Nagyapám háza mesterinas képzés pályázata

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- aki(k) természetes személyek, csoportok, közösségek - aki(k) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta

Nagyapám háza mesterinas képzés pályázata


HELYSZÍN:
Első körös: online, nagyapamhaza.com, Második körös: MÉSZ Kós Károly terme

KIÍRÓK:
Nagyapám Háza mesterinas képzés vezetőségi tagjai
1. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
1.1. PÁLYÁZAT TÁRGYA
Nagyapám Háza Mester-Inas Képzésre jelentkezés, mint Táborgazada/Ötletgazda. Azokat a projektetek várjuk elsősorban - nem kizárólag - ahol teljesülnek az alábbi szempontok:
- épített örökség fenntartására/megőrzésére irányul
- természetes, helyi építőanyaghoz kapcsolódó, környezetbarát építési tevékenység, ennek elősegítése
- eredménye maradandó, hasznos, példaértékű
- a tevékenységhez tudásátadás kapcsolható
- önálló szervezővel - gazdával - rendelkezik, aki a projekt szervezését részben/egészben elvállalja
- nem bevétel szerzésre irányul.

1. 2. PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, olyan táborvezetők és táborhelyszínek gyűjtése, amelyek a nyáron Nagyapám Háza programsorozat táborait adják, hozzájuk lehet jelentkezni.

1. 3. PÁLYÁZAT FORMÁJA
Pályázat jellege: NYÍLT
Pályázat formája:
első kör: NYÍLT (Projekttoborzó 23’ Form)
második kör: MEGHÍVÁSOS (Kós Károly termében rendezett Táborbemutató esemény)
Pályázat fajtája: NYÍLT
Pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás leírása szerint történik.

1. 4. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázaton részt vehet(nek):
- aki(k) természetes személyek, csoportok, közösségek..
- aki(k) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta
A pályázaton nem vehet(nek) részt:
aki(k) a 2021-es táborévben részt vettek tábor helyszínként vagy szervezőként pályázatot elbírálók
A bírálóbizottság kizárhatja:
- azokat a pályamunkákat, amelyeket a beadási határidő után nyújtanak be
- pályázati kiírást nem teljesítő pályamunkát.

1. 5. PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSI IDŐTÁBLÁZATA
2023. 01. 05. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE
2023. 01. 15. KÉRDÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE
2023. 01. 17. VÁLASZOK HATÁRIDEJE
2023. 01. 30. A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE
2023. 02. 05. PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE ÉS BÍRÁLATA MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEN
2023. 03. 10. TÁBORBEMUTATÓ MÉSZ KÓS TEREMBEN (MEGHÍVÁSOS)
Az időpontok változásának jogát fenntartjuk, az érintetteket értesítjük az esetleges változásokról!
KÉRDÉSEK
Kérdések feltevése, nagyapamhaza@gmail.com e-mailcímen.
A határidőben és megfelelő formában leadott kérdéseket a Kiírók 2022. 01.15. 18:00-ig elektronikus levélben megválaszolja.

1. 6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatra egy személy csak egy pályamunkával és egyszer nevezhet.
A pályázatra nevezésenként egy pályamunka nyújtható be.

PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Kitöltendő a honlapon megadott, jelentkeztető form. Ezen felül a leírtaknak megfelelően maximum 10-15 db állomány (kép, tervdokumentáció, egyéb az épületet és a projektet teljes körűen bemutató dokumentum), amelyek összesen nem érik el a 30 MB méretet. Állományok lehetnek: dokumentum, kép, zip file-ok.

1. 7. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSI MÓDJA
A pályázat elbírálása során szempont(ok), lehetnek:
- közösség számára készül
- jelentős (eszmei) értékű épület megmentését szolgálja
- elősegíti a környezettudatos életmódot
- helyi, lokális építéssel ismertet meg
A pályázat bíráló bizottságának összetétele:
Krizsán András, alapító
Fekete Eszter, építőművész; Vándorépítész
Farkas Tamás Barnabás, Okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
Takács Martin, magasépítő technikus, NH22 főszervező

1. 8. PÁLYAMUNKÁK KIVÁLASZTÁSA
Első Körös kiválasztás egyedi szempontrendszer alapján történik, előtérbe helyezve a fent leírt bírálati és a kiírásnak legjobban megfelelő helyszínt, építményt és a hozzá kapcsolódó táborvezetőt.

1. 9. MÁSODIK KÖRÖS PÁLYAMUNKÁK BEMUTATÁSA Táborbemutatón a kiválasztott pályamunkák személyes/online bemutatása, azon továbbjutott és pozitív elbírálásban részesült pályázóknak, akik meghívást kapnak a második személyes eseményre a MÉSZ Kós Károly termébe. Itt a bírálóbizottság szóban egészíti ki és választja ki a 4 támogatott pályamunkát, a többieknek lehetőséget ad a bekapcsolódásra.

2. ELÉRHETŐSÉGEK
Felmerülő kérdések esetén az alábbi e-mailcímen tehetők fel kérdések:
email: nagyapamhaza@gmail.com telefonon: Takács Martin +36307804248
https://www.nagyapamhaza.com/_files/ugd/e41e14_049c95368024474f89ce3d395e020283.pdf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem