Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok / CEEPUS
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
06/15/2012, 10/31/2012, 11/30/2012
Érvényes:
11/30/2012
Tárgymutató:
hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok / CEEPUS
Pályázhat:
felsőoktatási intézmények
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>


Hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok
Hálózatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melyek egy-egy szűkebb vagy tágabb szakterületen hallgatói és oktatói cserék lebonyolítására kapnak támogatást a programtól. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hallgatókat és oktatókat egy tanévben.
A hálózatok munkáját egy nemzetközi koordinátor irányítja, mellette minden, a hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményben működik egy helyi CEEPUS hálózati koordinátor, aki az adott intézményben/karon/tanszéken felel a hálózat szakmai munkájáért.
A 2005-től működött, illetve jelenleg is működő hálózatok, és a bennük részt vevő felsőoktatási intézmények listája elérhető a CEEPUS központi honlapján: http://www.ceepus.info
Amennyiben a hálózatok gyakorlati működésére kíváncsi, olvassa el honlapunk új sorozatát a Jó gyakorlatok tára menüpont alatt! Itt olyan sikeres hálózatokról kaphat képet, melyekben magyar fesőoktatási intézmények is komoly szerephez jutnak.

A hallgatói és oktatói mobilitásokról általában
Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobiliási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:
- A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
- A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
- Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

Hasznos információk FREEMOVER pályázóknak
A freemover mobilitási pályázatok benyújtása lényegesen több felelősséget és feladatat igényel a jelentkezőktől.
Mivel a freemover pályázók a hazai Nemzeti Irodához nyújtják be ösztöndíjpályázatukat, és nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba CEEPUS koordinátorral, a pályázók igényeihez igazodva, azaz a hozzánk gyakran beérkező kérdések alapján összeállítottunk egy kis információs csomagot a freemover pályázás sajátosságairól.

FONTOS TUDNI:
- mind a hálózati, mind a freemover pályázás teljes folyamata angol nyelven online zajlik a http://www.ceepus.info honlapon egy egyszerű regisztrálás után. (a különbség csupán annyi, hogy míg a hálózati mobilitási pályázatot a küldő felsőoktatási intézmény hálózati koordinátorához kell benyújtani, a freemoverek egyenesen a Nemzeti Irodához pályáznak.)
- A nem túl bonyolult pályázati űrlap értelemszerű és pontos kitöltését követően a pályázai anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni (Letter of Acceptance és Letter of Recommendation), amelyek elérhetőek itt és a http://www.ceepus.info honlapról is. A freemover mobilitási pályázatok benyújtási határideje: minden év november 30.
- Freemoverként mindig csak a tavaszi (II.) félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat, éppen ezért itt az esély mindig sokkal inkább esetleges, mint a hálózati pályázatoknál. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén.
- Ha hallgatói (S) státuszú pályázatot nyújt be, az 3-10 hónapig terjedhet. Ha szakdolgozatot szeretne kint írni, beadhat rövid távú (ST) státuszú pályázatot is, de a szakdolgozatírás tényét jeleznie kell a pályázat Motivation részében.
- Az oktatói ösztöndíj elnyerésének speciális feltétele 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra kötelező megtartása. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.
- A hallgatói pályázónak a Letter of Recommendation formanyomtatványát a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_lorecomm_homest.pdf két példányban kell letöltenie, majd 2 itthoni oktatójával kitöltetnie és aláíratnia.
A Letter of Acceptance nyomtatványát úgyszintén a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_loa_host_st.pdf link segítségével letölteni, 1 példányban kitöltetnie és szabályszerűen aláíratnia a kinti fogadó felsőoktatási intézmény illetékesével. Ez tehát az jelenti, hogy a hallgatónak kell fölvennie a kapcsolatot a majdani fogadó intézményével.
- Általános pályázati feltételek:
- valamely CEEPUS tagország felsőoktatási intézménye hivatalosan beiratkozott, aktív státuszú hallgatója vagy főállású oktatója,
- ha nem CEEPUS tagország állampolgára, rendelkezik Equal Status dokumentummal,
- helyesen kitöltött pályázati űrlap
- feltöltött mellékletek
a felsőoktatásban eltöltött teljes idő alatt CEEPUS külföldi tanulmányútjai nem haladták meg a 10 hónapot,
- A kitöltött, aláírt dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd az egészet a "SUBMIT" gomb megnyomásával véglegesíteni.
- A Nemzeti Iroda formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, majd a kiírásnak megfelelőeket továbbítja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé. Mivel a CEEPUS ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, ők döntenek a pályázat sorsáról. A pályázatok eredményéről érdeklődni a fogadó ország nemzeti irodájánál lehet.
- Az ösztöndíjak összege tagországonként eltér, a pontos összegekről itt tájékozódhat. A CEEPUS ösztöndíj kiegészítő támogatás, nem fedi a külföldi tanulmányút teljes költségét, és nem fordítható útiköltségre, sem konferenciák, találkozók, tanácskozások kiadásaira.
- Szintén általános szabály, hogy a külföldön folytatott tanulmányai nyomán a hallgatónak itthon krediteket kell kapnia (az nincs központilag szabályozva, hogy mennyit; az intézmények közti megegyezéstől függ). Ezért ajánlatos itthon még a kiutazás előtt tisztázni, hogy a kinti tanulmányait hogyan fogják itthon elismerni.
Mielőtt bárki pályázatírásba kezd, érdemes alaposan tanulmányozni a honlapunk http://www.tpf.hu összes CEEPUS oldalát (Pályázatok, CEEPUS) és a Kézikönyvet http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=216 .
Kérdés esetén a Tempus Közalapítvány CEEPUS Nemzeti Iroda munkatársai természetesen személyesen is állnak rendelkezésére munkanapokon 8.30-17 óráig.
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:
- az őszi szemeszterre: június 15.
- a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja:
A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (http://www.ceepus.info), a pályázat elkészítésének lépéseit a Mobilitási pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.
Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja, Ennek mértéke országonként eltérő. Az összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (http://www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.
A magyarországi ösztöndíjak mértékéről az Információk a Magyarországra érkező ösztöndíjasok számára menüpontban kaphat felvilágosítást.
Az utazási költségek térítésére a küldő ország lehet jogosult. Az ösztöndíjon felüli útiköltség elszámolására a nincs lehetőség a Tempus Közalapítványnál.
Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az Intézményi CEEPUS koordinátoroktól vagy az adott hálózat magyar koordinátorától kérhető.

On-line vitafórum
Már CEEPUS pont is nyílt a Tempus Közalapítvány központi fórumán a honlapon. Egy egyszerű regisztrálást követően itt mindenki megoszthatja az érdeklődőkkel a CEEPUS Programmal kapcsolatos élményeit, elvárásait. Számítunk az aktív véleménnyilvánításra!
CEEPUS Fórum
http://www.tpf.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek