Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Budapesti Sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
07/07/2014, 07/11/2014
Érvényes:
07/11/2014
Tárgymutató:
szabadidősport tevékenység támogatása, fővárosi sportegyesületek
Pályázhat:
Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
- bejegyzett civil szervezetként működik,
- saját bankszámlával rendelkezik,
- rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BUDAPESTI SPORTEGYESÜLETEK SZABADIDŐSPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 15 000 000 Ft
A pályázaton elnyerhető összeg: 100 000 Ft-tól - 500 000 Ft-ig terjedő összeg
A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. A kötelező önrész, ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, - és a kapott - támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)

Általános pályázati feltételek:

a) Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
- bejegyzett civil szervezetként működik,
- saját bankszámlával rendelkezik,
- rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)
  b) Tartalmi, formai követelmények:
  - A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2014. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!) (A pályázati adatlaphoz tartozó 5. számú melléklet - kiöltési útmutató - tartalmazza a regisztrációval kapcsolatos, szükséges információkat.)
  - Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak, a pályázat megvalósítási időszakának (2014. június 1.-2015. május 31.), és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
  - Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
  - Előírt nyomtatványcsomag használata.
   Pályázható kategóriák:
   A. Budapesti szabadidős sportesemények szervezése, rendezése,
   B. Technikai-és sporteszközök bérlése és vásárlása,
   C. Sportegyesületek működtetésével kapcsolatos költségek.

   Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

   Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.
   A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével - "SZ jelű Pályázat" -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

   A pályázat személyes beadási határideje: 2014. július 11. 12.00 óra
   Cím: Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálata (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.)

   A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2014. július 7.
   Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

   Kérjük a megfelelő címre juttassák el a pályázatukat!!!

   Beadási határidő után, vagy postán, határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

   Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

   A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

   Hiánypótlásra lehetőség nincs!

   A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető a http://www.budapest.hu /palyazatok oldalról.

   A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-15 óra.
   A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

   A bonyolító a pályázati nyertesek meghatározását követően a http://www.budapest.hu portálon - a hatályos jogszabályok szerint - közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, és a nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő, aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

   A pályázat nyerteseinek a kapott támogatásról és az önrész együttes összegének felhasználásáról 2015. szeptember 14-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

   A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy, a pályázaton elnyert támogatás - szerződésben foglaltak szerinti - felhasználását, valamint a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.

   A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
   1sz_melléklet_Pályázati kiírás.doc
   2sz_melléklet_Pályázati adatlap.doc
   ügyfélfogadás.docx   Ingyenes e-mail tanfolyam
   Legalább ennyit a
   forrásteremtésről címmel
   Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
   Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
   Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

   Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
   A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
   Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
   Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
   Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
   Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
   Huszerl József szerkesztő
   Itt iratkozhat fel

   Távoktatási tanfolyamaink   Hírek a Főoldalról


   Ingyenes hírlevelünkre
   itt iratkozhat fel

   Nyomtatóbarát változat
   A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
   Vissza
   Felhasználási feltételek
   Adatvédelem
   Levél a szerkesztőnek
   Médiaajánlat
   Impresszum