Szkárosi Endre életművének feldolgozása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
kutató, PhD/DLA hallgató

KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Szkárosi Endre életművének feldolgozására

Az Artpool Alapítvány Szkárosi Endre halálának évfordulóján özvegye, Rónai Zsuzsanna nagylelkű támogatásának köszönhetően kutatói ösztöndíjpályázatot ír ki abból a célból, hogy a 2022-ben elhunyt Szkárosi Endre életműve feldolgozásra kerüljön.
A pályázat keretén belül két téma kerül megadásra, amelyek közül szabadon lehet választani:
1. "Térköltészet & Transzpoézis” Szkárosi Endre művészetközi / intermediális munkásságának elemzése.
2. "A heroikus monumentalizmus felől az intenzív minimalizmus felé” Szkárosi Endre és a kollektív terek.
A pályázat nyitott olyan bölcsész vagy művészeti, legalább MA diplomával rendelkező, vagy PhD illetve DLA hallgatók, valamint posztdoktori kutatók számára, akik affinitással rendelkeznek a költészet és az avantgárd művészet kutatása iránt.
A kutatási anyag nagy része a Szépművészeti Múzeum / Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet részeként működő Artpool Művészetkutató Központ (1135 Budapest, Szabolcs utca 33.) gyűjteményében megtalálható, szabadon kutatható.

A pályázat 2 akadémiai évre szól, 2023. október 1.-2025. június 30. (21 hónap)
Az ösztöndíj mértéke: bruttó 250 000 Ft/hó*
A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 31.

A pályázathoz benyújtandó:
- Szakmai önéletrajz
- Kutatási terv:
- A témaválasztás indoklása
- Problémafelvetés
- A munka, a kutatás, megvalósításának tervezett módja - feladatok, kutatási módszerek
- Ütemezés.
A pályázatot elektronikus úton kell eljuttatni az artpool@artpool.hu e-mailcímre.
A pályázatokat az Artpool Alapítvány kuratóriuma 2023. június 30-ig bírálja el.
A kuratórium tagjai: Klaniczay Júlia, Galántai György, Baksa-Soós Veronika, Müllner András, Rónai Zsuzsanna.
A kuratórium az alaposabb döntés érdekében kérheti, hogy a pályázó egy személyes prezentáció keretében ismertesse a beadott kutatási tervét, illetve kikérheti további szakértők véleményét.

A nyertes pályázót az Alapítvány értesíti és az eredményt a honlapján közzéteszi.
A nyertes pályázóval az Artpool Alapítvány köt szerződést, amely alapján az ösztöndíjas kutató jogosult az ösztöndíjra.
A nyertes pályázó a kutatási terv ütemezése szerint, de legalább félévente köteles írásban beszámolni kutatási eredményéről.
Az ösztöndíjban részesült kutató, PhD/DLA hallgató köteles a munkatervnek megfelelő, magas színvonalú produktum létrehozására az előírt határidőben.
A követelményeknek megfelelő mű, kutatási eredmény online kiadását az Artpool Alapítvány vállalja.
Az Artpool Alapítvány a pályázóval együttműködésben vállalja a nyomtatott megjelenés lehetőségeinek felkutatását és támogatását.
A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutatás nem halad az ütemezési terv szerint, vagy kutató részéről egyéb akadály merül fel, az öszöndíjat szüneteltesse, vagy az ösztöndíjas szerződést felmondja.
A pályázattal kapcsolatban esetleges további információ az artpool@artpool.hu emailcímen kérhető.
Budapest, 2023. március 22.
*A közhasznú alapítvány, így az Artpool Alapítvány által adott kutatói ösztöndíj is a vonatkozó adótörvények értelmében (1995.évi CXVII tv. 1. sz. mell. 3.1. pontja) jövedelemadó-mentes kifizetés.

Pályázati feltételek / nyilatkozatok
- Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott dokumentáció a saját szellemi terméke.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályázati anyaga a teljes dokumentációval együtt az Artpool Művészetkutató Központ archívumába kerül és a kutatók számára hozzáférhetővé válik.
- A kuratórium a kutatói ösztöndíjat egy pályázónak ítéli oda. A pályázó elfogadja a kuratórium döntését, illetve azt, hogy a kuratórium a sikertelen pályázatokra vonatkozó döntését nem indokolja. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a pályázati döntéssel kapcsolatban kizárt valamennyi jogorvoslati lehetőség.
- A pályázó elfogadja, hogy a pályázattal összefüggő adatszolgáltatása önkéntes és pályázata beadásával hozzájárul, hogy az Artpool Alapítvány a pályázatban megadott személyes adatait kezelje a pályázat elbírálásának és (a pályázó nyertessége esetén) a projekt megvalósításának ideje alatt.
https://artpool.hu/posts/osztondijpalyazat_szkarosi_endre_eletmuvenek_feldolgozasara?fbclid=IwAR3VoSUSzDR8-2btsk-LQqDTysmdVbST8iBk6OnX-L45dVXB6GApWKC4cKo_aem_AaQVtMzP2KX4wZfAbJQ4QchCvZjElCP12pegYR8YEgfGjtnsc5dQFPN1r0TWS83v0SSGvuZJW0eOShqp8plhjD00MU74_KvIXzXh01wyIR4OmoujZKc4zgdpr1CJN-H3HYY

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem