Humanitárius Település Cím

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Önkormányzatok
Pályázhat
A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész

Humanitárius Település Cím


Pályázati felhívás
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége magyarországi települések (önkormányzatok) részére "Humanitárius település" cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázat fő célja:
A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerése.

A pályázók köre:
A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész.

A "Humanitárius település" cím elnyerésének feltételei:
- a település(rész)/kerület(rész) lakossága aktívan vesz részt a Magyar Vöröskereszt/Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységében
- a településen - 18-65 életév közötti - élők rendszeres (folyamatosan, évente legalább két alkalommal) véradók
- működik vöröskeresztes szervezet (alapszervezet)
- működik vöröskeresztes ifjúsági szervezet (ahol a lakosság létszáma meghaladja az 1000 főt) vagy/és a meglévő alapszervezetben legalább 10 fő aktív ifjúsági tag tevékenykedik
- önkéntesek segítik a Vöröskereszt szervezetek munkáját
- a településen jogosulatlanul nem használják a Vöröskereszt emblémáját
- a településen működő intézmények, üzemek, szolgáltatások rendelkeznek kiképzett elsősegélynyújtó felelőssel
- az önkormányzat bevonja, tájékoztatja a lakosságot az őket érintő döntésekbe/döntésekről

Működő vöröskeresztes szervezet azt jelenti, hogy éves terv alapján, legalább és bizonyíthatóan 5 alkalommal, a vöröskeresztes tagok min. 70%-ának részvételével olyan akciókat, programokat szerveznek a közösség bevonásával, amit a közösség igényel - pl. szociális, egészségnevelési rendezvények, akciók, programok, véradások, elsősegélynyújtó bemutatók szervezése stb.

A cím odaítélése egy évre szól, mely - a feltételek teljesítése esetén - évenként meghosszabbítható.
A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a "Humanitárius település" jelzést.

A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket - újabb pályázat benyújtásával - megerősíteni, különben a cím viselésére jogosulatlanná válik.

Azok a települések, amelyek címüket ötévente negyedszer (23 év után) hosszabbítják meg sikerrel, a Humanitárius Település cím örökös viselésére jogosultak.

A cím elnyerésével pénzjutalom nem jár.
A címnek való megfelelés ellenőrizhető. Nem megfelelőség esetén a cím visszavonható.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. március 31.

Pályázatok benyújtásának módja és helye:
Pályázni kizárólag a kiadott pályázati űrlapon lehet. A pályázatokat papír alapon egy példányban és elektronikus adathordozón vagy e-mailben, PDF formátumban (pl. CD lemez vagy e-mail:
titkarsag@voroskereszt.hu) szükséges megküldeni, illetve postán/személyesen behozni az alábbi címre:
Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság
1051 Budapest, Arany János u. 31.
További információk kérhetők a Magyar Vöröskereszt vármegyei és területi szervezeteitől.
https://voroskereszt.hu/palyazatok/humanitarius-telepules-cim/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem