Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése / ÉAOP-1.1.1/C-12
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/10/2012
Érvényes:
08/10/2012
Tárgymutató:
vállalkozások üzleti hátterének fejlesztése / ÉAOP-1.1.1/C-12
Pályázhat:
1.Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 121, 123, 128, 139)
2.Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
3.Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573)
4.Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
5.Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 563, 569, 594)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosítás az Észak-alföldi régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztését támogató kiemelt felhívásban
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése – kiemelt projektek” című, ÉAOP-1.1.1/C-12 kódszámú kiemelt projekt felhívás útmutatója az alábbi pontokon módosult:
C3.2 Nem elszámolható költségek
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (kivéve csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás)
C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása
Projekt előkészítés, projekt menedzsment, illetve szolgáltatások igénybevétele tevékenységek regionális beruházási jogcím alapján is igényelhetők, amennyiben a számviteli törvény szerint a beruházás bekerülési értékének részét képzik.
F1. A projektötletek/javaslatok benyújtásának helye és határideje
2. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiállítja a támogató nyilatkozatot vagy támogatás hiányában az erről szóló tájékoztatást, és azt elektronikus formában, ezzel egyidejűleg hivatalos levél formájában megküldi a projektgazda részére
Határidő: 2012. augusztus 24.
3. A projektgazda a teljes projektötlet vagy projektjavaslat dokumentációt (a felhívásban meghatározott mellékletekkel együtt a megfelelő példányszámban) benyújtja az NFÜ nevében eljáró, a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő Szervezethez. A projektötletek/javaslatok KSZ-hez való benyújtása kizárólag személyesen történhet, így a megadott határidő egyúttal a beérkezés dátumát és időpontját jelenti.
Beérkezési határidő: 2012. augusztus 31. 14:00


KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS
az
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése -
kiemelt projektek c.
komponenséhez
Kódszám: ÉAOP-1.1.1/C-12

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
A régiók gazdasági növekedését nagymértékben meghatározza a működő tőke jelenléte, a vonzó gazdasági környezet, a munkahelyteremtő beruházások száma és nagysága. Ennek alapvető feltétele a hatékonyan működő üzleti-gazdasági infrastruktúra, mely különböző szolgáltatásokkal segíti vállalkozásokat.
A befektetők letelepítésében, a munkahelyteremtő beruházások megvalósításában - az egyéb telepítő tényezők (pl. képzett munkaerő, stabil és átlátható szabályozási rendszer) mellett - fontos szerepet játszanak a beruházásoknak, termelő tevékenységeknek helyet biztosító ipari területek, ipari parkok. Ezek a területek a termeléshez szükséges kiépített infrastruktúrával és kapcsolódó magas minőségű szolgáltatások koncentrálásával komoly vonzerőt jelentenek a termelő tevékenységet folytató vállalkozások számára.
Jelen tervezési felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével az Észak-alföldi régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró, térségileg jelentős vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint a magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A felhívás keretében lehetőség nyílik ipari parki címmel rendelkező, illetve nem rendelkező ipari területek infrastrukturális fejlesztésére egyaránt, melynek eredményeképpen a régióban telephelyet létrehozni kívánó vállalkozások számára a működés alapvető háttérfeltételei adottá válnak, megnövelve ezáltal a térség tőkevonzó képességét.
A régió ipari parkjainak infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását. Az ipari parki címmel nem rendelkező ipari területek minőségének fejlesztése, illetve minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a gazdasági központi szerepkör erősítése kiemelten hozzájárul a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez, ezáltal a régió gazdasági növekedéséhez.
A kiemelt projektek megvalósulásának eredményeképpen várhatóan növekszik a gazdasági és társadalmi együttműködés, ezzel párhuzamosan javul a versenyképesség és olyan gazdasági környezet kialakulása valósulhat meg, amely előmozdítja a beruházásokat, az innovációt, a vállalkozókészséget.

Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 4000 millió Ft.
Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

PROJEKTGAZDÁK KÖRE
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektötletet/-javaslatot:
1.Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 121, 123, 128, 139)
2.Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
3.Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573)
4.Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
5.Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 563, 569, 594)
Közalapítványok egyik részcél esetén sem pályázhatnak.
A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A pályázati kiírásra ágazati megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat:
- amelyek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki, vagy
- amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó, Pályázati Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.

A projektötletek/javaslatok benyújtásának helye és határideje
A projektötletek/projektjavaslatok befogadásának feltétele, hogy a projekt támogatói nyilatkozattal rendelkezzen, amelyet jelen kiemelt projekt felhívások kapcsán a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 6§ 1) bekezdés c) pontja szerint a Nemzetgazdasági Miniszter állít ki.
A projektgazdáknak támogatói nyilatkozat igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (pdf kiterjesztésű fájlként) benyújtaniuk, amelynek tartalma ezt követően nem módosítható:
- Projektötlet esetén aláírt, beszkennelt adatlap és Egyszerűsített Üzleti és marketing terv
- Projektjavaslat esetén aláírt, beszkennelt adatlap és Üzleti és marketing terv
A támogató nyilatkozat iránti kérelmet az előbbi elektronikus dokumentumokkal a Nemzetgazdasági Miniszternek címezve az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság
E-mail cím: beata.karcza.funtekne@ngm.gov.hu
A támogató nyilatkozattal rendelkező projektötletet/javaslatot ezt követően a projektgazdáknak a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő Szervezethez kell benyújtaniuk.

Ennek megfelelően tehát a benyújtás folyamata a határidőkkel a következő:
1. A projektgazda elektronikus úton benyújtja a támogató nyilatkozat iránti kérelmét és a szükséges dokumentációt a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Határidő: 2012. augusztus 10.
2. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiállítja a támogató nyilatkozatot vagy támogatás hiányában az erről szóló tájékoztatást, és azt elektronikus formában, ezzel egyidejűleg hivatalos levél formájában megküldi a projektgazda részére Határidő: 2012. augusztus 24.
3. A projektgazda a teljes projektötlet vagy projektjavaslat dokumentációt (a felhívásban meghatározott mellékletekkel együtt a megfelelő példányszámban) benyújtja az NFÜ nevében eljáró, a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő Szervezethez. A projektötletek/javaslatok KSZ-hez való benyújtása kizárólag személyesen történhet, így a megadott határidő egyúttal a beérkezés dátumát és időpontját jelenti.
Beérkezési határidő: 2012. augusztus 31. 14.00

Benyújtás helye:
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen Széchenyi u. 31.
A projektötlet/javaslat dokumentációja magyar nyelven, kizárólag a .doc formátumban készült projekt adatlapon és jelen felhívásban előírt csatolandó mellékletekkel együtt nyújtható be, mind papír, mind elektronikus formában. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektötlet/javaslat teljes dokumentációját papír alapon összefűzött formában, oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és minden tartalommal rendelkező oldalt érintő folyamatos oldalszámozással ellátva kell kizárólag személyesen benyújtani 1 eredeti és 1 elektronikus (CD/DVD lemezen, digitális formátumban rögzítve) példányban. Az elektronikus példány tartalmában egyezzen meg a papír alapon benyújtott eredeti dokumentummal. Kézzel írott projektek feldolgozására nincs lehetőség. 2012. augusztus 24-ét követően új projekt benyújtására már nem kerülhet sor, kizárólag a Kormány által már nevesített projektek projektfejlesztést követő benyújtása lehetséges.
Amennyiben a projektgazda 2012. augusztus 31-ig benyújtott projektjét a Kormány a vonatkozó akciótervben nevesítette, és az projektfejlesztéssel érintett, a projektfejlesztést követően a részletesen kidolgozott projektjavaslat benyújtási határideje 2012.november 30.
Ebben az esetben a projektfejlesztést követően a részletesen kidolgozott projektjavaslatot a projekt megvalósítás helye szerinti Közreműködő Szervezethez kell 2012. november 30-ig személyesen, vagy postai úton benyújtani.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

További információk
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus információkat az NFÜ honlapján (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Elektronikusan (e-mailen): http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kiemelt projekt felhívás (pdf, 246 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 446 kB)
Adatlap (xls, 1 337 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum