Karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes bérbeadása karácsonyi időszakra Támogatási Program - 100% vissza nem térítendő támogatás / ÖCIL 1.22.1

Határidő
Érvényes
Kiíró
GLANSYA Kft.
Pályázhat
A. magyarországi települési önkormányzatok, rész-önkormányzatok és az általuk alapított többségi tulajdonú szervezeteik és gazdálkodó egységeik. B. cégbírósági bejegyzéssel rendelkező közhasznú alapítványok, valamint civil szervezetek

Karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes bérbeadása karácsonyi időszakra Támogatási Program
- 100% vissza nem térítendő támogatás / ÖCIL 1.22.1


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes bérbeadása karácsonyi időszakra Támogatási Program - 100% vissza nem térítendő támogatás
A pályázat kódszáma: ÖCIL 1.22.1
A pályázat kiírója: GLANSYA Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi köz 2/A.
E-mailcím: palyazat@glansya.hu
Adószám: 24740810-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-036525
KSH azonosító: 24740810-4759-113-10
Közösségi adószám: HU24740810
Telefonszám: +36 30 740 1788

A pályázat célja:
A Glansya Kft. karácsonyi fénydekoráció témakörében pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja magyarországi közterületeken adventi/karácsonyi közösségi, ingyenes programokhoz kapcsolódó világító élménypontok létesítése és működtetése térítésmentesen. Olyan programhelyszínek és találkozási pontok kialakításának lehetőségét szeretnénk biztosítani a pályázóknak, amelyek az adott település közösségi életének kiemelkedő pontjává válhat, emelheti a közösségi "flow" érzés és lokális összetartozás erejét. Az ünnepi időszakban hozzájárulhat a párbeszéd és megbékélés tradicionális létrejöttéhez, a napjainkban oly annyira jellemző megosztottság csökkentéséhez.
A támogatást minden évben 3 pályázó nyerheti el.
Az advent MINDENKIÉ.
Reméljük, hogy a nyertes pályázatok kapcsán létrejövő élménypontok hozzájárulnak ehhez.

A pályázat tárgya:
3D világító élménypont fénydekorációk igénybevételének és felállításának lehetősége advent/karácsony teljes időszakára, a gyertya gyújtásától vízkereszt havának végéig tartó időszakban. A pályázható termékek ingyenes igénybevétele a pályázat megjelenését követő első karácsonyi ünnepi időszakra szól, azaz kiíró jelen pályázat keretében a 2022. november 15. és 2023. január 31. közötti időszakra biztosítja a kiválasztott és használatra elnyert fénydekoráció élménypontot.

Pályázható eszközök:
1. 3D - 7,8m magas FÉNYTORONY Élménypont - óriás fénydekoráció
Kódja: ART-30700
Méretei: 115cm x 115cm x 780cm
Adatai és képek: https://glansya.hu/fenydekoracio/3d-orias-fenytorony-fenydekoracio/
Mennyiség: 1 db
Értéke: 2 000 000 Ft + áfa

2. 3D - 5,8m magas KÚPFENYŐ Élménypont - óriás fénydekoráció
Kódja: ART-0915
Méretei: Ř 180cm H 580cm
Adatai és képek: https://glansya.hu/fenydekoracio/3d-kupfenyo-orias-fenydekoracio/
Mennyiség: 1 db Értéke: 1 000 000 Ft + áfa

3. 3D - akár 8m x 8m alapterületű Fénylabirintus Élménypont - óriás fénydekoráció
Kódja: ART-023333
Mérete: 800cm x 800cm x 180 cm
Adatai és képek: https://glansya.hu/fenydekoracio/3d-fenylabirintus-elmenypont-fenydekoracio
Mennyiség: 1 db Értéke: 1 500 000 Ft + áfa
A pályázható termékek kiíró birtokában vannak, a pályázat nyertesei INGYENES használati szerződéssel jutnak azok üzemeltetési lehetőségéhez az ADVENTI/KARÁCSONYI időszakban. A pályázatban elnyerhető fényelemek megfelelnek az előírt műszaki követelményeknek.
Az ÉLMÉNYPONTOK üzemeltetését a nyertes a kihirdetést követő ADVENTI/KARÁCSONYI időszakra - azaz 2022-ben, jelen pályázat keretében a 2022. november 15. és 2023. január 31. közötti időszakra nyeri el.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A. magyarországi települési önkormányzatok, rész-önkormányzatok és az általuk alapított többségi tulajdonú szervezeteik és gazdálkodó egységeik.
B. cégbírósági bejegyzéssel rendelkező közhasznú alapítványok, valamint civil szervezetek.

Pályázat nyertesei:
Kiíró a beérkezett pályázók közül termékenként 1-1 nyertest hirdet, akik megkapják a pályázott 3D Élménypont üzemeltetésének jogát a 2022. évi ADVENTI/KARÁCSONYI időszakra. Tehát összesen 3 pályázó nyer.

Pályázat módja:
Pályázni a mellékelt pályázati adatlap beküldésével lehetséges. Kérjük az adatlapot kitöltve megküldeni postai úton a Glansya - Fényszerviz 3200 Gyöngyös, Karácsondi köz 2/A címre vagy elektronikusan a palyazat@glansya.hu e-mailcímre. A borítékon, ill. az e-mail tárgysorában kérjük feltüntetni: "Adventi pályázat 2022".
A pályázati adatlap a kitöltéshez az alábbi formátumokban áll rendelkezése:
1. Kinyomtatható és kitölthető pdf
2. Kitölthető excell tábla
3. Elektronikus űrlap: https://glansya.hu/palyazat

Benyújtandó dokumentumok:
Kiíró a pályázati adatlapon bekért adatokon kívül más dokumentumot nem kér be első körben, az üzemeltetési szerződés megkötéséhez szükséges egyedi adatokat pedig a nyerteseknek külön felhívásra kell majd szerződéskötéskor beszolgáltatniuk.

Pályázók kötelezettségei:
- A pályázó az élménypontok felállításához szükséges terület használatával/igénybevételével jogosult rendelkezni és ezt szükség szerint alá is tudja támasztani;
- Az üzemeltetési időszakban vállalja, hogy az ÉLMÉNYPONTOK vagyonvédelme és állagmegóvása szempontjából az elvárható szükséges lépéseket biztosítja, külön a helyi szempontokat figyelembe vevő megállapodás szerint;
- Szándékos rongálás, vandalizmus esetén együttműködik a felelősség megállapításában, esetlegesen eljár a károkozó irányában és tevékeny részt vállal a hiba/kár elhárításának költségeiből;
- Az élménypontok speciális jellegénél és kivitelénél fogva a nyertesek vállalják, hogy azok felállítását és beüzemelését majd annak leszerelését és becsomagolását a kiíró által biztosított szakember szakmai irányításával és annak felügyelete alatt végeztetik el, külön megállapodás alapján;
- Nyertes pályázó vállalja, hogy az elnyert fénydekoráció élménypont oda és vissza szállításának költségeit viseli, vagy megfelelő szállítóeszközzel elvégzi el a szállítást;
- Nyertes pályázó vállalja, hogy a pályázattal kapcsolatosan a rendelkezésére álló helyi nyomtatott és online média vagy egyéb megjelenési lehetőségekben (honlapján, közösségi média oldalain) publikálja az élményponttal kapcsolatos híreket, illetve bármely irányú média-marketing megkeresés esetén biztosít kompetens személyt és időpontot a felmerült kérdések és sajtó érdeklődések kezelésére, továbbá a híradásokban szereplő saját audiovizuális tartalmait biztosítja kiíró számára és engedélyezi azok referenciaként történő felhasználását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 09. 01. 10h

A kitöltött és aláírt PÁLYÁZATI ADATLAP-ot elektronikusan vagy nyomtatott formában kell eljuttatni kiíró részére az alábbiak szerint, vagy elküldeni a https://glansya.hu/palyazat oldalon található űrlapot. Bármelyik verziót választja, egyúttal külön e-mailen is értesíti a kiírót pályázati igényéről a palyazat@glansya.hu e-mailcímen:
Postai úton
Glansya - Fényszervi
Adventi pályázat
3200 Gyöngyös, Karácsondi köz 2/A
Elektronikusan:
E-mailcím: palyazat@glansya.hu
Tárgy: Adventi Pályázat
A pályázat beérkezését és befogadását a kiíró minden esetben elektronikus levélben igazolja vissza.
Elbírálás:
A határidőben, megfelelő formátumban benyújtott és kitöltött pályázati adatlapok vesznek részt az értékelésen.
Az elbírálásnál kizárólag a beadott nyomtatványon közölt adatok és pályázók által megadott válaszok képezik a bírálat alapját.
A beadandó adatlap kérdései objektív döntés meghozatalát teszik lehetővé mindamellett, hogy a pályázók adminisztratív terheit nem kívánjuk feleslegesen növelni és igénybe venni.
A pályázatok elbírálását társadalmi szereplőkkel kibővített szakmai bizottság végzi el.
A pályázat elbírálására 2022. 09. 05-én 9 órakor kerül sor. nyerteseket elektronikus úton értesítjük a pályázat elnyeréséről 2022. 09. 06-án.
A pályázat nyerteseinek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy az elnyert ÉLMÉNYPONT-hoz kapcsolódó szállítási, szerelési és üzemeltetési feltételeket megfontolják, majd nyilatkozzanak azok elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasításuk esetén automatikusan a sorban következő pályázó nyeri el az ÉLMÉNYPONT felállításának lehetőségét.
A pályázat nyertesei a megfelelő dokumentumok közösen elfogadott egyetértő ellenjegyzését követően az ÉLMÉNYPONTOKAT legkésőbb 2022. november 15-én kapják meg. A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 30 740 1788 számon kérhető munkaidőben
 

Pályázati kiírás és űrlap

 

https://glansya.hu/palyazat

 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem