Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A gyepek titkai
Kiíró:
Herman Ottó Intézet
Határidő:
07/31/2020
Érvényes:
07/31/2020
Tárgymutató:
fotópályázat, A gyepek titkai
Pályázhat:
minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FOTÓPÁLYÁZAT A GYEPEKRŐL

"A gyepek titkai"

A Grassland-HU LIFE integrált projekt keretében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei fotópályázatot hirdetnek, amelynek célja a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása, népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása védelmük, illetve megőrzésük fontosságára.
A 2020-as pályázat kiemelt témája a gyepes élőhelyek növényfajainak bemutatása.

Szervező
A játék szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).
Társszervezők
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., Cg.: 00 15 325770, adószám: 15325770219)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6., Cg.: 00 15 323864, adószám: 15325787202)
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9., Cg.: 00 15 325787, adószám: 15325787202)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (1121 Budapest, Költő u. 21., Cg.: 00 15 325763, adószám: 15325763211)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4., Cg.:00 15 325756 adószám: 15325756-2-08)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2., Cg.: 00 15 323871, adószám: 15323871209)
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., Cg.: 00 15 323888, adószám: 15323888203)
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1., Cégazonosító: 0498000026, adószám: 15328993204)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., Cg.: 00 18 399257, adószám: 18399257143)
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57. , Cg.: 00 15 763064, adószám: 15763064218)

A pályázat időtartama
2020. június 17. 08:00 órától 2020. július 31. 24:00 óráig.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

Pályázat célja, témaköre
A 2020-as pályázat célja a gyepes élőhelyek jellemző növényfajainak bemutatása, népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása védelmük, illetve megőrzésük fontosságára. A pályaművekben a növényfajokat természetes élőhelyükön kell bemutatni, a mesterséges környezetben készült felvételek nem megengedettek.
A fotók készítése során a Játékosnak törekednie kell a növényfajok letaposásának, egyéb károkozásának elkerülésére.

Pályázaton résztvevő személyek köre
A pályázaton (az alább részletezett kivételekkel) részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: Játékos).
A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, társszervezői, a Grassland-HU LIFE integrált projekt kedvezményezettjei, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

Pályázat menete, nevezési feltételek
- Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.
- A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
- Más fotópályázatokra beküldött képekkel nevezni nem lehet.
- Nem küldhetőek be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek.
- A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem engedélyezett.
- Képelemek eltávolítása, hozzáadása sem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van.
- A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.

A beküldött fotók technikai követelményei
- 100% minőségű JPEG formátumban - Beágyazott Adobe RGB színprofillal
- Felbontás: hosszabbik oldal min. 2500px (széles panoráma kép esetén hosszabbik oldal min. 3500px). (Az eredeti kép legalább 5, maximum 10 mpx-es lehet)
- A pályázónak a fotók mellé rövid leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a képek sorszámát, a faj nevét (ha ismert), a készítés időpontját és helyszínét, valamint a pályázó nevét, postacímét, e-mailcímét. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból. A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelező rendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: http://www.grasslandlifeip.hu/fotopalyazat
Pályázatok beküldésének határideje: 2020. július 31. 24:00 óra

Pályázatok elbírálása
A beérkezett fényképeket szakmai zsűri bírálja el, és az általuk kiválasztott 30 legjobb fényképet díjazzák. Ezen belül a zsűri 1-3. helyezettet választ, emellett a legjobb képek körében közönségszavazást is meghirdetünk a Grassland-HU facebook oldalán.
Az ünnepélyes díjátadót 2020. szeptember elején rendezi meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., melynek pontos helyszínéről és időpontjáról levélben értesíti a Játékosokat. A díjazott képeket a Grassland-HU LIFE IP honlapján is bemutatjuk. A kiállítást követően - az ősz folyamán - a képek vándorkiállításra indulnak az ország területén és a Grassland-HU LIFE integrált projekt partnereinek (Nemzeti Park Igazgatóságok) bemutatóhelyein lesznek megtekinthetők.

Nyeremények
A szervezők a pályázat nyerteseit elektronikus úton, e-mailben értesítik 2020. augusztus 24. 16 óráig.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
Az 1-3. helyezettek és a közönségdíjas ajándékcsomagban részesülnek, ezenfelül további értékes nyereményekkel (természetismeretei kiadványok, múzeumi belépőjegyek) gazdagodnak.
A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény esemény helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes Játékost terhelik.
A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.

Szerzői jog és adatvédelem
A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2020. szeptember elején tartott rendezvényen, az azt követő vándorkiállításon, a szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokban is megjelenjen.
A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárulását adja, hogy a Grassland-HU facebook oldalán a Szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.
A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a Pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázó bármikor visszavonhatja képeit, a lenti email-címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

További információk a pályázatról: grasslandfoto@hoi.hu
A Szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a http://www.grasslandlifeip.hu oldalon.

Vegyes rendelkezések
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve - a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben - mindennemű kártérítési igényt kizár a Weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).
Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden Pályázat lejártnak és érvénytelennek, a Játékos pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.
A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.
A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.
http://www.grasslandlifeip.hu/palyazati-kiiras

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum