Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Virtuális Ikonok
Kiíró:
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
Határidő:
01/27/2017
Érvényes:
01/27/2017
Tárgymutató:
virtuális ikonok
Pályázhat:
általános iskolai felső tagozatos, és középiskolás diákok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

"Virtuális Ikonok"
Felhívás általános Iskola felső tagozatos, és középiskolás diákok részére

A debreceni NDK- Neue Debreczenische Kunst - művészcsoport, és a Deák17 Galéria által meghirdetett pályázat célja a fent említett témának minél szélesebb feldolgozására, valamint a mind korban, mind földrajzi értelemben távol lévő alkotókat, fiatalokat önkifejezésre, megnyilatkoztatásra ösztönözni.
A kiállítás célja, hogy téma felvetésével lehetőséget teremtsen a különböző generációk tapasztalatainak és gondolatainak cseréjére, a jövő gondolkodásának alakítására, alternatívák felvázolására, eszmecserére.
A kiállítás kiváló apropót ad arra, hogy a művészeket közelebb hozza egymáshoz, egyfajta valódi közösségi teret építsen. Az NDK számára fontos, a közösségépítésen túl az is, hogy a fiatalok számára példát mutasson, publicitási lehetőséget biztosítson, és a szabad gondolkodás és önkifejezés szellemében inspiráljon is.

PÁLYÁZÓK köre: Országos nyílt pályázat általános iskolai felső tagozatos, és középiskolás diákok részére.

Pályázat Paraméterei:
- Pályázni lehet iskolánkként, egyéni, valamint közös, csoportos munkákkal is.
- Technikai, műfaji megkötés nincs. Lehet festmény, rajz, grafika, fotó, installáció, térbútor, szobor, fényfestés, számítógépes program, animáció, videó, zenemű stb.
- Beküldhető alkotások mérete a helyi adottságok, felfüggeszthetőség, és szállíthatóság, postázás miatt:
Egyéni munkák esetén: maximum A/2
Csoportos alkotások, térben elhelyezhető nagyobb installációk esetén: maximum 1,5m2, maximális tömeg≈10kg

- A pályamunkákat legyen az egyéni, vagy csoportos alkotás, kiállításra készen, paszpartuzva, keretezve kérjük leadni. Digitális munkák esetén a pályázót kérjük, a beküldés előtt konzultáljon a Galéria munkatársaival a technikai feltételekről, vagy biztosítsa a mű kiállításához, megjelenítéséhez szükséges technikai eszközöket (projektor, digitális képkeret stb)
- A debreceni diákok alkotásait nem feltétlenül szükséges postázni, a szervezők megbeszélés alapján összegyűjthetik, és egyszerre szállítják a kiállítás helyszínére. Kapcsolattartó: Dóczy Alpár (yuhasz.yacint@gmail.com, 06 20 575 5373)
- A budapesti diákok alkotásait legegyszerűbb iskolánként összegyűjtve a Galériában személyesen leadni annak nyitvatartási idejében, de postázni is lehet.
- Az ország más területéről pályázók számára az ajánlott postai küldemény a legcélszerűbb.
- A szervezők egyértelmű elvárása, hogy a téma vizuális feldolgozását, lévén szakrális jellegű is, a pályázók kellő tisztelettel közelítsék meg. Az alkotások nem tartalmazhatnak obszcén, pornográf, sértő, politikai, vallási elemeket. Legyenek kortalan, bárki számára megtekinthető munkák, lévén a Deák17 egy ifjúsági Galéria.
- Az alkotások elsődleges minőségi zsűrizését a pályázó iskolák helyi rajztanárai végzik, a végleges, kiállításra kerülő alkotások utólagos zsűrizésének jogát a D17 Galéria, valamint az NDK- Neue Debreczenische Kunst - mint Szervezők fenntartják.

- Az alkotások hátoldalára kérjük felragasztani a mellékelt táblázatot számítógéppel kitöltve! A felragasztott táblázat nélküli munkákat nem vesszük át! (A szükséges táblázat csatolmányból illetve a Deák17 Galéria honlapjáról letölthető.)
- Pályázó iskola nevét, címét, elérhetőségét (Az iskola hosszúbélyegzője is megfelelő)
- Alkotó neve, osztálya, életkora
- Alkotás technikája
- Felelős rajztanár neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)
- 16 éven aluli pályázó esetén a szülői engedélyt (Csatolt fájlban illetve a Deák17 Galéria honlapjáról letölthető.)
Kérjük, hogy amennyiben a kiállításra szánt munka több részből áll, mindegyik darab hátoldalán legyen feltüntetve a név és elérhetőség, valamint a pályázati anyag csomagolását is lássák el a szükséges információkkal!

DÍJAZÁS, RÉSZVÉTEL:
A pályázat ingyenes, részvételi díj nincs.
A bezsűrizett alkotásokat a galéria kiállítja, valamint a kiállítás ideje alatt programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez. Díjazás nincs. A szervezők célja, hogy közösséget építsen, és publicitási lehetőséget biztosítson az arra érdemes ifjú alkotóknak. Nem áll szándékunkban sorrendet tenni a beérkezett alkotások között. Alap koncepciónk az új, és a közép generáció alkotóinak munkáit egy térbe helyezni, így hozva létre egy izgalmas, korbeli reflexió keresztmetszetet.

Témáról:
Az ikon szó, több jelentésű szó. Más tartalmat jelölt évszázadokon keresztül, és más tartalmat jelöl manapság. Tradicionális értelmezésben az ikon, mint kép, képmás célja, Isten és szentjei tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrázolt személy és a szentkép előtt imádkozó személy közötti kapcsolatteremtés, így tehát átvitten a vallásos szemlélődő és Isten közötti kapcsolat megteremtése. Eredeti értelmezésében tehát az ikon mélyen szakrális jelentést hordoz. Mind szemlélőjétől, mind készítőjétől alázatot, hitet, tisztaságot, tiszteletet érdemel. Képes kilépni tárgyiasultságából, és az egyszerű megtisztulásunk felé mutat utat.
Kicsit távolodva a szó eredetétől lazítva annak több száz éves kötött tradicionális tartalmán, az ikont tekinthetjük példaképnek is. Ezek az ikonok viszont már köztünk járnak, tiszteletünkkel, vagy inkább vak imádatunkkal mi tettük őket azzá. Tömeggyártott ikonjaink lehetnek pozitív vagy negatív hősök, de egy közös bennük, a média és a tömeg imádatvágya hozta létre őket.
És innen már csak egy lépés, hogy eljussunk napjainkig, ahol az ikon egy információt, parancsot hordozó leegyszerűsített bitkép, ember által teremtett, az új hitet kereső humanoid által életre hívott, egyesekre és nullákra bontható vizuális jel. Kapcsolattartó köztem és mindenkori operációs istenem közt. Egy médium, amit azt hiszem, hogy én irányítok, de tulajdonképpen engem irányít, befolyásol, vezet, vagy félrevezet. Újsütetű tech-mániánk imádott szentképei, apró képek, nagyhatalommal. Ajtók a monitormennyország operációs felületén, melynek nem létező kilincsei felé halk Ámeneket mormolva nyúlunk hardverek által meghosszabbított kurzorujjainkkal, reménykedve, hogy bebocsájtást nyerünk a virtuális világba. Isten a részletekben rejlik, bujkál, alakot vált, új formátumot ölt, mi pedig akarva akaratlanul alkalmazkodunk hozzá. Isten immáron a virtuális világban is tartózkodik, melynek atomjai az ikonok, ezekkel navigálja, terelgeti a felhasználók nyáját. Üdvözítő és gyónnivaló kattintások váltják egymást. Irányított és/vagy szabad akarat a technológia oltárán. A teremtés nem más, mint másolás-beillesztés.
Hogy jutottunk eddig? Hova lett a hit? Mikor tűnt el az életünkből, és tárgyiasult a digitális világban? Megannyi kérdőjelet felvet a téma, de felsorolásukkal senkit nem akarunk befolyásolni a téma értelmezésében. Tárlatunk ezt a kérdéskört feszegeti. Szakrális világ versus digitális világ, technológiánk imádata, a valódi hit feledése… A felvetett kérdésekre nem tudhatjuk a választ, mert lehet nincs is, de művészi alternatívákat adhatunk. Mert ez a missziónk. Alkotó emberekként a társadalmi indikátor szerepének felelősségteljes keresztjét hordozzuk, ami miatt kutyakötelességünk problémákat, kérdéseket boncolgatnunk, és a sajátos képi nyelvünkön megfogalmazni azt. A művészet társadalomformáló erejével, és a munkáink egyéni vizuális nyelvén, közösen keressünk válaszokat!

A tárlatról
A kiállítás gerincét az NDK, valamint meghívott kortárs képzőművészek újonnan készült, tematikus munkái adják, mely kiegészül a meghirdetett pályázatra érkező diákmunkákkal.

UTÓGONDOZÁS
A Szervezőknek helyhiány miatt sajnos nem áll módjában sem a kiállított, sem a kizsűrizett alkotásokat visszapostázni, vagy a kiállított alkotásokat május 27-nél tovább őrizni. Ezért megkérjük a Kedves Pályázókat ennek tudatában pályázzanak, és a projekt lezárását követően gondoskodjanak alkotásaik elszállításáról. A pályázók pályázatukkal egyben hozzájárulnak, hogy a beküldött alkotásaikat, informálást követően további helyeken is kiállíthassák a szervezők.

Időpontok
- Művek beadási határideje, helye: 2017. január 27.
Személyes leadás: 2017. január 27., Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest, 1052, Deák Ferenc utca 17. I. emelet, hétköznap a Galéria nyitvatartási idejében.
Figyelem! A határidőn túl beérkező pályamunkákat nem áll módunkban befogadni!
Postai úton: Ajánlva, postára adási határidő: 2017. január 27.
Cím: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest, 1052, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
- Megnyitó: 2016. február 10.
- Kiállítás megtekinthető 2016. március 27-ig a Deák17 Galéria nyitvatartási idejében.

Pályázattal kapcsolatos bármilyen Információ:
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
1052, Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
http://www.deak17galeria.hu
http://www.facebook.com/deak17galeria
deak17galeria@gmail.com, +36-1-266-0482

2atveteli_elism_sablon_virtualis_ikonok.docx456x320 virtuális ikonok.jpg714.jpg329250_270408663018159_113854144_o.jpgBudapest-logo_CMYK_2016-03-23.jpgszuloi_engedely_virtualis_ikonok.docxvirtuális ikonok pályázati felhivas diakoknak_12_06.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum