Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése / GINOP 1.1.8-19
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/31/2020
Érvényes:
03/31/2020
Tárgymutató:
kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése / GINOP 1.1.8-19
Pályázhat:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A pályázatot a kiíró meghoszzabbította. Az új határidő 2020.04.30.


FELHÍVÁS
Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése,
értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése

A felhívás kódszáma: GINOP 1.1.8-19

Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Multi Programban résztvevő, kiemelt növekedési potenciállal rendelkező, erős magyar vállalkozások partnerség alapú fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások egyedi fejlesztési terveik megvalósításához hozzájussanak minőségi üzletfejlesztési és szakértői szolgáltatásokhoz a termékfejlesztés, márkaépítés, szervezetfejlesztés és finanszírozás területén.
A kapcsolódó GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vállalatok tartós fejlődését a komplex fejlesztési támogatások biztosítják, amelyek nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrálnak (pl: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejlesztik, számos, egymással összefüggő elemre koncentrálva.
Jelen felhívás keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások olyan fejlesztési elképzelései támogathatók, melyek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében készült egyéni fejlesztési terv gyakorlati megvalósításához járulnak hozzá. A felhívás keretében lehetőség nyílik minősített szolgáltatóktól tanácsadási szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2 millió Ft-36 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 9 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervükben foglalt fejlesztéseket megvalósítják.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az erős vállalkozások létrejöttének támogatása Magyarország Kormányának kiemelt szakpolitikai célja, amely cél elérése hozzájárulhat a magyar családok életminőségének emelkedéséhez, Magyarország további, fenntartható gyarapodásához. A hazai vállalkozások megerősítése érdekében több probléma együttes kezelése szükséges:
- A hazai vállalkozások hozzáadott értéke jelenleg jelentősen elmarad a vállalkozások nemzetközi viszonylatban mért hozzáadott értékétől.
- A hazai vállalkozások alacsony munkatermelékenysége a második fő kihívás. A jelenség egyik fő oka a digitalizáció, kiemelten a digitalizált folyamatok hiánya a hazai vállalkozásoknál, amit jól szemléltet, hogy a 10 fő fölötti vállalkozások csupán 14 százaléka digitalizált folyamati szinten, a folyamatok hiánya pedig számos működési hatékonytalansághoz vezet.
- A fenti két ponttal összefüggésben a harmadik azonosított kihívás a régiós összevetésben is alacsony hazai bérszínvonal. A probléma közvetlen összefüggésben áll a hazai munkavállalók életminőségével.
- Nemzetközi összehasonlításban a hazai KKV-szektor innovációs teljesítménye is gyengének minősül: az EU által alkalmazott 9 innovációs mérőszámból 8 esetében a hazai KKV-k lemaradásban vannak európai társaikhoz képest.
Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a gazdaság dinamizálásában kulcsszerepet játszanak az összes cég legfeljebb 5-10 százalékát alkotó, dinamikusan növekvő és innovatív mikro-, kis - és közepes méretű vállalkozások. Ezeknek a cégeknek sok esetben nem csak vagy nem elsődlegesen eszközfinanszírozásra van szükségük, hanem magas színvonalú szakmai tanácsadásra, fejlődési terveik végrehajtása érdekében. Jelen felhívás célja ezen szolgáltatások biztosítása a célcsoport számára.
A felhívás a kiemelt növekedési potenciállal bíró KKV-k azonosítását célzó GINOP 1.1.4-16 kiemelt felhívás keretében kiválasztott és diagnosztizált vállalkozásoknak a kiemelt projekt keretében elkészülő, személyre szabott fejlesztési terveiben meghatározott tanácsadási szolgáltatások igénybevételét támogatja. A fejlesztési tervekben meghatározott szolgáltatásokat a támogatott vállalkozások minősített szolgáltatói listán szereplő cégektől tudják igénybe venni, ezzel biztosítható, hogy csak magas minőségű szakértői szolgáltatásban részesüljenek és olyan tudásátadás valósulhasson meg, amely valóban összhangban áll növekedési céljaikkal és fejlesztési szükségleteikkel. A minősített szolgáltatóktól igénybe vett tanácsadási szolgáltatások révén lehetővé válik a vállalkozások fejlődési pályájának fenntartása, a célcsoport értékhozzáadó tevékenységének növelése önálló hazai termékek és szolgáltatások kifejlesztése, illetve márkaépítés révén, a hozzá illeszkedő szervezettel és menedzsmenttel; továbbá a megfelelő finanszírozási lehetőségek azonosítása. A támogatott vállalkozások tudatosabb fejlődési pályára léphetnek, stratégiai szemlélettel tervezhetik jövőbeni beruházásaikat. Ezzel javul a versenyképességük és a bennük rejlő növekedési potenciál kiaknázható, működésük elmozdítható a hatékonyság-orientált, majd innováció fókuszú működés felé.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben nem támogatható önálló IKT célú fejlesztés.
Jelen felhívásra olyan projektjavaslat nyújtható be, amely a támogatást igénylőnek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a GINOP 1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében elkészített fejlesztési tervében szerepel.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-60 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-as telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:

a) Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
- termeléstervezési és -szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
- gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve "okos" gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések "okosítása" tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
- meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
- on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
4. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
- tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
- új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
5. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
6. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
7. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

b) Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
1. Marketing tanácsadás és márkaépítés
- marketing koncepció kialakítása;
- marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
- márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
- szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
- versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
3. Arculati és grafikai tervezés;
4. Kommunikációs terv elkészítése;
5. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

c) Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
- vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
- üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
- kockázati tanácsadás;
- a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
- pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
- tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
- finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
- költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
- pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
- a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
- hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
- beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
- kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

d) Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
- szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
- a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
- a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
- szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
- üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

2. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
- menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
- a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
3. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
4. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások5,
5 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
a) amelyek, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek;
b) amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
d) amelyek a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. b) és d) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2014. évi és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
Egyéni vállalkozók jogi státuszának vizsgálata, valamint a 4.1.b) és f) pontnak való megfelelés a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon nyilvántartott adatok alapján történik.
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.1.1 Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
2. amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
4. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
7. amelynek fejlesztési igénye TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységek végzésére irányul,
8. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül - azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 k) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
10. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
11. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
13. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
14. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
15. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
16. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
17. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,
18. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná,
19. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
20. amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
21. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
22. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik;;
23. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;
A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén
24. amely vállalkozás a tanácsadáshoz nyújtott támogatást folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenységhez vagy a vállalkozás szokásos működéséhez kapcsolódó szolgáltatáshoz, úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez használja fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.2 3-5) pontokban szereplő gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2014. évi és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. december 5. 9.00-től 2020. március 31. 12.00-ig lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.1.8-19 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással7 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 36 000 000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 45%-a lehet.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-118-19-magyar-multi-program-ii-a-kiemelt-nvekedsi-potencillal-br-kis-s-kzpvllalkozsok-megerstse-rtkhozzad-tevkenysge-s-piacbvtsi-lehetsgeinek-fejlesztse-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum