Mobilkészülék-csere támogatási program / MCS/2021

Határidő
2022. 05. 08., 2022. 07. 17.
Érvényes
Kategória
Informatika
Pályázhat
magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek

Mobilkészülék-csere támogatási program / MCS/2021


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
Pályázók részére
Mobilkészülék-csere támogatási program
Pályázat kódszáma: MCS/2021

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Magyarországon ma már a mobilinternet-adatforgalom több mint 96 százaléka a 3G-nél sokkal gyorsabb és megbízhatóbb 4G-hálózatokon zajlik és a hazai 4G ellátottság világviszonylatban is kiemelkedő. Ez döntően hozzájárul ahhoz, hogy az ágazati várakozások szerint 2022 végére országosan is lekapcsolhatóvá válhat a 3G, hiszen a technológia megérett a kivezetésre, így helyet biztosíthat a fejlettebb 4G és 5G technológiáknak. A mobil hanghívásokat egy 3G nélküli világban a 2G és a VoLTE-képes 4G hálózatok, a mobilinternet-adatforgalmat pedig a 4G és az 5G hálózatok veszik át. A mobil-adatforgalmat lebonyolítani nem képes 2G mobilkészülékek fokozatos cseréje szintén indokolt, hiszen a digitális szolgáltatások és alkalmazások elérése egyre inkább létfontosságú minden felhasználó számára.
A rádióspektrum-gazdálkodás hatékonyságának fokozása és a magasabb szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében a magyarországi elektronikus hírközlési piacon 3G hálózatot üzemeltető mobilszolgáltatók (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) 2022 második félévétől fokozatosan kivezetni tervezik 3G szolgáltatásukat a rendelkezésükre álló rádióspektrum hatékonyabb használata, az üzemeltetési költségek csökkentése, és a 4G/5G fejlesztések felgyorsítása érdekében. A 3G-s mobilkészülékkel rendelkező mobilinternet-használók számára elkerülhetetlen lesz a mobilkészülék-csere annak érdekében, hogy az eddiginél sokkal gyorsabb, megbízhatóbb és jobb minőségű internet-szolgáltatást vehessenek igénybe. A mobilinternetet nem használó 3G-s mobilkészülékkel rendelkezők, illetve a kizárólag 2G-s mobilkészüléket használók esetében a hangszolgáltatás a 3G kivezetése után is változatlanul elérhető lesz a 2G technológiával, azonban a digitális szolgáltatások elérhetősége érdekében - összhangban a kormányzat digitalizációs szakpolitikai törekvéseivel - körükben is ösztönözni és támogatni szükséges az internetezésre alkalmas mobilkészülékek elterjedését.
Az NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Támogató) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) támogatásával pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére a szélessávú mobilinternet szolgáltatás igénybevételére nem alkalmas mobilkészülékeik lecserélésére.

2. A pályázati konstrukció forrása
A Mobilkészülék-csere támogatási program (a továbbiakban: Támogatási Program) 2022. évi nyitásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére való jogosultság
A támogatás azon esetekben kerül megállapításra, amikor a következő személyi és tárgyi feltételek együttesen teljesülnek:

Személyi feltételek
A Támogatási Programban azok a magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek kaphatnak támogatást, akik:
- rendelkeznek olyan a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő mobilkészülékkel, amit új, korszerűbb, legalább 4G VoLTE-képes mobilkészülékre kívánnak cserélni,
- vállalják a támogatásra jogosító - SIM kártya nélküli - mobilkészülék leadását a Kereskedőnek megsemmisítésre,
- a leadott mobilkészülékről, gyári beállítások visszaállításával minden használat során keletkezett személyes adatot visszavonhatatlanul eltávolítanak (azaz végérvényesen törölnek) és erről írásban nyilatkoznak.
A Támogatási Program első szakaszában kizárólag az aktív 3G használók, a második szakaszban rajtuk kívül a 2G képes mobilkészülékkel rendelkező aktív 2G használók is igénybe vehetik a támogatást a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig.

Tárgyi feltételek
A támogatásra jogosító 3G és 2G képes mobilkészülékeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
- SIM kártyával rendelkező hanghívásra is alkalmas mobilkészülék, amelyhez valamely magyarországi mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál (a továbbiakban: Szolgáltató) egyéni előfizetés kapcsolódik, és olyan állapotban van, amely alkalmassá teszi arra, hogy az IMEI szám megállapításra kerülhessen (a mobilkészülék működőképes);
- a 2021. július 1.-2021. december 31. közti időszakban valamely magyarországi 3G vagy 2G hálózaton (Magyar Telekom, Vodafone, Telenor, Digi) a lecserélni kívánt - hanghívásra is alkalmas - mobilkészülékkel igazolható (IMEI számmal beazonosított) módon 3G vagy 2G hang- és/vagy adatforgalmat bonyolítottak. A használat igazolása egy, kifejezetten a Támogatási Program érdekében létrehozott IMEI adatbázis segítségével történik.

Az IMEI adatbázisba azoknak a hangkommunikációra is alkalmas, egyéni előfizetéshez tartozó mobilkészüléknek az IMEI számai kerülnek be, amelyek a Szolgáltatók forgalmi adatai alapján megalapozzák az adott mobilkészülékkel rendelkező természetes személyek jogosultságát a Támogatási Programban való részvételre. A Támogató csak olyan pályázatot fogad be, amely az IMEI adatbázisban szereplő mobilkészülék cseréjére irányul, valamint azokat a kérelmeket, amelyekhez valamely Szolgáltató utólagos adatszolgáltatással jelezte, hogy a cserélni kívánt mobilkészülék ugyan nem szerepel az IMEI adatbázishoz a Szolgáltató részéről eredetileg szolgáltatott IMEI adatok között, de egyedi megkeresés alapján megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató által nyilvántartott adatok alapján megfelel a Támogatási Programban mobilkészülékekkel kapcsolatos tárgyi feltételeknek.
Személyenként és IMEI számonként legfeljebb egy 3G/2G mobilkészülék cseréjére nyújtható be pályázat.

4. Támogatható tevékenység
Jelen pályázati kiírás keretében egy természetes személy csak egy mobilkészülék cseréjére vehet igénybe támogatást. Felhívjuk a Pályázók szíves figyelmét, hogy ugyanazon természetes személy nevében további pályázat nem nyújtható be.
Jelen Támogatási Program keretében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" szereplő Kereskedőtől vásárolt olyan új, VoLTE és 4G vagy 5G képes mobilkészülékhez nyújtható támogatás, amelynek bruttó fogyasztói ára legfeljebb 120 ezer Ft.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás
Egy természetes személy egy leadott mobilkészülék után a következő mértékű (összegű) támogatásra jogosult:
- bruttó 20 ezer Ft, amennyiben a Pályázó által megvásárolt új mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) 20 ezer Ft, vagy több, mint 20 ezer Ft, illetve
- legfeljebb a mobilkészülék bruttó fogyasztói ár (listaár) (amennyiben a Pályázó által megvásárolt új mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) kevesebb, mint 20 ezer Ft, akkor a támogatás összege a mobilkészülék bruttó listaára).

A mobilkészülék-vásárláshoz szükséges saját forrást (amennyiben ilyen felmerül) a Pályázó a mobilkészülék vásárlásakor, a Kereskedőnek köteles megfizetni. Amennyiben erre a Kereskedő lehetőséget biztosít, az önrész több részletben is megfizethető.
A mobilkészülék-cserét végző Kereskedő a készülékcsere folyamán megelőlegezi a támogatási összeget a Pályázónak oly módon, hogy a megfelelő összegű támogatástartalmat a fizetendő bruttó vételárból levonja. A Pályázó a Támogatói Okirat alapján - a mobilkészülék vásárlásakor kiállított számlával igazoltan - őt megillető támogatás összegét engedményezi a Kereskedőre a jelen dokumentum 3. számú melléklete szerinti Záró megállapodás és nyilatkozatok dokumentum aláírásával.

6. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt mobilkészülék beszerzése nem támogatható, a támogatás kizárólag a Támogatói Okirat kiállítását követően vásárolt készülékre biztosítható.

II. Pályázói információk
A pályázati portál elérhetősége: mobilcsere.nffku.hu
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, segédletek a pályázati portálon érhetőek el.
Az elektronikus pályázati rendszerrel (a továbbiakban: Pályázati Rendszer), illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás Támogató ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok:
+36 70 930 8728; +36/70 903 8735
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
2021. 12. 01.-2022. 02. 13. közötti időszakban:
Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00
2022. 02. 14-2022. 07. 17. közötti időszakban:
Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00
Szombat: 9:00-20:00
Vasárnap: 9:00-16:00
E-mail: mobilcsere@nffku.hu

1. A Támogatási Program ütemezése
- 1. szakasz (a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő 3G mobilkészülékek cseréje): 2022. 02. 14.-2022. 05. 08., de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig,
- 2. szakasz (a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő 3G és 2G mobilkészülékek cseréje): 2022. 05. 09.-2022. 07. 17., de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.

2. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag a regisztrált Kereskedőkön keresztül lehet benyújtani, a regisztrált Kereskedő által kitöltött adatlapokon, elektronikus úton, magyar nyelven, a mobilcsere.nffku.hu címen elérhető pályázati portálon keresztül, a kötelezően csatolandó mellékletek maradéktalan feltöltésével.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató a pályázati portálon és honlapján, illetve ennek alapján a regisztrált Kereskedők a honlapjukon hirdetményt tesznek közzé a Támogatási Program lezárásának pontos idejéről.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

2.1. Pályázói előzetes jogosultság-ellenőrzés (nem kötelező)
A pályázat benyújtását megelőzően a pályázati portálon lehetőség van a támogatás igénybevételéhez szükséges jogosultság előzetes ellenőrzésére, amelyhez ügyfélkapus azonosítást követően a mobilkészülék IMEI számát szükséges megadni.
Az előzetes jogosultság ellenőrzés nem kötelező, kizárólag a Pályázók tájékozódását szolgálja. Ennek megfelelően annak elvégzése sem a pályázat benyújtását, sem a támogatás megítéléséről való döntést nem jelenti.
A támogatás zökkenőmentes igénybevételéhez érdemes előzetesen tájékozódni arról is, hogy a regisztrált Kereskedő rendelkezik-e a Pályázó igényeinek és a kiírás feltételeinek megfelelő mobilkészülékkel. A regisztrált Kereskedők kötelesek gondoskodni a mobilkészülékcsere teljeskörű lebonyolításáról, a támogatással csökkentett vételár ellenében.

2.2. Pályázói előzetes regisztráció (nem kötelező)
A pályázat benyújtását megelőzően a pályázati portálon lehetőség van előzetes regisztrációra, vagyis a támogatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok rögzítésére.
Az előzetes regisztráció nem kötelező, annak elvégzése sem a pályázat benyújtását, sem a támogatás megítéléséről való döntést nem jelenti.
Az előzetes regisztráció ügyfélkapus bejelentkezéssel történhet.

Előzetes regisztráció során meg kell adnia a következő adatokat:
1. A Pályázó cselekvőképes (igen/nem)
2. Az előzetes regisztráció benyújtása más nevében történik
1. Amennyiben a válasz igen, meg kell adni a következő adatokat:
i. Képviselet jogcíme (meghatalmazás, törvényes képviselet, gondnok)
ii. Képviselő vezetékneve
iii. Képviselő keresztneve
iv. Képviselő születési ideje
v. Képviselő születési helye
vi. Képviselő személyazonosságát igazoló okmány típusa
vii. Képviselő személyazonosságát igazoló okmány száma

3. Pályázó adatai
i. Pályázó vezetékneve
ii. Pályázó keresztneve
iii. Pályázó édesanyja vezetékneve
iv. Pályázó édesanyja keresztneve
v. Pályázó születési helye
vi. Pályázó születési ideje
vii. Pályázó személyazonosságát igazoló okmány típusa
viii. Pályázó személyazonosságát igazoló okmány száma
ix. Pályázó lakcímének irányítószáma
x. Pályázó lakcímének települése
xi. Pályázó lakcímének közterületének neve
xii. Pályázó lakcímének közterületének típusa
xiii. Pályázó lakcímének házszáma vagy helyrajzi száma
xiv. Pályázó vagy képviselője által rendszeresen használt e-mailcím (opcionális)
xv. Hozzájárul-e az adatok kezeléséhez (igen/nem)

Az adatok feltöltése után a pályázó számára a rendszer egy pályázati azonosítót generál. Ez az azonosító szükséges ahhoz, hogy a kereskedőnél a személyes megjelenéskor, a készülékcsere során a fentiekben megadott adatokat a rendszer be tudja tölteni.

2.3. A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtását 2022. 02. 14. napjától, a mobilcsere.nffku.hu pályázati portálon található Regisztrált kereskedők listájából kiválasztott Kereskedő üzletében lehet kezdeményezni.
A pályázati adatlapot a Kereskedő tölti ki az elektronikus pályázati felületen.
A mobilkészülék IMEI számának ellenőrzését követően - amennyiben nem történt előzetes regisztráció - a pályázat benyújtásához valamennyi, a pályázati adatlapon szereplő adat megadása kötelező. A pályázatot kizárólag a Kereskedőnél lehet benyújtani a pályázati adatlap kitöltésével, és a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével. A pályázati adatlap kitöltése, a mellékletek csatolása és a pályázat benyújtása a Kereskedő felelőssége.

Figyelem! A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül a pályázat nem nyújtható be.
A Pályázati Rendszer minden benyújtott pályázatot egyedi azonosító jellel lát el.
https://netrefel.hu/upload/MCS_2021_PKU_Palyazo.pdf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem