Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fotópályázat a Duna Arénáról
Kiíró:
Magyar Művészeti Akadémia; Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Határidő:
07/20/2017
Érvényes:
07/20/2017
Tárgymutató:
fotópályázat a Duna Arénáról
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai

DUNA ARÉNA - FOTÓPÁLYÁZAT A DUNA ARÉNÁRÓL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Horvát utca 12-26.) és a Magyar Művészeti Akadémia (1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.) (továbbiakban: Kiírók) "Fotópályázat a Duna Arénáról" címmel építészeti fotópályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A pályázat célja az alkotók bemutatkozási lehetősége mellett, hogy a Duna Aréna épületét újszerű látásmóddal, kreatívan mutassa be. A pályázatra az építészet iránt érdeklődő fotósok azon pályaműveit várjuk, melyek e témához illeszkednek. A képeknek a pályázat időtartama alatt bármikor, akár a Kiírók által biztosított, az aréna kulisszatitkaiba is belátást engedő fotóséták egyike során, akár a pályázat ideje során más alkalommal kell készülniük. A fotósétákon való részvétel ugyanakkor csupán a Kiírók által biztosított lehetőség, amely nem feltétele a pályázaton való indulásnak. A pályaművek kizárólag digitális formában, a http://www.dunaarenafotopalyazat.hu URL címen történt regisztrálás után tölthetők fel.

A PÁLYÁZAT FORMÁJA:
Egyfordulós, országos, titkos, on-line pályázat. Nevezési díj nincs.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BEKÜLDHETŐ PÁLYAMŰVEK SZÁMA:
A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. A pályázaton egy pályázó legfeljebb 5 képpel nevezhet.

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS:
A Bíráló Bizottság kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget, a formai követelményeket nem teljesítő, illetve a titkosságot megsértő, vagy hiányos pályaműveket. Nem nevezhetők közízlést sértő obszcén képek.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:
Fotóséták (előzetes e-mail értesítést követően): 2017. július 4. és 2017. július 8. között.
Kérdések határideje: 2017. július 5.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017. július 10.
Pályaművek beadásának határideje: 2017. július 20.
Bíráló Bizottság munkájának lezárása: 2017. július 24.
Eredményhirdetés, Díjátadó, Kiállítás megnyitó: 2017. július 27. és 2017. július 29. között, a pontos időpontról a pályázat honlapján lehet értesülni.
A pályázatot bemutató kiállítás: A kiállítás a díjátadóval veszi kezdetét és egy hónapig lesz megtekinthető, melynek pontos helyszínérő szintén a pályázat honlapján lehet majd értesülni.
A Fotóséták, bejárások pontos időpontjáról a pályázati nevezést és regisztrációt követően e-mail útján, illetve a pályázat weboldalán kap minden regisztrált pályázó előzetes értesítést. A fotóséták pontos időpontjai meghatározásának jogát Kiírók fenntartják maguknak. A fotósétán való részvétel feltétele az előzetes regisztráció. Egy pályázó legfeljebb egy fotósétára jelentkezhet. A fotóséták időpontjait, valamint a jelentkezés elfogadását, illetve a pontos tudnivalókat a kiírók a regisztrált és jelentkezett pályázók számára e-mail útján küldik el, illetve a pályázat weblapján jelenítik meg. A séták száma limitált, a helyeket a szervezők jelentkezési sorrendben töltik fel. Amennyiben egy adott időpont betelt, arra a rendszer további jelentkezéseket már nem fogad el.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
A pályázat során a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt 20 alkotás kerül kiállításra. A három díjazott fényképből, valamint a Bíráló Bizottság által legmagasabbra értékelt további 17 alkotásból művészi nyomatokat készítünk, amelyek nyilvános kiállításukat követően, 60 nap után az alkotók tulajdonába kerülnek. Ezen 17 nyomat alapjául szolgáló pályaművek készítői szintén díjazottnak minősülnek.
Fődíj: 250 000 Ft.
Második díj: 200 000 Ft.
Harmadik díj: 150 000 Ft.
A pályázat végeredménye a díjátadásig nem publikus. Az ünnepélyes díjkiosztó időpontjáról a pályázók elektronikus úton, a nyomtatott sajtó, illetve a pályázat médiapartnerei útján kapnak tájékoztatást.
A díjak az eredményhirdetéssel egybekötött díjkiosztó kiállításon, a további 8 a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt, ám helyezést nem kapott kép kiállításával egy időben kerülnek kiosztásra.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök:
Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos, a pályázat fővédnöke,
Tagok:
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes,
Fekete György, az MMA elnöke,
Dr. Schneller Domonkos, stratégiai főigazgató, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NZrt.
Dr. Ferencz Marcel Habil, DLA, Ybl és Pro Architectura-díjas építész, a Duna Aréna tervezője
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó,
Bujnovszky Tamás fotóművész, épületfotós,
Kisteleki Dóra világbajnok vízilabdázó
A pályázat fővédnöke:
dr. Fürjes Balázs, Egyes Kiemelt Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos
A pályázat lebonyolítója:
Dankházi Péter
WebDream Magyarország Kft.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, EREDMÉNYHIRDETÉS:
A Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.Az eredmények kihirdetésére díjátadón kerül sor, amelyek időpontjáról és helyszínéről a pályázók elektronikus úton, előzetes értesítést kapnak. Azidőpont megjelenik a http://www.dunaarenafotopalyazat.huURL címen és a MÉSZ honlapján a http://www.meszorg.hu URL címen.
Az eredményhirdetés, díjátadó és a kiállítás helyszíne:

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÉS A NEVEZÉSI LAP BESZERZÉSE, REGISZTRÁCIÓ:
A pályázaton a http://www.dunaarenafotopalyazat.hu weboldalon kitöltött nevezési lappal (regisztrációval) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket és ezzel elismeri, hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:
A pályázatra kizárólag digitális képek küldhetők be. Analóg technika használata esetén nagy felbontású digitalizálást (szkennelés) követően a képfájlok a digitális technológiával készült képekkel azonos megítélés alá esnek. Felhívjuk a hagyományos technikát használó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas fájlt állítsanak elő. A képeken utómunka végezhető.
A pályázáshoz minimum 4212 * 2808 pixel felbontású, maximális jpg. tömörítésben (RGB színtérben, illetve fakultatívan CMYK színtérben) elmentett állományt kell feltölteni a pályázati felületre. Minimális elvárás, hogy a digitális állomány legalább 8 Mp-es kamerával készüljön, szkennelt állomány esetében a hosszabbik oldal érje el az 50 cm-t, 360 dpi. felbontás mellett.

A PÁLYÁZATI ANYAGOK BEADÁSA:
A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók a nevezési lap kitöltése, illetve az előzetes regisztráció után tölthetik fel fájljaikat. A regisztráció a http://www.dunaarenafotopalyazat.hu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga.
A feltöltött képek annak pályázó általi lezárásáig és beküldéséig módosíthatóak, ám a pályázó által lezárt pályázatok felnyitására nincs mód, mert a Bíráló Bizottság - akár a pályázat vége előtt is - előszűri azokat.
A fájlnév nem tartalmazhat személyes adatot, szerzőre utaló információt. A regisztráció alkalmával minden pályázó egy automatikusan generált kódot kap, amelyet a továbbiakban az általa feltöltött képfájlok neve tartalmaz. Mivel a leadási határidő előtt, az utolsó napokban a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél hamarabb kezdje meg.

SZERZŐI JOGOK:
A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeiket a Kiírók kiállításon is bemutassák. A díjazott pályázó lemond a pályamű kiírók általi felhasználásával kapcsolatos további díjigényéről, valamint díjigény nélkül engedélyezi, hogy a kiírók a Bíráló Bizottság tagok részére zárt internetes oldalon keresztül a pályázataikat megküldjék.
A "Fotópályázat a Duna Arénáról" építészeti fotópályázat résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiírók a pályázat archívumában megőrizzék. A díjazottak hozzájárulnak, hogy a Kiírók kiállításon, valamint a bemutatott épülettel, a pályázattal, illetőleg a kiállítással kapcsolatos ismeretterjesztő, marketing illetve egyéb kiadványokban, online és print publikációkban, valamint fentieket népszerűsítő reklámkampány során képeiket - a készítő nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg - ám térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználják, valamint ezen jogokat harmadik személy számára átengedjék.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat Kiírók a pályázat időtartama alatt, valamint azt követő 1 évig kezeljék. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
Kiíróknak jogukban áll közzétenni a pályázó vezeték- és keresztnevét, a "Fotópályázat a Duna Arénáról" pályázatra a pályázó által beküldött, marketing és szerkesztőségi célokra felhasználható fotók mellett.
A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött kép kizárólag a saját, egyéni eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű kapcsán.
A pályázó a pályázaton való részvétellel vállalja, hogy - a pályázat anonimitásának érdekében - a Bíráló Bizottság munkájának lezárultáig a pályaműveit semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. Ezzel ellenkező magatartás a pályázatból történő azonnali, automatikus kizárást von maga után.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
http://www.dunaarenafotopalyazat.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum