Erasmus-akkreditáció a felnőtt tanulási szektorban / KA120-ADU

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani

Erasmus-akkreditáció a felnőtt tanulási szektorban (KA120-ADU)


Az Erasmus-akkreditáció olyan, legalább két év tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak a mobilitási kategóriában.

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve az európai oktatási térség megszilárdítása. A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a felnőtt tanulási területeken működő intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.
Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A mobilitási tevékenységeik megvalósításához a kedvezményezetteknek támogatást igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.
A pályázásra kizárólag intézmények/szervezetek jogosultak. A felnőtt tanulási szektorban ezek lehetnek a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmények/szervezetek, illetve a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények.
Például:
- formális, informális és nemformális felnőttoktatást nyújtó szervezetek (felnőttek általános iskolái és gimnáziumai, egyetemek nyílt vagy senior akadémiái, közgyűjtemények, közösségi központok, népfőiskolák, cégek, színházak, civil szervezetek, szakszervezetek, egyházak vagy más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat (pl. nyelvi, digitális vagy más kulcskompetenciák és alapkészségek fejlesztése terén), börtönök és más büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek)
- helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek (települési és megyei önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, kormányhivatalok, munkaügyi hivatalok, szakképzési centrumok, egyetemek, szakmai szövetségek, szociális intézmények és egyéb, a felnőtt tanulást támogató szervezetek).

3. Erasmus akkreditáció birtokában megvalósítható tevékenységek
Munkatársak mobilitása
- szakmai látogatás (2-60 nap)
- oktatási tevékenység (2-365 nap)
- kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)
Tanulók mobilitása
- csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
- egyéni tanulási mobilitási tevékenység (2-30 nap)
Egyéb támogatható tevékenységek
- szakértők fogadása (2-60 nap)
- gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
- előkészítő látogatások

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek
A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén.
A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani.
Egy intézmény vagy önállóan, vagy egy nemzeti konzorcium vezetőjeként pályázhat akkreditációra egy adott szektorban. Azok az intézmények, amelyek több szektorban is jogosultak akkreditációra, szektoronként külön akkreditációs pályázatot nyújthatnak be. Ha egy intézmény önállóan nem akkreditált, akkor maximum 2 konzorciumban vehet részt tagként.
A pályázat nyelve: a pályázatokat angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.

6. A pályázás menete
A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem pályázhatnak).
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- ​EU Login fiók létrehozása (útmutató EU Login fiók létrehozásához)
- Regisztráció az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén (ORS regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven)
- Részvételi kritériumok ellenőrzése
- Hivatalos e-űrlap kitöltése és online benyújtása - a pályázatokat angol vagy magyar nyelven kell benyújtani. Pályázati űrlap elérhetősége.

7. Pályázati határidő
Az Erasmus-akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 19. déli 12:00 óra.

8. Pályázati információs rendezvény
- 2022. szeptember 15.

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem