Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Diákhitel Ösztöndíj Pályázat
Kiíró:
Diákhitel Központ Zrt.
Határidő:
05/04/2018
Érvényes:
05/04/2018
Tárgymutató:
diákhitel ösztöndíj
Pályázhat:
Az pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- magyar állampolgár;
- Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
- életkora: 18-45 éves kor között (a pályázat beadási határidejéig 45. életévét nem tölti be);
- Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik;
- a pályázat benyújtását megelőzően, legalább két tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonya állt fenn az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben,
- ahol nappali munkarendű alap/mester vagy osztatlan képzésben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (továbbiakban: hallgató);
- a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben korrigált kreditindexe félévente legalább 4,00 volt
- hatályos Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződéssel rendelkezik és a pályázati jelentkezésig legalább egy félévben Diákhitel folyósítás történt részére;
- vállalja, hogy amennyiben nyertesként kiválasztásra kerül, az ösztöndíj folyósításának szabályozása tárgyában a Diákhitel Központ Zrt.-vel szerződést köt;
- várhatóan a 2018/2019-es tanév mindkét félévében lesz aktív vagy passzív hallgatói jogviszonya (folyósítási feltétel)
- a pályázó vállalja, hogy amennyiben az ösztöndíjasok között lesz, a díjátadó ünnepségen kívül legalább egy, a Diákhitel Központ által rendezett és az Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó rendezvényen részt vesz
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Diákhitel Ösztöndíj Pályázat

Ösztöndíj pályázat Diákhitellel rendelkező hallgatók számára - A Diákhitel Központ Zrt., mint a felsőoktatásban tanuló hallgatók egyik legfontosabb pénzügyi partnere, társadalmi felelősségvállalása okán feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a jövő kiválóságait, hozzájáruljon az értelmiségi lét alapjainak megteremtéséhez.
A Társaság a 2018/19-es tanévben harmadik alkalommal elindítandó programja olyan Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2) rendelkező hallgatókat kíván segíteni, akik saját szakterületük leendő mestereivé válhatnak, és már egyetemi/főiskolai hallgatóként komoly eredményeket, sikereket tudhatnak maguk mögött.

A Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Ösztöndíj Programja az alábbiakban részletezett feltételekkel kerül meghirdetésre.
1. A pályázat célja
A tehetséges és/vagy kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó, Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2 érvényes szerződéssel) rendelkező egyetemi/főiskolai hallgató ösztöndíj keretében történő támogatása a 2018/19-es tanév során (két egymást követő tanulmányi félévben, azaz 10 hónap időtartamban).

2. Általános pályázati feltételek
Az pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- magyar állampolgár;
- Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
- életkora: 18-45 éves kor között (a pályázat beadási határidejéig 45. életévét nem tölti be);
- Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik;
- a pályázat benyújtását megelőzően, legalább két tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonya állt fenn az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben,
- ahol nappali munkarendű alap/mester vagy osztatlan képzésben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (továbbiakban: hallgató);
- a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben korrigált kreditindexe félévente legalább 4,00 volt
- hatályos Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződéssel rendelkezik és a pályázati jelentkezésig legalább egy félévben Diákhitel folyósítás történt részére;
- vállalja, hogy amennyiben nyertesként kiválasztásra kerül, az ösztöndíj folyósításának szabályozása tárgyában a Diákhitel Központ Zrt.-vel szerződést köt;
- várhatóan a 2018/2019-es tanév mindkét félévében lesz aktív vagy passzív hallgatói jogviszonya (folyósítási feltétel)
- a pályázó vállalja, hogy amennyiben az ösztöndíjasok között lesz, a díjátadó ünnepségen kívül legalább egy, a Diákhitel Központ által rendezett és az Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó rendezvényen részt vesz

Nem pályázhat:
- aki a Diákhitel Központ Zrt. korábban meghirdetett Diákhitel Ösztöndíj Programjában már részt vett és pályázatával nyert;
- a Diákhitel Központ Zrt. munkavállalója és azok Ptk. 8:1. § szerinti hozzátartozója;
- azon törlesztési szakaszban lévő Diákhitel szerződéssel rendelkező személy, akinek a pályázat értékelésekor több mint 6 havi kötelező törlesztőrészletnek megfelelő összegű, vagy azt meghaladó fizetési hátraléka áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.

3. Az ösztöndíjban részesülők száma, az ösztöndíj folyósítása, mértéke
A Diákhitel Ösztöndíj Program összesen 14 fő pályázót támogat ösztöndíj folyósításával.

Az ösztöndíj időtartama (folyósítása) és összege:
- A 2018/2019-es tanév két egymást követő tanulmányi félévében, azaz összesen 10 hónapon keresztül, 2018 szeptemberétől 2019 júniusáig.
- Hallgatónként 70. 000 Ft/hó, azaz összesen 700 000 Ft/tanév összegben kerül folyósításra.
Az ösztöndíjjal járó minden kötelezően befizetendő adó és járulék megfizetését a Diákhitel Központ Zrt. vállalja.
Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj folyósítással érintett valamely félévben nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, azt írásban jeleznie kell a Diákhitel Központ Zrt. részére. A nyertes pályázó hallgatói jogviszonyának szünetelése alatt az ösztöndíjra nem jogosult, a szüneteléssel érintett időszakra eső ösztöndíjtól véglegesen elesik.

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be, e-mail-en keresztül az osztondijpalyazat@diakhitel.hu címre. A pályázat fejlécében a pályázónak fel kell tüntetnie: Pályázat Diákhitel Ösztöndíj Programra.
Benyújtási határidő: 2018. május 4. (péntek) éjfél
Felvilágosítás, információ: http://www.diakhitel.hu/osztondijpalyazat honlapon, illetve telefonon a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatóságán a +36 1 224 9665, +36 1 224 9675-os telefonszámokon hétfőtől csütörtökig 10.00 órától 15.00 óráig.

5. Az érvényes pályázathoz kötelezően benyújtandó:
- bemutatkozó levél, amely tartalmazza a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, diákigazolvány száma); legfontosabb, legkiemelkedőbb eredményeit, amelyek alapján a pályázatra jelentkezik;
- a bemutatkozó levélhez csatolt lista, a mellékletek felsorolásával
- Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződésének szerződésszáma (ezt elég beleírni a bemutatkozó levélbe)
- az intézményi elektronikus tanulmányi rendszerből kiállított hitelesített igazolás, amely tartalmazza a jelölt félévekre vonatkozó korrigált kreditindexet;
- az értékelési szempontokban meghatározott, pontot érő eredményeket igazoló okiratok, illetve okiratok másolata a 7. pontban található táblázatban foglaltak szerint.

6. A pályázat elbírálása
A pályázatok értékelése a következők szerint történik:
Első fordulós értékelés
A pályázatok elbírálása két körben történik meg. Első körben a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatósága megvizsgálja, hogy a beadott pályázatok a kiírásban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e, a pályázati dokumentáció érvényes-e. Amennyiben a tartalmi és formai kritériumoknak eleget tett a pályázat, úgy kerülhet sor a 2. fordulós szakmai értékelésre. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Második fordulós értékelés
A formai szempont alapján előszűrt érvényes pályázatokat egy háromtagú szakmai bizottság, az ún. Diákhitel Szakmai Grémium értékeli, és tesz javaslatot a nyertes pályázókra az objektivitást szem előtt tartó értékelési szempontrendszer alapján. Az értékelés szempontjait a következő pontban mutatjuk be. Amennyiben többen azonos pontszámot érnek el az értékelési skálán, azon pályázók élveznek előnyt, akik első diplomásként végzik tanulmányaikat. A Diákhitel Szakmai Grémium által tett javaslat alapján, a 14 fő nyertes pályázó kiválasztására a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója jogosult.
A Diákhitel Szakmai Grémium tagjai:
- Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója
- dr. Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja
- Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus
A Szakmai Grémium tagjai változtatásának jogát a Diákhitel Központ Zrt. fenntartja.

7. Értékelési szempontok
*Kizárólag az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti - államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont által kiállított - államilag elismert nyelvvizsga vehető figyelembe a pályázat értékelése során.
A Diákhitel Központ Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány eredetiségének vizsgálata céljából felkérje a pályázót, hogy az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére benyújtott kérelmében a Diákhitel Központ Zrt. részére címzett hatósági igazolvány kiállítását kérje.
Maximum három, különböző idegen nyelvtudást igazoló nyelvvizsgáért kaphat pontot a pályázó. Ugyanazon idegen nyelvből tett különböző nyelvvizsgák közül csak egy nyelvvizsgáért kaphat pontot a pályázó. Amennyiben ugyanazon nyelv tekintetében több típusú és/vagy fajtájú nyelvvizsga-bizonyítvány szerepel a pályázatban, abban az esetben csak a magasabb pontszámot érő nyelvvizsga kerül értékelésre a pályázat elbírálásakor.
Az idegen nyelvből tett középszintű érettségiért nem jár pont.

8. Pályázók kiértesítése
A pályázók pályázatuk beérkezését követően egy válasz üzenetet kapnak az általuk megadott e-mailcímre a Diákhitel Központtól, arról, hogy pályázatuk beérkezett, elbírálás alatt van.
A pályázatok értékelése és a nyertesek kiválasztása 2018. május 31-ig történik meg.
A Diákhitel Központ Zrt. a nyertes pályázókat elektronikus formában a pályázó által megadott e-mail címen, illetve a pályázó által megadott telefonos elérhetőségen értesíti ki. Amennyiben e-mailben kerül sor az értesítésre, a nyertes pályázó 2018. június 8-ig köteles visszajelezni. Amennyiben az e-mailben kiértesített pályázó 2018. június 8-ig nem veszi fel a kapcsolatot a Diákhitel Központtal, illetve ugyanezen időpontig a Diákhitel Központ Zrt. nem tud a pályázóval kapcsolatba lépni, úgy az Ösztöndíjra a második fordulóban kapott pontszámok alapján a sorban őt követő pályázó lesz jogosult.
Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti, és a Diákhitel Központ Zrt. szakmai Grémiuma jogosult a fentieknek megfelelően másik pályázót kiválasztani a kieső pályázó helyére.
Az ösztöndíj szerződések megkötésére várhatóan 2018. június 30-ig kerül majd sor.

9. Adatvédelem
A pályázat során a pályázó által átadott személyes adatokat (5. pont) a Diákhitel Központ Zrt., mint adatkezelő a pályázat értékelése céljából kezeli, ezen adatok azon pályázók esetében, akik nem kerülnek kiválasztásra, legkésőbb 2018. december 31-ig törlésre kerülnek. A pályázók a pályázat benyújtásával ezen adatkezeléshez hozzájárulnak. Az érintett jogaira, az adatok helyesbítésére, törlésére, valamint az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslatra az Infotv. rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a pályázatok értékeléséig a pályázó a hozzájárulását visszavonja, pályázata nem kerül értékelésre.
A pályázók a pályázat benyújtásával kijelentik, hogy sikeres pályázásuk esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a pályázat során kezelt személyes adataikat (5. pont), illetőleg arcképüket marketing-megjelenés céljából, legfeljebb 3 év időtartamban, bármilyen médiában nyilvánosságra hozza a pályázattal, illetve az ösztöndíjprogrammal összefüggésben. Ezen megjelenésért ellenértékre a pályázó semmilyen jogcímen nem jogosult. Amennyiben a nyertes pályázó ezen adatkezeléshez nem járul hozzá, a Diákhitel Központ Zrt. a 3. pont szerint ösztöndíjat nem bocsátja a rendelkezésre, hanem az értékelés alapján a következő legmagasabb pontszámot elérő pályázóval köt ösztöndíj szerződést.

10. Egyéb rendelkezések:
A Diákhitel Központ Szakmai Grémiuma a pályázaton nem nyert hallgatók tekintetében döntését nem köteles indokolni.
A Diákhitel Központ Zrt. a pályázati döntés elleni érdemi jogorvoslat lehetőségét kizárja.
Döntéssel kapcsolatos észrevételt, kérdést a Diákhitel Központ Zrt. Marketing és Kommunikációs Igazgatósága részére címezve az osztondijpalyazat@diakhitel.hu e-mail címre küldve lehet tenni.
A Diákhitel Központ Zrt. részvénytársasági formában, nonprofit elven működő gazdasági társaság, jogszabály tiltja, hogy kamatából üzleti haszon képződjön. Működéséhez szükséges forrásait a pénz- és tőkepiacról vonja be, állami kezességvállalás mellett, így a Diákhitel Ösztöndíj Program nem közpénzből valósul meg.
https://www.diakhitel.hu/aktualis/palyazataink/diakhitel-osztondij-palyazat.html

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum