Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése / EFOP-4.1.5-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/04/2017
Tárgymutató:
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése / EFOP-4.1.5-16
Pályázhat:
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket fenntartó:
- Bevett egyház - GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
- Országos nemzetiségi önkormányzat - GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 352
- Helyi nemzetiségi önkormányzat - GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - GFO 373Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye - GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyesülés - GFO 591
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
- Nonprofit részvénytársaság. - GFO 573
- Egyéb egyesület - GFO 529
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. május 4-től a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című (EFOP-EFOP-4.1.5-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására

A Felhívás címe:
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
A Felhívás kódszáma:
EFOP-4.1.5-16
Magyarország Kormányának felhívása a nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók részére az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A cél elérését a Kormány nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljának eléréséhez;
- a fejlesztések keretében elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, továbbá a tanulók hátránykompenzációját;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása jelentősen átrendezte a köznevelés területén a fenntartói struktúrát. A köznevelési intézmények jelentős hányadát érintette a fenntartóváltás folyamata: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mellett az egyházak és a nemzetiségi önkormányzatok intézményfenntartó szerepe is növekedett. A civil és egyéb magán fenntartók szerepvállalása is fontos és számottevő.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16,24 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek:
- funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása
- korszerűsítés
- bővítés
- átalakítás
- rekonstrukció, modernizáció
- többfunkcióssá tétel
- műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
- képzésre alkalmas terek kialakítása
2. A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
- kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása
- a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket fenntartó:
- Bevett egyház - GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
- Országos nemzetiségi önkormányzat - GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 352
- Helyi nemzetiségi önkormányzat - GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - GFO 373 Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye - GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyesülés - GFO 591
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
- Nonprofit részvénytársaság. - GFO 573
- Egyéb egyesület - GFO 529

Egyházi jogi személy - GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó jogosult, melynél a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át.
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be támogatási kérelmet. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy támogatási kérelmet adhat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 6. naptól 2017. május 4. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397, Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-415-16-kznevelsi-intzmnyek-infrastrukturlis-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum