Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok / CEEPUS
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
06/15/2012, 10/31/2012, 11/30/2012
Érvényes:
11/30/2012
Tárgymutató:
hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok / CEEPUS
Pályázhat:
felsőoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai


Hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok
Hálózatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melyek egy-egy szűkebb vagy tágabb szakterületen hallgatói és oktatói cserék lebonyolítására kapnak támogatást a programtól. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hallgatókat és oktatókat egy tanévben.
A hálózatok munkáját egy nemzetközi koordinátor irányítja, mellette minden, a hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményben működik egy helyi CEEPUS hálózati koordinátor, aki az adott intézményben/karon/tanszéken felel a hálózat szakmai munkájáért.
A 2005-től működött, illetve jelenleg is működő hálózatok, és a bennük részt vevő felsőoktatási intézmények listája elérhető a CEEPUS központi honlapján: http://www.ceepus.info
Amennyiben a hálózatok gyakorlati működésére kíváncsi, olvassa el honlapunk új sorozatát a Jó gyakorlatok tára menüpont alatt! Itt olyan sikeres hálózatokról kaphat képet, melyekben magyar fesőoktatási intézmények is komoly szerephez jutnak.

A hallgatói és oktatói mobilitásokról általában
Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobiliási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:
- A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
- A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
- Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

Hasznos információk FREEMOVER pályázóknak
A freemover mobilitási pályázatok benyújtása lényegesen több felelősséget és feladatat igényel a jelentkezőktől.
Mivel a freemover pályázók a hazai Nemzeti Irodához nyújtják be ösztöndíjpályázatukat, és nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba CEEPUS koordinátorral, a pályázók igényeihez igazodva, azaz a hozzánk gyakran beérkező kérdések alapján összeállítottunk egy kis információs csomagot a freemover pályázás sajátosságairól.

FONTOS TUDNI:
- mind a hálózati, mind a freemover pályázás teljes folyamata angol nyelven online zajlik a http://www.ceepus.info honlapon egy egyszerű regisztrálás után. (a különbség csupán annyi, hogy míg a hálózati mobilitási pályázatot a küldő felsőoktatási intézmény hálózati koordinátorához kell benyújtani, a freemoverek egyenesen a Nemzeti Irodához pályáznak.)
- A nem túl bonyolult pályázati űrlap értelemszerű és pontos kitöltését követően a pályázai anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni (Letter of Acceptance és Letter of Recommendation), amelyek elérhetőek itt és a http://www.ceepus.info honlapról is. A freemover mobilitási pályázatok benyújtási határideje: minden év november 30.
- Freemoverként mindig csak a tavaszi (II.) félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat, éppen ezért itt az esély mindig sokkal inkább esetleges, mint a hálózati pályázatoknál. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén.
- Ha hallgatói (S) státuszú pályázatot nyújt be, az 3-10 hónapig terjedhet. Ha szakdolgozatot szeretne kint írni, beadhat rövid távú (ST) státuszú pályázatot is, de a szakdolgozatírás tényét jeleznie kell a pályázat Motivation részében.
- Az oktatói ösztöndíj elnyerésének speciális feltétele 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra kötelező megtartása. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.
- A hallgatói pályázónak a Letter of Recommendation formanyomtatványát a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_lorecomm_homest.pdf két példányban kell letöltenie, majd 2 itthoni oktatójával kitöltetnie és aláíratnia.
A Letter of Acceptance nyomtatványát úgyszintén a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_loa_host_st.pdf link segítségével letölteni, 1 példányban kitöltetnie és szabályszerűen aláíratnia a kinti fogadó felsőoktatási intézmény illetékesével. Ez tehát az jelenti, hogy a hallgatónak kell fölvennie a kapcsolatot a majdani fogadó intézményével.
- Általános pályázati feltételek:
- valamely CEEPUS tagország felsőoktatási intézménye hivatalosan beiratkozott, aktív státuszú hallgatója vagy főállású oktatója,
- ha nem CEEPUS tagország állampolgára, rendelkezik Equal Status dokumentummal,
- helyesen kitöltött pályázati űrlap
- feltöltött mellékletek
a felsőoktatásban eltöltött teljes idő alatt CEEPUS külföldi tanulmányútjai nem haladták meg a 10 hónapot,
- A kitöltött, aláírt dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd az egészet a "SUBMIT" gomb megnyomásával véglegesíteni.
- A Nemzeti Iroda formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, majd a kiírásnak megfelelőeket továbbítja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé. Mivel a CEEPUS ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, ők döntenek a pályázat sorsáról. A pályázatok eredményéről érdeklődni a fogadó ország nemzeti irodájánál lehet.
- Az ösztöndíjak összege tagországonként eltér, a pontos összegekről itt tájékozódhat. A CEEPUS ösztöndíj kiegészítő támogatás, nem fedi a külföldi tanulmányút teljes költségét, és nem fordítható útiköltségre, sem konferenciák, találkozók, tanácskozások kiadásaira.
- Szintén általános szabály, hogy a külföldön folytatott tanulmányai nyomán a hallgatónak itthon krediteket kell kapnia (az nincs központilag szabályozva, hogy mennyit; az intézmények közti megegyezéstől függ). Ezért ajánlatos itthon még a kiutazás előtt tisztázni, hogy a kinti tanulmányait hogyan fogják itthon elismerni.
Mielőtt bárki pályázatírásba kezd, érdemes alaposan tanulmányozni a honlapunk http://www.tpf.hu összes CEEPUS oldalát (Pályázatok, CEEPUS) és a Kézikönyvet http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=216 .
Kérdés esetén a Tempus Közalapítvány CEEPUS Nemzeti Iroda munkatársai természetesen személyesen is állnak rendelkezésére munkanapokon 8.30-17 óráig.
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:
- az őszi szemeszterre: június 15.
- a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja:
A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (http://www.ceepus.info), a pályázat elkészítésének lépéseit a Mobilitási pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.
Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja, Ennek mértéke országonként eltérő. Az összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (http://www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.
A magyarországi ösztöndíjak mértékéről az Információk a Magyarországra érkező ösztöndíjasok számára menüpontban kaphat felvilágosítást.
Az utazási költségek térítésére a küldő ország lehet jogosult. Az ösztöndíjon felüli útiköltség elszámolására a nincs lehetőség a Tempus Közalapítványnál.
Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az Intézményi CEEPUS koordinátoroktól vagy az adott hálózat magyar koordinátorától kérhető.

On-line vitafórum
Már CEEPUS pont is nyílt a Tempus Közalapítvány központi fórumán a honlapon. Egy egyszerű regisztrálást követően itt mindenki megoszthatja az érdeklődőkkel a CEEPUS Programmal kapcsolatos élményeit, elvárásait. Számítunk az aktív véleménnyilvánításra!
CEEPUS Fórum
http://www.tpf.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum