Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (KMR) / TÁMOP - 3.4.4/B-11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/22/2012
Érvényes:
06/22/2012
Tárgymutató:
tehetségsegítő hálózat, Közép -Mo. / TÁMOP - 3.4.4/B
Pályázhat:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő szervezetek pályázhatnak önállóan, főpályázóként:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).
Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények1 közül a következő, önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül):
- könyvtár
- muzeális intézmény
- az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ
- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény.
3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321- Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Önkormányzati társulások
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 951 - gesztorönkormányzat, társulás
4. Nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
o KSH 521 - Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551 - Egyház
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete
o KSH 554 - Egyházak szövetsége
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- KSH - 591 egyesülés
- KSH - 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH - 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP - 3.4.4/B-11 jelű, „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása” című pályázatok beadási határideje megváltozott. A pályázatok benyújtása 2012. május hó 21-től 2012. június hó 22-ig lehetséges.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása -
(Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)
című
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP - 3.4.4/B-11/1
Közép-magyarországi régió

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
Az Európai Unió a fenntartható gazdasági fejlődés megteremtésének egyik fő hajtóerejeként azonosítja a kreativitást és az innovációt. Ezzel összefüggésben a 2020-ig terjedő periódusban egyik "stratégiai prioritásnak" tekinti az oktatás, képzés valamennyi szintjén a kreativitás fejlesztését, ami legjobban a tehetséges gyermekek, tanulók segítése, támogatása révén fejlődik.
A tehetséggondozás területén hagyományokkal rendelkezve sem alakult ki annak a módszertana, mikor és kit érdemes az egyik tehetségfejlesztő tevékenységből a másikba átirányítani, és kiforratlanok azok az eljárások, amelyek biztosítják egy adott tehetség számára a leghatékonyabb, legalkalmasabb segítséget. Nem minden esetben derül ki az, hogy melyek e szerves önfejlődéssel kialakult rendszer hiányzó átjárási pontjai, szűk keresztmetszetei. Nincs meg a tehetségsegítő kezdeményezések hatékonyságának a sajátosságaikat figyelembe vevő komplex értékelő rendszere sem. Nagyon kevés esetben valósul meg a tehetséges gyermekek és tanulók önszerveződése. A tehetségsegítő programok sokszor nem jutnak el az érintettekhez: a tehetséges gyermekekhez, tanulókhoz, szüleikhez, tanáraikhoz, barátaikhoz, szűkebb környezetükhöz. Ha el is jut egy-egy tehetségsegítő kezdeményezés híre, az sokszor éppen nem az a kezdeményezés, amire az adott tehetséges gyermeknek, tanulónak az adott környezetben szüksége lenne. Végezetül: a tehetségsegítő szándékoknak ma még csak töredéke kerül feltárásra, és még ennél is kisebb része hasznosul. Különösen nagy tartalékok vannak a helyi, térségi tehetségsegítési formák és lehetőségek kibontakoztatása terén. Mindezen kérdésekre a konstrukció a tehetségsegítés országos civil hálózatának megteremtésével olyan új és átfogó választ kíván adni, amely a magyarországi lehetőségek mellett a határokon átnyúló EU-regionális együttműködéseket is mozgósítja, és példaértékű megoldásokat eredményezhet más EU tagállamok számára is.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%- a fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő szervezetek pályázhatnak önállóan, főpályázóként:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).
Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények közül a következő, önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül):
- könyvtár
- muzeális intézmény
- az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ
- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény.
3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321- Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Önkormányzati társulások
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 951 - gesztorönkormányzat, társulás
4. Nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
o KSH 521 - Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551 - Egyház
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete
o KSH 554 - Egyházak szövetsége
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- KSH - 591 egyesülés
- KSH - 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH - 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

Kizáró rendelkezések:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
a.) aki a TÁMOP 3.4.4/B-08 "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
b.) akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény szerepel, amely a TÁMOP-3.4.4/B-08 "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik.
A TÁMOP-3.4.4/A "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" kiemelt projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében.
Jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező forprofit szervezetként, egyéni vállalkozóként működő fenntartók, illetve a fenntartásukban lévő intézmények.
A konzorciumi formáról:
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. Támogatható tevékenységek köre
1. Kiváló tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása
A résztevékenységek közül minden pályázónak az "a" és a "b" tevékenység megvalósítása kötelező, a "c" és "d" tevékenységek megvalósítása választható.
A tehetségsegítésben megvalósult, vagy adaptált programok, jó gyakorlatok bemutatása a megvalósításban résztvevő szakemberek részére konferencia/szakmai nap/hospitálás keretében.
a.) Tehetségsegítésben már gyakorlattal rendelkező pályázók esetében (a projekt tervezett kezdőpontjához képest legalább egy éve működő programot megvalósítók, melyről a pályázó szervezet hivatalos aláírásával készülő nyilatkozatot köteles benyújtani) 1 alkalommal szakmai tartalmú, a programot bemutató konferencia szervezése, vagy 3 alkalommal szakmai nap megrendezése.
Tehetségsegítő programot adaptáló szervezet esetében 9 hospitáláson való részvétel (egy hospitálás magában foglalja egy foglalkozás megtekintését és az azt követő szakmai megbeszélést). Ha a programot adaptáló szervezet konferencián, illetve szakmai napon vesz részt, az 3 alkalom hospitálást kivált, de legfeljebb 6 hospitálás váltható ilyen módon ki. Így legalább 3 alkalommal kötelező a részvétel hospitáláson.
b.) Konzultációk, szupervízió, tanácsadói szolgáltatások
- Egyéni és csoportos konzultációk, szupervízió megszervezése tehetséggondozásban részt vevő szakemberek részére.
- Egyéni és csoportos (pszichológiai, pedagógiai, módszertani) tanácsadói szolgáltatások igénybevétele a projekt keretében a tehetséggondozásban részt vevő szakemberek részére.
- Egyéni és/vagy csoportos (pszichológiai, tanulás módszertani) tanácsadói szolgáltatások biztosítása a projekt keretében a tehetséggondozásban érintett gyermekek és tanulók részére.
c.) A tehetségek felkutatásában, bevonásában és a tehetségsegítésben eredményeket felmutató programok kifejlesztése (szakmai programterv elkészítése, összeállítása), vagy adaptálása és az adaptált program tervének elkészítése.
d.) Nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítése és terjesztése (az elkészített projektre vonatkozóan).

2. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása, új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása
A résztevékenységek megvalósítása választható.
Támogatható tevékenységek:
a.) Belföldi, illetve határon túli együttműködés keretében külföldi tanulmányutak szervezése tehetséggondozásban érintett szakemberek részére. (Csak a szakmai megvalósításban részt vevő szakemberek számára.)
b.) A tehetségsegítéshez kapcsolódó általános (nem műveltségi területhez kapcsolódó) szakmai (pszichológiai, pedagógiai, módszertani) ismeretek megszerzése akkreditált továbbképzéseken, tréningeken.
A szakemberek tehetségazonosítással, tehetséggondozással/tehetségsegítéssel kapcsolatos (10-120 óra) akkreditált továbbképzéseken vehetnek részt. Egy főnek minimum (összesen) 30 óra képzésen kell részt vennie. (A 10 órás akkreditált képzésből legalább hármat kell választani.)
A konstrukció képzéseinek megvalósítói a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (továbbiakban: Fktv.) rendelkezései alapján a megvalósítás teljes időtartama alatt a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmények lehetnek. A konstrukció keretein belül a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján közzétett, Pedagógus-továbbképzési Jegyzékben szereplő, az oktatási miniszter által kiadott alapítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programokon való részvétel támogatható, valamint a Fktv. alapján akkreditált képzési program szerinti képzés vehető igénybe.
Csak olyan képzés támogatható, amelynek a kezdő időpontja és a befejező időpontja is a projekt megvalósítási időszakára esik! (A képzés elvégzését igazoló dokumentum átvételének időpontja lehet a projekt fizikai befejezésének időpontja után, de ez esetben az átvétel legkésőbbi időpontja a záró projekt beszámoló benyújtásával kell, hogy egybeessen, valamint a záró beszámolóval együtt be kell nyújtani a dokumentum másolatát!)
A tervezett képzések 70%-ának a projektidőszak első félévében el kell kezdődnie.

3. Tehetségsegítő szervezetek hálózatépítése (figyelembe véve a sportban tehetséges és eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az ún. kettős karrier segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését)
A résztevékenységek közül minden pályázónak az "a" vagy a "b" tevékenység megvalósítása kötelező, a "c", "d", "e", "f" és "g" tevékenységek megvalósítása választható.
Támogatható tevékenységek:
a.) Tehetségpont kialakítása.
A Tehetségpont megalakításának feltételei megtalálhatóak az alábbi weboldalon: http://geniuszportal.hu/content/nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-felhivasatehetsegpontok-megalakitasara
b.) Tehetségponttal történő együttműködés.
Az együttműködés feltételei: a http://www.geniuszportal.hu oldalon lévő Tehetségpont adatbázisban szereplő adatokból a pályázó által meghatározott szempontok alapján (földrajzi közelség, érdeklődés, tehetség terület stb.). Tehetségpont kiválasztása, együttműködési megállapodás kötése, amely magában foglalja az együttes tevékenység tartalmát, formáját, gyakoriságát, eredményét stb.
Támogatható tevékenységek:
- a szereplők egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége (együttműködés a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, kutatás területén),
- a szereplők között tehetséges gyermekek és tanulók közvetítése, tehetséges gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése,
- mentorok közvetítése a szereplők között,
- a szereplők által szervezett közös rendezvények.
c.) A tehetségsegítő kezdeményezéseket, programokat, eseményeket és szolgáltatásokat nyilvántartó térségi adatbázisok létrehozása és fejlesztése.
A létrehozott térségi adatbázisok tartalmi struktúrájának illeszkednie kell a http://www.geniuszportal.hu adatbázisainak struktúrájához (Tehetségpontok, Tanácsok, jó gyakorlatok, partnerek, programok stb.).
d.) Helyi támogatói fórumok kialakítása, fejlesztése, és/vagy nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése. (Cél: egyéb szervezetek bevonása a tehetségsegítésbe. A feleknek együttműködési megállapodással kell rendelkezniük, melynek tartalmaznia kell az együttműködésben megvalósítandó feladatokat.)
e.) Tehetségsegítő Tanács kialakítása, vagy meglévő Tehetségsegítő Tanácshoz kapcsolódás, azzal történő együttműködés.
A Tehetségsegítő Tanács kialakításának feltételei megtalálhatók a http://geniuszportal.hu/content/tehetsegsegito-tanacsok-alakitasa-modszertanisegedlet oldalon.
A meglévő Tehetségsegítő Tanácshoz kapcsolódás, azzal történő együttműködés feltételei megtalálhatók a http://www.geniuszportal.hu oldalon. A Tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában fellelhetők a hazai Tehetségsegítő Tanácsok adatai, benne a Tanácsok céljai, feladatai, melyek alapján a kapcsolódási szándék eldönthető a kapcsolódni akarók részéről. Az együttműködni szándékozók ezt követően megkeresik a választott Tehetségsegítő Tanácsok vezetőjét, együttműködési megállapodást kötnek, amely tartalmazza az együttes tevékenység tartalmát, formáját, gyakoriságát, elvárt eredményét stb.
Támogatható tevékenységek:
- a szereplők egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége (együttműködés a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, kutatás területén)
- a szereplők között tehetséges gyermekek és tanulók közvetítése, tehetséges gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése
- mentorok közvetítése a szereplők között
- a szereplők által szervezett közös rendezvények.
f.) Tehetségnap megszervezése. (A tevékenységbe a versenyszervezés és a közvetlen tehetségsegítés nem értendő bele.)
g.) Együttműködések a "kettős karrier" segítése érdekében, az együttműködő felek által készített közös stratégiai terv készítése az alábbiak vonatkozásában:
- tehetségazonosítás a sport területén
- tanulás/edzés intézményközi összehangolása
- tanulmányi előrehaladást érintő problémák azonosítása, kezelésükben történő együttműködés
- létesítmények használatára vonatkozó együttműködés kialakítása.
A 3.g.) tevékenységet választó pályázó szervezetek együttműködési megállapodást köthetnek a tevékenységek végzésére, amennyiben vagy a pályázó szervezet, vagy az együttműködő partner diáksport-egyesület, vagy sportegyesület. Az együttműködő partnerek mindegyikének meg kell felelnie a B.1. Jogi forma alatt felsorolt feltételeknek.

4. Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása
Ez a tevékenység óvodák esetében nem választható.
A résztevékenységek megvalósítása választható.
Támogatható tevékenységek:
A tevékenység választása esetén kötelezően megvalósítandó elemek:
a.) Közösségfejlesztési tevékenységek. (Tréningek, képzések, találkozások stb.)
b.) Önszerveződést, önkifejezést, együttműködést segítő események szervezése. (Műhelymunkák, közös aktivitások különböző műveltségterületeken stb.)
A tevékenység választása esetén választható elemek:
c.) Animációs, facilitátori tevékenységek.
d.) Az önszerveződéssel kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítése és terjesztése.
e.) Az önszerveződéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, eszközjellegű háttér biztosítása.
C.1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Kötelezően megvalósítandóak a 1. a.) és 1. b.), valamint a 3. a.) vagy 3. b.) pontokban felsorolt tevékenységek.
Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt befejezése időszakára kötelezőek.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások
1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbi:
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
- Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak:
- Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél
- A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek
Projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása kizárólag a Közép-magyarországi régió területén történhet.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a deviza-jogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon a Közép-magyarországi régió területén székhellyel rendelkező szervezet lehet pályázó, továbbá csak a Közép-magyarországi régió területén található intézmények után igényelhető támogatás.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
D.1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D.2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
D.3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább 3 millió Ft, de legfeljebb 10 millió Ft lehet.
Az egyes tevékenységekhez igényelhető maximális támogatások mértékét jelen útmutató 17. sz. mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások összesítő táblázata" tartalmazza.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § (3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó, kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozattal a CD/DVD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell.
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott .xzip formátumban) nyújtható be.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz (12 sz. melléklet) tartozó nyilatkozatot papír alapon cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ Támogatói Okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az a kötelezettségvállaláshoz szükséges.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg kérjük benyújtani papír alapon a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját (eredeti, nem fénymásolt példányt).
A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el, pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás 12. számú mellékeltét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, kizárólag ajánlott küldeményként 1 példányban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP - 3.4.4/B-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az alábbi címzést kell feltüntetni:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
A borítékon/csomagoláson tüntessék fel az operatív program nevét, valamint a pályázati felhívás kódszámát és elnevezését:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-3.4.4/B-11/1 - Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)
A pályázatok benyújtása 2012. május hó 21-től 2012. június hó 22-ig lehetséges.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagoláson a postai bélyegző jól látható, teljes, a dátum jól kivehető.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)- TÁMOP - 3.4.4/B-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 113 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Pályázati útmutató (pdf, 392 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Adatlap (doc, 340 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
01_melleklet_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 85 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
02_melleklet_Koltsegkalkulacios_segedtabla (xls, 89 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
03_melleklet_Reszletes_ koltsegvetes (xls, 3 046 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
04_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
05_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 262 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
06_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
07_melleklet_Arculati_kezikonyv (pdf, 3 003 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
08_mellekelt_Tamogatoi_okirat_minta (pdf, 177 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
09_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato_TAMOP_TIOP (pdf, 106 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
10_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet_TAMOP (pdf, 111 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
11_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 154 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
12_melleklet_Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_benyujtott_palyazathoz (doc, 174 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
13_melleklet_Nyilatkozat_a_projektgazda_kotelezo_vallalasairol (doc, 150 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
14_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 132 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
15_melleklet_Fenntarto_tamogato_nyilatkozata (pdf, 52 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
16_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 141 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
17_melleklet_Az_egyes_tevekenysegek_utan_igenyelheto_tamogatasok_osszesito_tablazata (pdf, 58 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
18_melleklet_Nyilatkozat_adatszolgaltatasrol_programokba_bevont_gyerekekrol,_tanulokrol_MATEHETSZ_reszere (doc, 160 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum