Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás / VP3-14.1.1-18
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
12/21/2018
Érvényes:
12/21/2018
Tárgymutató:
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Pályázhat:
aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Az állatjóléti intézkedések megvalósítására
A Felhívás címe:
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
A Felhívás kódszáma: VP3-14.1.1-18
Magyarország Kormányának Felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére az állatjóléttel kapcsolatban biztosított kifizetések érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állatjóléti kötelezettségeket vállaló aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő támogatás igénylőt normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hozzáadott érték növelése (az állattartás fejlesztése a cél azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók) céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja a tejhasznosítású juh- és/ vagy kecsketartás támogatása.
Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva. Az állategység arányszáma, az átlagos állatsűrűség megállapításáról szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet iránymutatásai szerint történt.
Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor, a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, 0.68 milliárd Ft.
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3A vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3A: Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba, a minőségrendszerek a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 350 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
1. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll.
2. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
3. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
1. A támogatást igénylő által tartott ENAR adatbázisban nyilvántartott 1 évet betöltött tejhasznosítású anyajuhok és/vagy anyakecskék után 3 éven keresztül támogatási évente állategységenként, (a továbbiakban: ÁE) a támogatási kérelem kedvező elbírálását követően 2021-ig, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.
2. Alaptámogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a támogatást igénylő köteles a támogatott tenyészetben a tejhasznosítású juhok és kecskék számára, az előírtnál 20%-al nagyobb, azaz 1,2 m2 nagyságú férőhelyet biztosítani egyedenként, azaz 1,2 m2-en legfeljebb 0,15 ÁE tartható.
b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának "állatgondozás" előírása szerint a támogatást igénylő a tejhasznosítású juhokat és/vagy kecskéket naponta legalább két alkalommal ellenőrzi.
c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának "állatgondozás" előírása szerint a támogatást igénylő köteles a tejhasznosítású juhok és/vagy kecskék gondozását végző minden személlyel a fejési szabályzat tartalmát megismertetni, és a fejlési szabályzathoz kapcsolódóan elméleti és gyakorlati oktatást biztosítani. A támogatást igénylő köteles a tejhasznosítású juhok és/vagy kecskék lábvég betegségeinek megelőzése céljából körmölést és lábfürösztést végezni.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl, többletvállalásként a támogatást igénylő semmilyen formában nem alkalmazhat a tejhasznosítású juhok és/vagy kecskék lekötésével járó tartási módot.
b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának "az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás" előírása szerint a támogatást igénylő a megfelelő víz és megfelelő takarmányozást, többletvállalásként a nyalósóhoz való korlátlan és folyamatos hozzáférést biztosítja a tejhasznosítású juhok és/vagy kecskék számára.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási törvény 2007. évi XVIII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben a Támogatási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
2018. december 1. és 2018. december 21. között.
2. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
3. A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
a) az állattartóhoz kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,
b) a tenyészetet azonosító adatok,
c) igényelt állatlétszám,
d) az állatjóléti kötelezettségvállalások és az tranzakciós költség igénylése,
e) a többletpont beszámításhoz szükséges információkat.
4. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
5. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
6. A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
7. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

I. A kifizetési igénylés benyújtása
1. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
2. A kifizetési igénylésben azon állategyedek egyedi azonosító számát kell feltüntetni, amelyekkel a kifizetést igénylő vállalt tartási kötelezettségét teljesítette. A kifizetési igénylésben a támogatásra jogosult állategyedek létszámának tekintetében történő túligénylés nem von maga után szankciót.
3. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
4. A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.

II. A támogatás folyósítása
1. Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után, az abban esetlegesen megállapított levonások figyelembe vételével kerül kifizetésre.
2. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben nem nyújt be kifizetési igénylést, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott évben is fennállnak.
3. Fenti esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
4. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére.
5. A támogatás folyósításának alapja az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
a) az előző évben, az egyes fajok ENAR nyilvántartásban meglévő,
b) az Államkincstár által leigazolt,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő állategyedek alapján megállapított állategység (ÁE).
6. A kifizetésre jóváhagyható állategységet a támogatói okiratban jóváhagyott állategység és a kifizetési kérelem adminisztratív ellenőrzése során megállapított állategységek közül a kisebb határozza meg.
7. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül meghatározásra.
8. A támogatás folyósítása a Támogatási törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1411-18-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum