Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím / VIII/195-1/2020/KOZNEVTART
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
03/31/2020
Érvényes:
03/31/2020
Tárgymutató:
cím, Ökoiskola és Örökös ökoiskola
Pályázhat:
magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím / VIII/195-1/2020/KOZNEVTART

Iktatószám: VIII/195-1/2020/KOZNEVTART
Pályázati felhívás
a 2020/2021. tanévre szóló
Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím
elnyerésére
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat kiírásának célja
Élhetőbb Kárpát-medence: élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését.
A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.

Mire lehet pályázni?
A nyertes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, segédletekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve munkájukat.

Kik pályázhatnak?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)-k) pontjában meghatározott, magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények), fenntartótól függetlenül.
Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) önállóan kell pályázatot benyújtaniuk.
Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek önállóan nem pályázhatnak, helyettük a felettes székhely- vagy tagintézmény nyújthat be pályázatot. Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím csak a pályázatban megjelölt feladatellátási helyeken használható.

Pályázói kategóriák
Első alkalommal pályázó: az az intézmény, amely a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik Ökoiskola címmel. Az első alkalommal pályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.
Újrapályázó: az az intézmény, amely 2016. január 30-án, 2016. december 10-én vagy 2017. szeptember 12-én kelt Ökoiskola címről szóló oklevéllel rendelkezik, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. Az újrapályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.
Örökös Ökoiskola címre pályázó: az az intézmény, amely az elmúlt hét év során kétszer elnyerte az Ökoiskola címet, legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkezett, és Ökoiskola címét nem vonták vissza.

Általános pályázati feltételek
Minden pályázó vállalja, hogy
- a pedagógiai programját és a helyi tantervét a fenntarthatóság és a globális felelősségvállalás értékrendje szerint alakítja ki, így azok megjelenítik a környezettudatosság és az egészségtudatosság alapelveit és az azokat célzó pedagógiai tevékenységeket is;
- az intézmény munkatervében meghatározza a tanév ökoiskolai feladatait, kijelöli a felelős személyeket, megállapítja a határidőket, valamint a vállalt feladatokat végrehajtja;
- (a cím elnyerését követően, annak időbeli hatálya alatt) fenntartja ökoiskolai vállalásait, és további célokat tűz ki tevékenysége fejlesztésére;
- a honlapján kialakít egy olyan aloldalt, amelyen az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tevékenységeit mutatja be. Ezt az aloldalt rendszeres időközönként frissíti: bemutatja a tanulókkal végzett tevékenységeket, erősségeit, és gyakorlatát széles körben ismertté teszi.
Az újrapályázó és az Örökös Ökoiskola címre pályázó intézmény vállalja, hogy a honlapján kialakított aloldalon feltünteti az elnyert Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola cím logóját, ami a www.okoiskola.hu honlapra hivatkozik.
Az Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmény tevékenységét az EMMI helyszíni monitoring látogatással ellenőrizheti.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
A 2020/2021. tanévre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázat a jelen pályázati felhívás szerint és az online pályázati kérdőív kitöltésével és beküldésével nyújtható be 2020. március 31-én 12:00-ig.

A pályázat elérhetősége:
https://bit.ly/35fkfjl (vagy http://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/384158?lang=hu).
A pályázat fontos része a www.okoiskola.hu oldalról letölthető a szándéknyilatkozat, amelyet kérünk az iskolában megőrizni.
A pályázatról további technikai információt Halácsy Ágnestől a +36 1 896 6242 telefonszámon vagy az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek.

Értékelési szempontok
- Az online pályázati kérdőív valamennyi kérdését hiánytalanul, értelemszerűen töltötték ki.
- A szándéknyilatkozatot kitöltötték, aláírással ellátták.
- Az intézmény honlapján az erre a célra elkülönített felületen szerepelnek a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos, alább felsorolt dokumentumok, valamint az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tevékenységeit bemutató tartalom:
- első alkalommal pályázók részére: a 2019/2020. tanévre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott intézményi munkaterv.
- újrapályázók részére: a 2017/2018. és a 2018/2019. tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók, valamint a 2019/2020. tanév intézményi vagy ökoiskolai munkaterve.
- Örökös Ökoiskola címre pályázók részére: a 2017/2018. és a 2018/2019. tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók, valamint a 2019/2020. tanév intézményi vagy ökoiskolai munkaterve.
- Első alkalommal pályázók esetében az iskola minden szempontcsoport esetében eléri az először pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot.
- Újrapályázók esetében az iskola a minden szempontcsoport esetében eléri az újrapályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot.
- Örökös Ökoiskola címre pályázók esetében minden szempontcsoport esetében teljesíti az iskola az Örökös Ökoiskola címre pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 100 pontot.
Amennyiben a pályázat valamely fenti követelménynek nem felel meg, a pályázónak az EMMI értesítésétől számított öt munkanapon belül hiánypótlásra van lehetősége.

A pályázatok értékelése és a támogatói döntés
A benyújtott pályázatokat az EMMI formai és tartalmi szempontok alapján javaslattételre előkészíti, majd az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az Ökoiskola Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a cím odaítéléséről 2020. július 31-ig.
A nyertes pályázók postai vagy elektronikus úton értesítést kapnak az eredményről és meghívást az ünnepélyes címátadóra. A nyertes pályázók listáját az EMMI a honlapján teszi közzé, továbbá az adatok az Ökoiskola Hálózat honlapján (http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa) is megjelennek.

Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím alkalmazhatósága
A 2020-ban elnyert Ökoiskola cím 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig érvényes.
A 2020-ban elnyert Örökös Ökoiskola cím visszavonásig érvényes. A címet a címadományozó vonhatja vissza.
Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lesz.

További információk
Ha a korábban Címet elnyert intézmény az egy év türelmi időt követően a 4. évben sem kezdeményezi a Cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a 3+1 év lejártával a Címet automatikusan elveszíti. A Címet korábban elveszítő intézmény újabb pályázat útján visszanyerheti Címét. Ez esetben a Címre elsőként pályázó intézményként kell pályáznia. Az utoljára 2015-ben Címet nyert iskolák (oklevelük dátuma: 2016. január 30., címük érvényessége: 2018. december 31.) akkor tarthatják meg Ökoiskola címüket, ha a címmegújító pályázatukat benyújtják jelen felhívás határidejéig. Amennyiben elnyerik a Címet ezen a pályázaton, akkor a 2018/2019. tanév második félévére is érvényes a legutóbb elnyert Címük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. 12:00.
A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja
a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum