Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2017
Kiíró:
Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ
Határidő:
10/22/2017
Érvényes:
10/22/2017
Tárgymutató:
természetfotós díj, Budafok-Tétény
Pályázhat:
18. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

'Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2017' pályázati felhívás

A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ nyilvános fotópályázatot hirdet
Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2017
címmel.

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek a http://www.klauzalhaz.hu honlap http://klauzalhaz.hu/fotopalyazat linkjén.
A pályázat fő támogatója a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata és a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ.

PÁLYÁZAT CÉLJA
Kiíró szeretné a XXII. kerület természeti szépségeinek bemutatását az itt élő, vagy a kerületünkért rajongó amatőr és profi fotósok segítségével. Ennek megvalósítása érdekében Kiíró a beérkezett pályaművekből több szinten zajló bíráló bizottsági válogatás és sorrendbe állítást követően kiállítást rendez és a három legjobb pályamunkát ünnepélyes keretek között díjazásban részesíti.

Pályázat témája:
A XXII. kerületben a természeti értékek és az épített környezet kapcsolatának bemutatása. A benyújtásra kerülő alkotásokkal szemben követelmény, hogy a felvételek kerületünkben készüljenek és amit ábrázolnak, az a természetes környezetében legyen, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak.
Ennek igazolására a nevezés, mint nyilatkozat szolgál. Amennyiben a zsűrizés során aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kiíró felhívja a szerző figyelmét a felmerült bizonytalanságokra okot adó kérdések megadott határidőre írásban történő tisztázására, és ennek ismeretében a zsűri javaslata alapján dönt az aggályos képek és a pályázó további sorsáról.
Ha a megszabott határidőig nem érkezik válasz a pályázótól a feltett kérdésekre, illetve a pályázó nem biztosítja a zsűri számára a felmerült kérdések megnyugtató tisztázását szolgáló felvételi anyagokat, akkor a kiíró kizárja az aggályos képeket a versenyből.

Pályázati feltételek:
Pályázatot a 18. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek küldhetnek be.
A 18 év alattiaknak Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa Kids 2017 pályázat kerül későbbi időpontban kiírásra.
Egy pályázó által beküldhető pályaművek száma legfeljebb 5 kép.
A pályázatra olyan analóg vagy digitális képek nevezhetők, amelyek nem voltak nyilvánosan kiállítva a pályázatra történő beküldésük előtt. Egy pályázati anyag tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.
A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, illetve analóg pályázat esetén diapozitívval/negatívval. Ezeket a második forduló után a zsűri bekéri.
A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat elküldi a kiírásban megjelölt e-mailcímre. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. A kiíró kérésére a szerző vállalja, hogy önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján, amennyiben beküldött képei a kiállításra kiválasztásra kerülnek.

Nevezési lap:
A pályázaton a http://klauzalhaz.hu/category/kiallitas/fotopalyazat weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezési lap beküldésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1kg32Jidn52_CLTFXAVc5mLyagQmCD-gSYAGv4YYcgHQ/

Nevezési díj:
Minden pályázó egyszeri nevezési díjat kell fizessen a beadásra szánt képek számától függetlenül. A nevezési díj 3000 Ft, melyről a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ számlát állít ki a befizető nevére szólóan. A befizetést igazoló bizonylatot a jelentkezési lap mellékleteként kell beküldeni.
Fizetés módjai: átutalással a 11784009-15772543-00000000 sz. bankszámlára, vagy készpénzben a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ pénztárában hétfőtől csütörtökig 10.00 órától 15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig.

FONTOS! Az utaláson a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a pályázó (és nem a számlatulajdonos!) nevét!

DÍJAZÁS
A pályázat fődíja: az ARTÉR Művészeti Egyesület művészének erre az alkalomra készített egyedi művészeti alkotása.

Díjazás:
A három legjobbnak ítélt pályamű 100 000 Ft összértékű díjazásban részesül.
A fődíjat elnyerő pályázó felkérést kap a Az Év Budafok-Tétény-i természetfotósa 2018 pályázat zsűrijébe.

A zsűri által odaítélt különdíjak: A pályázatot támogató szponzorok Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata, Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, a XXII. kerület stratégiai partnerei, szakmai szervezetek által felajánlott különdíjakról a zsűri dönt, az adott támogató által megadott szempontrendszer alapján. (Támogatóink köre folyamatosan bővül)

Kiállítás
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Vén Emil galériájában november 9-december 5 között kiállítjuk a nyertes és díjazott képeket, valamint a zsűri véleményezése alapján kiállításra érdemes pályamunkákat. A kiállítható pályaművek száma maximum 40 db.

TECHNIKAI TUDNIVALÓK
Mivel a bíráló bizottság projektorral vetített digitális pályaműveket értékel, az eredeti (digitális vagy analóg) képről készített nagyméretű JPEG formátumú képekkel lehet csak pályázni, amelyeket a fotopalyazat@klauzalhaz.hu e-mail címre kell elküldeni az alább meghatározott pályázati beadási határidő lejártáig.

Képarányok:
A pályázat kiírója a képarányok tekintetében nem ad megkötést, de értelemszerűen figyelembe kell venni azt, hogy a pályamű - sikeres szereplés esetén - kiállítható legyen, ezért a pályázók törekedjenek a szabványos, vagy ahhoz közeli oldalarányok használatára. A képfeltöltő felületen ezeket megadtuk.

Vágás:
Engedélyezett a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, továbbá a képorientáció megváltoztatása, de a vágás mértéke nem lehet nagyobb az eredeti képpontok számának 15%-ánál.

Képméret:
A vágott fájl minimális mérete 5 megapixel legyen.

Képmódosítás:
Csak a kép egész felületét érintő enyhe módosítások megengedettek (expozíció, tónusok, gradáció, színhőmérséklet, kontraszt, színtelítettség, árnyékok/csúcsfények, élesítés, zajszűrés). A kép egyes kijelölt részeinek módosítása, illetve retusálása (az "ecset” és a "bélyegző” eszköz használata) nem megengedett!

Konverzió:
Engedélyezett a fekete-fehérré, illetve infra képpé alakítás.
Nem küldhetők be digitális módon keretezett, felirattal és dátummal ellátott képek. A képfeldolgozás során történő beavatkozások elfogadásáról, mértékéről és természetességéről a zsűri dönt.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia
A: Analóg pályázati anyag esetén:
Az eredeti képkockáról digitalizált nagyméretű, vágott, RGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt (Photoshop, jpg-options: minőség = 12). A szerzőnek rendelkeznie kell ez analóg felvétel dia, vagy negatív kép formátumú változatával, amelyet a második fordulóba kerülése esetén a bíráló bizottság bekérhet.
B: Digitális pályázati anyag esetén:
Az eredeti képkockáról digitalizált nagyméretű, vágott, RGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt (Photoshop, jpg-opciók: minőség = 12).
A szerzőnek rendelkeznie kell az eredeti, módosítatlan kamerafájl-al (RAW, NEF, TIFF vagy JPEG. JPEG kép esetén csak közvetlenül a kamerából kijövő JPEG kép elfogadható. DNG formátum csak akkor elfogadható, ha a fényképezőgép eredetileg ilyen kiterjesztéssel készíti a képet.) Ezeket az eredeti kamera fájlokat és a vágott nagyméretű TIFF fájlokat, a sikeres szereplés esetén a kiíró bekérheti a 2. forduló után.
A pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a szokásos EXIF adatokat: a fényképezőgép és objektív típusát, az alkalmazott ISO értéket, a felvétel idejét, a zársebességet és a blendét.
A fájlok átnevezését a regisztráció alapján a Klauzál Ház munkatársa automatikusan elvégzi.

Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban és a kiállítást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, a kiíró és a szponzorok közötti szerződésben felsorolt kiadványokban, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során és a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. A pályázat kiállításához készített papírképek (1-1 darab nagyítás) a vándorkiállítás után a kiíró tulajdonába kerülnek. A kiíró és a támogatók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázat zsűrizésével egyidejűleg egyéb kiadványaikhoz képeket válogassanak. A kiíró a beküldött képeket a kizárólag a pályázat promóciója céljából térítés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).
A kiíró fenntartja a jogot a változtatásra!

Kapcsolat:
A pályázat részleteiről az http://klauzalhaz.hu/fotopalyazat és a facebook.com/klauzalhaz honlapokon tájékozódhat, esetleges kérdéseit az fotopalyazat@klauzalhaz.hu címre küldve teheti fel.

A Bíráló Bizottság tagjai:
Németh Zoltán alpolgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Gazdik István igazgató Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Dr. Vankó András elnök Budafoki Fotóklub
A pályázatra való jelentkezés és a képek feltöltésének indító napja: 2017. július 3. 18.00 óra
A feltöltés végső határideje: 2017. október 22. 18.00 óra
Zsűrizés 1. forduló: 2017. október 25-26.
Zsűrizés 2. forduló: 2017. november 2-3.
Ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitása: 2017. november 09. 18.00 óra

Helyszíne:
A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ Vén Emil Galéria, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
http://klauzalhaz.hu/2017/07/03/fotopalyazat/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum