Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Watervision + 150
Kiíró:
Wein János Alapítvány
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
videókészítés, a víz kiemelten fontos és sokoldalú szerepének hangsúlyozása
Pályázhat:
akik betöltötték 18. életévüket
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wein János Alapítvány
"Watervision + 150” videópályázata
JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Wein János Alapítvány (székhely: 3525 Miskolc-Egyetemváros, nyilvántartási száma: 15.Pk.60.126/2015/4), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott "Watervision + 150” megnevezésű videópályázatot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
Jelen szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a művekre vonatkozó felhasználási megállapodást is.
A Wein János Alapítvány a továbbiakban: Szervező.

I. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, elfogadják a jelen Szabályzatot, valamint e-mail címükről beküldik pályaművüket a weinalapitvany@gmail.com e-mail címre. (továbbiakban: Pályázó)
Amennyiben a Pályázó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Nyereményjátékra csak a Nyereményjáték tartama alatt, így a 2018. 09.12-től, annak kiírása után készült művekkel lehet nevezni.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.
A Nyereményjátékban minden Pályázó kizárólag csak a saját maga által készített pályaművel vehet részt. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályamű nem a Pályázó munkája, úgy a pályamű kizárásra kerül.
Bármely digitális mozgókép felvételére alkalmas eszközzel (például: mobiltelefon, fényképezőgép, kamera stb.) készült pályaművel lehet nevezni a Nyereményjátékba.

II. A Nyereményjáték célja
A Nyereményjáték célja a Fővárosi Vízművek 150 éves évfordulójának alkalmából, a víz kiemelten fontos és sokoldalú szerepének hangsúlyozása, illetve egy olyan vízió bemutatása, mely az emberiség távoli jövőben történő vízfogyasztását mutatja be. Erre való tekintettel a pályamunkáknak kiemelten tükrözniük kell a víz jövőben betöltendő egyre fontosabb szerepét.

III. Határidők
A Pályázó felelőssége, hogy a Nyereményjáték kiírását, valamint azon e-mail címéhez tartozó postafiókot, melyről beküldte pályázatát, a kellő időben figyelemmel kísérje a beérkező üzenetekre és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítésekre vonatkozóan.
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Pályázók mulasztásból eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Pályázók részére.

IV. A Nyereményjáték időtartama
- A játék időtartama: 2018. 09. 12-től 2018. 10. 15-ig
- Zsűrizés és értékelés: 2018. 10. 16. 00:00-2018. 10. 19. 24:00
- Eredményhirdetés és nyeremények átvétele: 2018. 10. 25.

V. Nyereményjáték menete
A Pályázónak a nyereményjáték időtartama alatt a weinalapitvany@gmail.come-mail címre kell beküldenie a pályaművét, azaz egy maximum 3 perces videófilmet/koncepciófilmet, vagy prezentációt, melynek témája: "Ilyen lesz a vízszolgáltatás 150 év múlva”.
A Pályázó egy pályaművel (azaz egy darab maximum 3 perces művel) nevezhet. A beérkezett Pályaművek a Pályázó nevével a Wein János Alapítvány honlapján 2018. 10. 30-án közzétételre kerülnek.
A művek a Nyereményjáték indulását követően, vagyis 2018. 09. 12. után kell, hogy készüljenek.
A beküldött pályaműveknek az alábbi megadott paramétereknek mindenképpen meg kell felelniük:
- formátum: MP4
- felbontás: Full-HD (1080p)
- maximális hossz: 180 másodperc
- leadás: e-mailen vagy fájlküldőn (pl.: wetransfer, mammutmail stb.)
- fájl elnevezése: vezeteknev_keresztnev_film_cime
- az e-mailben szerepeljen:
o a készítő neve,
o a film készítésének helye,
o a mű címe és hossza,
o a képzőintézmény/munkahely neve.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Pályázót terheli és a költség mértéke függhet a Pályázó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

VI. Elbírálás
A beérkezett pályaműveket 5 fős zsűri bírálja el, melynek tagjai:
- Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek üzemeltetési igazgatója
- Valkó Dávid, a Fővárosi Vízművek értékesítési vezetője
- Gereben Márton, a Fővárosi Vízművek arculati koordinátora, grafikus
- Szabó Péter, az Ozone Tv igazgatója
- Dr. Paksi Piroska, a Wein János Alapítvány kuratóriumának elnöke
A zsűri által a 3 legjobbra értékelt pályamű kerül díjazásra.

VII. Nyeremény
I. helyezett: 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint értékű Media Markt ajándékkártya
II. helyezett: 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint értékű Media Markt ajándékkártya
III. helyezett: 100 000 Ft , azaz százezer forint értékű Media Markt ajándékkártya
A nyertes alkotások levetítésre kerülnek a Fővárosi Vízművek Zrt. 150 éves Jubileumi szakmai konferenciáján.

VIII. A nyeremény átvétele
A nyertes Pályázókat a Szervező a díjátadó ünnepségen hirdeti ki 2018. 10. 25-én, mely eseményen a legjobbra értékelt alkotások levetítésre kerülnek. A nyertesek névsorát a Nyeremény - játékhoz tartozó honlap hírfolyamán teszi közzé a Szervező.
A nyertes Pályázónak a nyeremény átvételére - amennyiben a díjátadó ünnepségen megjelenni nem tud - csak személyesen, előre egyeztetett időpontban van lehetősége.
Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre sem válthatóak át. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Wein János Alapítványt terheli.
Az a Pályázó, aki más szerző művével pályázik a Nyereményjátékba, nyereményre nem tarthat igényt. Az a nyertes Pályázó, aki más szerző művével pályázott a Nyereményjátékba, köteles az esetlegesen már átvett nyereményét visszaszolgáltatni.

IX. Szerzői jogok
A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Pályázót, hogy az alkalmazás és a Nyereményjáték tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások műveivel. A Nyereményjátékban részt venni csak saját pályaművel lehet. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a Nyereményjátékból. A Szervezők ugyanakkor nem kötelesek vizsgálni a pályaművek eredetét, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállalnak felelősséget. A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldött pályázati anyag elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A Pályázók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak.
A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját pályaművel nevez, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött művel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.
Pályamű beküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.
Ha a Pályázó által beküldött pályamű feltöltése - akár a Pályázónak felróhatóan, akár nem felróhatóan - jogszabályi rendelkezésbe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a Pályázót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőt mentesíteni bárminemű felelősség alól.
Abban az esetben, ha harmadik személy bármiféle személyiségi jog, szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértésével kapcsolatban követeléssel vagy egyéb igénnyel lépne fel a Szervezővel szemben jogainak megsértése miatt, a Pályázó köteles a Szervezőt támogatni, a Szervező helyett helyt állni és a Szervezőt minden követelés, igény, peres eljárás, veszteség és szankció alól mentesíteni, így többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Szervező helyett vagy részére megtéríteni, továbbá a Pályázó köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Pályázóval szemben érvényesítse igényét, így a Szervező általi perbehívás esetén köteles azt elfogadni, illetve a Szervező oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és megtéríteni a Szervező ebből adódó összes költségét.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött pályaműveket weblapján, a pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban megjelenítse. A Szabályzat elfogadásával a Pályázó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunka tekintetében, az átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható jogot a Szervező részére kizárólagos jogként átengedi. Ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Szervezőre. Az átengedésre kerülő jogok alapján a Szervező - amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. Ezen jogok Szervezőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.

X. Pályaművek törlése
A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indoklás nélkül törölni az olyan műveket:
amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, - szerzői jogot sértenek, vagy a Pályázó egyébként nem rendelkezik a mű feltöltéséhez szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal;
- amelyek közerkölcsöt, személyiségi jogot, jó ízlést vagy jó erkölcsöt sértenek;
- amelyek bármilyen módon jogellenesek
- amelyek a Szervező arculatával nincsenek összhangban vagy valamely okból nem méltóak a Nyereményjáték színvonalához;
- amelyeket a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha nem felel meg a kiírási feltételeknek.

XI. Szabályzat módosítása
A Szervező fenntartja a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok módosításának jogát.
A Szabályzat módosításáról a Szervező a Nyereményjátékhoz tartozó honlap hírfolyamán keresztül értesítik a Pályázókat.

XII. Adatvédelmi nyilatkozat
Az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § szerint tájékoztatjuk a Pályázót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Pályázó hozzájárulásán alapul.
A pályamű beküldésével, valamint nevének és e-mail címének megadásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Pályázó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Pályázó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
- név
- e-mail cím.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a neve feltüntetésre kerüljön az általa készített Pályaműnél.
A Pályázók e-mail címét kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az e-mail címre vonatkozó adatkezelés időtartama 2018. 09. 12-től 2018. 10. 25-ig tart.

XIII.Egyéb rendelkezések
Pályázó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
http://palantirfilm.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum