Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Támogatjuk a pedagógus szakvizsga megszerzését / PK10/2016
Kiíró:
Szent Gergely Népfőiskola
Határidő:
01/28/2017
Érvényes:
01/28/2017
Tárgymutató:
pedagógus szakvizsga megszerzésének támogatása / PK10/2016
Pályázhat:
pedagógusok
A kiíró(k) adatai

Támogatjuk a pedagógus szakvizsga megszerzését

PK10/2016. sz. pályázat

Pályázat szakirányú, pedagógus szakvizsgát adó, támogatott programon való részvételre

1. Általános információk
A Projektközpont Szolgáltató Kft. által meghírdetett pályázati program keretein belül közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Intézményvezető továbbképzés) szerezhető akár három félév alatt, támogatott formában.
Jelen programban megszerezhető pedagógus szakvizsga a Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez kapcsolódó feltételrendszernek is eleget tesz. (Az oktatásért felelős miniszter 6630-2/2016/KOPKA iktatószámú határozatában foglaltak szerint 2017. január 1-jétől a Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez "intézményvezetői szakképzettséget tanúsító pedagógus-szakvizsga” szükséges)

Meghirdetett konzultációs helyszín:
Budapest Konzultációs Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7.

Kurzus indításához min. 15 érvényes pályázóra van szükség. Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy 15 fő alatt kurzust nem áll módunkban indítani. Az első két félév megszervezése az adott konzultációs helyszínen történik, míg a 3. és a 4. félév Miskolcon kerül lebonyolításra. Amennyiben egy adott helyszínről legalább 15 érvényes pályázat érkezne, úgy az adott (a pályázók által megjelölt) helyszínre is kihelyezhető a program. Ez esetben kérjük, keresse a program vezetőkoordinátorát a szentgergely.info@gmail.com címen.

A program ideje:
A pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló programok 4 félévesek. Jelen pályázat keretein belül, ez a program 3 félév alatt (is) teljesíthető oly módon, hogy a programban résztvevő tanulni vágyó az első félévben párhuzamosan teljesíti a szakmai gyakorlat félévét, tehát az első félévben az első két félév tartalmi kompetenciái kerülnek feldolgozásra. Ennek köszönhetően a program akár 1 + 2 félév felbontásban is megvalósulhat.

A program típusa:
A program levelező-távoktatás, amelyet kiegészít egy konzultációs rendszer. A programban résztvevők elektronikus rendszer felhasználásával kapják a programhoz rendelt tanegységeket és segédleteket, e mellett félévente 2-3 konzultáció segíti a felkészülést.

Konzultációk:
A konzultációk jellemzően pénteken vagy szombaton vagy vasárnapi napokon kerülnek megrendezésre.
A konzultációk időpontját a konzulens jelöli ki és a félév elején közli a programban résztvevőkkel. A félévente 2-3 konzultáció csoportos konzultáció. Egyéni konzultációra elektronikus formában (e-mail) valamint a csoportos konzultációk alkalmával nyílik lehetőség. A konzultációk látogatása nem kötelező. A távoktatás teljes körű, konzultáció nélkül is fel lehet készülni a követelményrendszer teljesítésére.

Vizsgák és beszámolók:
Az első két félévben (ami akár egy félév alatt is teljesíthető) zárthelyi dolgozatok, szóbeli vizsgák, beadandó feladatok nincsenek - csupán a félév végén van egy ún. projektvizsga. A projektvizsgára egy "kisdolgozatot” kell elkészíteni és beadni. A dolgozathoz témajavaslatokat és konzulensi iránymutatást nyújtunk. A projektvizsga keretén belül be kell mutatni ezt a projektfeladatot. A későbbiekben, a projektfeladat további kidolgozásával, kiegészítésével készülhet a programhoz kapcsolódó záróvizsgára (államvizsgára) a szakdolgozat. A harmadik és negyedik félévben egy-egy beadandó illetve vizsgadolgozat várható a tárgyat oktató előadó meghatározása alapján. A záróvizsga (a negyedik félév végén) a szakdolgozat megvédéséből és szóbeliből áll.

2. Bemeneti kompetenciák
- Pedagógus-képzési területen szerzett felsőfokú oklevél
- Legalább három éves pedagógiai - szakmai gyakorlat

3. A program célja
A közoktatásban irányító, vezető beosztásban vagy a nevelőtestület tagjaként dolgozó pedagógusok, mentorok munkáját ismeretekkel és gyakorlati felkészítéssel támogassuk. Felkészítést nyújtsunk a közoktatás különböző szintű vezetői munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátáshoz, valamint a pedagógiai szakvizsga letételéhez.

4. A program ütemezése és megvalósítása
a.) A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 28.
b.) Beiratkozások: 2017. február 4-5.
c.) Tanulmányok megkezdése: 2017. február
d.) Szakmai gyakorlat (120 óra): 2017. január hónaptól teljesíthető.
e.) Az első félév vége: 2017. május 30.
f.) A gyakorlati félév (2. félév) vége: 2017. május 30.
g.) A harmadik félév kezdete: 2017. szeptember
h.) A harmadik félév vége: 2017. december
i.) A negyedik félév kezdete: 2018. február
j.) A negyedik félév vége: 2018. május
k.) A szakvizsga megszerzése: várhatóan 2018. május
  A program általános leírása:
  Az első két félévet Szent Gergely Népfőiskola, valamint a Projektközpont Szolgáltató Kft. valósítja meg egy akkreditált program keretein belül. Ez a program "Intézményvezető továbbképzés (Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga - alapozó képzési program)”. Akkreditációs száma: 23/180/2015. Ez a program a tanulmányok első két félévét öleli fel, összesen 60 kreditpont értékben. Fontos, hogy a tanulmányok szabadon felfüggeszthetők, hiszen az első két félév teljesítéséről tanúsítvány kerül kiállításra.
  A tanúsítvány 60 kreditpontot igazol, amely egyrészt beszámíttatható a 120 órás követelményrendszerbe, másrészt a pedagógus szakvizsga 50%-t lefedi, így további két félévet kell teljesíteni ahhoz, hogy a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerezhetővé váljon.
  A harmadik és a negyedik félév felkészülés a szakvizsgára. Ezt a két félévet programmegvalósítóként a Miskolci Egyetem - BTK, Tanárképző Központ szervezi és bonyolítja le. Az első két félévet sikeresen teljesítő pedagógusok a Miskolci Egyetemre benyújtják a jelentkezésüket a pályázati program közreműködésével, így a korábban megszerzett 60 kreditpont elismerésre és befogadásra kerül. Ebben a szakaszban (órarend szerint) 5-6 alkalommal (péntek-szombat vagy szombat) történik a konzultációk lebonyolítása, ezúttal már Miskolcon, függetlenül attól, hogy az első két félévet hol teljesítette a résztvevő. A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga diplomát a Miskolci Egyetem állítja ki - feltételek teljesülése és sikeres záróvizsgát követően.

  5. A program bővebb leírása és egyéb szakmai információk:
  http://www.szentgergely.hu/szakvizsga/szakvizsga.htm

  6. Elsajátítandó kompetenciák:
  Vezetéselmélet, Szervezetfejlesztés, Jogi, közigazgatási és EU ismeretek, Intézményi vezetői gyakorlat, Tréning, Alkalmazott vezetéselmélet, Munkajogi ismeretek, Közoktatás-rendszertan, Hatékony vezetési ismeretek.

  7. Finanszírozás:
  Tájékoztatjuk, hogy teljes díjfizetés mellett a program 135 000 Ft/félév, így 540 000 Ft. költségtérítéssel jár. Jelen pályázat keretein belül jóval kedvezőbb feltételekkel szerezhető pedagógus szakvizsga.

  100A. Típusú finanszírozás
  Támogatandó pályázatok száma: 30 fő, szabadstátusz
  A programrészvétel támogatott formában:
  1. félév és a 2. félév együttesen 70.000 Ft. (beiratkozás alkalmával teljesítendő, az első két félévet egy félév alatt teljesíthetik a résztvevőt, így a teljes idő 3 félév, 4 félév helyett)
  3. félév 115 000 Ft. (3. félév megkezdése előtt teljesítendő)
  4. félév 115 000 Ft. (4. félév megkezdése előtt teljesítendő)
  Jegyzetet, tankönyvet a program biztosít.
  Teljes megtakarítás: 250 000 Ft. (+1 félév, képzési időben)

  A szabadstátuszok a jelentkezések beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Amennyiben az adott finanszírozási kategóriában már nincs szabadstátusz, úgy a következő, legkedvezőbb finanszírozást ajánljuk fel a jelentkezőnek.

  8. Jelentkezés:
  Mellékelt jelentkezési lap felhasználásával 2017. június 28-ig.

  A jelentkezési lapot elektronikusan a projektkozpont@gmail.com címre kell megküldeni. Tárgy mezőbe kérjük írja bele: "Szakvizsga jelentkezés”

  Egyéb információ:
  A pályázati program programgazdája a Szent Gergely Népfőiskola. A Miskolci Egyetem az intézmény partnere, de nem a pályázat kezelője - így az egyetem a pályázati programmal kapcsolatosan releváns információkkal nem tud szolgálni. Az egyetem (esetleges megkeresése esetén) kizárólag a teljes képzési idős, a teljes költséggel megvalósuló képzési programmal kapcsolatosan tud felvilágosítást adni - viszont ez a képzés nem érinti a jelen pályázati programban megjelölt továbbképzés tárgyát. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy további információért a fenti weboldalt szíveskedjék felkeresni. Amennyiben a jelölt linken publikált információk mellett konkrét kérdése, kérése merülne fel, kérjük a programgazdát (és ne a pályázati program partnerét) szíveskedjék felkeresni a szentgergely.info@gmail.com e-mailcím felhasználásával. Munkánkat nagyban segíti, ha a fentiek szerint jár el tájékozódása alkalmával. Ezt nagy tisztelettel köszönjük!

  (Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

  http://www.projektkozpont.hu
  http://www.szentgergely.hu

  Pályázatkezelő:
  Projektközpont Szolgáltató Kft.
  Adószám: 25044636-2-12, Cg.: 12-09-009022
  E-mail: projektkozpont@gmail.com

  pk10adatlap.docTámogatjuk a szakvizsga megszerzését.docx  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Ajánló
  Én-márka építés távoktatási tanfolyam
  Bővebben a tanfolyamról >>>
  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum