- és vizsgaközpont hálózat kialakítás folyamatába.
A pályázat nyertesei mentesülnek az első éves üzemeltetési díj megfizetése alól!
Az esetlegesen felmerülő gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan forduljon hozzánk bizalommal a megjelölt kapcsolattartási pontokon keresztül.

A programok bemutatása:
1. A GCL program:
A GCL - (Global Commerce Licence - Globális Kereskedelmi Jogosítvány) egy új, nemzetközileg elismert bizonyítvány. A program olyan egyedülálló kereskedelmi és üzleti tudást biztosít, amely manapság egyre fontosabb az egyének és a cégek sikeréhez. A GCL programját neves egyetemek (USA, Kína, Oroszország, India, Európa, Ausztrália, Afrika, ...) szakértői állították össze és a brüsszeli EEIG (European Economic Chamber of Commerce, Trade and Industry) határozta meg a programba beépített alapvető és legfontosabb ismereteket, képességeket.
A GCL az AEACAE (American-European Accreditation Council for Adult Education) által akkreditált program. 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) vagy 18 kreditpontnak felel meg az USA-ban, ami egy félév vagy 800 órányi tanulást jelent egyetemi szinten).
A GCL bizonyítvány a multinacionális cégek (Coca Cola, BMW, IKEA, Sony, Alcoa, Adidas stb.) előtt már jól ismert, így nagy előnyt jelenthet álláskeresésnél. A vállalkozók részére is nélkülözhetetlen tudást ad.
A GCL fontos tudásbázist ad a műszaki diplomával rendelkezők számára, és jó alternatíva az ismeretek szélesítésére azok számára is, akik még nem rendelkeznek egyetemi diplomával.
A gazdasági-kereskedelmi ismeretek az egyik legalapvetőbb képességek egyike, ami széleskörű, interdiszciplináris tudást kíván meg. Ilyenek a gazdasági, pénzügyi, jogi, üzleti magatartás, e-kereskedelem, marketing ismeretek valamint az információs és kommunikációs technológiák ismerete és használata. Az egyre jobban globalizálódó gazdaság folyamatosan teremt új kapcsolatokat az emberek, a vállalkozások, a versenytársak és a piacok között. Ezért a kereskedés-orientált üzleti tevékenységben ismeretekkel bíró szakemberek iránti igény a gazdaság, különböző szakterületei irányából rohamosan növekszik.
A GCL képzési program során megszerezhető összetett gazdasági-kereskedelmi ismeretek, adják a lényegi különbséget a vállalkozások számára, a sikeres vagy a sikertelen üzleti kereskedelem lebonyolításában, amivel a piaci sikeresség is megalapozható.
Ezzel az új rendszerű szakmai ismerettel végeredményben a vállalkozásokat hozzá lehet segíteni a tudatos piaci jelenléttel, piaci helyzet, pozíció javításával, a számára lehető legjobb gazdasági eredmény eléréséhez.
A GCL ezért ma az egyik legkeresettebb nemzetközi bizonyítvány!
A GCL bizonyítvány megszerzéséhez négy modulból kell sikeres, vizsgát tenni:
- ICT - Információs és kommunikációs technológiák,
- Üzleti etika és magatartás,
- Nemzetközi jog és regionális gyakorlat,
- Közgazdaságtan és pénzügyi ismeretek.

Szemléletében az eddig megismerhető tantárgyi modulokhoz képest más módon közelíti meg a gazdasági ismereteket. Szélesíti a gazdaság(ok)ra való rálátást, és kiemeli a piaci magatartás-vizsgálatot.
A hallgatók több különböző módon készülhetnek fel a vizsgákra.
A felkészülést ingyenes internetes próbavizsgák és ajánlott irodalom támogatja.
A hallgatók elektronikus indexet (e-index) kapnak. A vizsgák letétele minősített vizsgaközpontokban lehetséges. A vizsgakövetelmények világszerte azonosak, amelyet egy központi on-line vizsga adatbázis biztosít. A sikeres vizsgát követően az eredmények a központi GCL adatbázisba kerülnek.
Az összes vizsga letételét követően a GCL bizonyítvány is a központi adatbázisból, az e-index kód megadásával érhető el, nyomtatható illetve bárki - arra felhatalmazott, pl. diák vagy munkáltató - ellenőrizheti.

A GCL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és a vizsgahelyek minősítésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon az IOSZIA Kft-t illeti. A vizsgáztatás az IOSZIA Kft. által minősített GCL vizsgaközpontokban történik. Az oktató- és vizsgahelyek minősítését, a vizsgáztatók felkészítését az IOSZIA Kft. végzi.

További információ:
IOSZIA (http://www.ioszia.hu/)
GCL TANTERVI Összefoglaló:
ICT (Információs és kommunikációs technológiák):
- Hardver,
- Szoftver,
- Operációs rendszerek,
- Telekommunikáció,
- Mobil kommunikáció,
- Internet,
- E-kereskedelem,
- Információs rendszerek,
- Informatikai biztonság.

Üzleti etika és magatartás:
- Üzleti etika,
- Üzleti kommunikáció,
- Csoport kommunikáció, csoport munka és vezetői stílus,
- Konfliktuskezelés, tárgyalási technikák, szervezetfejlesztés, üzleti magatartás,
- Nemzetközi kapcsolatok.

Nemzetközi jog:
- Nemzetközi szervezetek,
- A világ legfejlettebb gazdaságainak jogszabályai,
- Nemzetközi üzleti jog,
- Nemzetközi szerződések,
- Szerzői jogok és kereskedelmi márkák védelme,
- Alkalmazottak jogai,
- Fogyasztóvédelem,
- Vállalati jog,
- Import és export.

Közgazdaságtan és pénzügyi ismeretek:
- Általános közgazdaságtan,
- Mikroökonómia,
- Makroökonómia,
- Piac és termelés,
- Nemzetközi kereskedelem,
- Pénzügyek, banki műveletek, pénzügyi politika,
- Infláció és munkanélküliség,
- Nemzetközi gazdaságtan,
- Könyvelés,
- Marketing,
- Menedzsment.

2. A MOS program:
A Microsoft Office Specialist (MOS) egy nemzetközileg elismert, szabványokon alapuló tanúsítási program. A MOS minősítés egy olyan Microsoft minősítés, amely bizonyítja, hogy tulajdonosa érti és ismeri a Microsoft Office csomag minden szolgáltatását és funkcióját. Ez garantálja a Microsoft Office ismeretek kiemelt szintjét és kezelésének professzionális gyakorlatát.
A MOS tanúsítvány növeli az egyének versenyképességét a munkaerő piacon, a tanúsítvány hitelt érdemlően bizonyítja az egyén szakmai felkészültségét, tudását, fokozza a munkahelyi teljesítményt, és segíti a karrier célok elérését.

Elérhető MOS minősítési szintek
Alapszintű (Core) minősítések: Microsoft Office 2003, 2007 és 2010 programcsomag elemeire.
Szakértői szintű (Expert) minősítés Microsoft Office 2003, 2007 és 2010 programcsomag Word és Excel programjaira.
Mester (Master) fokozat: Microsoft Office 2007 és 2010 programcsomagra vonatkozóan.

MOS certifikációk:
Microsoft Office Specialist 2010
A legújabb Microsoft Office Specialist minősítés a Microsoft Office 2010 alkalmazáscsomagra vonatkozik, beleértve MicrosoftŸ Office Word 2010, ExcelŸ 2010, PowerPointŸ 2010, AccessŸ 2010, OutlookŸ 2010, OneNoteŸ 2010 and SharePointŸ 2010 szoftvereket.

Szakértői (Expert) szintű vizsgák elérhetőek Word 2010 és Excel 2010-re.

Mester fokozat szerezhető a Word 2010, Excel 2010 Expert vizsgák és a PowerPoint 2010 alapvizsga (core) letételével, valamint egy további szabadon választott Access 2010, Outlook 2010, SharePoint 2010, OneNote 2010 alapvizsga letételével.
Microsoft Office Specialist 2007
A Microsoft Office Specialist 2007 minősítés a Microsoft Office 2007 alkalmazáscsomagra vonatkozik és beletartozik a Windows VistaŸ operációs rendszer is.

Alapszintű (Core) vizsgák léteznek MicrosoftŸ Office Word 2007, ExcelŸ 2007, PowerPointŸ 2007, AccessŸ 2007, OutlookŸ 2007, és Windows VistaŸ -ra.

Szakértői (Expert) szintű vizsgák elérhetőek Word 2007 és Excel 2007-re.

Mester fokozat szerezhető a Word 2007, Excel 2007 Expert vizsgák és a PowerPoint 2007 alapvizsga (core) letételével, valamint egy választható Access 2007 vagy Outlook 2007 alapvizsga letételével.
Microsoft Office Specialist 2003

A Microsoft Office Specialist 2003 minősítés a Microsoft Office 2003 alkalmazáscsomagra vonatkozik és magába foglalja a MicrosoftŸ Office Word 2003, ExcelŸ 2003, PowerPointŸ 2003, AccessŸ 2003, and OutlookŸ 2003 szoftvereket.

Szakértői (Expert) szintű vizsgák elérhetőek Word 2003 és Excel 2003-ra.

A MOS egységes Microsoft szabályok alapján működő vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és a vizsgaközpontok minősítésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon az IOSZIA Kft-t illeti. A vizsgáztatás az IOSZIA Kft. által minősített MOS vizsgaközpontokban történik. Az oktató és vizsgahelyek minősítését, a vizsgáztatók felkészítését az IOSZIA Kft. végzi.

További információ:
IOSZIA (http://www.ioszia.hu/)
A magyarországi honlap a pályázat lezártával fog publikálódni!

A képzőközpont jogi, technikai és személyi követelményei:
Jogi feltételek:
Az oktató- és vizsgaközponttá válás alapfeltétele a pályázati anyaghoz kötelezően csatolandó dokumentumok hiánytalan megléte.
A csatlakozás további feltétele az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft.-vel kötendő szerződés aláírása, valamint a felnőttképzési nyilvántartásba vételt bizonyító és intézmény akkreditációs tanúsítvány.
Az oktató- és vizsgaközpont minősítése a szerződés aláírásától számított 1 évig, azt követően évenkénti megújítással visszavonásig érvényes. A megújítás módja az éves üzemeltetési díj befizetése, illetve a szerződési feltételek mindenkori betartása.

Technikai feltételek:
GCL/MOS vizsgaközpont bármilyen felnőttoktatási intézmény lehet, amely legalább:
- 10 db, internet hozzáféréssel rendelkező számítógéppel és az oktatáshoz szükséges jogtiszta szoftverekkel rendelkezik,
- Jogszabályoknak megfelelő, előírásoknak megfelelően felszerelt oktató és vizsgaterem, ahol az on-line vizsgázás feltételei biztosíthatók,
- GCL vizsgaközpont csak az IOSZIA Kft.-mint a nemzeti licenc tulajdonosa - által jóváhagyott intézmény lehet.

A pályázat nyertesei jogosultak:
- GCL vizsgára való felkészítő tanfolyamokat szervezni,
- GCL vizsgáztatásokat lebonyolítani.

A GCL vizsgaközpont a vizsgára való felkészítő tanfolyamokat illetve a vizsgáztatást más helyszíneken is lebonyolíthatja (pl. ügyfélnél) amennyiben az megfelel a GCL vizsgaközpontra vonatkozó követelményeknek.
A vizsgaközpontnak a GCL/MOS vizsga minden moduljának követelményeit kielégítő, legális hardver és szoftver eszközökkel, internet kapcsolattal kell rendelkeznie.
A kulturált vizsgáztatás biztosításának környezeti és infrastrukturális feltételei:
- vizsgáztatásra alkalmas, a vizsgaigényeknek technikailag felszerelt, megfelelő klímájú, kulturált helyiség(ek),
- a vizsgateremben falióra,
- mosdó a vizsgahelyiségek közelében.
- a külső zavaró körülményektől (zaj) való elszigetelhetőség.

Személyi feltételek:
Állandó munkatárs, ügyfélszolgálat és a szerződéses kapcsolattartásért felelős személy,
- A gazdasági-pénzügyi tevékenység intézésére felkészült személy,
- GCL esetében modulonként legalább egy fő szakmai vezető (vizsgáért felelős),
- MOS esetében legalább 1 fő szakmai vezető (vizsgáért felelős).

A szakmai vezetővel szemben támasztott elvárások:
Egyetemi vagy főiskolai diplomával, nem szakirányú diploma esetén releváns felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakirányú oktatói gyakorlattal, illetve szakirányú végzettség hiányában egyetemi vagy főiskolai diplomával és legalább 5 év igazolt szakirányú oktatói gyakorlattal rendelkező szakmai vezető szükséges, aki az intézménnyel főállású, vagy szerződéses óraadói jogviszonyban áll.

A pályázat feltételei, beadandó dokumentumok:
A pályázat beadásához a következő dokumentumokat kell kötelezően csatolni:
- A felnőttképzési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, és az intézmény akkreditációs tanúsítvány másolata,
- Alapító okirat, vagy bejegyzési dokumentum,
- Tulajdoni lap vagy bérleti szerződés a vizsgaközpont helyiségeiről,
- Internet szolgáltatói szerződés,
- Meglévő szoftver licencek és a hardver eszközök tulajdonjogát igazoló dokumentumok vagy bérleti és licencszerződések.
- Humán erőforrás biztosítása: - legalább két fő vizsgabiztos (terem felügyelő) és legalább 1 fő szakmai vezető (vizsgáért felelős) önéletrajzai, valamint diploma- és/vagy egyéb releváns bizonyítvány-másolatai,
- A pályázó intézmény bemutatása,
- Oktatási referenciák megadása a jelenlegi vizsgahely igazolások, tanúsítványok másolataival,
- GCL/MOS képzőközpont-pályázati űrlap (ld. melléklet),
- Nyilatkozat, hogy a kizáró pénzügyi, gazdasági okok nem állnak fenn (ld. melléklet),
- Aláírási címpéldány másolata.

A pályázatok bírálati szempontja:
- Kulturált vizsgakörnyezet,
- Megfelelő humán erőforrások,
- Informatikai infrastruktúra,
- Oktatási referenciák.

Kizáró okok:
A pályázatban nem vehet részt, aki végelszámolás alatt áll vagy folyamatban van ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve fennállnak a nyilatkozatban feltüntetett egyéb kizáró okok.
Megkövetelt igazolási mód:
- A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a fenti kizáró okok nem állnak fenn (ld. a mellékletet).

A pályázati határidő: 2012.07.16.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat elektronikus formában, adathordozón, e-mailen és postai úton kérjük benyújtani.

A pályázat eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2012.07.30.

Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei:
A pályázatokat 1 eredeti példányban, lefűzve, tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, oldalanként cégszerű aláírással ellátva, postai úton kell benyújtani a jelen pályázati felhívásban megadott címre. Az eredeti példány mellé 1 példányban, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is mellékelni kell a teljes pályázati anyagot pdf formátumban. A feladási határidő 2012. 07. 16. 24:00 óra. A késedelmesen beadott ajánlatokat az ajánlatkérő felbontás nélkül visszaküldi.
A fentieken túl kérjük, hogy a pályázatokat - a gyorsabb feldolgozás és elbírálás miatt - 2012. 07. 16.-ig e-mailben is küldjék meg számunkra!

Pályázati dokumentáció végleges 8.docxPalyazati-urlap-es-nyilatkozat.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum