Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése / MFP-ÖTIK/2021
Kiíró:
Magyaroroszág Kormánya
Határidő:
05/16/2021
Érvényes:
05/16/2021
Tárgymutató:
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése / MFP-ÖTIK/2021
Pályázhat:
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése / MFP-ÖTIK/2021

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében az
"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-ÖTIK/2021
Pályázati kategóriák kódszáma:
MFP-ÖTIK/2021/1.
MFP-ÖTIK/2021/2.
MFP-ÖTIK/2021/3.
MFP-ÖTIK/2021/4.
MFP-ÖTIK/2021/5.
MFP-ÖTIK/2021/6.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" pályázati kiírás

Bevezető
A pályázati kiírás indokoltsága, felépítése
Magyarország Kormányának egyik kiemelt célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradása, az elvándorlás visszaszorítása. Hosszú távú tervei között szerepel, hogy a falvak ismét vonzóvá váljanak a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére (a továbbiakban: kiírás) az 1.1.1. pontban szereplő pályázati kategóriák szerint.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vesz részt.

A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatás rendelkezésre álló keretösszege
20 000 000 000 forint,
amelynek előirányzati fedezetét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
A kiírás nem zárja ki azt, ha a 100%-os önkormányzati tulajdon több önkormányzat között oszlik meg. Ebben az esetben a pályázatot benyújtó önkormányzatnak valamennyi tulajdonos önkormányzat nyilatkozatát is csatolnia kell a pályázathoz, melyben hozzájárul(nak) a kiírás alapján tervezett beruházás végrehajtásához.

Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2021. 2.1.1. pontja tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton a Kincstár által, a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázati kategóriák benyújtására
2021. április 16. napja és 2021. május 16. napja között van lehetőség.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség! A határidő elmulasztása jogvesztő!
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.1. pontja tartalmaz.

Kiválasztási kritériumok
Jelen pályázati kiírás keretében egy jogosult által benyújtott több pályázat esetén is, az elbírálás pályázatonként valósul meg.

Jogosultsági (formai) kritériumok
A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
A pályázat benyújtására jogosult, a 4. pontban szereplő pályázati kategóriák szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be pályázatát;
A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum