Erasmus Mundus akció

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely támogatható felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot

Erasmus Mundus akció


Az Erasmus Mundus akció a következőket foglalja magában:
- 1. tétel: Erasmus Mundus közös mesterképzés és
- 2. tétel: Erasmus Mundus tervezési intézkedések.
E pályázattípus célja a felsőoktatási intézmények kiválóságának és világszintű nemzetköziesítésének előmozdítása olyan - mesterképzési szintű - tanulmányi programok révén, amelyeket az európai felsőoktatási intézmények közösen nyújtanak és közösen ismernek el, és amelyek nyitva állnak a világ más országainak intézményei előtt.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés és az Erasmus Mundus tervezési intézkedések két független tételt alkotnak. Nincs olyan kötelezettség, hogy az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseket végre kell hajtani az Erasmus Mundus közös mesterképzés előtt. Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések odaítélése nem jelent automatikus finanszírozást az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében, és egy, Erasmus Mundus tervezési intézkedésekre irányuló projekt teljesítése nem minősül az Erasmus Mundus közös mesterképzés értékelési szempontjának.
1. tétel: Erasmus Mundus közös mesterképzések (EMJM)
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés olyan magas szintű, integrált, transznacionális, mesterszintű1 tanulmányi programokat támogat, amelyeket a világ különböző országaiban található felsőoktatási intézmények egy nemzetközi konzorciuma, és adott esetben egyéb, az érintett tanulmányi/szakmai területeken konkrét szakértelemmel rendelkező, és azokban érdekelt, oktatásban és/vagy oktatáson kívül tevékenykedő partnerek biztosítanak.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzések kiválósági programok, és hozzá kell járulniuk az európai felsőoktatási térség integrációjához és nemzetköziesítéséhez. Az Erasmus Mundus közös mesterképzések sajátossága a részt vevő intézmények közötti nagyfokú összekapcsoltságban/integrációban, valamint a tudományos tartalmaik kiválóságában rejlik.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljai
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés célja az európai felsőoktatás vonzerejének és kiválóságának növelése a világban, valamint a tehetségek Európába vonzása az alábbiak kombinálása révén:
1. intézményi tudományos együttműködés az európai kiválóság felsőoktatáson belüli szemléltetéséhez, és
2. az Erasmus Mundus közös mesterképzésben részt vevő összes hallgató számára kínált egyéni mobilitás, a legjobb pályázók között kiosztott uniós finanszírozású ösztöndíjakkal.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósítását célzó pályázatoknak?
Támogathatósági feltételek
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésekre irányuló projekttervek akkor jogosultak Erasmus-támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek:
Ki pályázhat?
Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely támogatható felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.
Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.
Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
Részt vevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/-intézmény vagy (adott esetben) annak kapcsolódó szervezete, amelynek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban van a székhelye, és közvetlenül és tevékenyen hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához/kivitelezéséhez.
Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.
Az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett.
A pályázati szakaszban2 a teljes jogú partnernek minősülő felsőoktatási intézményeknek bizonyítaniuk kell, hogy eleget tettek a joghatóságuk szerint a közös programra vonatkozó külső minőségbiztosítási követelményeknek (pl. akkreditáció vagy értékelés). Ez i. a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés sikeres végrehajtásából fakadhat (ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik), ii. a közös program konkrét akkreditációján/értékelésén alapulhat, iii. vagy az egyes nemzeti elemek is az alapját képezhetik attól függően, hogy milyen az Erasmus Mundus közös mesterképzés összetétele.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programban társult partnerek is részt vehetnek (nem kötelező). Ezek a szervezetek/intézmények közvetetten járulnak hozzá konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához és/vagy az Erasmus Mundus közös mesterképzés terjesztésének és fenntarthatóságának támogatásához. Erre például tudás és készségek átadása, kiegészítő kurzusok szervezése vagy kirendelés/szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtése formájában is sor kerülhet. A támogathatósági és a szerződéses irányítási szempontok tekintetében ezek az intézmények nem tekinthetők a programfinanszírozás kedvezményezettjeinek.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.
Támogatható résztvevők
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben olyan mesterszintű hallgatók vehetnek részt, akik már megszerezték első felsőfokú végzettségüket, vagy a nemzeti jogszabályok és az oklevelet kiállító ország/intézmény gyakorlatai értelmében ennek megfelelő szintűként elismert tanulmányok elvégzését igazolni tudják.
Azok a hallgatók, akik korábban már megkapták az Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjat, nem pályázhatnak további ösztöndíjra az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésekben a világ bármely országából származó hallgatók részt vehetnek. A konzorciumoknak azonban biztosítaniuk kell a földrajzi egyensúlyt - azaz a projekt végrehajtása során odaítélt ösztöndíjak teljes számának legfeljebb 10%-át lehet az azonos állampolgárságú jelölteknek odaítélni (ez a szabály adott esetben nem vonatkozik a világ célzott régióinak kiegészítő ösztöndíjhelyeinek feltöltésére).
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés
Az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:
1. Olyan, közösen kidolgozott és teljes mértékben integrált tantervet kell magukban foglalniuk, amely megfelel az európai felsőoktatási térség közös programjaira vonatkozó minőségbiztosítási előírások3 az Erasmus Mundus közös mesterképzésre irányuló pályázat benyújtásának napján alkalmazandó változatának. Ezek az előírások lefedik a közös programok összes fő szempontját a közös tervezés, végrehajtás, megvalósítás és minőségbiztosítás tekintetében.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzések a közös programok minőségbiztosítási előírásai mellett a következő közös végrehajtási eljárásokra helyezik a hangsúlyt:
- közös hallgatói felvételi követelmények és jelentkezési, kiválasztási és díjszabási szabályzatok, nyomonkövetési, vizsgálati/teljesítményértékelési szabályok/eljárások;
- közös programterv és integrált oktatási/képzési tevékenységek, többek között közösen elfogadott nyelvpolitika, és közös folyamat a konzorciumon belüli tanulmányi időszakok elismerésére;
- közös szolgáltatások nyújtása a hallgatók számára (például nyelvi kurzusok, vízumtámogatás);
- közös népszerűsítő és tudatosságnövelő tevékenységek a program, valamint az Erasmus Mundus-ösztöndíjrendszer világszintű láthatóságának biztosítása érdekében. A népszerűsítő stratégiának egy integrált és átfogó, konkrét weboldalt kell magában foglalnia (angol nyelven, valamint a fő oktatási nyelv[ek]en, ha eltér[nek] attól), amely minden szükséges információt megoszt a programról a hallgatókkal és az egyéb releváns érdekeltekkel, például a jövőbeli munkáltatókkal;
- közös adminisztratív és pénzügyi irányítás a konzorcium által;
- a közös oklevelek ajánlottak, amennyiben azokat a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik.

2. Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények és adott esetben egyéb oktatási és/vagy nem oktatási partnerek konzorciuma nyújtja. A konzorciumban legalább három felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.
Az összes (uniós tagállamokban vagy a programhoz társult vagy a programhoz nem társult harmadik országokban található) teljes jogú partnerként részt vevő felsőoktatási intézménynek mesterszintű intézménynek kell lennie, amely az Erasmus Mundus közös mesterképzés program sikeres teljesítését tanúsító közös vagy többes oklevelet tud kiállítani a diploma követelményeit teljesítő hallgatóknak.
Annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzések megfelelő intézményi kerettel és támogatással rendelkezzenek, az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorciumban részt vevő valamennyi szervezetnek/intézménynek biztosítania kell az érintetteket a szükséges intézményi kötelezettségvállalásról azt megelőzően, hogy az első hallgatók beiratkoznak az Erasmus Mundus közös mesterképzésre. Ez a kötelezettségvállalás egy Erasmus Mundus közös mesterképzésről szóló partnerségi megállapodás formájában történik, amelyet az összes partnerintézménynek alá kell írnia (ha releváns, a társult partnereket is beleértve). A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek el kell kötelezniük magukat az Erasmus Felsőoktatási Charta e partnerségi megállapodásban foglalt elvei mellett. Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó partnerségi megállapodásnak ki kell térnie az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításával és az Erasmus Mundus közös mesterképzésben rendelkezésre álló ösztöndíjak kezelésével kapcsolatos összes tanulmányi, működési, adminisztratív és pénzügyi szempontra (lásd az alábbiakban). A partnerségi megállapodás tervezetét a pályázati szakaszban bocsátják a résztvevők rendelkezésére.

3. Világviszonylatban kiváló diákok felvétele. Az egyes hallgatók kiválasztása, toborzása és nyomon követése kizárólag az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorcium felelősségi körébe tartozik. A hallgatók kiválasztását átláthatóan, pártatlanul és méltányosan kell megszervezni. E hallgatók egy része Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjban részesülhet.
A teljes átláthatóság garantálása, valamint az összes beiratkozott hallgató jogainak és felelősségi köreinek meghatározása érdekében mindkét félnek (vagyis a beiratkozott hallgatóknak és az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorciumnak) alá kell írnia egy hallgatói megállapodást a hallgatói felvételt követően. A hallgatói megállapodás sablonját közzé kell tenni az Erasmus Mundus közös mesterképzés weboldalán.

4. Valamennyi beiratkozott hallgató számára kötelező fizikai mobilitást kell előírni: A mobilitási pályákról, valamint a tanulmányi időszakok partnerintézményekben történő elismerésére szolgáló mechanizmusról a pályázati meg kell állapodni a konzorciumon belül.
5. Az oktatási, képzési, kutatási és adminisztratív tevékenységekhez történő hozzájárulás érdekében elő kell mozdítani a munkavállalók/szakemberek/oktatók és a meghívott tudományos munkatársak közötti cseréket.
6. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program sikeres befejezése vagy közös oklevél (azaz legalább két, különböző országokból származó felsőoktatási intézmény által kiállított egyetlen oklevél, amely országok közül legalább egynek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie) vagy több oklevél (azaz legalább két, különböző országok felsőoktatási intézménye által kiállított oklevél, amely országok közül legalább egynek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie) vagy ezek kombinációjának megszerzéséhez vezet.
A végzett hallgatók számára kiállított oklevélnek/okleveleknek azon országok felsőoktatási oklevélrendszeréhez kell tartozniuk, amelyekben a felsőoktatási intézmények székhellyel rendelkeznek. Az okleveleket az azokat kiállító összes teljes jogú felsőoktatási partnerintézménynek el kell ismernie. A konzorciumoknak a mesterképzés teljes tartalmára kiterjedő közös oklevélmellékletet kell biztosítaniuk a hallgatók számára tanulmányaik végén.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó pályázatoknak a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően azonnal, bárhol a világon elindítható és meghirdethető közös tanulmányi programnak kell lenniük. A tudományterületekre vonatkozóan nincs korlátozás.
A közös mesterképzések lebonyolításához nyújtott pénzügyi hozzájáruláson kívül (lásd lentebb a finanszírozási szabályokról szóló szakaszt) a 2021-2027-es időszakban befejeződő bármely Erasmus Mundus által finanszírozott projekt (beleértve a 2014-2020-as időszakban megkezdett projekteket is) a pályázattípus befejezését követően legfeljebb három további kiadással folytathatja Erasmus Mundus mesterképzését, feltéve, hogy az EACEA által a végső jelentéstételi szakaszban elvégzett támogatási megállapodások értékelése legalább 75 pontot eredményez. Az érintett mesterképzéseknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy (i) továbbra is tiszteletben tartják a pályázattípus célkitűzéseit, hatókörét és várható hatását, (ii) vállalják a korábban finanszírozott mesterképzéssel való folytonosság biztosítását, és (iii) tevékenységi jelentést nyújtanak be az érintett időszak végén.

Hatás és cél
- Rendszerszintű hatás (a tudományos életben és azon kívül, beleértve a nagyközönséget és a társadalmat), intézményi szinten (partnerszervezetek/-intézmények) és egyéni szinten (különös tekintettel a foglalkoztathatóságra);
- A projekt időtartama alatt beiratkozó hallgatók számára vonatkozó előrejelzések. Az országok közötti egyensúly biztosítására szolgáló intézkedések a hallgatók toborzása terén.

Kommunikáció, terjesztés és láthatóság
- Népszerűsítési stratégia a világ kiválóan teljesítő hallgatóinak megnyerése érdekében: célcsoportok, a partnerek feladatai és a diákok ösztönzése arra, hogy járuljanak hozzá az Erasmus+ identitásához/közösségéhez;
- Terjesztési, hasznosítási és láthatósági stratégia.

Fenntarthatóság és folytonosság
- Közép-/hosszú távú fejlesztési és fenntarthatósági stratégia az uniós finanszírozási időszakon túl, beleértve más finanszírozási források mobilizálását is;
- Szinergiák/kiegészítő jelleg más (uniós és nem uniós finanszírozású) tevékenységekkel, amelyek építhetnek a projekt eredményeire
A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül "A projekt relevanciája" értékelési szempont tekintetében legalább 22 pontot el kell érniük. Pontszámegyenlőség esetén a "projekt relevanciája", majd a "hatás" kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.
Finanszírozási szabályok
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében nyújtott támogatás a következő három összetevő alapján kerül kiszámításra:
- a program végrehajtásával járó intézményi költségekhez történő hozzájárulás;
- a megállapodás fennállása során odaítélendő hallgatói ösztöndíjak legnagyobb megengedhető száma;
- a fogyatékossággal élő hallgatók egyéni szükségleteinek fedezésére szolgáló kiegészítés.
Hozzájárulás az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi költségeihez
Ez az egy beiratkozott hallgatóra jutó egységköltség formájában történik, és az Erasmus Mundus közös mesterképzési program végrehajtásával kapcsolatos költségek egy részének fedezésére szolgál.
Az egységköltségek magukban foglalják a személyi jellegű ráfordításokat (oktatás, utazás), a meghívott vendégelőadók költségeit, a népszerűsítés, a terjesztés és a szervezés során felmerülő költségeket (beleértve a beiratkozott hallgatókat érintő, teljes körű biztosításkötést, az egyéni igényekkel rendelkező beiratkozott hallgatók pénzügyi támogatását, ha nem vonatkozik rájuk a kiegészítő mechanizmus [lásd alább], a lakhatással kapcsolatos segítségnyújtást, és a hallgatóknak járó egyéb szolgáltatásokat), az adminisztratív költségeket, valamint az összes további olyan költséget, amelyre a sikeres mesterprogram végrehajtásához van szükség.
A kiválasztott projektek nem írhatnak elő hallgatói jelentkezési díjat. Ezenkívül a projektek nem számíthatnak fel tandíjat vagy más kötelező költséget a hallgatói részvételhez kapcsolódóan az Erasmus Mundus ösztöndíjasoknak.
Az intézményi költségekhez való maximális hozzájárulás a következő: 750 euró/hónap x DR x NRES
Ahol:
- DR = a mesterképzési program maximális hossza hónapokban kifejezve (azaz 12, 18, 24 hónap)
- NRES = a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt várhatóan beiratkozó hallgatók (ösztöndíjasok és nem ösztöndíjasok) száma.
Megjegyzendő, hogy a támogatás kiszámításához az NRES felső határa 100 (a világ célzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak kivételével, ha alkalmazandó).
Hallgatói ösztöndíjak
Az ösztöndíj a kedvezményezett hallgatók felmerült költségeihez járul hozzá, és kiterjed az utazásra, a vízumra, a berendezkedésre és a tartózkodási költségekre. Kiszámítása havi egységköltség alapján, a beiratkozott ösztöndíjas tanulmányi programjának elvégzéséhez szükséges teljes időszak figyelembevételével történik (a napok tényleges számával arányosan). Ez az időszak a közös mesterképzés követelményeivel összhangban magában foglalja a tanulást, a kutatást, a szakmai gyakorlati tevékenységeket, valamint a szakdolgozatírást és -védést. Az ösztöndíj ez alatt az időszak alatt csak teljes összegben, és csak nappali tagozatos hallgatóknak ítélhető oda.
A hallgatónkénti ösztöndíj maximális összegének kiszámítása:
Az ösztöndíj kiszámítása a következőképpen történik: 1400 euró/hónap x DS
Ahol a DS = a mesterképzés időtartama.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíja maximális összegének kiszámítása a támogatási megállapodás időtartamára:
Az ösztöndíj maximális összegét a következőképpen számítják ki: 1400 euró/hónap x DR x NRS
Ahol:
- DR = a mesterképzési program maximális hossza hónapokban kifejezve (azaz 12, 18, 24 hónap)
- NRS = a támogatási megállapodás teljes időtartamára előirányzott ösztöndíjak száma (legfeljebb 60, a világ megcélzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak nélkül, ha alkalmazandó)
Hozzájárulás a fogyatékossággal élő diákok egyéni szükségleteihez
Az egyéni szükségletekhez való hozzájárulás akkor támogatható, ha megfelel a támogatási megállapodásban meghatározott általános támogathatósági feltételeknek. Fogyatékossággal élő (pl. tartós fizikai, szellemi, értelmi vagy érzékszervi károsodással élő) (ösztöndíjas vagy anélküli) beiratkozott hallgatók esetében lehet felhasználni a hozzájárulást, például különleges eszközök vagy szolgáltatások beszerzésével kapcsolatban (pl. harmadik személyek által nyújtott segítség, a munkakörnyezet átalakítása, további utazási/szállítási költségek).
A beiratkozott hallgatók ilyen egyéni igényeit fedező támogatás a következő, speciális szükségletekre vonatkozó egységköltségként nyújtható:
(a) 3000 euró, (b) 4500 euró, (c) 6000 euró, (d) 9500 euró, (e) 13 000 euró, (f) 18 500 euró, (g) 27500 euró, (h) 35500 EU, (i) 47 500 euró, (j) 60 000 euró
A hallgatónkénti egységköltség-hozzájárulás kiszámítása:
A beiratkozott hallgatók nyilatkoznak arról, hogy milyen típusú eszközökre/szolgáltatásokra van szükség, és azok milyen költséggel járnak. Az alkalmazandó egységköltség a becsült kiadásokkal megegyező összegű, vagy az azt közvetlenül megelőző alacsonyabb egységköltség. Ez az egységköltség hozzájárulásként működik, és nem a tényleges költségek teljes fedezésére szolgál.

Megjegyzés: a legalacsonyabb összeg alatti költségek (azaz kevesebb, mint 3000 euró) nem jogosultak kiegészítő támogatásra, és azokat az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi költségeihez való hozzájárulásból vagy a kedvezményezett intézmények egyéb finanszírozási forrásaiból kell fedezni.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre a támogatási megállapodás időtartamára előirányzott maximális hozzájárulás kiszámítása:
A pályázati szakaszban a pályázók a becslésük alapján legfeljebb két egységköltséget kérvényeznek, amelyek megfelelnek a legmagasabb elérhető egységköltségeknek, vagyis legfeljebb 2 x 60 000 euró összegnek. Ezt az összeget az egységköltségeknek az érintett hallgatók közötti elosztására használják fel.
A végrehajtási szakaszban az egységköltségek havi egység-hozzájárulás formáját öltik, amelynek kiszámítása a következőképpen történik:
{speciális igényekre vonatkozó egység x (1/hónapok száma)}
A fenti képletben szereplő hónapok számának meg kell felelnie azoknak a hónapoknak, amelyekben a különleges szükségletekkel kapcsolatos eszközöket vagy szolgáltatásokat a pályázattípus végrehajtásához használták vagy készítették, az eszközök vagy szolgáltatások jellegétől függően. Egyszeri költségek esetén a hónapok száma 1.
Kiegészítő támogatás a világ célzott régióiból érkező hallgatók számára
A pályázók kiegészítő támogatást igényelhetnek a programhoz nem társult harmadik országokból származó hallgatók számára a következő régiókból: Az EU külső fellépési eszközeiből finanszírozott 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. régió.
A finanszírozásra javasolt Erasmus Mundus közös mesterképzések a mesterképzés teljes időtartama alatt legfeljebb 27 további ösztöndíjat kaphatnak (beleértve a megfelelő intézményi költségeket), amelyeket a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési - Globális Európa Eszköz finanszíroz, valamint legfeljebb 3 további ösztöndíjat, amelyeket (beleértve a megfelelő intézményi költségeket) az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) finanszíroz. Ezek a kiegészítő ösztöndíjak megfelelnek az EU felsőoktatási külső fellépési prioritásainak, és figyelembe veszik a programhoz nem társult, érintett harmadik országok különböző gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjét. Ezeket az ösztöndíjakat a finanszírozásra kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések kapják a rangsoruknak megfelelően csökkenő sorrendben, a rendelkezésre álló költségvetés figyelembevételével.
Az egyes régiókra fordítható támogatási összegekről a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) érhető el bővebb információ. Az alapot földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell felhasználni, az intézményeknek pedig célszerű a programhoz nem társult legszegényebb és legkevésbé fejlett harmadik országokból toborozniuk hallgatókat.
E pályázattípus földrajzi céljai és indikatív költségvetése a következők szerint alakulnak:
- régió (Nyugat-Balkán): Különös hangsúlyt kapnak az éghajlatváltozás, a környezetvédelem és az energiaügy, a digitális technológiák, a műszaki tudományok, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés területén nyújtott ösztöndíjak.
- régió (déli szomszédság): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 8%-a.
- régió (Ázsia): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 23%-a. Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok.
- régió (Közép-Ázsia): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 9%-a. Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok.
- régió (Közel-Kelet): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 3%-a. Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok.
- régió (Csendes-óceán térsége): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 1%-a. Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok.
- régió (Szubszaharai Afrika): Az NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 31%-a. Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok. Külön hangsúlyt kell fektetni a migráció szempontjából kiemelt országokra is. Egyetlen ország sem férhet hozzá a régió számára előirányzott finanszírozás több mint 8%-ához.
- régió (Latin-Amerika): Az NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 24%-a. Brazíliára és Mexikóra együttesen legfeljebb 30%.
- régió (Karib-tenger térsége): A NDICI-ből rendelkezésre álló költségvetés 1%-a.
A regionális célköltségvetések és prioritások projektszinten indikatív módon alkalmazandók, és azokat a végrehajtási szakaszban ellenőrzik.

A végleges támogatás kiszámítása
A támogatás végleges összege a végső beszámolási szakaszban kerül kiszámításra az odaítélt ösztöndíjak és a beiratkozott hallgatók száma, valamint az egyéni szükségletekre elkülönített egységköltségek tényleges száma alapján, azzal a kitétellel, hogy a teljes összeg nem haladja meg a maximálisan odaítélhető támogatást. A projektek rugalmasan csoportosíthatnak át forrásokat az ösztöndíjak (a világ célzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak kivételével, ha alkalmazandó) és az egyéni szükségletek között, a tényleges igényektől függően és a támogatási megállapodással összhangban.A költségvetési sorok és a finanszírozási eszközök közötti átcsoportosítás nem megengedett.
További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

2. tétel: Erasmus Mundus tervezési intézkedések
Az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az egyetemek kapacitásbővítéséhez, melynek nyomán korszerűsítik és nemzetköziesítik a tantervüket és oktatási gyakorlataikat, valamint összevonják az erőforrásaikat, és a felsőoktatási rendszerek közös mechanizmusokat alakítanak ki a minőségbiztosítás, az akkreditáció, valamint az oklevelek és a kreditek elismerése terén. A támogatás a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítéssel járó lehetőségek feltérképezésére és kihasználására is szolgál. Ezeknek az integrált transznacionális programoknak a részt vevő intézmények nagy fokú összekapcsoltsága/integrációja miatt hozzá kell járulniuk az európai felsőoktatási térség integrációjához és nemzetköziesítéséhez.
Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések célkitűzése
Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések fő célkitűzése az új, innovatív, magas szintű integrált transznacionális, mesterképzési tanulmányi programok kidolgozásának ösztönzése. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az Erasmus Mundus szempontjából alulreprezentált a) uniós tagállamokat és a programhoz társult harmadik országokat, és/vagy b) ezen országok intézményeit és/vagy c) tematikus területeket (lásd az Erasmus Mundus katalógust4 ).
Milyen feltételeknek kell megfelelniük az Erasmus Mundus tervezési intézkedések megvalósítását célzó pályázatoknak?
A támogatásra való jogosultsághoz az Erasmus Mundus tervezési intézkedésekre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?
Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.

Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.
Az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.
A projekt (és adott esetben a tevékenység) időtartama
15 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.
Felhívás azonosítója: ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak február 16-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés
Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések olyan magas színvonalú, mesterszintű tanulmányi programok5 kialakítását támogatják, amelyeket a világ különböző országaiban található felsőoktatási intézmények egy nemzetközi konzorciuma, és adott esetben egyéb, az érintett tanulmányi/szakmai területeken konkrét szakértelemmel rendelkező, és azokban érdekelt, oktatásban és/vagy az oktatás területén kívül tevékenykedő partnerek biztosítanak.
Az Erasmus Mundus közös mesterképzések egyetlen kedvezményezettre irányuló projektek. A kedvezményezett kapcsolatokat és együttműködési tevékenységeket kezdeményez egy "integrált mesterképzés" meghatározásával összhangban álló mesterképzés létrehozása céljából (lásd az Erasmus Mundus közös mesterképzés "Projekttervezés" című szakaszát). A pályázási szakaszban a kedvezményezettnek azonosítania kell a részt vevő szervezeteket/intézményeket. Azok azonban nem vesznek részt a támogatási megállapodás aláírási folyamatában. A tervezett tevékenységek leírása a pályázati űrlap B. részében és egyetlen feladatmodulban történik.
A finanszírozási időszak végére a közösen kialakított mesterképzésnek meg kell felelnie az alábbiaknak:
- felsőoktatási intézmények konzorciuma (amely három különböző ország legalább három felsőoktatási intézményéből áll, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak és a programhoz társult harmadik országnak kell lennie) által kidolgozott, teljes mértékben integrált tanterv kínálata;
- kiváló hallgatók világszintű toborzására törekvés;
- kötelező fizikai mobilitás biztosítása az összes toborzott hallgató számára;
- közös oklevél (azaz legalább két, különböző országokból származó felsőoktatási intézmény által kiállított egyetlen oklevél, amely országok közül legalább egynek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie) vagy több oklevél (azaz legalább két, különböző országok felsőoktatási intézménye által kiállított oklevél, amely országok közül legalább egynek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie) vagy ezek kombinációjának biztosítása.
Ezenkívül a projektnek a következő közös mechanizmusokat kell kidolgoznia:
- közös követelmények a hallgatók felvételével kapcsolatban, és közös szabályok/eljárások a hallgatók pályázására, kiválasztására, nyomon követésére, vizsgáztatására/teljesítményértékelésére vonatkozóan;
- közös programterv és integrált oktatási/képzési tevékenységek;
- közös szolgáltatások nyújtása a hallgatók számára (például nyelvi kurzusok, vízumtámogatás);
- közös népszerűsítési és tudatosságnövelő stratégiák;
- közös adminisztratív és pénzügyi irányítás a konzorcium által;
- közös oklevél-politika;
- a közös partnerségi megállapodás tervezetében legalább három felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie. E megállapodás célja, hogy lefedje a mesterképzés végrehajtásához kapcsolódó valamennyi tudományos, operatív, adminisztratív és pénzügyi szempontot;
- közös hallgatóimegállapodás-tervezet.
A kialakítás alatt álló mesterképzésnek meg kell felelnie az európai felsőoktatási térség (EHEA) közös programjaira vonatkozó minőségbiztosítási előírásoknak6 .
Célszerű a projekt vége előtt legalább elindítani az akkreditációs/értékelési folyamatot, és feltárni a közös programok minőségbiztosításának európai megközelítése által kínált lehetőségeket (amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik).

Várt hatás
- Az európai és Európán kívüli felsőoktatási intézmények számára új partnerségek kialakítására irányuló lehetőségek biztosítása;
- A mesterszintű programok és felügyeleti intézkedések minőségének javítása, és az ezek terén megvalósított innováció elősegítése;
- A részt vevő szervezetek/intézmények nemzetköziesítésének és versenyképességének fokozása;
- A részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) vonzerejének növelése a tehetséges hallgatók szemében;
- Az egyetemek nemzetköziesítési politikáihoz történő hozzájárulás a tantervük segítségével, valamint átfogó nemzetköziesítési stratégiák (intézményi együttműködés és a személyek határokon átnyúló mobilitása) kidolgozása révén megteremtett nemzetközi tudatosságnak köszönhetően.
Értékelési szempontok
Relevancia (maximális pontszám: 40 pont)

Háttér és általános célkitűzések
- A projekt általános céljai, általános célkitűzései és relevanciája az Erasmus Mundus tervezési intézkedések vonatkozásában.

Szükségletelemzés és egyedi célkitűzések
- A nagymértékben integrált mesterképzés kialakításának indoklása.
- Hozzájárulás új partnerségek kialakításához, valamint az Erasmus Mundus szempontjából alulreprezentált a) uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok és/vagy b) ezen országok intézményei és/vagy c) tematikus területek potenciális bevonása.

Kiegészítő jelleg más intézkedésekkel és innovációval
- A projekt célja a meglévő mesterképzések kínálatához képest, valamint hozzájárulás az európai felsőoktatási térség vonzerejének növeléséhez.
A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 20 pont)

Koncepció és módszertan
- Tervezett stratégia és a célkitűzések és a várt eredmények eléréséhez előirányzott tevékenységek megtervezése.

Projektmenedzsment, minőségbiztosítási, nyomonkövetési és értékelési stratégia
- A projekt kiemelkedő minőségű és időbeli megvalósítását biztosítását célzó intézkedések.
- A javasolt mesterképzés akkreditációs/értékelési folyamatának elindításához előirányzott lépések, lehetőség szerint a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés által kínált lehetőségek igénybevételével.

Projektcsapatok, munkatársak/szakemberek/oktatók és szakértők
- A tervezett tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatban előirányzott működési erőforrások (beleértve a részt vevő szervezeteket/intézményeket is).
- A feladatok meghatározása és elosztása a projektcsapatban.
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)

Konzorcium létrehozása
- A részt vevő szervezetek/intézmények várható szerepe. Hozzájárulásuk a projekt megvalósításához és a mesterképzés kialakításához.
- Részvételük megalapozottsága, hozzáadott értékük és egymást kiegészítő jellegük.
Hatás (maximális pontszám: 20 pont)

Hatás és cél
- Az új EMDM várt hatása és célja.

Kommunikáció, terjesztés és láthatóság
- Az új mesterképzési program és a projekteredmények népszerűsítésére és terjesztésére előirányzott tevékenységek.

Fenntarthatóság és folytonosság
- Az új mesterképzési program fenntarthatóságára előirányzott intézkedések, valamint a lehetséges finanszírozási források azonosítása.
A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Pontszámegyenlőség esetén a "projekt relevanciája", majd a "hatás" kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.
Finanszírozási szabályok
A támogatás az új mesterképzési program létrehozásához szükséges tevékenységekhez - például értekezletekhez és konferenciákhoz, tanulmányokhoz/felmérésekhez, akkreditációs/értékelési folyamathoz stb. - közvetlenül kapcsolódó költségekre irányuló egyösszegű pénzügyi hozzájárulás formájában valósul meg. A hozzájárulás felhasználható a személyi jellegű ráfordítások, az utazási és szállásköltségek, az adminisztratív költségek és az alvállalkozásba adott tevékenységek fedezésére is, amennyiben ez az Erasmus Mundus tervezési intézkedések végrehajtásához szükséges.
Az egyösszegű támogatás összege projektenként 55 000 euró
A támogatás paramétereit a támogatási megállapodás rögzíti.
Az egyenlegkifizetéshez a kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell, hogy a pályázatukban előirányzott tevékenységeket teljes mértékben és kielégítő módon hajtották végre.
További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/erasmus-mundus
A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettünk. Az eredeti pályázat a kiíró honlapján található! (A Szerk.)
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem