CEEPUS koordinációs találkozók

Határidő
2024. 10. 31., 2025. 04. 15.
Érvényes
Kategória
Kapcsolatok
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
az adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények

CEEPUS koordinációs találkozók


Pályázat CEEPUS hálózatok számára koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.
A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között megrendezendő koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.
A koordinációs találkozók célja:
A CEEPUS program keretében Magyarországra beutazó hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan minimum 2 napos szakmai programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására az adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.
A koordinációs találkozó ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A találkozó időtartama 2 szakmai programmal töltött nap, amely során minimum 12 óra szakmai programot (tanácskozás, egyeztetés, intézménylátogatás) kell megvalósítani.
A koordinációs találkozó helyszíne:
Magyarország
Formai követelmények:
a pályázó jogosult CEEPUS koordinációs találkozó pályázat benyújtására, azaz az intézmény koordinációs találkozó pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2024/2025-ös tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatban
jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat (különös tekintettel a min. 12 óra szakmai program megvalósítására)
a tervezett találkozó helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
legalább a hálózatban részt vevő partnerek felének részvételét tervezik
1 hálózat maximum 1 koordinációs találkozó pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek koordinációs találkozó támogatásban Magyarországon
a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és az intézmény hivatalos képviselője aláírta
hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
A támogatás mértéke:
A megpályázott összeg a beutazó oktatók száma alapján kerül kiszámításra:
Pályázható összeg: 100 000 Ft (átalány-összegű támogatás) minden, a koordinációs találkozón részt vevő beutazó oktató után.
Legfeljebb 2 fő támogatható a hálózatban részt vevő minden külföldi szervezeti egységből (melyek a hálózati partnerségben külön "Participating Unit/PPU"-ként szerepelnek)
A magyarországi résztvevők után nem számolható el támogatás!
A megpályázható támogatás max. 3 000 000 Ft.
Az ösztöndíj összege a szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordítható.
A támogatást a formai követelményeknek való megfelelés esetén a szabad keret erejéig biztosítjuk. A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse a pályázotthoz képest.
A pályázat benyújtásának határideje:
2024. október 31.: a 2025. január 31-ig megvalósítandó találkozók esetében
2025. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
Kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál minimum 3 hónappal korábban adják be
A pályázat benyújtásának módja:
A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető "CEEPUS Koordinációs találkozók 2024/2025" űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni, kizárólag elektronikusan:
az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu e-mailcímre
A nyertes pályázatok kiválasztása:
A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
A TKA megállapítja, hogy a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján
A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül.
További információ:
Tempus Közalapítvány,
ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó (+36 1) 237 1300 / 239-es mellék
Kőhegyi Bernadett (+36 1) 237 1300 / 560-as mellék
https://ceepus.hu/ceepus-koordinacios-talalkozok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem