Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Óvodafejlesztés Közép-Magyarországon / TÁMOP-3.1.11-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/13/2012
Tárgymutató:
óvodafejlesztés, Közép-Mo. / TÁMOP-3.1.11
Pályázhat:
a) pontjában meghatározott óvoda, a 33. - (1) bekezdésében meghatározott, óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. - (14) bekezdésében meghatározott egységes, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegység alábbi fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
o Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
o Non-profit Kft (KSH 572)
o Non-profit Zrt. (KSH 573)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.11-12/1-2 jelű, „Óvodafejlesztés” című konstrukciókra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet, ezért az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) a „2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről” című Kormány Rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.
A 2012. augusztus 13-án éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Óvodafejlesztés
c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.1.11-12/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.
A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket.
A magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagy mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia sikeréhez, különösen két uniós kiemelt cél eléréséhez: egyrészt a korai iskolaelhagyás 10 % alá való csökkentéséhez, másrészt legalább 20 millió embernek a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemeléséhez.
Az óvodai nevelés magas színvonalának biztosítása mellett hozzáférhetőségének garantálása is fontos. Ezen kívül figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is.
Az óvodai nevelés tekintetében helyi, regionális és országos szinten egyaránt integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet - így a családokat is -, és szoros ágazatközi együttműködést kell kialakítani a különböző szakpolitikák, így az oktatáspolitika, a kulturális politika, a szociálpolitika, illetve az egészségügy között.
A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. - (1)
a) pontjában meghatározott óvoda, a 33. - (1) bekezdésében meghatározott, óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. - (14) bekezdésében meghatározott egységes, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegység alábbi fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
o Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
o Non-profit Kft (KSH 572)
o Non-profit Zrt. (KSH 573)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott xzip formátumban) nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (jelen útmutató 2. számú melléklete) a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/1- (Óvodafejlesztés)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.11-12/1 - Óvodafejlesztés), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6-tól augusztus 13-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati_felhivas_Ovodafejlesztes_KMR (pdf, 112 kB)
Palyazati_utmutato_Ovodafejlesztes_KMR (pdf, 391 kB)
1_melleklet_Konnyitett_Projekt_Adatlap (pdf, 97 kB)
1_melleklet_1_Konnyitett_Projekt_Adatlap_Kitoltesi_utmutato (pdf, 108 kB)
1_melleklet_2_Koltsegvetes (xls, 3 221 kB)
2_melleklet_Nyilatkozat elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 167 kB)
7_melleklet_Tamogatoi_okirat (pdf, 177 kB)
8_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 92 kB)
9_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 159 kB)
10_melleklet_Nyilatkozat_a_Knyt__szerinti_erintettsegrol (doc, 148 kB)
11_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 132 kB)
12_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 110 kB)
13_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato_TAMOP_TIOP (pdf, 105 kB)
14_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 68 kB)
15_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek