Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Evezőspálya céltornya 2016 - területfejlesztési koncepció
Kiíró:
Magyar Művészeti Akadémia
Határidő:
01/24/2017
Érvényes:
01/24/2017
Tárgymutató:
Evezőspálya céltornya 2016 - területfejlesztési koncepció
Pályázhat:
40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat
A kiíró(k) adatai

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
"EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016" megnevezéssel,
nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg


1. A pályázat tárgya, célja
A magyar kajak-kenu sport évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A világversenyeken és az olimpiákon elért sikerek eredményeképpen nemcsak a sportágat választók száma növekszik, hanem infrastrukturális háttere is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt 15 évben a kajak-kenu egyesületek száma 66-ról 145-re emelkedett.
A versenyek rendezésére számos hazai helyszín épült, s ezek között olyan nemzetközileg is kiemelkedően jó adottságú pálya is van, ahol már világbajnokságot, világkupaversenyeket is rendeztek. Már biztos, hogy hazánkban - Moszkva és Duisburg mellett - 2018-ban újabb világkupaverseny lesz, amely méltó felvezetése lesz a szintén itt megrendezendő 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, és még előttünk áll a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének lehetősége.
Ezt segítendő, egy teoretikus jellegű pályázat keretében várunk egy "ideálisra" elképzelt, a jövőben is jól használható evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára, valamint a versenyek rendezésére szolgáló létesítmények építészeti megfogalmazására tett gondolatokat és javaslatokat.

A fejlesztési koncepció kialakításánál követendő szempontok:
- lehetőleg egész évben gazdaságosan üzemeltethető legyen (pl. edzőtábor);
- további (vizes) sportág edzés-, illetve versenyhelyszíneként is szolgáljon: sárkányhajózás, kajakpóló, szörf, illetve duatlon, triatlon, quadratlon, sporthorgászat;
- a vonzáskörzet oktatási intézményei számára is lehetőséget teremtsen a testnevelést gazdagító adottságaival.

A versenypálya kialakítása
A versenypálya javasolt szélessége 150 m. A kajak-kenu versenyek esetében 9 db - egyenként 9 m széles - sáv van. A pálya hossza - figyelembe véve a standard versenytávokat: 200 m, 500 m, 1000 m és az indításhoz, illetve a beérkezés után biztosítandó szabad vízfelületeket - 1500 m.
A javasolt pályaszélesség esetén az evezősversenyek lebonyolítására is alkalmas, mert ott 8 db 12,5 m széles sáv kialakítása szükséges, de ebben az esetben 2500 m hosszú, mert itt a versenytáv 2000 m. Ez esetben a hosszútávú kajak-kenu versenyek lebonyolítására is alkalmassá válik a pálya.
Ha a víz mélysége változó, úgy a minimális mélység a versenypályán 3 m. Egyenletes mederfenék esetén elegendő a 2 m.
A pályát teljes hosszában ún. osztósziget választja el egy minimálisan 50 m széles szabad vízfelülettől, mely arra szolgál, hogy a versenyzők bemelegítsenek, valamint futamuk előtt megközelítsék a rajtot. (Így nem keletkeznek zavaró hullámok a versenypályán a bemelegítő és rajthoz igyekvő versenyzők hajói által.) Az osztósziget 500 m-es és 1000 m-es rajt fölötti átvágásai biztosítják, hogy a versenyzők bejussanak a rajthoz.
Az osztósziget megközelítésére a víz felett 2,5 m-es űrszelvényt biztosító gyalogoshíd szolgál, mely max. 1,5 t-s kiszolgáló jármű bejutását is biztosítja. Helyének kijelölése tervezői döntés.
Az osztószigetre telepíthető funkciók: a tv-s közvetítőpontok, óriáskivetítő képernyő és reklámhordozók. Alternatívaként a Céltorony ide is telepíthető.

A versenyek lebonyolítására és a versenypálya folyamatos hasznosítására szolgáló épületek és létesítmények:
- Céltorony,
- VIP-épület,
- a sportolókat kiszolgáló épületek: öltözők, hotel, edzőtermek,
- hajótárolók,
- nézők állandó, ill. mobil lelátói,
- egyéb lebonyolító, kiszolgáló technikai helyiségek: igazgatási épület, karbantartó műhely
- az osztósziget és a megközelítésére szolgáló híd

Az épületek és a további kiszolgáló létesítmények telepítése
- a versenypálya teljes hosszában közvetlenül a parti rézsű mellet egy 6 m széles szervizutat kell vezetni,
- ettől hátrahúzva telepíthetők az épületek, a versenypálya bal oldalán és végén,
- a föltárásukat szolgáló út és VIP-parkolók mögöttük biztosítandó,
- a Céltorony-VIP-Lelátó épületegyüttes karéjában tágas rendezvényteret kell kialakítani az eredményhirdetés méltó lebonyolításához,
- a Céltorony az osztósziget végére is telepíthető,
- a csapatok/egyesületek számára tagolt hajótárolók a lehető legközelebb legyenek a vízparti stégekhez

Tervezési feladat
1. A létesítményfejlesztési program helyszínrajzi telepítése, a funkcionális kapcsolatok ábrázolásával és gyalogos, közúti forgalmi rend kialakításával M=1:500-as léptékben.
2. A Céltorony épület kidolgozása M=1:100 léptékben, 1:200-as részletességgel.

2. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló - bruttó 5 000 000 Ft + járulékai - összesen 6 350 000 Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.
A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.

3. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése
3.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót "építészeti alkotás és annak terve" figyelembe véve, 40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.
3.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentációt a pályázat kiírója honlapján (http://www.mma.hu), továbbá kiállítás keretében kívánja bemutatni Budapesten, várhatóan 2017. februárban.
3.3. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
- a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
- a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;- jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
4. A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás
Helyszín: fiktív, egy ideálisan kialakított evezőspálya és annak környezete.
Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók elhelyezésére is.
Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatóságát (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bemutassák, szükséges esetben az épület ismertetésében kifejtve azt.
5. Formai követelmények
A tervlapokon és a maketten fel kell tüntetni a következő feliratot:
"EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016"
A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni.
A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.
A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely az evezőspálya emblematikus jelentőségű Céltornyát mutatja be.
A pályázat anyaga várhatóan 2017 februárjában Budapesten, a MÉSZ-székház (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) Kós Károly termében a közönség számára is bemutatásra kerül.

6. Benyújtandó munkarészek
- M=1:500-as átnézeti helyszínrajz a területfejlesztési koncepció bemutatásával, beleértve az épületek telepítését, funkcionális kapcsolatát, a környezet alakítását: közösségi terek, parkosítás, és forgalmi rendjét.
- tervezendő épület alaprajzai M=1:100-ban, de M=1:200 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat,
- metszetek (min. 2 db) és homlokzatok az alaprajzoknál említett kidolgozással,
- tömegvázlatok vagy látványtervek,
- makett a Céltoronyról M=1:100 léptékben

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. Postai csomagként a pályaművek alábbi címre történő feladási határideje 2017. január 24.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.
A borítékon fel kell tüntetni "EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016"! Az ajánlott küldemény "feladó"-rovatában a titkosság miatt az "Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen!
7.2. Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet (bejárat a Deák Ferenc u. felől)
A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok: 2017. január 23. (hétfő) és 24. (kedd) 10.00-14.00 óra között.
A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló nyilatkozat pedig word formátumban az MMA http://www.mma.hu honlapjáról a http://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2016. november 15-ig lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2016. november 25-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.

8. A pályázathoz mellékelni kell:
1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:
- kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű szerző(i)nek adataival
- kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat
- 1 db CD/DVD, amely külön fájlokban tartalmazza az alábbiakat:
a. képanyagot 2000px széles 72 dpi felbontásban:
- látványterv (max. 5 db kép)
- tervrajzok
- makettről készült fotó (max. 5 db)
b. szöveges információt docx formátumban:
- a tervező(k) rövid (portréfotót is tartalmazó) bemutatását
- a tervlapokon feltüntetett szöveges információt

9. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.

10. A pályázatok 11. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele:
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.

11. A pályázat tartalmi elbírálása
11.1. A Bírálóbizottság
A pályázatokat az MMA tagjaiból, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) képviselőiből álló zsűri bírálja el.
A Bírálóbizottság elnöke: Petrovics Kálmán, az MKKSZ fejlesztési alelnöke
A Bírálóbizottság társelnöke: Bodonyi Csaba, Széchenyi- és Ybl-díjas építész
A Bírálóbizottság tagjai: Turi Attila (MÉK képviselője), Ferencz István, Ferencz Marcel, Vesmás Péter építészek, valamint Hákli Ferenc, az MKKSZ műszaki projekt vezetője
11.2. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik.
- Építészeti minőség - egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
- Műszaki megvalósíthatóság: építészeti és funkcionális észszerűség, szerkezetileg logikus, de magas minőséget biztosító megoldások

12. Pályázók döntést követő kiértesítése; a pályázatok bemutatása
A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a http://www.mma.hu - az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül - közzétételre kerülnek.
A kiíró a pályázatra beérkezett dokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről a pályaművek bemutatásával egy időben - 2017. február 22-én - a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) nyilvános sajtóesemény keretében is tájékoztatást ad.
A bemutatás után a benyújtott pályaműveket visszaadjuk a pályázóknak. A bemutatást követő 60 nap eltelte után az át nem vett pályázatokat a pályázatot kiíró megsemmisíti.
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az ADATLAPON megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.

13. A díj folyósítása
Az MMA Titkársága az elnyert díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a díjazottnak.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum